sağla

listen to the pronunciation of sağla
Turkish - English
provide

If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence. - İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır.

Young as he is, he has a large family to provide for. - O,genç olduğu için,geçimini sağlayacak büyük bir aileye sahip.

enable to
{f} supplying

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

supply with
lay on
make available to
provide with
employ

The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees. - Şirket tüm çalışanları için sağlık bakımı ve hayat sigortası avantajları sağlar.

Japanese companies generally provide their employees with uniforms. - Japon şirketleri genellikle çalışanlarına üniforma sağlar.

{f} provided

She provided the traveler with food and clothing. - O, yolcuya yiyecek ve giyecek sağladı.

Team members are provided with equipment and uniforms. - Takım üyelerine ekipman ve üniforma sağlanmaktadır.

made available to
provide for

I have a large family to provide for. - Geçimini sağlayacak büyük bir ailem var.

He has a large family to provide for. - Geçimini sağlaması gereken büyük bir ailesi var.

{f} supply

Can you supply me with everything I need? - İhtiyacım olan her şeyi bana sağlayabilir misin?

Supply me with this information as soon as possible. - En kısa sürede bana bu bilgiyi sağlayın.

{f} stand by
{f} enabling
enable to be
enable

The coffee enabled me to stay awake during the dull concert. - Sıkıcı bir konser sırasında, kahve benim uyanık kalmamı sağladı.

The property left him by his father enables him to live in comfort. - Babası tarafından ona bırakılan servet onun rahat bir şekilde yaşamasını sağlar.

layon
enableto
providefor
providewith
procure
supplies

The Red Cross constantly supplies food to the disaster areas. - Kızıl Haç afet bölgelerine sürekli olarak gıda sağlar.

The river supplies cities and villages with water. - Nehir şehirlere ve köylere su sağlar.

sağlamak
provide

Columns provide a solid foundation. - Kolonlar sağlam bir temel sağlamaktadır.

We're banking on you to provide all the money we need. - İhtiyacımız olan tüm parayı sağlamak için sana güveniyoruz.

sağlamak
ensure

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled. - Herkes cümlelerin doğru seslendirilmesini ve doğru bir biçimde yazılmasını sağlamak için yardımcı olabilir.

Tom promised to do everything within his power to ensure that this kind of thing wouldn't happen again. - Tom bu tür bir şeyin tekrar olmamasını sağlamak için gücü dahilinde her şeyi yapacağını söyledi.

sağlamak
supply

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

sağlamak
procure
sağlamak
{f} yield
sağlamak
{f} derive
sağlamak
assure
sağlamak
{f} implement
sağlamak
{f} secure
sağlamak
{f} cater

The net-cafes here cater to students; fees start at around a pound an hour. - Buradaki net-kafeler öğrencilere yiyecek ve içecek sağlamaktadır; ücretler yaklaşık saati bir pounddan başlamaktadır.

sağlamak
fix up
sağlamak
cater for
sağlamak
offer
sağlamak
employ
sağlamak
{f} furnish

The river furnishes electric power to the town. - Nehir şehre elektrik enerjisi sağlamaktadır.

sağlamak
{f} fix
sağlamak
to supply, to obtain, to provide, to get, to secure, to procure; to ensure; to prove
sağlamak
to provide; to procure, get, find; to gain, obtain; to achieve, win; to bring (something) about
sağlamak
gain

They tried very hard to gain an advantage over one another. - Onlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için çok uğraştılar.

sağlamak
verify
sağlamak
{f} accommodate
sağlamak
derive from
sağlamak
keep to the right
sağlamak
enable to be
sağlamak
provide for
sağlamak
(Matematik) prove
sağlamak
insure
sağlamak
drive on the right
sağlamak
stand by
sağlamak
deliver
sağlamak
enable to
sağlamak
supply with
sağlamak
generate
sağlamak
get

It'll be difficult to get them to give us a discount. - Bize bir indirim yapmalarını sağlamak zor olacak.

The new subway enables me to get to school in 20 minutes. - Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır.

sağlamak
endow with
sağlamak
accommodate somebody with
sağlamak
extend
sağlamak
enable

My new car enables me to go anywhere, anytime. - Benim yeni arabam her zaman herhangi bir yere gitmeme olanak sağlamaktadır.

The new subway enables me to get to school in 20 minutes. - Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır.

sağlamak
lay on
sağlamak
enlist
sağlamak
administer
sağlamak
obtain
sağlamak
fit up
sağlamak
fit up with
sağlamak
reap
sağlamak
allow
sağlamak
fix sb up with sth
sağlamak
{f} provision
sağlamak
return
sağlamak
accommodate smb. with
sağlamak
fend for
sağlamak
get out of
sağlamak
{f} make

I'll do everything within my power to make sure your children are safe. - Senin çocuklarının güvende olmalarını sağlamak için gücüm dahilinde her şeyi yapacağım.

She makes a good living. - O iyi bir yaşam sağlamaktadır.

sağlamak
provide with
sağlamak
lay in
sağlamak
{f} arm

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

sağlamak
maintain
sağlamak
(Nükleer Bilimler) check
sağlamak
carry
sağlamak
(Hukuk) to supply, to provide, to maintain, to ensure
sağlamak
find
sağlamak
(destek) enlist
sağlamak
extract
sağlamak
to ensure, guarantee
sağlamak
{f} keep

I'd like to earn my keep while I'm staying with you. - Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum.

It's difficult to keep order in this town. - Bu kasabada düzeni sağlamak zordur.

sağlamak
come in
sağlamak
{f} purvey
sağlamak
{f} suck
çevrene uyum sağla
do in Rome as the Romans do
Turkish - Turkish

Definition of sağla in Turkish Turkish dictionary

Sağlamak
getirmek
sağlamak
Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek
sağlamak
Elde etmek, sahip olmak
sağlamak
Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak
sağlamak
Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner
sağlamak
Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek
sağlamak
Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır
sağlamak
(Osmanlı Dönemi) temin
sağla
Favorites