müşerref

listen to the pronunciation of müşerref
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Şereflenmiş, şerefli. Herkesce kıymetli
Onur verilerek yüceltilmiş
(Osmanlı Dönemi) şereflendirilmiş, şerefli, şereflenen
müşerref olmak
Onurlanmak, onur kazanmak, şereflenmek
müşerref