kilise

listen to the pronunciation of kilise
Türkçe - İngilizce
church

Even people who don't believe in the Catholic church venerate the Pope as a symbolic leader. - Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.

There is a church at the back of my house. - Evimin arkasında bir kilise var.

parish

They are the boys of the parish. - Onlar kilisenin çocukları.

clerestory
fane
meeting house
public worship
Kirk
fold
house of god
curch
basilica
kilise kanununa göre belirlenen
canonical
kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
sociable
kilise avlusu
close
kilise ayini
mass
kilise bahçesi
churchyard
kilise başkanı
ecclesiarch
kilise binaları
church buildings
kilise hukuku
ecclesiastical law
kilise korosu
church choir
kilise kulesi
spire
kilise meclisi
consistory
kilise mihrabı
altar
kilise okulları
church schools
kilise tarihi
church history
kilise ve devlet
church and state
kilise yapıları
church buildings
kilise çanları
church bells
kilise anahtarı
church key
kilise avlusu
churchyard
kilise avlusu
Galilee
kilise avlusu
parvis
kilise ayini
church
kilise azası
communicant
kilise bahçe mezarlığı
churchyard
kilise bahçe mezarlığı
god's acre
kilise balkonu
rood loft
kilise başkanları
(Hukuk) episcopacy
kilise binası
church building
kilise bodrumu
crypt
kilise büyüğü
doctor of the church
kilise cemaatinden kimse
parishioner
kilise cemiyetinin bir üyesi
parishioner
kilise dam sağrısı
(İnşaat) church hip
kilise destekli politika
parish pump politics
kilise direği gibi
jocular thick (neck)
kilise eşyalarının saklandığı oda
sacristy
kilise gibi
churchly
kilise giriş salonu
Galilee
kilise giyinme odası
vestiary
kilise giyinme odası
vestry
kilise görevlisi
beadle
kilise hademesi
sexton
kilise heyeti üyesi
canon
kilise hukuku
(Hukuk) corpus juris canonici
kilise hukuku bilgini
(Kanun) canonist
kilise hukukuna ait
canonical
kilise hukukçusu
canonist
kilise idame amiri
churchwarden
kilise idarecisi
churchwarden
kilise ile devlet arasındaki anlaşma
concordat
kilise ile ilgili
church

I loved your pics from the church! - Ben kilise ile ilgili fotoğraflarınızı sevdim.

kilise ileri geleni
doctor of the church
kilise kanunu
canonical books
kilise kanunu
ecclesiastical law
kilise kanunu
Canon law
kilise kapıcısı
ostiary
kilise kayyumu
sacristan
kilise kayyumu
sacrist
kilise kayıt defteri
parish register
kilise komisyonu üyesi
vestryman
kilise korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) ecclesiophobia
kilise korosu
choir

Tom sings in a church choir. - Tom bir kilise korosunda şarkı söyler.

Mary sings in the church choir. - Mary kilise korosunda şarkı söylüyor.

kilise korosu şefi
precentor
kilise kuralları
ecclesiasticism
kilise kuralları uygunluk
ecclesiasticism
kilise kurallarına uyan kimse
conformist
kilise kurallarına uyma
conformity
kilise kutsama töreni
encaenia
kilise mahkemeleri
(Politika, Siyaset) ecclesiastics courts
kilise mahkemesi başkanı rahip
penitentiary
kilise meclisi
synod
kilise memuru
church officer
kilise memuru
verger
kilise mezarlığı
churchyard

The faster the mouse, the bigger the churchyard. - Fare ne kadar hızlı olursa, kilise mezarlığı o kadar büyük olur.

kilise mihrap arkalığı
reredos
kilise mimarisi
church architecture
kilise mütevellisi
churchwarden
kilise müziği
plainchant
kilise müziği
plainsong
kilise müziği
church music
kilise nerede
Where is the church
kilise nikahı
church wedding
kilise nüfuzu
clericalism
kilise okulu
parochial school
kilise onursal görevlisi
churchwarden
kilise ortası
nave
kilise oturağı
pew
kilise sabah ibadeti
matins
kilise slavcası
church slavic language
kilise sırası
pew
kilise tiyatrosu
(Tiyatro) church theatre
kilise vakfı
patrimony
kilise ve basın
church and the press
kilise ve siyaset
church and politics
kilise ve sosyal problemler
church and social problems
kilise vergisi
church rate
kilise yasası
clericalism
kilise yöneticisi yardımcısı
sidesman
kilise yönetim kurulu
consistory
kilise yönetim kurulu üyesi
presbyter
kilise yılı
(Din) christian year
kilise yılı
(Din) church year
kilise ziyaretçisi
church visitor
kilise çanı
church bell

The church bell used to ring at three. - Kilise çanı saat üçte çalardı.

We can hear the church bell every morning. - Kilise çanını her sabah duyabiliriz.

kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
social
kilise üyesi olma
conformity
avlu (okul, kilise)
close
kiliseler
churches

I don't feel well in churches. - Kiliselerde kendimi iyi hissetmiyorum.

From 1859, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work. - 1859'dan itibaren, Amerika'dan Protestan misyonerler gelmeye başladı ve Katolik ve de Rus Ortodoks kiliseleri de misyonerlik çalışmalarına aktif olarak dahil oldular.

liturjik (kilise)
liturgical
(kilise) resmileştirmek
establish
kilise kulesi
church tower
Londra'da bir kilise
Bow
Vatikan'daki michalengelo'nun süslediği kilise
Sixtine chapel
Vatikan'daki michalengelo'nun süslediği kilise
Sistine Chapel
askeri kilise ayini
drum service
ayrıcalıklı kilise
peculiar
bağımsız cemaatin gittiği kilise
congregational chapel
bölge kilise görevlisi
district visitor
büyük kilise
cathedral
cemaatleri bağımsız sayan kilise sistemi
Congregationalism
cemaatleri bağımsız sayan kilise sistemine ait
congregational
cemaatleri bağımsız sayan kilise yanlısı
Congregationalist
devlete bağımsız kilise
free church
eskiden ölülerin gömüldüğü kilise mahzeni
crypt
evrensel kilise şurası
ecumenical council
kutsal ekmek kutusu (kilise)
pyx
küçük kilise
chapel
ortak papazlık yönetimindeki kilise
collegiate church
resmen tanınmış olan kilise
established church
resmi kilise
establishment
yerel kilise
local village
Türkçe - Türkçe
Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer
Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş
Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu
Hristiyan mezheplerinden her biri
Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor."- Ö. Seyfettin
KİLİSE
(Osmanlı Dönemi) Hıristiyanların mâbedi. Hıristiyan mezhebi
kilise hukuku
Kilisenin kuruluşunu ve iç düzenini sağlayan kurallar
kilise çanı
Kiliselerde saat başlarında ve dinî törenlerde çalınan büyük çan
Kilise müziği
koral
kilise