ahead of time, earlier than expected

listen to the pronunciation of ahead of time, earlier than expected
İngilizce - Türkçe

ahead of time, earlier than expected teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in advance
önceden

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

in advance
peşin

Kaça mal olacağını ona peşinen sorsan iyi olur. - You had better ask him in advance how much it will cost.

Peşin ödemek zorundasın. - You must pay in advance.

in advance
zamanından önce
in advance
önünde
in advance
peşin olarak

O peşin olarak ödünç para aldı. - He borrowed the money in advance.

Kiranı peşin olarak ödemelisin. - You should pay your rent in advance.

in advance
önde
in advance
önde, ileride
İngilizce - İngilizce
in advance
ahead of time, earlier than expected