in advance

listen to the pronunciation of in advance
Englisch - Türkisch
önceden

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

Önceden rezervasyon yapmak zorundasın. - You have to make reservations in advance.

peşin

Peşin ödemek zorundasın. - You must pay in advance.

Onu ona peşinen söylemenizde hiçbir sakınca yok. - You may as well say it to him in advance.

peşin olarak

Peşin olarak ödemek zorundayız. - We have to pay in advance.

Biletler peşin olarak 30 dolar ya da gösteri gününde 35 dolar. - Tickets are $30 in advance, or $35 on the day of the show.

ileride
peşin ödeme

Kiranı peşin ödemelisin. - Pay your rent in advance.

Peşin ödemek zorundasın. - You have to pay in advance.

ileride peşin olarak
(Konuşma Dili,Ticaret) avans olarak
zamanından önce
önünde
şimdiden

I would be glad if you could send me the photos. Thank you in advance.

Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum. - Thank you in advance for your help.

Şimdiden teşekkür ederim. - Thank you in advance.

önce

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

O, işini bir saat önce bitirdi. - She finished her work an hour in advance.

önde
before
(İnşaat) önce

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to work in Paris, I must brush up on my French.

Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü. - Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.

before
den önce
before
daha önce

Filmi daha önce gördüğüm için televizyonu kapattım. - I turned off the TV because I had seen the movie before.

Ben daha önce böyle güzel bir kız hiç görmemiştim. - I had never seen such a beautiful girl before.

before
karşı

O,bir hafta önce onunla karşılaştığını söyledi. - He said that he had met her a week before.

Seninle daha önce karşılaştığımı düşünüyorum. - I think I've met you before.

before
cephesinde
before
önde

John mesleğini ailesinden daha önde tutar. - John puts his career before his family.

before
tercihen
before
mek yerine
before
evvelce

Evvelce sarhoş oldum; daha da çok olacak gibiyim. - I've been drunk before and likely will get drunk many more times.

before
önceden

Önceden tüm hazırlıkları yapmadan kışın dağlara tırmanacak kadar aptal değilim. - I know better than to climb mountains in winter without making all necessary preparations beforehand.

İşleri önceden hazırlayalım. - Let's get things ready beforehand.

before
önünde

Yeni bir öğretmen sınıfın önünde durdu. - A new teacher stood before the class.

Allah önünde bütün insanlar eşittir. - All men are equal before God.

in advance to
ilerlemek için
in advances
gelişmelerin
ın advance
ilerlemek
be in advance
önde olmak
before
-den önce
before
önden
before
{e} önüne

Sami, çocuklarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koydu. - Sami put the needs of his children before his own needs.

Adının önüne bir haç yap. - Make a cross before your name.

before
{e} karşısında

O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi. - He recoiled before his master's anger.

before
mektense
before
{e} ilerisinde
before
önünde, cephesinde. edat
Englisch - Englisch
before
Beforehand; in front
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
Feature denoting that a payment is due before or at the inception of a payment period
ahead of time, earlier than expected
ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or in advance) you receive a discount"; "We like to plan ahead"; "should have made reservations beforehand"
beforehand
in advance of
Before; ahead of

He travelled in advance of his master, making the necessary arrangements.

in advance of
ahead of; in front of
in advance

  Silbentrennung

  in ad·vance

  Türkische aussprache

  în ıdväns

  Aussprache

  /ən ədˈvans/ /ɪn ədˈvæns/

  Etymologie

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Gemeinsame Collocations

  in advance of

  Videos

  ... Now, I'm going to apologize in advance because you're going ...
  ... I need somebody to advance that mainly for me, if we ...

  Wort des Tages

  schlep
Favoriten