devre

listen to the pronunciation of devre
Türkçe - İngilizce
term
period

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

circuit

A defect was found in the water-cooling circuit. - Su soğutma devresinde bir arıza bulundu.

The problem is that that circuit is in series. - Sorun devrenin seri olmasıdır.

(Elektrik, Elektronik) loop

Tom is getting prepared to join the loop. - Tom, devreye girmeye hazırlanıyor.

(Spor) half-time
line
(Elektrik, Elektronik) connection
(Bilgisayar) node
(Askeri) local circuit
(Bilgisayar,Teknik) network
compass
cycle
session
half

This car can deactivate half of its engine's cylinders. - Bu araba, motor silindirlerinin yarısını devre dışı bırakabilir.

bout
(Elektrik) cycle
period; term, epoch
(polo) chukker
(Elektrik) circuit
session (of a legislature)
period, term; half time; circuit
(Hukuk) term, stage
season
circuitry

A tablet is a mobile computer with display, circuitry and battery in a single unit. - Bir tablet, tek bir ünitede ekran devresi ve pili olan bir mobil bilgisayardır.

spell
semester
(Nükleer Bilimler) curcuit
revolution
devre dışı bırakmak
deactivate
devre levhası
circuit board
devre düğümü
(Bilgisayar) network node
devre düğümü
node
devre dışı
deactivated

Mary deactivated her Facebook account. - Mary Facebook hesabını devre dışı bıraktı.

devre dışı
(Bilgisayar) not enabled
devre dışı
disabled

Tom is partly disabled. - Tom kısmen devre dışıdır.

The thieves disabled the CCTV cameras inside the museum. - Hırsızlar müzenin içindeki Kapalı Devre kameralarını devre dışı bıraktı.

devre dışı
(Bilgisayar) offline
devre dışı
(Bilgisayar) disable

I wish I could figure out how to disable comments on my blog. - Keşke blogumdaki yorumları nasıl devre dışı bırakacağımı çözebilsem.

The thieves disabled the CCTV cameras inside the museum. - Hırsızlar müzenin içindeki Kapalı Devre kameralarını devre dışı bıraktı.

devre dışı
(Bilgisayar) off-line
devre dışı
(Bilgisayar) off line
devre dışı
out of circuit
devre kartı
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) circuit board
devre kartı
(Bilgisayar,Teknik) board
devre kesici
cutout
devre kesici
(Bilgisayar) circuit-breaker
devre kesici
breaker
devre kesici
(Askeri) circuit breakers
devre mülk
time share
devre mülk
timesharing
devre sentezi
(Bilgisayar) circuit synthesis
devre öğesi
(Bilgisayar) network element
devre öğesi
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) circuit element
devre-mülk
(Turizm) timesharing
devre dışı
Off, turned off
devre teorisi
(Elektrik, Elektronik) Circuit theory: the theory of accomplishing work by means of routing matter through a loop. The types of matter used are: a.) In electronic or electrical circuits: electrons (and charged ions, both positive and negative) b.) In pneumatic circuits: compressed gas (normally ordinary air) c.) In hydraulic circuits: pressurized, relatively incompressible fluid
devre anahtarlaması
circuit switching
devre anahtarı
contactor switch
devre anahtarı
circuit breaker
devre anahtarı arayüz planlama rehberi
(Askeri) circuit switch interface planning guide
devre anahtarı seçim hattı; muharebe arama / kurtarma tespit cihazı
(Askeri) circuit switch select line; combat survivor evader locator
devre analizörü
circuit analyser
devre açıcı
breaker points
devre açıcı
contactor
devre açıcı-kesici
contactor
devre açıp kapayıcı cihaz
trembler
devre değiştirici
circuit changer
devre dışı
1. (someone) who is not taking an active part in an activity or effort, who is sitting in the sidelines. 2. (machine) which is not being put into use
devre dışı
off
devre elemanı
circuit element
devre gürültüsü
circuit noise
devre hatası
circuit fault
devre içi
(Ticaret) inlerim
devre kesici
circuit breaker
devre kesici
circuit breaker, breaker
devre kesici selonoid
shutoff solenoid
devre kesicisi
elec . circuit breaker
devre krokisi
circuit diagram
devre motoru
activators
devre mülk
(Hukuk) immovable purchased on a time share basis
devre mülk
time sharing
devre parçaları
circuitry
devre raporu
(Askeri) periodic report
devre sinyal ara belleği
(Askeri) trunk signaling buffer
devre sinyal mesajı
(Askeri) trunk signaling message
devre sistemi
circuitry
devre verimi
(Elektrik, Elektronik,Teknik) circuit efficiency
devre yönlendirme haritası; kontrol ve raporlama merkezi, Kıta Amerikası (CONUS)
(Askeri) circuit routing chart; control and reporting center, CONUS replacement center; COOP response cell; cyclic redundancy rate
devre şeması
wiring schematic
devre şeması
electrical diagram
devre şeması
circuit diagram
devre şeması
circle diagram
dengeli devre
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) balanced network
deneysel devre
breadboard circuit
dengeleyici devre
equalizing network
dengeli devre
balanced circuit
dengeli iki-kapılı devre
(Bilgisayar) balanced two-port network
cari devre
(Ticaret) current period
edilgen devre
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) passive network
edilgen iki kapılı devre
(Bilgisayar,Teknik) passive four terminal network
elektriksel devre
(Otomotiv) circuit
emniyetli devre
(Askeri) approved circuit
entegre devre
(Askeri) microchip
evre kaydırıcı devre
phase shift circuit
ikinci devre
(Spor) second half
kafes devre
lattice network
kesici devre
clipper
lojik devre
logic circuit
merdiven devre
(Bilgisayar,Telekom) ladder network
onluk devre
(Denizbilim,Meteoroloji) decade
seri devre
series circuit
terminal devre
(Askeri) terminal circuit
tetikleyici devre
(Askeri) trigger circuit
yedek devre
(Bilgisayar,Teknik) fallback circuit
üst devre
(Askeri) senior
devre mülk
time-share holiday
devreler
circuits

I do not program their integrated circuits. - Ben onların entegre devrelerini programlamıyorum.

In her job, she designs electrical circuits. - Onun işinde o, elektrik devrelerini tasarlar.

adanmış devre
dedicated circuit
akortlu devre
tuned circuit
amortisör devre
damping circuit
ana devre
main circuit
ana devre grubu
(Askeri) trunk group cluster
ana devre grubu çoklayıcısı
(Askeri) trunk group multiplexer
ana devre uyum birimi
(Askeri) trunk compatibility unit
antikoensidans devre
anticoincidence circuit
antirezonant devre
antiresonant circuit
ara devre
intermediate circuit
açık devre
elec . open circuit, interrupted circuit
basit devre
(Elektrik, Elektronik) simple circuit
baskı devre (montaj)
(Askeri) printed wiring board (assembly)
baskılı devre
printed circuit
baskılı devre levhası
printed circuit board
başkalaşan böceklerde lavradan sonraki devre
pupa
bekleme ve çalışma devre
breaks and make switches
belli bir devre ait
periodic
bileşik devre
compound circuit
birinci devre
(Elektrik, Elektronik) primary circuit
bölücü devre
dividing network
dijital devre
digital circuit
elektronik devre
(Ticaret) electronik circuitry
endüktif devre
inductive circuit
eşdeğer devre
equivalent circuit
fantom devre
phantom circuit
film devre
film circuit
geciktirici devre
delay circuit
halka devre
ring circuit
halka devre
(Elektrik, Elektronik) ring main
hall devre kesicisi
(Otomotiv) hall generator
hayalet devre
phantom circuit
hibrit devre
hybrid circuit
hidrolik devre
hydraulic circuit
hidrolik devre
(Otomotiv) hydraulic circuitry
ikincil devre
secondary system
ikincil devre
secondary circuit
integralleyici devre
integrating circuit
istihbarat devre raporu
(Askeri) periodic intelligence report
devre
internal circuit
kamyon; ana devre
(Askeri) truck; trunk
kapalı devre
stopper circuit
kapalı devre televizyon
(Askeri) closed circuit television
karma devre
hybrid circuit
kelebek devre
butterfly circuit
kenar devre
side circuit
kesici devre
clipping circuit
kesik devre aşırı gerilimi
(Elektrik, Elektronik) cutting over voltage
kol devre
(Elektrik, Elektronik) branch circuit
kuvvetlendirici devre
(Tıp) amplifier circuit
kısa devre
short

I spilled jam on the electric outlet and there was a short circuit. - Elektrik prizine reçel döktüm ve bir kısa devre vardı.

Because of a short circuit, we were suddenly in the dark. - Kısa devre yüzünden aniden karanlıktaydık.

kısa devre
shortchange
kısa devre
by-pass
kısa devre
short circuit

Because of a short circuit, we were suddenly in the dark. - Kısa devre yüzünden aniden karanlıktaydık.

I spilled jam on the electric outlet and there was a short circuit. - Elektrik prizine reçel döktüm ve bir kısa devre vardı.

kısa devre
short circuit, short
kısa devre valfi
by-pass valve
kısa devre yaptırmak
short circuit
kısa devre yaptırmak
short
manyetik devre
magnetic circuit
melez tüm devre
(Elektrik, Elektronik,Teknik) hybrid integrated circuit
metal devre
metallic circuit
mikro devre
microcircuit
mikro devre kesici
microswitches
mikro elektronik devre
microelectronic circuit
monolitik devre
monolithic circuit
nötr devre
neutral circuit
paralel devre
parallel circuit
paralel devre
shunt
pasif devre
passive circuit
pili devre dişi bırakan aygıt
(radyo) eliminator
pozitif devre
(Elektrik, Elektronik) open circuit
primer devre
primary system
salınımlı devre
oscillatory circuit
sekonder devre
secondary
sekonder devre
secondary circuit
silikon devre levhası
wafer
simetrik devre
symmetrical circuit
simpleks devre
simplex circuit
suni devre
circuit cheater
susturucu devre
squelching circuit
sıkıntılı bir devre
a thin time
tek devre
single circuit
tekyönlü devre
simplex circuit
telsiz ana devre uzantısı
(Askeri) radio trunk extension
titreşimli devre
oscillatory circuit
tufandan önceki devre ait
antediluvian
tutucu devre
hold circuit
uçak gemisi kontrollü yaklaşma; merkezi sözleşme makamı; devre kart montajı; kon
(Askeri) carrier-controlled approach; central contracting authority; circuit card assembly; container control activity; contamination control area; contingency capabilities assessment; contract construction agent (DOD)
verici devre
transmitting circuit
yan devre
tributary circuit
yardımcı devre
auxiliary circuit
yarı devre
half time
çakışmasız devre
anticoincidence circuit
çağrı işareti; din işleri servisi (hava kuvvetleri); devre anahtarı; Sahil istas
(Askeri) call sign; Chaplain Service (Air Force); circuit switch; coastal station; combat support; controlled space; critical source
çifte devre
phantom circuit
özet devre raporu
(Askeri) periodic summary report
şehirlerarası devre
toll circuit
şube devre
branch circuit
şönt devre
shunt circuit
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi
(Osmanlı Dönemi) Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı
(Osmanlı Dönemi) (C.: Devrât) Dönüş dönme, dönem
Ters, yanlış biçimde: "Sarıldı boynuma ağlama deyi / Hotozumu devre bağlama deyi."- Karacaoğlan
Dönem: "Bu kadar uzun bir bekleyiş devresi, tatsız ara veriş yeter."- A. Gündüz
Ters, yanlış
Dönem
Elektrik devresi, çevrim
(Osmanlı Dönemi) YEVM
devre teorisi
(Elektrik, Elektronik) Devre teorisi (Circuit Theory) birçok üniversitenin özellikle Bilgisayar mühendisliği ve Elektronik mühendisliği bölümlerinde okutulan,temel devre elemanları,AC ve DC devre analizleri konularının işlendiği teknik içerikli bir derstir. öğrencileri devrelerin çalışma şekilleri ve devre çözümleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlar
devre mülk
Özellikle tatil beldelerinde belli dönemlerde kullanılmak üzere satın alınan ve değişik kişilerce de kullanılabilen küçük daire
elektronik devre
Elektronik devre; transistör, kondansatör, diyot gibi etken elektronik devre elemanları içeren bir elektrik devresidir. Elektronik devreler, elektronik cihazların yapılarında yer alırlar. Bir elektronik cihaz birçok elektronik devreyi bir arada bulundurabilir. Osilatörler, filtreler, işaret güçlendiricileri elektronik devrelere örnek olarak verilebilir
kapalı devre televizyon
Kapalı devre televizyon (İngilizce: Closed-Circuit Television veya CCTV), geleneksel televizyon yayınlarından; izlenen alanın ve izleyicilerin sınırlı olması ve neyin veya kimin kimler tarafından izlenebileceğinin belirlenebilir olması ile ayrılır
TEŞRİİ DEVRE
(Hukuk) Yasama dönemi
açık devre
İçinden sürekli akım geçmeyecek bir yalıtkanla kesilmiş elektrik devresi
kapalı devre
İçinden sürekli akım geçen elektrik devresi veya televizyon sistemi
kısa devre
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
devre