register

listen to the pronunciation of register
Englisch - Türkisch
kaydetmek

Bir suçu kaydetmek için mi geldin? - Have you come to register a crime?

(Hukuk) sicil
{i} kayıt cihazı
{i} liste (seçmen vb.)
{i} kütük
{i} defter
{i} sayaç
{i} kasa

Tom Mary'yi yazar kasadan para çalarken yakaladı. - Tom caught Mary stealing money from the cash register.

Tom yazar kasadan para çalmakla suçlandı. - Tom was accused of stealing money from the cash register.

{i} yan yana sayfaların satır hizası ayarı
{i} ses perdesi
{i} valf
{i} nikâh memuru
{i} subap
supap
(Bilgisayar) kaydını yap
kayıt aygıtı
(Bilgisayar) kayıt yap

Tom bir organ bağışçısı olmak için kayıt yaptırdı. - Tom registered to become an organ donor.

Nerede kayıt yaptırıyoruz? - Where do we register?

(Bilgisayar) kaydol

Katılmak istersen, kaydolmak zorundasın. - If you want to participate, you have to register.

Yeni bir alan adına nasıl kaydolacağımı anlayamıyorum. - I can't figure out how to register a new domain name.

ağız
(Ticaret) kaydeden alet
kayıt olmak

Kayıt olmak için buraya tıklayın. - Click here to register.

kaydeden cihaz
tahrir etmek
kayda
kütüğe geçirmek
kaydolmak

Kaydolmak zorunda mıyım? - Do I have to register?

Katılmak istersen, kaydolmak zorundasın. - If you want to participate, you have to register.

(Ticaret) kaydetme

Bir suçu kaydetmek için mi geldin? - Have you come to register a crime?

Tom nasıl yapıldığını bana anlattı ama kaydetmedim. - Tom told me how to do it, but it didn't register.

resmi kayıt defteri
dil dizgesi
tescillemek
(Kanun) kaydettirmek
intibak etmek
(Bilgisayar) saklayıcı
kayda almak
kayıt defteri
kütüğe kaydetmek
(Muzik) ses genişliği
sicile geçirmek
saat
(mektubu) taahhütlü olarak göndermek
kayıt

Oy vermek için kayıtlı mısın? - Are you registered to vote?

Sınıflara henüz kayıt olmadım. - I haven't registered for classes yet.

liste defteri
kayıt eden aygıt
dışa vurmak
regülatör
göstermek
ifade etmek
liste
dosya
listeye yazmak
belli etmek
belirtmek
Yazmaç
(aygıt) kaydetmek
(Askeri) DOĞRU GÖSTERME: Haritacılıkta her hazırlama safhasında mürekkep bir harita görüntüsünün bir unsurunun diğer unsurlara nisbetle doğru mevki
{i} nüfus memuru
{f} kayıtlı olmak
(fiil) kayda geçirmek, kaydetmek, yazmak, yazdırmak, yazılmak, kayıtlı olmak, patent vermek, sicile geçmek, taahhütlü göndermek, belli etmek, dışa vurmak, göstermek (termometre vb.), izlenim bırakmak, etki yaratmak, satırları hizalamak
göstermek basılmış sayfaları veya renkleri birbirine uydurmak
{f} taahhütlü göndermek

Bu mektubu taahhütlü göndermek istiyorum. - I want to have this letter registered.

{f} kayda geçirmek
{i} kütük, kayıt defteri: register of births doğum kütüğü
birbirine uygun gelmek
(Tıp) Resmikayıt defteri, kütük
(isim) kasa, kayıt cihazı, sayaç, sicil, kütük, defter, liste (seçmen vb.), subap, valf, ses perdesi, yan yana sayfaların satır hizası ayarı, renk ayarı, kayıt memuru, nüfus memuru, nikâh memuru
{f} satırları hizalamak
{f} yazdırmak
tesir etmek
{f} etki yaratmak
{f} patent vermek
registered
{s} kayıtlı

Bu eposta kayıtlı değil veya şifre yanlış. - This email address is not registered, or the password is wrong.

E-posta kayıtlı değil ya da şifre eşleşmiyor. - The email is not registered, or the password does not match.

register family
nüfus kütüğü
register file
sicil doyası
register here
(Bilgisayar) burada kaydolun
register id
(Bilgisayar) yazmaç kodu
register later
(Bilgisayar) sonra kaydet
register later
(Bilgisayar) sonra kaydol
register later
(Bilgisayar) daha sonra kaydet
register no
kütük
register no
kütük no
register now
(Bilgisayar) hemen kaydol
register now
(Bilgisayar) şimdi kaydettirin
register now
(Bilgisayar) şimdi kaydet
register now
(Bilgisayar) şimdi kaydettir
register now
(Bilgisayar) şimdi kayıt olun
register online
(Bilgisayar) çevrimiçi kayıt
register pen
(Meteoroloji) kayıt kalemi
register pen
(Meteoroloji) barograf
register ton
(Askeri) gayri safi ton
register word
(Bilgisayar) sözcüğü kaydet
register office
sicil dairesi
register office
nikâh dairesi
register to memory instruction
yazmaçtan belleğe komut
register to register instruction
yazmaçtan yazmaca komut
register a letter
bir mektup kayıt
register address field
yazmaç adres alanı
register capacity
yazmaç kapasitesi, yazmaç sığası
register court
Mahkeme ol
register instruction
yazmaç komutu
register length
yazmaç uzunluğu
register machine
yazmaç makine, yazmaç bilgisayar
register of items received
öğelerin kayıt aldı
register of ships
gemi sicili
register pin
pin ol
register reference instruction
yazmaç referans komutu
register the luggage
bagaj ol
register arrangement
yazmac duzenlesimi
register book
(Ticaret) gemi ipotek kütüğü
register book
(Askeri) gemi tescil kitabı
register for school
okula kaydetmek
register glass
(Askeri) FİLM CAMI: Fotoğrafçılıkta, filmin çekim esnasında dayandığı cam plaka
register glass
(Askeri) film camı
register marks
(Askeri) kayıt noktaları
register marks
(Askeri) KAYIT NOKTALARI: Haritacılıkta, küçük çarpılar, daireler veya diğer şekiller gibi basımdan önce orjinal nüshaya klişelerin kaydını kolaylaştırmak ve müteselsil baskıların nisbi mevkilerini göstermek üzere konan tayin edilmiş işaretler
register number
(Askeri) kayıt numarası
register number
(Askeri) KAYIT NUMARASI, KAYIT NUMARASI: Özel kayıt numaraları dökümanın her kopyasına kayıt işlemi maksadıyla tahsis edilmiş numara
register of intelligence publications
(Askeri) istihbarat yayınlarının kaydı
register oriented architecture
yazmaca dayali mimari
register to memory instruction
yazmaçtan-belleğe komut
register to register instruction
yazmaçtan-yazmaca komut
register ton
(Askeri) GAYRİ SAFİ TON: Gemilerin iç hacimleri için kullanılan 100 fit küplük (2.8317 metre küp) hacim tonu. Ayrıca bakınız: "ton"
register unit
(Nükleer Bilimler) kayıt ünitesi
return code register
dönüş kodu yazmacı
registered
{s} kaydedilmiş

Belirtilen eposta adresi zaten kaydedilmiş. - The specified email is already registered.

sensory register
Algı kaydedilişi
buffer register
(Bilgisayar,Teknik) yastık saklayıcı
confidence to trade register
(Kanun) ticaret siciline itimat
registered
registered tonnage ton olarak bir geminin yük veya yolcu taşıma istiabı
registered
mazbut
registered
tescil edilmiş
registered
(Telekom) iadeli

İadeli taahhütlü bir mektup göndermek istiyorum. - I'd like to send a registered letter.

Bunu iadeli taahhütlü gönderirsem kaç gün sürer? - How many days will it take if I send this as registered mail?

registered
kaydetmek
registered
yazılı
registered
(Kanun) nama
registered
(Ticaret) kayıtlı sermaye
registered
(Ticaret) ada yazılı (senet)
registered
taahhütlü (mektup)
registering
(Bilgisayar) kaydolma
registers
(Bilgisayar) yazmaçlar
time register
saat yazmacı
trade register
(Ticaret) ticaret sicil memurluğu
write register
(Bilgisayar,Teknik) yazma belleği
accumulator register
biriktirici yazmaç
address register
adres girdisi
arithmetic register
aritmetik yazmaç
b register
b yazmacı
base register
temel yazmaç
cash register
otomatik makinalı vezne
cash register
yazarkasa

Dan yazarkasadan para çalmaya devam etti. - Dan continued to steal money from the cash register.

Bayan satış elemanı yazarkasayı açamadı. - The salesgirl couldn't open the cash register.

cash register
otomatik kasa
character register
karakter yazmaç
check register
çek defteri
console display register
konsol gösterim yazmacı
control register
denetim yazmacı
data transfer register
veri aktarım yazmacı
dependent register
bağımlı yazmaç
double line transfer register
çift hat aktarma yazmacı
double word register
çift kelime yazmacı
electronic cash register
elektronik yazar kasa
general purpose register
genel amaçlı yazmaç
general register
genel yazmaç
independent register
bağımsız yazmaç
index register
dizin yazmacı
index word register
dizin sözcüğü yazmacı
input output register
giriş çıkış yazmacı
input register
giriş yazmacı
input/output register
giriş / çıkış yazmacı
instruction register
komut fihristi
land register
arazi tapu sicili
land register
tapu sicili
mask register
maske yazmacı
master register
ana kütük
memory address register
bellek adres yazmacı
memory data register
bellek veri yazmacı
memory register
bellek yazmacı
operation register
işletim yazmacı
operation register
işlem yazmacı
output buffer register
çıktı tampon yazmacı
output register
çıktı yazmacı
paired register
ikili yazmaç
pc register
pc yazmacı
program counter register
program sayacı yazmacı
program register
bağdarlama yazmacı
program register
program yazmacı
property register
tapu sicili
proprietorship register
mülkiyet sicili
registered
{f} kaydet

Onu buraya kaydettiniz mi? - Have you registered that here?

Dün gece termometre eksi on derece kaydetti. - The thermometer registered minus ten last night.

registered
{s} isme yazılı
registered
(mektup) taahhütlü
sequence register
sıra yazmacı
shift register
kayan yazmaç
shift register
kaydırma yazmacı
storage to register instruction
bellekten yazmaca komut
switch register
anahtar yazmacı
temporary register
geçici yazmaç
trade register
ticaret sicili
certificate of register
gemi tasdiknamesi
extension register
uzantı yazmaç
general purpose register
genel amaçlı kayıt
notarial register
notere beyan
registered
müseccel
registered
nama yazılı
status register
durum yazmacı
storage register
bellek yazmacı
word count register
sözcük sayma yazmacı
registered
{s} taahhütlü: registered letter taahhütlü mektup
registered
lisanslı
registered
taahhütlü

Bunu taahhütlü mektupla göndermek istiyorum. - I want to send this by registered mail.

Bu paketi taahhütlü postayla göndermek istiyorum. - I'd like to send this package by registered mail.

registered
alındılı
registered
tescilli

Betimleme, bir şirketin tescilli ticari markasını ihlal etti. - The depiction violated a company's registered trademark.

registered
patentli
registered
safi tonaj
registered
{s} kayıtlı: registered nurse kayıtlı hemşire
registered
registered nurse ABD kayıtlı hemşire
registered
registered letter taahhütlü mektup
Englisch - Englisch
The act of registering
A formal recording of names, events, transactions etc
A grille at the outflow of a ventilation duct
To place one's name, or have one's name placed in a register
To voluntarily sign over for safe keeping, abandoning complete ownership for partial
A list of received calls in a phone set
The exact alignment of lines, margins and colors
To make an impression
A book of such entries
A device that automatically records a quantity
To be in proper alignment
A style of a language used in a particular context
To adjust so as to be properly aligned
To record officially and handle specially
An entry in such a book
To record, especially in writing
To enroll as a student
To express outward signs
Part of the central processing unit used to store and manipulate numbers
An organ stop
To enroll, especially to vote
To enter in a register
The range of a voice or instrument
{v} to put in a register, to record
{n} a list, record, keeper of a register, corespondence of columns on opposit sides of a sheet in printing
{n} a hole and valve in a stove to regulate the admission of air
for regulating the admission of air to the fuel; also, an arrangement containing dampers or shutters, as in the floor or wall of a room or passage, or in a chimney, for admitting or excluding heated air, or for regulating ventilation
A machine for registering automatically the number of persons passing through a gateway, fares taken, etc
{i} list, record; book for maintaining records; style of language used in a particular setting (Linguistics); range of possible tones (Music); regulator; gauge; temporary storage area within the central processor (Computers)
The process of correlating objects on an aerial photograph with locations on the surface of the Earth using a defined coordinate system This is necessary to be able to place the vegetation community data in a GIS with other appropriate data such as transportation, topography, soils, etc This process may be separate or included in the rectification process depending on the technology used See transfer
a regulator (as a sliding plate) for regulating the flow of air into a furnace or other heating device an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for admitting or excluding heated air from the room (computer science) memory device that is the part of computer memory that has a specific address and that is used to hold information of a specific kind (music) the timbre that is characteristic of a certain range and manner of production of the human voice or of different pipe organ stops or of different musical instruments an official written record of names or events or transactions a book in which names and transactions are listed enter into someone's consciousness; "Did this event register in your parents' minds?"
enter into someone's consciousness; "Did this event register in your parents' minds?"
The part of a telegraphic apparatus which records automatically the message received
register when the corresponding parts fall in the same line, or when line falls exactly upon line in reverse pages, or (as in chromatic printing) where the various colors of the design are printed consecutively, and perfect adjustment of parts is necessary
To fit two or more printing images on the same paper in exact alignment with each other The correct positioning of one color over another during the printing process (a k a fit)
A registered security is transferable only on the written assignment of the owner of record and on surrender of his bond, stock certificate, or the like
(computer science) memory device that is the part of computer memory that has a specific address and that is used to hold information of a specific kind
record in writing; enter into a book of names or events or transactions
The correspondence of pages, columns, or lines on the opposite or reverse sides of the sheet
record in a public office or in a court of law; "file for divorce"; "file a complaint"
manipulate the registers of an organ show in one's face; "Her surprise did not register"
Êin printing, to fit two or more printed images in exact alignment with each other
the accurate printing of each of the four process colours on top of the others to produce a near-perfect representation of a colour original
A certificate issued by the collector of customs of a port or district to the owner of a vessel, containing the description of a vessel, its name, ownership, and other material facts
That which registers or records
If a piece of information does not register or if you do not register it, you do not really pay attention to it, and so you do not remember it or react to it. What I said sometimes didn't register in her brain The sound was so familiar that she didn't register it
an official written record of names or events or transactions
an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for admitting or excluding heated air from the room
A stop or set of pipes in an organ
The fitting in exact alignment of two or more printing images on the same surface
The arrangement of two or more images in exact alignment with each other
A set of pipes on an organ, operated by a particular stop Also used to describe part of the vocal range, or that of an instrument, that creates its distinctive tone quality
If a feeling registers on someone's face, their expression shows clearly that they have that feeling. Surprise again registered on Rodney's face. = show
To place ones name, or have ones name placed in a register
A lid, stopper, or sliding plate, in a furnace, stove, etc
Fitting of two or more printing images in exact alignment with each other
a telltale
In printing, fitting two or more printing images in exact alignment with each other
A record containing a list and description of the merchant vessels belonging to a port or customs district
(music) the timbre that is characteristic of a certain range and manner of production of the human voice or of different pipe organ stops or of different musical instruments
A list of events, letters sent and received, actions taken, etc , usually in simple sequence, as by date or number, and often serving as a finding aid to the records, such as a register of letters sent or a register of visitors
In linguistics, the register of a piece of speech or writing is its level and style of language, which is usually appropriate to the situation or circumstances in which it is used. see also cash register, electoral register
manipulate the registers of an organ
indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge read `empty'"
If you register to do something, you put your name on an official list, in order to be able to do that thing or to receive a service. Have you come to register at the school? Thousands lined up to register to vote Many students register for these courses to widen skills for use in their current job About 26 million people are not registered with a dentist
{f} record, enroll, enter into the official records; have an effect, have influence
To enroll; to enter in a list
be aware of; "Did you register any change when I pressed the button?"
Fitting two or more printing images in exact alignment with each other
A book made available by the funeral director for recording the names of people visiting the funeral home to pay their respects to the deceased Also has space for entering other data such as name, dates of birth and death of the deceased, name of the officiating clergyman, place of interment, time and date of service, list of floral tributes, etc
register office
The local office in which births, marriages and deaths are registered, and in which civil marriages are conducted
register ton
A unit of cargo capacity equal to 100 cubic feet
register variable
A variable whose value is stored directly in a register for faster access
register variables
plural form of register variable
register a birth
officially record a baby's birth
register a death
officially report someone's death
register for elections
place one's name on the voter's list, register oneself as a voter
register language
a tone language that uses different voice registers
register of charges
list of liens imposed on companies (managed by the registrar of companies)
register office
(British) location where civil marriages are conducted
register office
A register office is a place where births, marriages, and deaths are officially recorded, and where people can get married without a religious ceremony. = registry office. a registry office
register reading
record the reading on a meter (i.e. electric meter, water meter, etc.)
register to vote
enroll as a voter within a specific district or state
branch register
The register in a CPU which contains the address of the next instruction to be executed or of an instruction to be branched to under certain circumstances
cash register
A machine that tabulates the amount of sales transactions, makes a permanent and cumulative record of them, and has a drawer in which cash can be kept
electoral register
A list of all those people who are registered to vote in a particular locality
nonconformist register
The parish register of a nonconformist church or chapel
parish register
A book, held in a parish church, in which baptisms, marriages and burials are recorded
registered
Simple past tense and past participle of register
registered
having had one's name added to an official list or entered into a register

a registered voter.

unlimited register machine
A particular type of theoretical computer, with infinitely many memory cells called registers, and formal rules to determine the machine's behavior based on the contents thereof
unlimited register machines
plural form of unlimited register machine
A register
regest
A register
registry
Registered
booked
registered
A registered letter or parcel is sent by a special postal service, for which you pay extra money for insurance in case it gets lost. He asked his mother to send it by registered mail
registered
The act of filing a support order or judgment determining paternity with CFC
registered
listed or recorded officially; "record is made of `registered mail' at each point on its route to assure safe delivery"; "registered bonds"
registered
regd
registered
{s} enrolled, entered into the records, recorded; certified, licensed
registered
past of register
registered
having had ones name added to an official list or entered into a register
registered
enrolled as an athlete member of USA Swimming
registered
Recorded in the herdblood of a breed
registered
(of a boat or vessel) furnished with necessary official documents specifying ownership etc
registered
(of a boat or vessel) furnished with necessary official documents specifying ownership etc listed or recorded officially; "record is made of `registered mail' at each point on its route to assure safe delivery"; "registered bonds"
registered
(of animals) officially recorded with or certified by a recognized breed association; especially in a stud book; "a registered Percheron"
registered
A cultivar is registered when its description and an acceptable name have been approved by the registrar appointed by the American Hemerocallis Society Only one cultivar may be registered under a given name
registered
every evaluation (affected or unaffected) is registered with GDC and is included in the KinReport®
registered
(of animals) officially recorded with or certified by a recognized breed association; especially in a stud book; "a registered Percheron
registering
Recording; applied to instruments; having an apparatus which registers; as, a registering thermometer
registering
present participle of register
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use See section 11 Registers
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use @xref{Registers}
registers
A, special, high speed storage area within the CPU All data must be represented in a register before it can be processed For example, if two numbers are to be multiplied, both numbers must be in registers, and the result is also placed in a register (The register can contain the address of a memory location where data is stored rather than the actual data itself )
registers
Help to regulate the flow of air
registers
Temporary storage locations inside the CPU where data must reside while it is being processed or manipulated
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use See section Registers
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use See section Registers A related Emacs feature is `bookmarks' (q v )
registers
The SFA maintains a number of registers denoting the role/status of individuals There are registers of directors, partners, managers, representatives and traders
registers
Very high speed memory used by the central processing unit
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use See Registers
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use See section 10 Registers
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use Chapitre 12
registers
Grillwork installed over the ends of heating or air conditioning ducts for purpose of directing the heated air
registers
plural of register
registers
[See Grilles]
registers
littéraire/ soutenu literary/ elevated Extremely formal and elegant language, usually seen only in written French Related terms
registers
third-person singular of register
registers
Storage locations in the CPU that temporarily store specific data such as the address of the next instruction 3 8
registers
Registers are locations physically located within a component, typically used for device control or general purpose storage
registers
Perceptually distinct regions of vocal quality as pitch or loudness is changed
registers
Enters in a record or list
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use See section 8 Registers
registers
Registers are named slots in which text or buffer positions or rectangles can be saved for later use See section I Registers A related Emacs feature is `bookmarks' (q v )
Türkisch - Englisch

Definition von register im Türkisch Englisch wörterbuch

electronic cash register
(Bilgisayar) ecr
register
Favoriten