in advance

listen to the pronunciation of in advance
Englisch - Türkisch
önceden

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

peşin

Peşin ödemek zorundasın. - You have to pay in advance.

Onu ona peşinen söylemenizde hiçbir sakınca yok. - You may as well say it to him in advance.

peşin olarak

Peşin olarak ödemek zorundayız. - We have to pay in advance.

Kiranı peşin olarak ödemelisin. - You should pay your rent in advance.

ileride
peşin ödeme

Peşin ödememi ister misiniz? - Do you want me to pay in advance?

Kiranı peşin ödemelisin. - Pay your rent in advance.

ileride peşin olarak
(Konuşma Dili,Ticaret) avans olarak
zamanından önce
önünde
şimdiden

I would be glad if you could send me the photos. Thank you in advance.

Şimdiden teşekkür ederim. - Thank you in advance.

İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. - Thank you in advance for your cooperation.

önce

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

Lütfen yokluğunuzu önceden bana bildiriniz. - Please inform me of your absence in advance.

önde
before
(İnşaat) önce

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to study in Paris, I must brush up on my French.

Kahvaltıdan önce duş aldım. - I showered before breakfast.

before
den önce
before
daha önce

Daha önce böyle harika bir film izlediniz mi? - Have you seen such a wonderful movie before?

Ben daha önce böyle güzel bir kız hiç görmemiştim. - I had never seen such a beautiful girl before.

before
karşı

Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı. - Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.

O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi. - He recoiled before his master's anger.

before
cephesinde
before
önde

John mesleğini ailesinden daha önde tutar. - John puts his career before his family.

before
tercihen
before
mek yerine
before
evvelce

Evvelce sarhoş oldum; daha da çok olacak gibiyim. - I've been drunk before and likely will get drunk many more times.

before
önceden

Sana önceden bildireceğim. - I'll let you know beforehand.

Biz önceden aperatifleri hazırladık. - We prepared snacks beforehand.

before
önünde

Düzinelerce insan istasyonun önünde toplandı. - Dozens of people gathered before the station.

Kapının önünde genç bir adam şarkı söylüyor. - A young man is singing before the door.

in advance to
ilerlemek için
in advances
gelişmelerin
ın advance
ilerlemek
be in advance
önde olmak
before
-den önce
before
önden
before
{e} önüne

Sami, çocuklarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koydu. - Sami put the needs of his children before his own needs.

Evlilik teklif etmeden önce düğün planlamak arabayı atın önüne koymaktır. - Planning the wedding before proposing is putting the cart before the horse.

before
{e} karşısında

O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi. - He recoiled before his master's anger.

before
mektense
before
{e} ilerisinde
before
önünde, cephesinde. edat
Englisch - Englisch
before
Beforehand; in front
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
Feature denoting that a payment is due before or at the inception of a payment period
ahead of time, earlier than expected
ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or in advance) you receive a discount"; "We like to plan ahead"; "should have made reservations beforehand"
beforehand
in advance of
Before; ahead of

He travelled in advance of his master, making the necessary arrangements.

in advance of
ahead of; in front of
in advance

  Silbentrennung

  in ad·vance

  Türkische aussprache

  în ıdväns

  Aussprache

  /ən ədˈvans/ /ɪn ədˈvæns/

  Etymologie

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Gemeinsame Collocations

  in advance of

  Videos

  ... How does Google and advance Android when one of the core ...
  ... the other team will not advance the ball past mid court. ...

  Wort des Tages

  guesstimate
Favoriten