bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek

listen to the pronunciation of bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
Turkish - Turkish
rastlamak
bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek

    Hyphenation

    bir kim·se i·le kar·şı kar·şı·ya gel·mek, kar·şı·laş·mak, rast gel·mek, te·sa·düf et·mek

    Pronunciation

    Word of the day

    irrefragable
Favorites