önde

listen to the pronunciation of önde
Türkçe - İngilizce
ahead of

Tom is always one step ahead of us. - Tom her zaman bizden bir adım öndedir.

He is ahead of his class in English. - O, kendi sınıfında İngilizcede öndedir.

in advance
up
before

John puts his career before his family. - John mesleğini ailesinden daha önde tutar.

ahead

Let's go ahead and eat. - Önden buyuralım ve yiyelim.

He is ahead of his class in English. - O, kendi sınıfında İngilizcede öndedir.

fore

Mary is the country's foremost expert on the conflict in Syria. - Mary ülkenin Suriye'deki çatışma konusundaki en önde gelen uzmanıdır.

Subrahmanyan Chandrasekhar was one of the foremost astrophysicists of the twentieth century. - Subrahmanyan Chandrasekhar yirminci yüzyılın önde gelen astrofizikçilerinden biriydi.

upfront
on the front
in front

He cheated on the test by copying from the girl in front. - O öndeki kızdan kopya çekerek testte hile yaptı.

The child sits in the back of the car while the parents sit in front. - Ebeveynleri önde otururken çocuk arabanın arkasında oturur.

anterior
önde olan
leading
ön
preliminary

A preliminary hearing is scheduled for October 20th. - Bir ön duruşma 20 Ekim'de planlanıyor.

ön
{s} anterior
ön
face

I don't understand the words on the face of the coin. - Madeni paranın önündeki sözleri anlamıyorum.

I have seen that face somewhere before. - O yüzü daha önce bir yerde gördüm.

ön
front

The car is parked in front of the building. - Araba, binanın önüne park edildi.

There is a lake in front of my house. - Evimin önünde bir göl var.

önde giden
pioneer
önde gitmek
lead
önde olmak
precede
önde olmak
advance
önde gelen
foremost

Mary is the country's foremost expert on the conflict in Syria. - Mary ülkenin Suriye'deki çatışma konusundaki en önde gelen uzmanıdır.

He is the foremost authority on heart surgery. - Kalp cerrahisinde en önde gelen otoritedir.

önde gelen
prominent

Fadil was a prominent doctor in the area. - Fadıl bölgede önde gelen bir doktordu.

Sami was a prominent plastic surgeon. - Sami önde gelen bir plastik cerrahtı.

önde gelen
capital
önde gelen
leading

The World Health Organization says alcohol abuse is the third leading cause of death and disability in the world. - Dünya Sağlık Örgütü alkolün kötü kullanımının dünyada ölümün ve sakatlığın önde gelen üçüncü sebebi olduğunu söylüyor.

Dr. Jackson is one of the leading cardiologists in Boston. - Doktor Jackson Boston'da önde gelen kardiyologlardan biri.

önde gelen
central
önde gelen
first

In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god, Zeus. - Yunanların önde gelen tanrısı Zeus'u şereflendirmek için İsa'dan Önce 776'da ilk Olimpiyat oyunları Olimpos Dağının eteğinde düzenlendi.

önde gelenler
front bencher
önde gelmek
to be in the most important place
önde gitmek
go ahead!
önde gitmek
lead on
önde gitmek
to lead
önde olma
lead
önde olmak
be in advance
önde olmak
be dormy
önde olmak
to get ahead
önde olmak
be in the front
önde olmak
keep ahead
önde sürünerek ilerleyen asker
creeping barrage
ön
forward

Please bring the matter forward at the next meeting. - Lütfen gelecek toplantıda maddeyi öne sür.

The old man leaned forward and asked his wife with a soft voice. - Yaşlı adam öne doğru eğildi ve karısına yumuşak bir sesle sordu.

önde gelen
arch
ön
(Bilgisayar,Dilbilim) initial

Tom carved his initials on the large oak tree in front of the school. - Tom okulun önündeki büyük meşe ağacına adının baş harflerini kazıdı.

ön
first

Tom divorced his first wife more than fifteen years ago. - Tom on beş yıldan daha önce ilk eşinden boşandı.

We'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore. - Önce Hong Kong'a gideceğiz ve sonra Singapura gideceğiz.

ön
(Dilbilim) proto
ön
primary

My primary concern is your safety. - Benim öncelikli ilgim sizin güvenliğinizdir.

Where to go and what to see were my primary concerns. - Nereye gideceğim ve ne göreceğim benim öncelikli ilgilerim.

ön
(Tıp) posterior
ön
pre-

What's your pre-tax income? - Senin vergi öncesi gelirin nedir?

The pre-Islamic Arabs were nomads. - İslam öncesi Araplar göçebeydiler.

ön
foreground

The couch is in the foreground next to the table. - Kanepe masanın yanında ön tarafta.

önde gelen
outstanding
önde gelen
(Gıda) primer
önde gelen
chief

In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god, Zeus. - Yunanların önde gelen tanrısı Zeus'u şereflendirmek için İsa'dan Önce 776'da ilk Olimpiyat oyunları Olimpos Dağının eteğinde düzenlendi.

önde gelen
underlying
ön
pre

He arrived two days previously. - O iki gün önceden vardı.

We have to take steps to prevent air pollution. - Hava kirliliğini önlemek için önlemler almalıyız.

ön
ventral
ön
fore

The morning forecast predicted thunder showers later in the day. - Sabah hava durumu daha sonra gün içinde gök gürültülü sağanak yağışı öngördü.

Nobody can foresee what'll happen. - Kimse ne olacağını öngöremez.

ön
frontal
önde gelen
front
ön
precursor
ön
the front

Someone is at the front door. Go and see who it is. - Ön kapıda biri var. Git ve kim olduğunu anla.

He sat in the front so as to be able to hear. - İşitebilmek için önde oturdu.

ön
pro

The student has already solved all the problems. - Öğrenci tüm problemleri daha önce çözdü.

They know the importance of protecting the earth. - Dünyayı korumanın önemini biliyorlar.

ön
prelımınary
ön
at the front
önde gelen
leading of
başı önde
headlong
başı önde olarak
headfirst
başı önde olarak
headforemost
başı önde olarak
headlong
iki sayı önde olmak
be dormy two
sayıca önde olan
dormy
Ön
(Diş Hekimliği) vestibule
ön
windshield

Should I clean your windshield? - Ön camını temizlemem gerekiyor mu?

I saw Tom through the windshield. - Arabanın ön camından Tom'u gördüm.

ön
presence

Its presence is important for me. - Onun varlığı benim için önemli.

At the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests. - Partide,onun politik rakiplerinden biri onu birçok misafirin önünde küçük düşürdü.

ön
initiative
ön
front; front part (of)
ön
ante

The conquest of İstanbul antedates the discovery of America. - İstanbul'un fethi, Amerika'nın keşfinden önce gelir.

Tom connected the TV to the antenna that the previous owner of his house had mounted on the roof. - Tom TV'yi evin önceki sahibinin çatıya monte ettiği antene bağladı.

ön
front; foreground; face; breast, chest; the future; front, foremost, forward; fore; prior; preparatory, preliminary; anterior, frontal
ön
space in front (of)
ön
precursory
ön
front; foremost; preliminary
ön
the time immediately before one, the immediate future
ön
windscreen
ön
advance

You may as well say it to him in advance. - Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz.

Please inform me of your absence in advance. - Lütfen yokluğunuzu önceden bana bildiriniz.

önde giden
frontrunner
Türkçe - Türkçe

önde teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Ön
(Osmanlı Dönemi) KUDDAMÎ
ön
Bir kimsenin ilerisi: "Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi."- S. F. Abasıyanık
ön
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı: "Beş on kişi, köşkün önünde toplandık."- M. Ş. Esendal
ön
Bir kimsenin ilerisi
ön
Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü: "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık."- P. Safa
ön
Civar, yöre
ön
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
ön
Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü
ön
Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı: "Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim."- B. Felek
ön
Bazı kelimelerin başına getirilerek kelimenin anlamına "önce olan" veya "ilk kavramı" katar
ön
Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan: "Ben, Anafartalar'da Mustafa Kemal'in bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım."- A. Gündüz
ön
Yakın gelecek zaman
ön
Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı
ön
Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan
ön
pişigah
önde

  Heceleme

  ön·de

  Eş anlamlılar

  envy, hatred

  Telaffuz

  Etimoloji

  () From Middle English, from Old English anda (“zeal, indignation, anger, malice, envy, hatred”), from Proto-Germanic *andēn, *andō(n) (“breath, spirit, zeal”), from Proto-Indo-European *ane- (“to breathe, blow”). Cognate with Old Saxon ando (Middle Low German ande, “wrath”), Old High German anto, ando, anado (Middle High German ande, “grief, mortification”), Danish ånd, ånde (“breath, spirit”), Latin anima (“breath, spirit”). More at animal.

  Günün kelimesi

  euphuism