rastlama

listen to the pronunciation of rastlama
Turkish - English
{i} encounter
rencontre
rencounter
rastlamak
run across
rastlamak
{f} encounter
rastlamak
stumble
rastlamak
(Dilbilim) fall upon
rastlamak
{f} concur
rastlamak
come on
rastlamak
come across
rastlamak
meet

The reason I came to Boston is to meet the woman I hope to marry. - Boston'a gelmemin nedeni, evlenmeyi umduğum kadına rastlamaktır.

Pleased to meet you. I am an anteater. - Sana rastlamak ne güzel. Ben bir karıncayiyenim.

rastlamak
{f} hap
rastlamak
fall
rastlamak
find by chance
rastlamak
happen on
rastlamak
happen across
rastlamak
attain
rastlamak
bump into
rastlamak
discover
rastlamak
stumble upon
rastlamak
run into

I don't want to run into Tom. - Tom'a rastlamak istemiyorum.

I don't want to run into them. - Onlara rastlamak istemiyorum.

rastlamak
happen to meet
rastlamak
rub shoulders with
rastlamak
come by
rastlamak
happen at the same time
rastlamak
run upon
rastlamak
chance on
rastlamak
chance upon
rastlamak
strike
rastlamak
ran into
rastla
fallen in with
rastla
fell in with
rastla
come across

Have your ever come across an animal like this? - Hiç bunun gibi bir hayvan rastladın mı?

Where did you come across the rare stamps? - Nadir pullara nerede rastladın?

rastla
fall in with
rastlamak
stumble across
rastlamak
happen upon
rastla
meet
rastla
bump into
rastla
bump#into
rastlamak
light upon
rastlamak
forgather
rastlamak
fall with
rastlamak
come upon
rastlamak
{f} light
rastlamak
meet by chance
rastlamak
run against
rastlamak
{f} find
rastlamak
fall in with
rastlamak
{f} coincide
rastlamak
run up against smb
rastlamak
alight on
rastlamak
fall on
rastlamak
blunder on
rastlamak
{f} alight
rastlamak
(for something) to hit (a target)
rastlamak
to coincide with, occur at the same time as
rastlamak
to meet by chance, chance upon (someone)
rastlamak
(for something) to be at the same level as (something else), be on a line with (something else): Atın ağzı ense köküme rastlıyordu. The horse's mouth was right at the nape of my neck
rastlamak
stumble on
rastlamak
to come across, meet with, encounter, find
rastlamak
happen
rastlamak
to meet, to come across sb/sth, to run across sb/sth, to run into sb, to encounter, to bump into sb, to rub up against sb, to come on/upon sb/sth, to stumble across/on sb/sth, to chance on sb/sth to coincide, to happen at the same time
zamanlaması rastlama
concurrence
Turkish - Turkish
Rastlamak işi
rastlamak
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek: "Eskicizade'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım."- S. F. Abasıyanık
Rastlamak
(Hukuk) TESADÜF ETMEK
rastlamak
Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek
rastlamak
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlamak
Hedefi bulmak, rast gelmek
rastlama
Favorites