peşin olarak

listen to the pronunciation of peşin olarak
Türkçe - İngilizce
beforehand
in advance

Tickets are $30 in advance, or $35 on the day of the show. - Biletler peşin olarak 30 dolar ya da gösteri gününde 35 dolar.

We have to pay in advance. - Peşin olarak ödemek zorundayız.

in anticipation
down
outright
for cash
in cash
advance

You're going to have to pay in advance. - Peşin olarak ödemek zorunda olacaksın.

He borrowed the money in advance. - O peşin olarak ödünç para aldı.

ileride peşin olarak
in advance
Türkçe - Türkçe
nakden
(Osmanlı Dönemi) MUACCELEN
peşin olarak