hayalet

listen to the pronunciation of hayalet
Türkçe - İngilizce
ghost

Do you believe in ghosts? - Hayaletlere inanıyor musunuz?

Jody looks as if she had seen a ghost. - Jody sanki bir hayalet görmüş gibi görünüyor.

spirit

Mary felt as if a ghost or spirit had touched her back. - Mary bir hayalet ya da ruhu sırtına dokunmuş gibi hissetti.

phantom, ghost, spectre, phantasm, apparition, spook
specter
apparition
spectre [Brit.]
shadowy figure, ghostlike shape
wraith
ghost, vision, apparition
shades
shadow

Do ghosts have shadows? - Hayaletlerin gölgeleri var mı?

phantom

The Phantom slowly, gravely, silently, approached. - Hayalet yavaş yavaş, ciddi, sessizce yaklaştı.

spook

Children came running in terror from the different spookhouses along the street. - Çocuklar yol boyunca farklı hayaletevlerden dehşet içinde koşarak geldiler.

sprite
shade
phantasm
shape

I woke up in the middle of the night and saw a strange, scary shape on my bed. - Gecenin ortasında uyandım ve yatağımda garip, korkunç bir hayalet gördüm.

ghost image
eidolon
spectre
zombi
revenant

Leonardo DiCaprio won the Oscar for best actor for his role as Hugh Glass in The Revenant. - Leonardo DiCaprio, Hayalet filminde Hugh Glass rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazandı.

banshee
phantasmagoria
hayalet gibi
spooky
hayalet ağrı
phantom pain
hayalet devre
phantom circuit
hayalet gibi
ghostlike
hayalet gibi
spectral
hayalet gibi
spookish
hayalet gibi
ghostly
hayalet gibi görünmek
spook
hayalet kasaba
ghost town

Ghost towns are not completely unpopulated, are they? - Hayalet kasabalar tamamen boş değil, değil mi?

Ghost towns are creepy. - Hayalet kasabalar ürperticidir.

hayalet öyküsü
ghost story

Tell us a ghost story! - Bize bir hayalet öyküsü anlat!

hayaletler
ghosts
gece görülen hayalet
night vision
ingilizce hayalet öyküleri
english ghost stories
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Göze görünen hayal, karaltı
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, görüntü
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, görüntü: "Gözümün önünde durmaksızın geçen bir hayalet var."- Y. Z. Ortaç
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
Belli belirsiz görülen şey, gölge
fantom
hayalet