yana

listen to the pronunciation of yana
Türkisch - Englisch
sidewise
sidewards
sideward
1. pro, for, in favor of; on the side of: Ben Hasan'dan yanayım. I'm for Hasan. 2. as regards, as far as ... is concerned: Paradan yana iyiyim. I'm OK as far as money goes
sideways

Mary tilted her head sideways. - Mary başını yana yatırdı.

Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways. - Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana.

aside

Lay this aside for me. - Bunu benim için bir yana koy.

All kidding aside, it may work. - Şaka bir yana, işe yarayabilir.

sideway

Mary tilted her head sideways. - Mary başını yana yatırdı.

Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways. - Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana.

yan yana
side by side

The old couple sat side by side. - Yaşlı çift yan yana oturdu.

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

yan
side

I took sides with them in the argument. - Ben, bu tartışmada onların yanında yer aldım.

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

yana yakıla
Since the burning
yana yana
since since
yana dertli olmak
be a sufferer from
yana dertli olmak
be a sufferer by
yana dertli olmak
be troubled about
yana doğru
sideward
yana kaydırma
sideshift
yana kayma
side slip
yana kaymak
skid
yana kaçma
jink
yana kaçma
sidestep
yana kaçmak
sidestep
yana kaçmak
dodge
yana kaçmak
jink
yana olmak
line up with
yana yatmak
tilt
yana yatmak
list
yana yatmak
to tilt, to tip
yana yatmak
tilt over
yana yatmak
heel over
yana yatmak
(gemi) heel
yana yatmak
tip
yana yatmalı tezgâh
(haddehane) tilter
yana yatmış
lopsided
yana yatırmak
heel over
yana yatırmak
tilt
yana yatırmak
(gemi) heel
yana yatırmak
to tip, to tilt
yana çekilme
dodge
yana çekilmek
stand aside
yana çekivermek
jink
yana çevirmek
turn aside
yana çıkmak
to support, take the side of, side with (someone)
yana şanssız olmak
be down on
yana-bakışlı uçak radarı
(Askeri) side-looking airborne radar
yan yana
alongside

The two houses stand alongside of each other. - İki ev yan yana duruyor.

I worked alongside Tom. - Tom'la yan yana çalıştım.

yan yana olmak
adjoin
yan yana gelmek
come side by side
yan yana getirmek
to juxtapose
yan yana
side by side, abreast, collateral
yan yana dizilen tahtalarla yapılmış olan
carvel built
yan yana dizilen tahtalarla yapılmış olan
(gemi) caravel built
yan yana gitmek
sidle
yan yana koyma
juxtaposition
yan yana koyma
apposition
yan yana koymak
adjoin
yan yana koymak
juxtapose
yan yana koymak
collocate
yan yana olma
collocation
yan yana sayfaların satır hizası ayarı
register
yan yana yaşamak
coexist
bu yana
onwards
yan
{s} collateral
yan
lateral
yan
side; direction; place; auxiliary, subsidiary; askew, sidelong
bir yana
away

The birds flew away in all directions. - Kuşlar dört bir yana uçuştu.

birinden yana
on behalf of
yan
subsidiary
yan
auxiliary
yan
(Biyokimya) neighbouring
yan
sidewise
yan
party

I suggest we go over to Tom's and help him get ready for the party. - Tom'un yanına gitmemizi ve ona partiye hazırlanması için yardım etmemizi öneriyorum.

The house next door is a bit loud. I wonder if they're throwing a party. - Yandaki ev biraz gürültülü. Onların parti yapıp yapmadıklarını merak ediyorum.

yan
direction

The birds flew away in all directions. - Kuşlar dört bir yana uçuştu.

By mistake I boarded a train going in the opposite direction. - Yanlışlıkla ters yöne giden bir trene bindim.

yan
(Biyokimya) para

This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence. - Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var.

yan
place

The darkest place is under the candlestick. - Çıra dibine kör yanar.

The wrong time, the wrong place. - Yanlış zamanda, yanlış yerde.

yan
cockeyed
yan
{f} glow
yan
{f} glowing
yan
sideways

Mary tilted her head sideways. - Mary başını yana yatırdı.

Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways. - Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana.

yan
flank
yan
part

What is the hard part of learning Japanese? - Japonca öğrenmenin zor yanı nedir?

Who was at the party beside Jack and Mary? - Partide Jack ve Mary'nin yanındaki kimdi?

yan
laterality
yan
awry
yan
skew
yan
wall

Some pickpocket stole my wallet on the train. - Bir yankesici trende cüzdanımı çaldı.

His bed is next to the wall. - Onun yatağı duvarın yanında.

başladığı zamandan bu yana
since it started
bir yana çekmek
Lead someone aside
bir yana çekmek
Draw something aside
den yana olmak, lehte olmak
as well as the side to be in favor of
yan
by side

They sat side by side. - Onlar yan yana oturdular.

We walked along side by side. - Biz yan yana yürüdük.

yan
(Biyokimya) neighbour

I'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do. - Buraya gelmeden önce buraya gelme ihtimaline karşı, yanımdaki kapı komşuma bir anahtar bırakacağım.

The neighbours have been banging about next door all morning. - Yan komşular sabahtan beri gürültü yapıyor.

yan
burned

Both buildings burned down. - Her iki bina da yandı.

The fire burned up brightly. - Ateş parlak bir şekilde yandı.

bir o yana bir bu yana
backwards and forwards
bir yana
aside

All kidding aside, it may work. - Şaka bir yana, işe yarayabilir.

Lay this aside for me. - Bunu benim için bir yana koy.

bir yana bırakmak
put up
birinden yana olmak
be on someone's side
bu yana
onward
bu yana
until now
bu yana
on
bu yana
since

My grades have improved since first semester. - İlk yarıyıldan bu yana notlarım düzeldi.

He changed a lot since the last time. - Son kezden bu yana o çok değişti.

dansta yana kayma
glissade
den bu yana
since
dört yanına bakmak/ yana bakınmak
to look all around
gururunu bir yana bırakmak
to swallow one's pride
hepsi bir yana
all aside
hepsi bir yana
everything aside
iki yana açmak
spread
suyun yana doğru akması
interflow
tüketiciden yana olma
consumerism
uçağın bir yana yatması
bank
yan
bye
yan
part (of one's body): Her yanım ağrıyor. I ache all over
yan
secondary
yan
parietal
yan
by
yan
sidelong
yan
(a) side
yan
aspect, side (of a matter)
yan
sideward
yan
ancillary
yan
asquint
yan
with; alongside, alongside of: Yanına hiç para alma! Don't take any money with you! Yanımda çalışıyor. He works alongside me
yan
subordinate

The sentence has got too long again. Then just take out a few of the subordinate clauses. - Cümle tekrar uzun sürdü. O zaman birkaç yan cümleyi çokarın.

According to some experts the spoken language uses few subordinate clauses. - Bazı uzmanlara göre, konuşulan dil çok az sayıda yan cümleler kullanır.

yan
neighborhood, vicinity, diggings: O yanlarda oturuyor. He lives in that area
yan
flanking
yan
astray
yan
aslant
yan
rakish
yan
direction (line or course extending away from a given point)
yan
lateral, side, located at or towards a side
yan
in comparison with, alongside of: Hüsnü, Zühtü'nün yanında bir sıfırdır. Hüsnü's nothing compared to Zühtü
şaka bir yana
joking apart
Englisch - Englisch
A female given name. A romanization of the Bulgarian name Яна
a member of an extinct North American Indian people who lived in the Pit river valley in northern California
the Yanan language spoken by the Yana people a member of an extinct North American Indian people who lived in the Pit river valley in northern California
the Yanan language spoken by the Yana people
yan
one in common dialect (from Cumbrian sheep counting)
yan
one in common dialect
Türkisch - Türkisch

Definition von yana im Türkisch Türkisch wörterbuch

yana yakıla
Sızlanarak, sıkıntısını belli ederek, şikâyet ederek: "Bu sefer İstanbul'un mutlaka alınacağını, ne kadar Türk varsa...kesileceğini yana yakıla söylerdi."- o. Seyfettin
yana yakıla
Sızlanarak, sıkıntısını belli ederek, şikâyet ederek
yana yana
Yanarak
yana yana
Döne döne, tekrar tekrar
yan yana
Biri ötekinin sağında veya solunda olarak, birbirinin yanında, birlikte
YAN
(Osmanlı Dönemi) f. Hastanın sayıklaması
Yan
nezt
Yan
kenar
Yan
(Osmanlı Dönemi) HİZVE
yan
Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü: "Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı."- M. Ş. Esendal
yan
Yer
yan
Bedenin bir bölümü
yan
Birlikte, beraberinde olma
yan
Üst
yan
Tali
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf
yan
İkinci derece olan
yan
Bedenin bir bölümü. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yan
Bir yana yönelerek
yan
Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf: "Yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
yan
Tali: "Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler."- Anayasa
yan
Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yan
Birlikte, beraberinde olma: "Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler."- N. Cumalı
yan
Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
yan
Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
yan
Hastanın sayıklaması
yan
İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
yan
Ciltlenecek bir kitabın başına ve sonuna yerleştirilen beyaz ya da renkli kağıda verilen ad
Englisch - Türkisch

Definition von yana im Englisch Türkisch wörterbuch

swerve aniden yana sapmak; sapmak, dönmek; saptirmak, döndürmek
(amaçtan) ani dönüş, sapma
yana
Favoriten