sürdür

listen to the pronunciation of sürdür
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) preserve
(Bilgisayar) continue

Tom was determined to continue his support for as long as it took. - Tom o kabul ettiği sürece desteğini sürdürmeye kararlıydı.

Tom continued his relationship with that married woman. - Tom bu evli kadınla birlikte olmayı sürdürdü.

carry on

He decided to stay and carry on his father's business. - Kalmaya ve babasının işini sürdürmeye karar verdi.

We can not carry on conversation in such a noisy room. - Konuşmayı böylesine gürültülü bir odada sürdüremeyiz.

carry#on
resume

He resumed reading after lunch. - O, öğle yemeğinden sonra okumayı sürdürdü.

I wanted to resume my normal life. - Normal hayatımı sürdürmek istedim.

sür
{f} drove

He drove the truck to Dallas. - O, kamyonu Dallas'a sürdü.

Ambition drove him to murder. - Hırs onu cinayete sürükledi.

sür
banish

We banished him from the country. - Biz onu ülkeden sürdük.

The ruler was overthrown and banished from the country. - Yönetici devrildi ve ülkeden sürüldü.

sür
deport

Neither Tom nor Mary has been deported. - Ne Tom ne de Mary sürgün edildi.

sür
driven

You'd better not have driven my car. - Keşke arabamı sürmeseydin.

She has never been in a car driven by him. - O, onun tarafından sürülen bir arabada asla bulunmadı.

sür
{f} lasting

The war lasting for years impoverished the country. - Yıllar süren savaş ülkeyi fakirleştirdi.

sür
{f} drive

Do you know how to drive a car? - Nasıl araba süreceğini biliyor musun?

Do you know how to drive? - Nasıl araba süreceğini biliyor musun?

sür
impel
sür
{f} last

The rain lasted a week. - Yağmur bir hafta sürdü.

I had my driver's license renewed last month. - Sürücü ehliyetimi geçen ay yenilettim.

sür
{f} tilled
sür
{f} smeared
sür
{f} exile

He was exiled from his country. - O, ülkesinden sürgün edildi.

He was exiled from his own country. - Kendi ülkesinden sürgün edildi.

sür
deported

Neither Tom nor Mary has been deported. - Ne Tom ne de Mary sürgün edildi.

sür
expatriate
sür
{f} smear
Türkçe - Türkçe

sürdür teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Sür
(Osmanlı Dönemi) REM
Sür
(Osmanlı Dönemi) GELE
sürdür