house

listen to the pronunciation of house
İngilizce - Türkçe
{i} konut

Onlar bir sosyal konutta yaşıyorlar. - They live in a council house.

Son ev Tom'un konutuydu. - The last house was Tom's residence.

ev
{f} -de bulunmak
{i} sinema salonu
{f} barındırmak; yerleştirmek: The government housed the refugees in tents. Hükümet sığınmacıları çadırlara yerleştirdi
{i} meclis

Meclis otuz üç kez oylama yaptı. - The House voted thirty-three times.

Meclis dış yardım bütçesini kesti. - The House cut the budget for foreign aid.

yasama organı
(Ticaret) kuruluş
(Ticaret) banka binası
kamara

İngiliz Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasına bölünmüştür. - The British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.

(Ticaret) işletme
(Ticaret) takas odası
(Ticaret) ticari müessese
iskan etmek
dar

Evimin arkasındaki sokak, dağıtım kamyonları için çok dar. - The street behind my house is too narrow for delivery trucks.

Evimin önündeki sokak oldukça dar. - The street in front of my house is pretty narrow.

{i} hane

Binlerce haneye elektrik sağlayacak kadar güneş paneli kuruldu. - Enough solar panels have been installed to provide electricity to thousands of households.

Toplam hane halkı geliriniz nedir? - What's your total household income?

(Ticaret) ticaretevi
ev halkı

Tom ev halkının bir parçasıydı. - Tom was part of our household.

Ev halkı, aynı yaşam alanını ve parayı paylaşan bir gruptur. - A household is a group that shares the same living space and finances.

barındırmak
kodak
{i} tiyatro
{i} ticarethane
{i} şirket

Evimizin altındaki böceklerden kurtulmak için bir şirket kiraladık. - We hired a company to get rid of the insects under our house.

Senin evin, şirketinden uzak mı? - Is your house far from your company?

barınmak
siper altına almak
{i} mesken

İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir. - It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away.

{i} gen. b.h. hanedan
{i} yurt

Onlar evin sahibinin yurt dışında eğitim aldığını düşünüyorlar. - They think the owner of the house is studying abroad.

aşağı indirmek
{i} ev halkı, aile
kendi evine almak
yerleştirmek
{i} hükümet meclisi
{f} ev sağlamak
{f} evde oturmak
{f} eve yerleştirmek
{i} gösteri

Benim en sevdiğim gösteri Umutsuz Ev kadınları. - My favourite show is Desperate Housewives.

Tom gösterişli ve güzel bir ev yapmak istiyor. - Tom wants to build an ostentatious and smart house.

(Tıp) derin
(Ticaret) kurum

Royal House eski bir kurumdur. - The Royal House is an ancient institution.

beyit
(Ticaret) menkul kıymetler borsası
ikametgah
(Ticaret) firma
slaughter house
mezbaha
dwelling house
konut
publishing house
yayınevi

Bugünden sonra el yazmasını bir yayınevine göndermek istiyorum. - After today, I want to send the manuscript to a publishing house.

housing
{i} konut

Amcamın bütün ailesi hikaye anlatıcısını dinlemek için geldi ve tepenin diğer tarafındaki komşu konuttan halamın akrabalarından bazıları bile. - My uncle’s whole family came to hear the storyteller, and even some of my aunt’s relatives from the neighboring housing on the other side of the hill.

Ekonomik konuta acil bir ihtiyaç vardır. - There is an urgent need for affordable housing.

House of Commons
Avam Kamarası
house guest
misafir
house of lords lordlar
kamarası
house plan
(İnşaat) ev planı
house trap
lağım sifonu
House of Lords
Lordlar Kamarası

İngiliz Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasına bölünmüştür. - The British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.

House of Representatives
Temsilciler Meclisi
house agent
emlakçı
house arrest
evde göz hapsi
house cat
ev kedisi
house decorator
dekoratör
house detective
dedektif
house dog
ev köpeği
house feeding
ahır yemlemesi
house husband
aile reisi
house of God
ibadethane
house of God
cami
house of God
tapınak
house of cards
başarı olasılığı az plan
house of correction
ıslah evi
house of correction
ıslahevi
house of detention
tutukevi
house of god
kilise
house of ill repute
genelev
house painter
boyacı
house painting
boyama
house party
ev partisi
house servant
hizmetçi
house-proud
temizlik delisi
house-proud
aşırı titiz
house-trained
tuvaletini dışarıda yapmaya eğitilmiş
House Committee on Foreign Affairs
Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişliler Komitesi
House Minority Leader
(Politika Siyaset) ABD'de temsilciler meclisi azınlık lideri

ABD'nın Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi John Boehnerdir.

House of Commons speaker
Avam Kamarası başkanı
House of the Parliament
Meclis binası
house air waybill
ev hava irsaliye
house broken
Tuvalet eğitimi almış (evde beslenen hayvanlar için)
house chores
Ev işleri
house dust
ev tozu
house frock
ev rop
house guest
evin ortalama
house is haunted
evin perili olduğunu
house longhorn
ev longhorn
house maid
ev hizmetçi
house management
ev yönetimi
house money effect
İnsanların kolay elde ettikleri veya herhangi bir emek harcamadan elde ettikleri türden bir parayı riske atmakta daha istekli olmaları varsayımı
house of common
genel evi
house of correct
evi doğru
house of flesh
(Edebiyat) Vücut
house organ
şirket organı
house proof
ev kanıtı
house search
ev arama
house sitter
ev bakıcısı
house train
Bir evcil hayvana terbiye vermek, bir evcil hayvanı eğitmek
house trained
ev eğitimli
house warming party
ev ısınma partisi
house wife
Ev hanımı
house wine
ev şarap
house wren
ev çalıkuşu
house-plant
ev-bitki
house-plant
Ev bitkisi
house-plants
ev bitkileri
house-warming
Yeni bir eve taşınılınca verilen dâvet
house-warming
ev ısınma
housing
housing problem mesken sorunu
housing
{i} ev
housing
gömlek
housing
yerleşme
housing
(Otomotiv) hazne
housing
kasa
housing
(Politika, Siyaset) ev işleri
housing
{i} konaklama
housing
konaklayarak
housing
(Politika, Siyaset,Ticaret) yerleştirme
housing
yuva
housing
çerçeve
housing
{i} ev sağlama
housing
(Askeri) ambar payı
housing
(Mekanik) karter
housing
(Mekanik) kutu
housing
yer
housing
(Politika, Siyaset,Ticaret) mesken
housing
kılıf
housing
kutu-muhafaza
housing
yerleşim
houseful
ev dolusu

Bizim bir ev dolusu misafirimiz var. - We have a houseful of guests.

housing
bir makinenin bölümlerini koruyan çerçeve ya da levha
housing
iskan
housing
{f} ev sağla
housing
barınak
housing
barınacak yer
the House
Londra borsası
Houses
evleri
houses
evler

O mimar çok modern evler inşa ediyor. - That architect builds very modern houses.

Evler ve arabalar gökyüzünden küçücük görünüyorlardı. - The houses and cars looked tiny from the sky.

housing
Barınma, barındırma
housing
(makine) kutu, mahfaza
housing
evler
housing
konutlanma
housing
(Mühendislik) Hazne, kazan, kap. (Bakınız ayrıca vessel.)

Initial pressure of the filter housing is 4 bars.

housing
iskân
housing
barın
the House
A.B.D. Temsilciler Meclisi
House of Lords
Lortlar Kamarası
from house to house
ev ev
go from house to house
ev ev gezmek
go from house to house
ev ev dolaşmak
house of commons
(Politika, Siyaset) avam kamarası (ingiltere)
houseful
ev dolu

Bizim bir ev dolusu misafirimiz var. - We have a houseful of guests.

housing
bir makinenin bölümlerini koruyan çerçeve
housing
konutlandırma
housing
gövde
housing
muhafaza
housing
toplu konut
housing
belleme
housing
at örtüsü
housing
{i} hâşâ
housing
{i} mak. kutu, karter: clutch housing debriyaj karteri
housing
bir makinanın kısımlarını yerinde tutan çerçeve veya levha
housing
yer sağla
housing
{i} konutlar

Çoğu kişinin, konutlarının koşulları hakkında şikayet edecek bir şeyi vardır. - Most people have something to complain about their housing conditions.

housing
levha/konutlar/iskan
housing
barınacakiskan
housing
{i} barındırma, iskân
housing
konut,n.konaklama: v.ev sağla: prep.konaklayarak
housing
housing project site
the house
gerisinde behind: evin gerisinde behind
İngilizce - İngilizce
A topographic surname for someone residing in a house (as opposed to a hut) or in a religious house
More generally, a shortened name for any chamber of a legislature that is named "House of...", especially where the other chamber(s) are not so named (as in Australia or Canada), or where there is no other chamber (as in New Zealand)
The House of Representatives, "the House"
One of the twelve divisions of an astrological chart
To admit to residence; to harbor/harbour
A company or organisation

A small publishing house would have a contract with an independent fulfillment house.

An early or alternative name for the game bingo
To keep within a structure or container

The car is housed in the garage.

To dwell within one of the twelve astrological houses
To contain or cover mechanical parts
A grouping of schoolchildren for the purposes of competition in sports and other activities

I was a member of Spenser house when I was at school.

A structure to protect or store something or someone

The former carriage house had been made over into a guest house.

A protective structure on the deck of a ship

A pilot took charge of the wheel house until the ship was moored.

A deliberative assembly forming a component of a legislature, or, more rarely, the room or building in which such an assembly normally meets
A theatre building, or the audience for a live theatrical or similar performance

Is there a doctor in the house?.

An establishment, whether actual, as a pub, or virtual, as a website
A complete set of numbers in bingo
The mode of living as if in a house

They set up house in a posh apartment.

The three concentric circles where points are scored on the ice
The usual place to find an object or an animal

The photo was put in its little house.

A dynasty, a familial descendance, for example, a royal House

The current Queen is from the House of Windsor.

House music
An aggregate of characteristics of a house
A structure serving as an abode of human beings

This is my house and my family's ancestral home.

{n} a place of abode, the table, a family or race, one branch of a legislature, a quorum or legal number of members to do business
{v} to put under or take shelter
A surname
A building or container that houses something is the place where it is located or from where it operates. The château itself is open to the public and houses a museum of motorcycles and cars
To have a position in one of the houses
The audience for a live theatrical or similar performance
To admit to residence; to harbor
aristocratic family line; "the House of York"
You can refer to all the people who live together in a house as the house. If he set his alarm clock for midnight, it would wake the whole house = household
The house is the part of a theatre, cinema, or other place of entertainment where the audience sits. You can also refer to the audience at a particular performance as the house. They played in front of a packed house
The establishment running the game Example: "The $2 you put on the button goes to the house "
This word is commonly used to refer to the chamber in which the members of the Legislative Assembly meet
A square on a chessboard, regarded as the proper place of a piece
Name given to a firm that conducts business as a broker-dealer in securities or in the investment banking field
play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults; "the children were playing house"
Often House A legislative or deliberative assembly b The hall or chamber in which such an assembly meets c A quorum of such an assembly
an official assembly having legislative powers; "the legislature has two houses"
a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented; "the house was full"
play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults; "the children were playing house" a dwelling that serves as living quarters for one or more families; "he has a house on Cape Cod"; "she felt she had to get out of the house" a building in which something is sheltered or located; "they had a large carriage house" aristocratic family line; "the House of York" an official assembly having legislative powers; "the legislature has two houses" the audience gathered together in a theatre or cinema; "the house applauded"; "he counted the house" the members of a religious community living together the management of a gambling house or casino; "the house gets a percentage of every bet" provide housing for; "The immigrants were housed in a new development outside the town" contain or cover; "This box houses the gears
You can refer to the two main bodies of Britain's parliament and the United States of America's legislature as the House or a House. Some members of the House and Senate worked all day yesterday
Refers to either the Senate or the Assembly in California
  This term can refer to the room or chamber in which a legislative body meets, but most often refers to the body itself   The Senate is one house and the General Assembly another
If two people get on like a house on fire, they quickly become close friends, for example because they have many interests in common
as, a thin or a full house
Firms that conduct business as broker-dealers in securities or in the investment banking field are characterized as houses
If you say that a building houses a number of people, you mean that is the place where they live or where they are staying. The building will house twelve boys and eight girls = accommodate see also boarding house, chapter house, clearing house, council house, doll's house, full house, open house, opera house, public house, Wendy house, White House
A twelfth part of the heavens, as divided by six circles intersecting at the north and south points of the horizon, used by astrologers in noting the positions of the heavenly bodies, and casting horoscopes or nativities
Firms that conduct business as broker-dealers in securities or in the investment banking field are charaterized as houses
Those who dwell in the same house; a household
Household affairs; domestic concerns; particularly in the phrase to keep house
If a person or their performance or speech brings the house down, the audience claps, laughs, or shouts loudly because the performance or speech is very impressive or amusing. It's really an amazing dance. It just always brings the house down
{s} pertaining to accommodations; domesticated
contain or cover; "This box houses the gears"
House is used in the names of types of companies, especially ones which publish books, lend money, or design clothes. Many of the clothes come from the world's top fashion houses Eventually she was fired from her job at a publishing house
{f} put up, accommodate someone; be accommodated, stay, reside, dwell; store, shelter
To deposit and cover, as in the grave
A family of ancestors, descendants, and kindred; a race of persons from the same stock; a tribe; especially, a noble family or an illustrious race; as, the house of Austria; the house of Hanover; the house of Israel
Generally, either body or chamber of the Legislature (If capitalized, it refers to the House of Representatives)
the scoring area, 12 feet in diameter, with concentric circles of four and eight feet in diameter inside
the management of a gambling house or casino; "the house gets a percentage of every bet"
General term for the large room where the audience is seated, regardless of the exact type of space (gymnasium, auditorium, church sanctuary, etc )
A debating chamber for government politicians
a building in which something is sheltered or located; "they had a large carriage house"
[1] The House of Representatives and [2] commonly used to refer to the two chambers of Congress or “houses”
a social unit living together; "he moved his family to Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited until the whole house was asleep"; "the teacher asked how many people made up his home"
To take shelter or lodging; to abide to dwell; to lodge
House of Commons
The lower house of the UK and Canadian Houses of Parliament

Reckoning from 1802 till November 15, 1837, there were thirteen Houses of Commons.

House of Keys
The lower house of the Tynwald, the Isle of Man parliament
House of Lords
The upper chamber of the UK Houses of Parliament
House of Parliament
A legislative body in a government with a parliamentary system of government
House of Representatives
The lower house in the bicameral legislatures of several countries
house arrest
The situation where a person is confined, by the authorities, to his or her residence, possibly with travel allowed but restricted. Used as a lenient alternative to prison time
house boy
A male domestic servant; variant form of houseboy
house call
A visit by a medical professional, especially a physician, to examine a patient in his or her home
house call
A visit by a repair person or other customer service worker to a customer's home
house cat
Felis silvestris forma catus
house cat
a domestic cat, a pet cat, Felis silvestris catus, as opposed to bigger and wild living Felidae
house cats
plural form of house cat
house cooling party
A party to celebrate when a person decides to leave a house or flat, and sometimes to help prepare the space for the incoming residents
house cricket
a cricket of the species Acheta domestica
house crickets
plural form of house cricket
house detective
A person employed by a privately owned establishment, such as a hotel or large retail store, with the job of preventing wrongdoing and apprehending violators of laws or other regulations

I am usually uncomfortable in such five-star, five-diamond places. . . . I'm afraid I'll break something. Or be found out, collared by the house detective as an interloper unworthy of the surroundings.

house dick
A hotel detective
house dicks
plural form of house dick
house husband
A husband who remains in the homestead as housekeeper, as opposed to a housewife
house husbands
plural form of house husband
house martin
A migratory passerine bird of the swallow family, Delichon urbicum
house martins
plural form of house martin
house master
A teacher in charge of a boarding house at a boarding school
house master
A teacher in charge of a sports house at a school
house mice
plural form of house mouse
house mouse
The universally common mouse of the species Mus musculus
house music
A particular type of electronic dance music
house music
Music of this type
house number
The street address numbers painted on a building (or an object such as a mailbox or post near the building), or painted on the curb of the street in front of the building
house number
The single object or multiple objects attached to a building (or an object adjacent to it such as a mailbox or post) to display the street address assigned to that structure
house numbers
plural form of house number
house of cards
A structure or argument built on a shaky foundation
house of cards
A structure made by laying cards perpendicularly on top of each other
house of correction
A residential penitentiary facility, an institution where criminals or wayward people (notably youth) are sent to have their ways 'corrected' trough a penal regime officially intended to reeducate them
house of ill repute
A brothel
house of worship
A religious edifice; a church, temple, or similar place where believers go to practice their faith
house organ
a privately published magazine or newspaper, generally for the employees of a company and visitors
house organs
plural form of house organ
house parties
plural form of house party
house party
A social gathering at someone's house
house plants
plural form of house plant
house points
Points awarded to members of the houses of grammar schools and public schools for sporting and other achievements
house points
"Points" awarded in jest in a domestic environment for doing some task (such as clearing out the garage.)
house poor
In financial difficulty because of the excessive cost of owning a house, or because the cost of home ownership forms too high a proportion of household income
house rat
An alternative term for the black rat
house rats
plural form of house rat
house rule
A rule adopted by a particular establishment

There were a couple of strict house rules: no playing on the billiard table, which we had damaged twice; and no talking in bed.

house rules
plural form of house rule
house sitter
A person who stays in your house to mind it while you are away
house style
All the characteristics, conventions and use of colour and language of a company, institution, website etc that serves to make it distinct from others
house styles
plural form of house style
house warming
The act of welcoming a person/family to their newly purchased or newly rented home
house warming
Presented as a way of welcoming someone to a home into which he or she recently moved

A house warming card.

house warming
A party to celebrate moving into a new home
house wine
A relatively inexpensive wine sold in a restaurant, often by the glass as well as by the bottle or unmarked carafe; both red and white are normally offered
house wines
plural form of house wine
house-call
Alternative spelling of house call
house-detective
Alternative spelling of house detective
house-proud
Proud of one's house, its furnishings, or its upkeep
house-search
A thorough search of a home or other privately owned real estate as part of an official (notably judicial) investigation

An illegal house-search is both a grave violation of privacy and a potential ground to dismiss all evidence it yielded.

house-sit
to live in someone's house and take care of it while they are away

I'm housesitting for my friends while they're on vacation in France.

house-trained
Of a pet: trained not to excrete indoors
house-warming
Alternative spelling of house warming
House Committee on Foreign Affairs
The U.S. House Committee on Foreign Affairs, also known as the House Foreign Affairs Committee, is a standing committee of the United States House of Representatives which is in charge of bills and investigations related to the foreign affairs of the United States. It is currently chaired by Representative Tom Lantos of California. It is less powerful than its Senate counterpart, the Senate Foreign Relations Committee, because the House committee is not involved in treaty or ambassador confirmation
House numbering
House numbering is the system of giving a unique number to each building in a street or area, with the intention of making it easier to locate a particular building. The house number is often part of a postal address
house-sit
Live in and look after a house while its owner is away
house to house
door to door, residence to residence, home to home
house to house raid
entering one house after another and seizing what is inside (police operation)
house-to-house
A house-to-house activity involves going to all the houses in an area one after another. Security officers have carried out a number of house-to-house searches. = door-to-door House-to-house is also an adverb. They're going house to house, rounding up the residents. house-to-house inquiries/search/collection etc inquiries etc that are made by visiting each house in a particular area door-to-door
big house, little house, back house, barn
A style of architecture in New England, also called connected farm
housed
Simple past tense and past participle of house
housing
The activity of enclosing something or providing a residence for someone
housing
A mechanical component's container or covering

The gears were grinding against their housing.

housing
{n} a putting into a house, a horsecloth, a line of three strands for seizings
House of Commons
elective lower house of Parliament (Great Britain)
House of Commons
The House of Commons is the part of parliament in Britain or Canada whose members are elected. The building where they meet is also called the House of Commons. The House of Commons has overwhelmingly rejected demands to bring back the death penalty for murder. The lower house of Parliament in the United Kingdom and Canada. the House of Commons the part of the British or Canadian parliament whose members are elected by the people. Popularly elected lower house of the bicameral British Parliament. Because it alone has the power to levy taxes and allocate expenditures, it is Britain's chief legislative authority. It originated in the late 13th century, when landholders and other property owners began sending representatives to Parliament to present grievances and petitions to the king and to accept commitments to the payment of taxes. It was the less powerful house until 1911, when the Reform Bill of that year gave it the power to override the House of Lords. The party with the greatest representation in the Commons forms the government, and the prime minister chooses the cabinet from the party's members. In the early 21st century there were 659 members, elected from single-member districts. See also Canadian Parliament; parliamentary democracy
House of Lords
nonelective house of the British Parliament (composed of the leading clergymen and nobles of the country)
House of Lords
The House of Lords is the part of the parliament in Britain whose members have not been elected. The building where they meet is also called the House of Lords. The legislation has twice been rejected by the House of Lords. The upper house of Parliament in the United Kingdom, made up of members of the nobility and high-ranking clergy. the House of Lords the part of the British parliament whose members are not elected but have positions because of their rank or title. Upper house of Britain's bicameral Parliament. From the 13th and 14th centuries it was the house of the aristocracy. Until 1999 its membership included clergy, hereditary peers, life peers (peers appointed by the prime minister since 1958), and the judges of the Supreme Court of Judicature (Britain's final court of appeal). Though it predates the House of Commons and dominated it for centuries, its power has gradually diminished. Its power to affect revenue bills was constrained by the Parliament Act of 1911, and in 1949 its power to delay by more than a year the enactment of any bill passed by the Commons was revoked. In 1999 the hereditary peers lost their right to sit in the House of Lords, though an interim reform retains their voice in a more limited fashion. The body's chief value has been to provide additional consideration to bills that may be not be well formulated
House of Lords
{i} Lords
a house
kipsy
house of commons
The House of Commons is the primary debating house of the Houses of Parliament It is made up of approx 500 elected MPs from the United Kingdom
house of commons
The place - known as the chamber - in London where elected Members of Parliament go to debate important matters, make decisions and check up on the government
house of commons
Lower House of the British legislative (Parliament)
house of commons
the lower house of the British parliament
house of commons
one of two houses of Parliament in the United Kingdom and Canada, in which members are elected on the basis of population
house of commons
-the major lawmaking place in the country, located in Ottawa In each of the Canada's 301 ridings, the candidate who gets the most of votes is elected to the House of Commons as an MP The MPs gather in the House of Commons to debate, discuss and vote on government questions and issues
house of commons
This is where Members of Parliament work in order to make decisions about the running of the country They discuss different issues (Bills) and try to decide which ones to make law After they have discussed it the Bill is passed to the House of Lords
house of lords
The House of Lords is the second house of the Houses of Parliament, and is made up of an unelected body consisting of Peers of the Realm, Life Peers, Bishops of the Church of England, the Law Lords and ??????
house of lords
one of two houses of Parliament in the United Kingdom, comprising hereditary, appointed and elected members
house of lords
The second chamber in the UK's Parliamentary system - also known as the upper house The Lords make laws, check up on government, provide independent expert advice and carry out some judicial work
house of lords
This is the other part of Parliament Members of the House of Lords are not voted in, but suggest changes to Bills coming from the House of Commons
house of lords
the upper house of the British parliament
house of lords
Upper House of the British legislative (Parliament)
house sitter
a custodian who lives in and cares for a house while the regular occupant is away (usually without an exchange of money)
house sitter
A person who lives in and cares for a house while the regular occupant is away
housed
past of house
houseful
{i} as much as a house will hold, full house
houseful
As many as a house will hold
houseful
a houseful of sth a large number of people or things in your house
houseful
as many as a house will accommodate; "they entertained a houseful of guests
houseful
{s} having a house filled to capacity
housefuls
plural of houseful
houses
third-person singular of house
houses
Astrological Houses are created by different methods (called House Systems) Every astrological chart has 12 different houses Each house is related to a specific area of life or interest (for example the 1st house relates to sense of self, the 2nd house relates to money, and so on)
houses
The horoscope is divided into 12 houses Each house describes a different subject matter for analysis There are various different ways of dividing the chart
houses
A system of dividing up the space within which the Earth rotates The ecliptic is divided into twelve sections, generally of unequal size Systems of house division include Placidus, Alcabitius, Campanus, Equal, Koch, Meridian, Porphyry, Regiomontanus and Topocentric Houses are assumed to symbolize certain psychological drives and indicate various life areas Placidus is the house system used by the vast majority of astrologers
houses
The twelve divisions of the horoscope based on the time and place of birth There are many methods of performing this house division and astrologers disagree about the validity of the various systems Houses are generally interpreted to represent the arenas or areas of life in which an activity takes place or an event is likely to manifest itself Each facet of life is said to be represented by a particular house and it is one of the astrologer's tasks to correctly identify the corresponding house of a given problem
houses
plural of house
housing
A frame, bracket, or box for holding or protecting a mechanical part Ex bushing plate
housing
Living arrangements for students at colleges or private secondary schools
housing
A wide trench cut along the grain to house a shelf or similar, also called a 'dado'
housing
A covering or protection, as an awning over the deck of a ship when laid up
housing
Laws relating to the provision of housing in the social rented sector; landlord and tenant matters; housing benefit; the behaviour of tenants; homelessness; and local authorities housing allocation
housing
Device used to hold filter
housing
A ported enclosure which directs the flow of fluid through the filter element
housing
A niche for a statue
housing
Quality housings are usually die-cast aluminum, high-impact plastic or a combination Die-cast aluminum is especially popular in gear cases for cool running and holding the gear train in a precise location A glass-filled nylon housing offers better impact resistance than aluminum
housing
housing structures collectively; structures in which people are housed
housing
Housing is a type of cage used to contain animals during space flight
housing
housing structures collectively; structures in which people are housed a protective cover designed to contain or support a mechanical component
housing
A houseline
housing
You refer to the buildings in which people live as housing when you are talking about their standard, price, or availability. a shortage of affordable housing = accommodation
housing
Defined by the Douglas Commission as "both a product and a process " The process is obvious The product "includes all of the immediate physical environment, both within and outside of buildings in which families and households live, grow, and decline It is largely man-made Its primary functions are three: To provide (1) comfortable shelter; (2) a proper setting, both within the structure and in its neighborhood, for the day-to-day activities of families and households, of small informal groups of children and adults, and of the individuals who make them up; and (3) the focus and location of families and other groups within the larger physical pattern of the family "
housing
Housing and Dining
housing
That portion of a mast or bowsprit which is beneath the deck or within the vessel
housing
Lodging
housing
Residences, collectively
housing
That which shelters or covers; houses, taken collectively
housing
A ported closure which directs the flow of fluid through the filter element
housing
A mechanical components container or covering
housing
frame and in-ceiling electrical part of recessed fixture
housing
A ported enclosure which directs the flow of a gas through the filter element (099)
housing
The space taken out of one solid, to admit the insertion of part of another, as the end of one timber in the side of another
housing
A frame or support for holding something in place, as journal boxes, etc
housing
The body portion of a paddle handle that holds the paddle and other internal components
housing
An appendage to the hames or collar of a harness
housing
About Housing
housing
{i} lodging, dwelling; houses collectively; act of furnishing with a house
housing
present participle of house
housing
Made from porcelain or pyrex glass, a housing is mounted in the sign and provides the contact between the electrode and the lead-in wire
housing
Supercedes piston cylinder walls and head Two kinds: peripheral and side The latter has three sub-types: front, central, and side (depending on the number of rotors)
housing
a protective cover designed to contain or support a mechanical component
housing
The shallow mortise or cavity for receiving the major part of a timber end Usually coupled with a smaller deep mortise to receive a tenon for tying the joint
housing
A removable protective cover, particularly for external plant equipment
housing
The outer sleeve through which a brake or gear cable is pulled The housing transmits an equal push to counter the pull on the inner cable Traditional housing consists of a tight spiral of steel wire, usually coated with plastic Newer versions have synthetic liners to reduce friction This type of housing is still used for brake cables See also Bowden cable With the advent of index shifting, greater precision was required, particularly for handlebar-mounted shift controls For this application, "compressionless" housing is now used This differs from traditional housing in that the wire part consists of a bundle of parallel wires, running more-or-less parallel to the cable This reduces the tendency of the housing to change effective length when it flexes as the handlebars turn This type of housing should not be used for brake cables, as it is likely to rupture under the higher loads involved in braking
housing
The act of putting or receiving under shelter; the state of dwelling in a habitation
housing
a general word that refers to the buildings in which people live It is used to talk about the prices or the living conditions for example
housing
To provide an adequate housing supply that meets housing demand The demand should meet the needs of persons of all income levels, age groups and special needs
housing
Supercedes piston cylinder walls and head Two kinds: peripheral and side The latter has three sub-types: front, central, and rear (depending on the number of rotors)
housing
stable gear consisting of a decorated covering for a horse, especially (formerly) for a warhorse
house