wet

listen to the pronunciation of wet
İngilizce - Türkçe
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

ıslak

Bu tür ayakkabı ıslak zeminde kayma eğilimindedir. - This kind of shoe is apt to slip on wet ground.

Tom eve sırılsıklam ıslak vardı. - Tom arrived home soaking wet.

yaş

Ben on yaşına kadar yatağı ıslatırdım. - I wet the bed until I was ten years old.

Bu çim üstüne oturmak için çok yaş. - This grass is too wet to sit on.

{i} yağmurlu hava
{i} ıslaklık
{s} içkili
{s} yağmurlu: a wet day yağmurlu bir gün
{s} nemli

Öğleden sonra hava nemli ve sisli oldu. - In the afternoon the weather became wet and foggy.

Tropikal yağmur ormanları hemen hemen her zaman sıcak ve nemli olan ekvator yakınında yer alırlar. - Tropical rainforests are located near the equator, where it's almost always warm and wet.

(Argo) çakırkeyif
-e işemek
ıslamak
(boya) kurumamış
(Argo) kafası dumanlı
(Argo) sarhoş
işemek
kurumamış boya
yağmurlu

Bugün yağmurlu olacak mı? - Will there be wet weather today?

yağmur

Yağmurdan iliklerine kadar ıslandı. - He was wet to the skin from the rain.

Onlar yağmurda tamamen ıslandılar. - They got thoroughly wet in the rain.

{f} ıslat

Saçımı hemen hemen her gün ıslatırım. - I wet my hair almost every day.

Küçükken yatağımı ıslatırdım fakat yedi yaşına gelmeden önce vazgeçtim. - I used to wet the bed when I was small, but I grew out of it by the time I was seven.

{i} isteksiz kimse
içki yasağ
{s} yağışlı

Bu yağışlı havadan bıktım. - I am fed up with this wet weather.

Hava çok soğuk değildi, ama her zaman yağışlıydı. - It was not very cold, but it was always wet.

{f} içki ile kutlamak
{s} hatalı
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
{s} isteksiz
su veya başka sıvı ile yapılan
(Tıp) Su veya başka sıvı ile yapılan, yaş, ıslak, nemli
{i} rutubet
{s} k.dili. içki yasağı olmayan (yer)
su
içki yasağı olmayan kurumamış
{i} martavalcı
kim

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

yaşlık
{f} (wet/--ted, --ting) 1
{s} sulu

Kedim yalnızca sulu yemek yer. - My cat only eats wet food.

{s} içkinin serbest olduğu
{i} içki yasağı karşıtı
{i} içki
rutubetli
get wet
ıslanmak

Yağmur yağarken ıslanmak istemiyorsan sana bir şemsiye gerekir. - You need an umbrella when it's raining if you don't want to get wet.

Kediler ıslanmaktan nefret ederler. - Cats hate to get wet.

wetness
{i} ıslaklık
wet behind the ears
(deyim) toy
wet blanket
mızıkçı
wet bulb
yaş termometre
wet day
(Meteoroloji) yağmurlu gün
wet floor
ıslak zemin
wet gluten
(Gıda) yaş gluten
wet goods
(Ticaret) akar mallar
wet napkin
ıslak mendil
wet sand
(Askeri) ıslak kum
wet suit
dalgıç kıyafeti
wet suite
(Askeri) havalı dalış elbisesi
wet tank
westinghouse
wet weight
(Denizbilim) yaş ağırlık
wet blanket
oyun bozan
wet brain
beyin ödemi
wet dream
erotik rüya
wet enough
yeterince ıslak
wet fly
su sineği
wet nurse
{f} süt annelik yap
wet analysis
yaş analiz, yaş çözümleme
wet and slippery
kaygan ve ıslak
wet bar
ıslak bar
wet bulb
ıslak termometre
wet bulb temperature
(Bilim, İlim) ıslak termometre sıcaklığı, yaş termometre sıcaklığı
wet cake
ıslak kek
wet copying
ıslak kopyalama
wet crushing
yaş kırma
wet cylinder liner
ıslak silindir gömleği
wet decatizing
ıslak dekatirleme
wet drawing
yaş çekme
wet dream
ihtilam
wet dressing
yaş hazırlama
wet dusting
ıslak tozlama
wet electrolytic capacitor
yaş elektrolitik kondansatör
wet fastness
yaş haslık
wet galvanizing
yaş galvanizleme, elektrikli galvanizleme
wet goods
akar mallar, sıvı mallar
wet grinding
yaş öğütme
wet head
ıslak baş
wet lamination
yaş kaşeleme
wet liner
yaş gömlek
wet market
Genellikle üstü açık, yerel ve/veya o ülkede yaşayanların kültürlerine ait ürünlerin satıldığı pazar yeri
wet milking
ıslak sağım
wet mix
ıslak karışım
wet nose
ıslak burun
wet nurse
sütnine
wet on wet
Bir boyama yöntemi: Birinci katı sürdükten sonra kurumasını beklemeden ikinci katı sürme işlemi, ıslak boya üstüne tekrar boya
wet painting
ıslak boya
wet place
ıslak mekan
wet printing
yaş tiraj, yaş başım
wet pulp
yaş küspe
wet return
yaş kondense, yaş dönüş borusu
wet sb's whistle
kafayı çekmek
wet screening
ıslak eleme
wet scrubber
ıslak boy
wet separation
yaş ayırma
wet signature
ıslak imza
wet sump
dolu rezervuar
wet the whistle
ıslık ıslak
wet to the skin/bone
cilde ıslak / kemik
wet towel
ıslak mendil
wet volume
ıslak hacim
wet-ashed
yaş yakmaya tabi tutulmuş
wet-look
ıslak görünüm
wet-nurse
Süt annesi
wet-nursing
Süt anneliği
wet-nursing
Süt annelik
wet-shod
ıslak ayakkabılı
wet air pump
yaş hava pompası
wet analyses
islak analiz
wet analysis
(Madencilik) yaş analiz
wet analysis
(Madencilik,Teknik) yaş çözümleme
wet analysis
ıslak analiz
wet asphalt
(Otomotiv) ıslak asfalt
wet behind the ears
{k} toy, acemi, acemi çaylak
wet blanket
{k} neşeyi kaçıran/şevki kıran kimse
wet blanket
oyunbozan
wet blanket
(deyim) oyun bozan kimse,neseyi kaciran kimse
wet cell
sıvı pil
wet cell
(Elektrik, Elektronik,Teknik) yaş pil
wet clay
ıslak kil
wet clay
balçık
wet cloth
nemli bez
wet clutch
(Mekanik) yaş levhalı kavrama
wet coating
ıslak boyama
wet construction
ıslak yapım
wet crease resistance finish
(Tekstil) yaş buruşmazlık apresi
wet cured
ıslak kür
wet cured
ıslak bakım
wet curing
su içinde kür
wet cut
su içinde kazı
wet decatizing machine
(Tekstil) yaş dekütür makinesi
wet density
ıslak yoğunluk
wet density
ıslak birim ağırlık
wet dock
yüzer havuz
wet dock
dok
wet dream
şeytan aldatması
wet dream
rüyada boşalma
wet dream
uykuda boşalma
wet emplacement
(Askeri) SULU MEVZİ: Bir füzenin fırlatılışı sırasında alev kovasını, füze motorlarını ve diğer teçhizatı soğutmak için su taşırması yapan bir rampa mevzii. Ayrıca bak. "dry emplacement" ve "flame deflector"
wet filter
(Denizbilim) ıslak filtre
wet finishing
(Tekstil) yaş terbiye, yaş bitim işlemi
wet finishing machine
(Tekstil) yaş terbiye makinesi
wet fuel rocket
(Askeri) SULU YAKIT ROKETİ: Bir çeşit sıvı roketi
wet gas
(Kimya) yaş gaz
wet hop
(Tarım) yaş şerbetçiotu
wet laminatiıon
(Tekstil) yaş kaşeleme
wet lime
kireç kaymağı
wet lime
kaymak kireç
wet liner
ıslak silindir gömleği
wet market
ıslak piliç pazarı
wet method
(Nükleer Bilimler) ıslak yöntem
wet milling
(Gıda) yaş öğütme
wet nurse
sütana
wet nurse
süt anne
wet one's whistle
içki içmek
wet one's whistle
boğazını ıslatmak
wet oneself
altına işemek
wet ore
(Madencilik) ıslak cevher
wet outlet
(Ticaret) içecek satan iş yeri
wet oxidation
sulu oksitleme
wet pack
ateşi düşürmek için ıslak bezle sarma
wet pack
ıslak bez [tıp.]
wet paint
ıslak boya
wet paint
(Bilgisayar) boya bulaşabilir
wet paint
kurumamış boya
wet period
ıslak dönem
wet pit
yaş çukur
wet process
ıslak yöntem
wet rag
nemli bez
wet return
ıslak dönüş
wet return
yaş dönüş borusu
wet return
yaş kondense
wet rot
yaş çürük
wet rubbing
(Tekstil) ıslak sürtme
wet setting
(Tekstil) yaş fiksaj
wet sleeve
(Otomotiv) yaş gömlek
wet spell
(Meteoroloji) nemli dönem
wet sponge
ıslak sünger
wet stamp
(Ticaret) ıslak kaşe
wet stamped
(Ticaret) ıslak kaşeli
wet stamped
(Ticaret) ıslak kaşe ile kaşelenmiş
wet start
(Askeri) YAŞ ÇALIŞTIRMA: Sevk yakıtı, reaktif şekilde soğutulmuş içindeki tüplere ateşlenmeden önce el ile doldurulmuş sıvı yakıtlı bir roket motorunun harekete geçirilmesi
wet start
(Askeri) yaş çalıştırma
wet steam
ıslak buhar
wet steam
(Tekstil) yaş buhar
wet steam decatizing
(Tekstil) bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
wet storage
(Askeri) su üstünde muhafaza
wet storage
(Askeri) ıslak depolama
wet storage
(Askeri) SU ÜSTÜNDE MUHAFAZA: Gemilerin veya diğer deniz vasıtalarının su üzerinde tecritli muhafaza edilmeleri
wet stowage
(Askeri) SIVI TECRİTLİ İSTİF: Büyük çaplı mühimmatın ateş almasını önlemek üzere bunları, muharebe araçlarında, etrafı yanmaz sıvı ile çevrili raflara yerleştirmek sureti ile yapılan bir istif usulü
wet stowage
(Askeri) sıvı tecritli istif
wet surface
kazanın su tarafı
wet surface
ıslak yüzey
wet surfaces
ıslak zeminler
wet system
(Madencilik) yaş yöntem
wet tank
(Askeri) SIVI TANKI: Sıvı maddelerin depolanması için yapılmış tank
wet the bed
yatağını ıslatmak
wet the bed
yatağa işemek
wet the bed
yatağı ıslatmak
wet through
iliklerine kadar ıslanmış
wet through
sırılsıklam
wet to the skin
iliklerine kadar ıslanmış
wet tongue
(Askeri) ıslak dil
wet treatment
(Tekstil) yaş işlem
wet unit weight
islak birim hacim ağırlık
wet vapour
yaş buhar
wet vent
yaş havalık
wet vent
ıslak havalık
wet welding
(Askeri) ıslak kaynak
wet well
sulu kuyu
wet wrinkle fastness
(Tekstil) yaş buruşmazlık haslığı
wet year
yağmurlu yıl
wet year
yağışlı sene
wet year
yağışlı yıl
wet suit
dalgıç giysisi
a face like a wet weekend
(deyim) yüzünden düşen bin parça
İngilizce - İngilizce
Liquid or moisture
Made up of liquid or moisture

Water is wet.

Of weather or a day, rainy

It’s going to be wet tomorrow.

Of an object, etc, covered with or impregnated with liquid

I went out in the rain and now my clothes are all wet.

Rainy weather

Don't go out in the wet.

Working with chemical or biological matter
Permitting alcoholic beverages, as during Prohibition

The wet states would be the greatest beneficiaries because the amendment would root out the liquor traffic within their cities.

Of a person, ineffectual

Don't be so wet.

Of a woman, sexually aroused

He got me all wet.

To become wet
To cover or impregnate with liquid
A moderate Conservative
To urinate accidentally in or on

Johnny wets the bed several times a week.

Inexperienced in a task or profession; having the characteristics of a rookie

That guy's wet; after all, he just started yesterday.

make one's bed or clothes wet by urinating; "This eight year old boy still wets his bed"
Rainy weather; foggy or misty weather
cause to become wet; "Wet your face"
producing or secreting milk; "a wet nurse"; "a wet cow"; "lactating cows"
{v} to rain, moisten, make to drink, drench
A sound to which a lot of reverb has been added A full, rich sound
covered or soaked with a liquid such as water; "a wet bathing suit"; "wet sidewalks"; "wet paint"; "wet weather"
Natural gas produced from strata containing condensable hydrocarbons or other liquids The term is subject to varying legal definitions as specified by certain state statutes (Usually maximum allowable is 7 lbs /MMCF for water content and 0 02 gals /MMCF for Natural Gasoline )
{i} (Informal) person who supports the selling of alcoholic drinks (USA)
Containing, or consisting of, water or other liquid; moist; soaked with a liquid; having water or other liquid upon the surface; as, wet land; a wet cloth; a wet table
Having reverberation or ambience
{s} moist; damp; rainy; drunk (Slang); (Informal) supports selling alcoholic drinks (in the USA)
The 'Vette gets 'em wet
An adjective used to describe a processed audio signal
{i} wetness; moisture, dampness; rain; rainy weather
If you say that someone is still wet behind the ears, you mean that they have only recently arrived in a new place or job, and are therefore still not experienced
a condition where free water is present in a substance
supporting or permitting the legal production and sale of alcoholic beverages; "a wet candidate running on a wet platform"; "a wet county"
If the weather is wet, it is raining. If the weather is wet or cold choose an indoor activity It was a miserable wet day. = rainy dry The wet is used to mean wet weather. They had come in from the cold and the wet
Water or wetness; moisture or humidity in considerable degree
consisting of or trading in alcoholic liquor; "a wet cargo"; "a wet canteen"
To fill or moisten with water or other liquid; to sprinkle; to cause to have water or other fluid adherent to the surface; to dip or soak in a liquid; as, to wet a sponge; to wet the hands; to wet cloth
Employing, or done by means of, water or some other liquid; as, the wet extraction of copper, in distinction from dry extraction in which dry heat or fusion is employed
Very damp; rainy; as, wet weather; a wet season
If something such as paint, ink, or cement is wet, it is not yet dry or solid. I lay the painting flat to stop the wet paint running dry
If something is wet, it is covered in water, rain, sweat, tears, or another liquid. He towelled his wet hair I lowered myself to the water's edge, getting my feet wet My gloves were soaking wet I saw his face was wet with tears. dry + wetly wet·ly Her hair clung wetly to her head. + wetness wet·ness Anti-perspirants stop wetness, deodorants stop odour. dryness
very drunk
make one's bed or clothes wet by urinating; "This eight year old boy still wets his bed" cause to become wet; "Wet your face" consisting of or trading in alcoholic liquor; "a wet cargo"; "a wet canteen" covered or soaked with a liquid such as water; "a wet bathing suit"; "wet sidewalks"; "wet paint"; "wet weather" producing or secreting milk; "a wet nurse"; "a wet cow"; "lactating cows" supporting or permitting the legal production and sale of alcoholic beverages; "a wet candidate running on a wet platform"; "a wet county
A dram; a drink
supporting or permitting the legal production and sale of alcoholic beverages; "a wet candidate running on a wet platform"; "a wet county
Consisting entirely of processed sound The output of an effects device is 100% wet when only the output of the processor itself is being heard, with none of the dry (unprocessed) signal Compare with dry
Whole Effluent Toxicity test Source: US EPA
To wet something means to get water or some other liquid over it. When assembling the pie, wet the edges where the two crusts join Fielding nervously wet his lips and tried to smile
To come in contact with, and flow across (a surface, body, or area) - said of air or other fluid
Containing water under dry weather conditions
{f} soak in water; moisten; be soaked in water; urinate in bed; urinate
Is what you are after a Dragon-boat race
Refreshed with liquor; drunk
If people, especially children, wet their beds or clothes or wet themselves, they urinate in their beds or in their clothes because they cannot stop themselves. A quarter of 4-year-olds frequently wet the bed To put it plainly, they wet themselves
A reservoir rock is said to be "wet" when it contains water but no hydrocarbons
The forms wet and wetted are both used as the past tense and past participle of the verb
Rooting-zone groundwater present during the growing season (water supply exceeds demand) Groundwater table > 0 cm but £ 30 cm deep (Pojar et al 1987)
Continuous film of moisture on the pavement sensor with a surface temperature above freezing (32°F or 0°C) This status can be reported by SSI ESP, SP, SCAN Detector, and NTCIP sites when precipitation has occurred
wetness caused by water; "drops of wet gleamed on the window"
stodgy
weet
wet behind the ears
Inexperienced; not seasoned; new; just beginning; immature, especially in judgment

These young whippersnappers are still wet behind the ears..

wet blanket
A person who takes the fun out of a situation or activity, as by pessimism, demands, dullness, etc
wet blankets
plural form of wet blanket
wet boy
A contractor assassin or hit man
wet cell
Any electrochemical cell whose electrolyte is a liquid
wet check
a condom
wet chemistry
Any of the traditional methods and techniques of chemistry, especially those of analytical chemistry that use gravimetric analysis or volumetric analysis rather than spectroscopy
wet dock
A dock that has a constant level of water in which a vessel floats

It was rather as though, after being in makeshift wet dock for days, the Queen Mary had just sailed out of, say, Walden Pond, as suddenly and perversely as she had sailed in.

wet dream
An ejaculation or orgasm while asleep, often accompanying an erotic dream

His mother is having an affair with the man next door, is reading Germain Greer's The Female Eunuch—which spawns Adrian's first wet dream.

wet dream
An exciting fantasy; a very appealing, ideal thing, person, or state-of-affairs

The plan is, if all goes well, to have these batteries, an eco warrior's wet dream due to their non-toxicity, on sale in two or three years.

wet dreams
plural form of wet dream
wet end
The first section of a paper machine to which the pulp is delivered in a slurry form (as mixture of fiber and water)
wet flies
plural form of wet fly
wet fly
A lure for fly fishing designed to be fished beneath the surface of the water
wet job
An covert assassination performed by government operatives

But as soon as the janitor saw Tice, he would have known he had the wrong man and should have and should have withdrawn or attempted a live capture to find out where Theosopholis was. Instead, everything about his style announced wet job. He was assigned to liquidate Tice, and maybe only Tice.

wet jobs
plural form of wet job
wet lease
Any similar arrangement for other types of equipment
wet lease
The leasing of an airplane including crew, maintenance and insurance, usually for very short period of time
wet nurse
To act as a wet nurse (in either sense.)
wet nurse
Someone who treats someone else with excessive care
wet nurse
A woman hired to suckle another woman's child
wet nursed
Simple past tense and past participle of wet nurse
wet nurses
plural form of wet nurse
wet nursing
Present participle of wet nurse
wet one's whistle
To have a drink; to quench one's thirst

I'll take another glass of the sherry wine, just to wet my whistle, as the vulgar saying is, before I begin.

wet oneself
To lose control of one's bladder and involuntarily urinate into one's clothing
wet season
The part of the year when most of the rain falls
wet seasons
plural form of wet season
wet t-shirt competition
A contest in which women wear t-shirts that are wet to make them slightly translucent, and others judge the women on appearance
wet t-shirt competitions
plural form of wet t-shirt competition
wet t-shirt contest
A contest in which women wear t-shirts that are wet to make them slightly translucent so the breasts are visible, and others judge the women on appearance
wet t-shirt contests
plural form of wet t-shirt contest
wet the bed
To urinate in one's bed (during sleep)
wet the shamrock
to go for a drink, especially as part of a victory celebration or on St Patrick's Day
wet willies
plural form of wet willy
wet willy
A prank whereby a saliva-moistened finger is inserted into an unsuspecting person's ear, often with a slight twisting motion

Ben is such a tool - I'm going to give him a wet willy.

wet work
Covert assassination performed by government operatives
wet-and-dry-bulb hygrometer
A hygrometer consisting of two thermometers, the bulb of one of which is kept wet and shows a lower temperature; the relative humidity is obtained from the two temperatures using tables
wet-and-dry-bulb hygrometers
plural form of wet-and-dry-bulb hygrometer
wet-behind-the-ears
Alternative spelling of wet behind the ears
wet-nurse
Alternative spelling of wet nurse
wet-weather
Suitable for wet weather (i.e. waterproof)

Don't forget to pack your wet-weather gear when you come to England.

wet day
rainy day
wet bulb temperature
Wet-bulb temperature is measured using a standard mercury-in-glass thermometer, with the thermometer bulb wrapped in muslin, which is kept wet. The evaporation of water from the thermometer has a cooling effect, so the temperature indicated by the wet bulb thermometer is less than the temperature indicated by a dry-bulb (normal, unmodified) thermometer
wet bulb temperature
(Bilim, İlim) The wet-bulb temperature is the lowest temperature an object may be cooled to by the process of evaporation. It is read directly from the wet-bulb thermometer on an electric psychrometer, sling psychrometer, or rotor psychrometer
wet market
A wet market is generally an open food market. Some of the common names include "Cultural Markets", "traditional markets", "Gaai Si", "Gaai See"
wet the whistle
(deyim) Kafayı çekmek, boğazı ıslatmak, demlenmek
wet the whistle
(deyim) Drink alcohol, go on a bat, have a wet
wet the whistle
(deyim) (Of a female) masturbate
wet the whistle
(deyim) (kadın) mastürbasyon yapmak
wet-nurse
1. (noun) a woman employed to suckle another woman's child. 2. (verb) act as a wet nurse to. ▶informal look after (someone) as though they were a helpless infant
wet-nurse
to give constant and often excessive care to
wet-nurse
to act as wet nurse to
wet bar
a bar for mixing drinks that has a sink with running water
wet bar
A small bar or counter for making alcoholic drinks that is equipped with a sink and running water. a small bar with equipment for making alcoholic drinks, in a house, hotel room etc
wet bargain
bargain made between parties who are drinking together
wet behind the ears
innocent, naive; novice, beginner
wet blanket
disapproval If you say that someone is a wet blanket, you are criticizing them because they refuse to join other people in an enjoyable activity or because they want to stop other people enjoying themselves. = spoilsport. One that discourages enjoyment or enthusiasm. someone who seems to want to spoil other people's fun, for example by refusing to join them in something enjoyable that they are doing
wet blanket
one who exudes depression or sadness, one who dampens a light or happy atmosphere; killjoy
wet blanket
someone who spoils the pleasure of others
wet bob
{i} Etonian who takes up rowing as his sport
wet canteen
snack shop that sells alcoholic drinks
wet cell
A primary cell having a liquid electrolyte
wet cell
a primary voltaic cell having a liquid electrolyte
wet climate
rainy climate
wet cloth
wet rag, rag that was dipped in a bucket of water, moist duster
wet collodion process
wet plate process, early photographic process in which a glass plate coated with an iodized collodion is dipped into a silver nitrate solution before use
wet dock
dock where the water is shut in and maintained at a certain level in order to make the loading and unloading of ships easy
wet dream
excretion of sperm by a man during sleep
wet dream
If someone says that a person or thing is a particular person's wet dream, they are saying in an unkind and mocking way that this person or thing would give that person a lot of pleasure. An erotic dream accompanied by ejaculation of semen. a sexually exciting dream that a man has, resulting in an orgasm
wet dream
an erotic dream (usually at night) accompanied by the (nocturnal) emission of semen
wet dream
If a man has a wet dream, he has a dream about sex which causes him to have an orgasm while he is asleep
wet fish
fresh uncooked fish that is on sale in a shop
wet fly
fisherman's fly that floats under the surface of the water
wet fly
An artificial fly used in fishing that floats beneath the water's surface when cast
wet gas
Natural gas that contains large amounts of associated liquids
wet gas
Natural gas containing condensable hydrocarbons
wet gas
Natural gas containing liquid hydrocarbons - commonly condensate
wet gas
Natural gas, or gas produced by some refinery process, which contains recoverable gasoline fractions
wet goods
fluid merchandise; alcoholic drinks
wet his pants
urinated in his pants, couldn't keep it in
wet look
appearance of the body or hair when wet
wet lung
adult respiratory distress syndrome: acute lung injury characterized by coughing and rales; inflammation of the lungs which become stiff and fibrous and cannot exchange oxygen; occurs among persons exposed to irritants such as corrosive chemical vapors or ammonia or chlorine etc
wet monsoon
A monsoon
wet nellie
feeble-minded person (Derogatory Slang); Liverpudlian sweet dish made of stale bread and crusts
wet nurse
In former times, a wet nurse was a woman who was paid to breast-feed another woman's baby. a woman paid to give her breast milk to another woman's baby
wet nurse
Cf
wet nurse
nurse hired to breast-feed a baby; breast-feed
wet nurse
a woman hired to suckle a child of someone else
wet nurse
A nurse who suckles a child, especially the child of another woman
wet nurse
Dry nurse
wet one's whistle
have a drink (especially an alcoholic drink)
wet pack
A therapeutic pack moistened in hot or cold water
wet paint
paint which has not dried yet
wet plate
A plate the film of which retains its sensitiveness only while wet
wet plate
The film used in such plates is of collodion impregnated with bromides and iodides
wet plate
Before exposure the plate is immersed in a solution of silver nitrate, and immediately after exposure it is developed and fixed
wet plate process
wet collodion process, early photographic process in which a glass plate coated with an iodized collodion is dipped into a silver nitrate solution before use
wet sauna
hot sauna that contains steam
wet steam
{i} steam that is under low pressure that contains small drops of water
wet suit
a close-fitting garment made of a permeable material; worn in cold water (as by skin divers) to retain body heat
wet suit
usually made of neoprene a layer of water between the suit and the divers body is trapped and this warms up to insulate the diver
wet suit
A garment of foam neoprene that insulates a diver from the cold by allowing a thin film of water to penetrate between the suit and the body Diving terms Ref JJ
wet suit
any suit that provides thermal protection underwater by trapping a layer of water between the diver's skin and the suit
wet suit
A close-fitting garment of neoprene foam that provides thermal insulation in cold water
wet suit
A wet suit is a close-fitting rubber suit which an underwater swimmer wears in order to keep their body warm
wet through
completely soaked
wet through and through
soaked, saturated
wet throughly
completely wet
wet to the skin
totally saturated, soaked through
wet-bulb thermometer
a thermometer with a bulb that is covered with moist muslin; used in a psychrometer to measure humidity
wet-look
wet-look clothes have a shiny surface so that they look as if they are wet
wet-nurse
a woman hired to suckle a child of someone else
wet-nurse
to give someone too much care and attention, as if they were a child
wet-nurse
give suck to; "The wetnurse suckled the infant"; "You cannot nurse your baby in public in some places"
adequately wet
pertaining to the handling of asbestos, such as during demolition of older houses, by making the asbestos wet for safety reasons, in order to prevent the escape of harmful particles
all wet
Utterly incorrect; erroneous; uninformed

The lull gave Johnson a chance to show such critics as Canada's Prime Minister Lester Pearson and Senate Foreign Relations Committee Chairman J. William Fulbright that they were all wet in arguing that a halt in the bombing might open the way to negotiations.

all wet
Thoroughly soaked; drenched

When I came home, I found a common-looking person, all wet and muddy.

bed-wet
To wet the bed: to experience bed-wetting or enuresis, to urinate while asleep
get one's feet wet
To begin gaining experience; To take a risk and try something new

Why don't you try getting your feet wet on the beginner slopes.

get wet
To come into contact with water or another liquid

Some things can go in the water, like my dolphin boots, but other things, like books, are not so good when they get wet.

get wet
Of a woman, to become sexually aroused, as indicated by the occurrence of the natural lubrication of the vagina

Sometimes I get wet right away, but other times I'm aroused but not very wet.

ridden hard and put away wet
Mistreated; not properly cared for

Alexandra collapsed onto the leather couch in the library, feeling as if she were a horse who had just been ridden hard and put away wet.

soaking wet
Extremely wet
wetness
The condition of being wet
wetness
Rainy or damp weather
wetness
Moisture
wetter
Comparative form of wet: more wet
wetter
Agent noun of wet; someone who wets something as part of some process
wetting
The act of making something wet
wetting
Present participle of wet
wetting
The act of accidental urination on or in something
wetting
That makes (something) wet
wetness
{n} a wet state, rain, moisture
wetly
in a wet manner; with wetness
wetly
in a wet manner
wetness
The quality or state of being wet; moisture; humidity; as, the wetness of land; the wetness of a cloth
wetness
the condition of containing or being covered by a liquid (especially water); "he confirmed the wetness of the paint"
wetness
the condition of containing or being covered by a liquid (especially water); "he confirmed the wetness of the paint
wetness
{i} moisture, dampness
wetness
A watery or moist state of the atmosphere; a state of being rainy, foggy, or misty; as, the wetness of weather or the season
wets
plural of wet
wets
third person singular of wet
wetted
past of to wet
wetter
more wet
wetter
{i} one who wets (e.g. bed-wetter); that which wets
wetter
a wetting agent or surfactant
wetter
a workman who wets the work in a manufacturing process
wetter
someone suffering from enuresis; someone who urinates while asleep in bed
wetter
a substance capable of reducing the surface tension of a liquid in which it is dissolved
wetter
someone who wets something as part of some process
wetter
a bedwetter
wetting
a euphemism for urination; "he had to take a leak"
wetting
The ability of a vehicle to flow onto the surface in order to achieve a good bond
wetting
The ability of liquid solder to attach itself to the surfaces being joined through the formation of intermetallic bonds
wetting
The adhesion of a liquid to the surface of a solid
wetting
Spreading of a coating of molten solder on a metallic substrate usually leading to a layer of intermetallic compound between the substrate and solder
wetting
urination, especially in the phrase bed-wetting
wetting
The adherence of a film or a liquid to coat or cover the surface of a solid completely Surfactants are usually added to improve this characteristic
wetting
Full and complete coverage of the solid surface by the liquid
wet