el kitabı

listen to the pronunciation of el kitabı
Türkçe - İngilizce
{i} manual

The manual they asked him to read was two inches thick. - Okumasını istedikleri el kitabı iki inç kalınlığındaydı.

This manual is only available electronically. There is no printed version. - Bu el kitabı yalnızca elektronik olarak mevcuttur. Basılı bir versiyonu yoktur.

(Kimya) instruction manual
workbook
(Askeri) pamphlet
enchiridion
companion
{i} guide
guidebook
{i} handbook

This is a good handbook. - Bu iyi bir el kitabı.

I consulted the handbook. - El kitabına danıştım.

primer
(Hukuk) vade-mecum
how to do it book
elkitabı
reference manual
el kitap
handbook

The Esperanto handbooks are cheap. - Esperanto el kitapları ucuzdur.

elkitabı
handbook, manual
elkitabı
manual
elkitabı
companion
Türkçe - Türkçe
MANUEL
manüel
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
el kitabı