wake

listen to the pronunciation of wake
Englisch - Türkisch
uyanmak

Ben saat 6.30'da uyanmak zorundayım. - I have to wake up at 6:30.

Yarın sabah erken uyanmak zorundasın. - You have to wake up early tomorrow morning.

{f} canlanmak
{i} ölüyü bekleme
{f} ölünün başında beklemek
ihya etmek
burgaç
çevrinti
eğrim
anafor
girdap
(İnşaat) arkası
kaldırmak
uyanık

Koyu bir fincan kahve uyanık kalmama yardım eder. - A strong cup of coffee helps me wake up.

(Bilgisayar) uyanma

O uyanır uyanmaz müziği açacağız. - As soon as she wakes up, we'll turn on the music.

Uyumaya git, Tom. Yarın sabah erken uyanmalısın. - Go to sleep, Tom. You need to wake up early tomorrow morning.

harekete geçirmek
dümen suyu
{f} uyan

Sessiz ol, yoksa bebek uyanacak. - Be quiet, or the baby will wake up.

Alarm çalmasına rağmen uyanamadım. - Although the alarm rang I failed to wake up.

geminin suda bıraktığı iz
uyandırmak

Amacım Tom'u uyandırmak değildi. - I didn't mean to wake Tom up.

Seni uyandırmak istemedim. - I didn't want to wake you.

canlandırmak
uyan(mak)
Bir deniz taşıtının hareket halindeyken 'uyandırmış olduğu' su, arkasında bırakltığı köpüklü iz
sabahlama/iz
{i} rüzgâr çıkması
{f} anlamasını sağlamak
yeni hayat bulmak
{f} (up) uyanmak
{i} sabahlama
{f} (up) -i uyandırmak
{i} dümen rüzgârı
{f} körüklemek
wake uyan/uyandır
{f} sabahlamak
{i} gemi izi
{f} gözünü açmak
{f} (woke/--d, --d/wok.en)
{f} canlandırmak: wake painful memories acı anıları canlandırmak
{i} yıllık tatil
ayık
(İnşaat) gerisi
aymak
waking
uyanık olma
waking
uyanık

Gecenin ortasında uyanık kalmaya devam ediyorum. - I keep waking up in the middle of the night.

wake up
uyanmak

Yarın sabah erken uyanmak zorundasın. - You have to wake up early tomorrow morning.

Yarın sabah erken uyanmak istiyorum. - I want to wake up early tomorrow morning.

wake up
uyandırmak

Tom çocukları uyandırmak istemedi. - Tom didn't want to wake up the kids.

wake somebody up
uyandırmak
wake up
canlanmak
wake up
uykudan kalkmak
wake on lan
(Bilgisayar) yerel ağ üzerinden açma
wake up
gözlerini açmak
wake up call service
uyandırma servisi
wake up service
uyandırma servisi
wake up
uyandır

Yedide uyandır lütfen. - Wake up at seven, please.

Uyuyan çocuğu uyandırma. - Don't wake up the sleeping child.

wake up signal
uyandırma sinyali
wake boarding
uyanmak yatılı
wake him up
kadar onu uyandırmak
wake on lan
lan üzerinde uyanmak
wake turbulence
(Havacılık) Bir uçak kalkarken kanat uçlarından başlayarak oluşan, pist üzerinde kalan hava akımı
wake up
(deyim) Uyanmak, aymak, gerçeklerin farkına varmak, hakikati görmek, kafası aymak
wake up
Yataktan kalkmak, uyanmak
wake up call
(deyim) yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu farkettirerek önlem alınmasını ya da mevcut durumda değişiklik yapılmasını sağlayacan olay

1999 İzmit depremi şehrin depreme uygun yapılara sahip olmadığını farkettiren olay oldu.

wake up call
Telefon ile uyandırma
wake up call
İnsanı bostan yere alarma geçiren durum
wake-up call
Kişinin içinde bulunduğu durumun farkına varması için başına gelen uyarı
wake-up call
Uyandırma amaçlı yapılan telefon araması
wake-up call
Birini nuyandırmak için bir başka birinin ya da bir uyandırma servisinin yaptığı telefon araması
wake-up call
1. A telephone call made at a prearranged time to wake someone up. 2. Something that alerts people to an unsatisfactory situation
wake and bake
(Argo) uyanır uyanmaz sigara içmek
wake from dream
(Spor) finale yükselmek
wake from dream
rüyadan uyanmak
wake from sleep
uykusundan uyanmak
wake from sleep
uykudan uyanmak
wake in the night
gece uyanmak
wake initiated lucid dream
(Pisikoloji, Ruhbilim) uyanık görülen canlı rüya
wake painful memories
acı anıları canlandırmak
wake somebody from sleep
uykusundan uyandırmak
wake to
idrak etmek
wake to
farkına varmak
wake to
görmek
wake to
anlamak
wake turbulence
(Askeri) uçak türbülansı
wake up
(deyim) gerçeklerin farkına varmak wake (someone) up to sth. gerçeklerin farkına vardırmak
wake up early
erken kalkmak
wake up frame
(Bilgisayar) uyandırma çerçevesi
wake up late
geç kalkmak
wake#up
uyandır
wakeful
uyanık
in wake of
1. -in peşinden, -in ardından2. -in sonucu olarak
follow in smb.'s wake
izlemek
follow in somebody's wake
izlemek
wakeful
tetikte
follow in somebody's wake
takip etmek
follow in somebody's wake
izinden gitmek
in the wake of
peşinde
in the wake of
ardından
in the wake of
-den sonra
woke
wake uyan/uyandır
woken
uyanmış

Az önce bir rüyadan uyanmış gibi görünüyordu. - He seemed to have just woken up from a dream.

woken
uyanık
bring sth in its wake
bir şeyi peşi sıra getirmek
waked
{f} uyan
wakeful
uykusuz
wakeful
uyuyamayan
wakefulness
uykusuzluk
waking
ayakta geçen
waking
{i} uyanma

Uyanmakta zorlanıyorum. - I've been having trouble waking up.

Onun zamanında uyanma sorunu var. - He has trouble waking up on time.

waking
{f} uyan

Uyanmakta zorlanıyorum. - I've been having trouble waking up.

Sabah 4:00'te beni uyandırmak için zahmet etmeyin. Yarın balık tutmaya gitmeyi planlamıyorum. - Don't bother waking me up at 4:00 a.m. I don't plan to go fishing tomorrow.

waking
uyanıkken olan
woke
uyanık
woke
{f} uyan

Annem saat 07:15 diyerek beni uyandırdı. - My mother woke me up saying It's a quarter past seven.

Alarm Mayuko'yu uyandırdı. - The alarm woke up Mayuko.

woken
{f} uyan

Az önce bir rüyadan uyanmış gibi görünüyordu. - He seemed to have just woken up from a dream.

Şafakta aniden uyandırıldım. - I was woken up suddenly at dawn.

a wake
uyandırma
follow in one's wake
(deyim) Dümen suyundan gitmek
in their wake
onların ardından
village wake
köy uyanmak
waked
uyanık
waker
Lagos
waking
uyanarak
waking
uyanıyor
wide wake
Geniş uyanmak
woke
uyandı
bring smth. in its wake
beraberinde getirmek
bring smth. in its wake
peşisıra getirmek
could you wake me for the meal, please
yemek için beni uyandırır mısınız lütfen?
follow in (someone's) wake
dümen suyundan gitmek
follow in smb.'s wake
izinden gitmek
follow in smb.'s wake
takip etmek
follow in smb.'s wake
yolunda olmak
follow in smb.'s wake
dümen suyundan gitmek
in the wake of
-in ardında, -in peşinde
in the wake of
izinde
in the wake of
yolunda
in the wake of
ardında
in the wake of
-in ardından, -den sonra; ... sonucunda
vortex wake
(Askeri) girdap izi
waked
uyan
wakeful
wakefullyuyanık olarak
wakeful
wake fulnessuyanıklık
wakeful
(Tıp) Uykusuz, uykusuzluk çeken
wakeful
tetikte olan
wakefully
uykusuz bir şekilde
wakefully
tetikte bir halde
wakefully
uyanık olarak
wakefulness
[n] uyanıklık
waking
uyumama
waking
wake uyan/uyandır
waking
uykusuzluk
waking
{s} gözü açık
woke
f., bak. wake
woken
f., bak. wake
woken
wake uyan/uyandır
would you please wake me at 8 a.m
beni saat 8'de uyandırır mısınız
Englisch - Englisch
The turbulent air left behind a flying aircraft
(often followed by up) To make somebody stop sleeping
A number of vultures assembled together
to lay out a body prior to burial in order to allow family and friends to pay their last respects
(often followed by up) To stop sleeping

How long I slept I cannot tell, for I had nothing to guide me to the time, but woke at length, and found myself still in darkness.

The path left behind a ship on the surface of the water
A period after a person's death before the body is buried, in some cultures accompanied by a party
{i} trail, trace, track left by ship in water, path of anything that has passed; practice of viewing a dead body in its coffin before the burial; funeral gathering characterized by festive remembrance of the deceased
A foamy swell caused by a boat passing through water
{n} a watch, feast, merriment, mark, track
{v} to cease to sleep, watch, rouse, awake
stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
a vigil held over a corpse the night before burial; "there's no weeping at an Irish wake" the wave that spreads behind a boat as it moves forward; "the motorboat's wake capsized the canoe" be awake, be alert, be there make aware of; "His words woke us to terrible facts of the situation
be awake, be alert, be there make aware of; "His words woke us to terrible facts of the situation
To make somebody stop sleeping
The act of waking, or being awaked; also, the state of being awake
a vigil held over a corpse the night before burial; "there's no weeping at an Irish wake"
cause to become awake or conscious; "He was roused by the drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM "
be awake, be alert, be there
the wave that spreads behind a boat as it moves forward; "the motorboat's wake capsized the canoe"
The visible track of turbulence left by something moving through water ADVANCE \x 540
When you wake or when someone or something wakes you, you become conscious again after being asleep. It was cold and dark when I woke at 6.30 Bob woke slowly to sunshine pouring in his window She woke to find her dark room lit by flashing lights She went upstairs to wake Milton. Wake up means the same as wake. One morning I woke up and felt something was wrong At dawn I woke him up and said we were leaving
The form waked is used in American English for the past tense
The wake of a boat or other object moving in water is the track of waves that it makes behind it as it moves through the water. Dolphins sometimes play in the wake of the boats
A region of a flow field located behind a body, which is moving through the air The velocity and the pressure in the wake region can be very different from the external flow field The wake contains information about the lift and the drag of the body that generated it Usually the pressure in the wake behind a body is lower than the pressure in the surrounding flow field The pressure difference corresponds to the drag of the body Lift forces can create strong vortices in a wake, which can make the wake exist for a long time, until it gets dissolved through friction effects
If you are following in someone's wake, you are following them or their example. In his wake came a waiter wheeling a trolley. the endless stream of female artists who released albums in her wake. to stop sleeping, or to make someone stop sleeping
The wave created behind the boat which is used by a wakeboarder to jump of off or slide
the consequences of an event (especially a catastrophic event); "the aftermath of war"; "in the wake of the accident no one knew how many had been injured"
To be exited or roused up; to be stirred up from a dormant, torpid, or inactive state; to be active
To watch, or sit up with, at night, as a dead body
an island in the western Pacific between Guam and Hawaii
Agitated water left by the propellers of a passing ship
the region of turbulence immediately behind a solid body caused by the flow of air over or around the body
Moving waves, created by vessel motion Track or path that a boat leaves behind it, when moving across the water
The track left by a vessel in the water; by extension, any track; as, the wake of an army
An annual parish festival formerly held in commemoration of the dedication of a church
Trail of disturbed water behind a moving ship
To sit up late festive purposes; to hold a night revel
{f} arouse someone or something (as from sleep or inactivity); be aroused (as from sleep or inactivity); cause to be aware; become aware
The trail of waves left by a ship
The state of forbearing sleep, especially for solemn or festive purposes; a vigil
A watch kept over the deceased, sometimes lasting the entire night preceding the funeral
Your waking hours are the times when you are awake rather than asleep. It was work which consumed most of his waking hours
The liquid ramp made by the boat propellers Return to top
arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake old feelings of hatred"
Moving waves, track or path that a boat leaves behind when moving across the waters
– The track left by a moving boat, ship or other object in the water; it looks like a wave
If you leave something or someone in your wake, you leave them behind you as you go. Adam stumbles on, leaving a trail of devastation in his wake
To stop sleeping
To bring to life again, as if from the sleep of death; to reanimate; to revive
If one thing follows in the wake of another, it happens after the other thing is over, often as a result of it. The governor has enjoyed a huge surge in the polls in the wake of last week's convention = following
Waves created by a moving boat
To put in motion or action; to arouse; to excite
The Irish practice of watching over the body by candlelight the night before the funeral and the often wild feasting which follows This may have developed simply because mistakes sometimes happened The purpose of the wake, therefore, was to ensure that the deceased was truly dead
make aware of; "His words woke us to terrible facts of the situation"
A period after a persons death before the body is buried, in some cultures accompanied by a party
To rouse from sleep; to awake
The region of turbulence immediately to the rear of a solid body in motion relative to a fluid Under certain conditions a series of vortices may form in the wake and extend downstream; such a vortex train in a turbulent wake is called a vortex street Compare lee eddies
An expression used by certain religious and ethnic cultures where family members maintain watch over the loved one who has died
A wake is a gathering or social event that is held before or after someone's funeral. A funeral wake was in progress
To be excited or roused from sleep; to awake; to be awakened; to cease to sleep; often with up
To be or to continue awake; to watch; not to sleep
A V-shaped wave produced by the momentum of a passing ship
The sitting up of persons with a dead body, often attended with a degree of festivity, chiefly among the Irish
Originally, prayers were said on the evening preceding, and hymns were sung during the night, in the church; subsequently, these vigils were discontinued, and the day itself, often with succeeding days, was occupied in rural pastimes and exercises, attended by eating and drinking, often to excess
The visible track of turbulence left by something moving through water
A meteor train that is so short lived that it appears to move along with the meteor
woke
wake flow
The turbulent flow, with many eddies, downstream of a blunt body
wake up
To become more aware of a real-life situation; to concentrate on the matter in hand
wake up
To awaken somebody
wake up
To awake
wake up and smell the coffee
To face reality and stop deluding oneself
wake up on the wrong side of bed
to feel grumpy, irritable; to be easily annoyed

He can't stop shouting at me: he must have woken up on the wrong side of the bed this morning.

wake-up
An act or instance of being awakened
wake-up
An act or instance of waking up
wake-up call
A telephone call to awaken someone at a certain time, especially one requested by the person while staying at a hotel

She requested a five a.m. wake-up call from the front desk.

wake-up call
An alert, reminder, or call to action caused by a dramatic event

The recent deaths should serve as a wake-up call to others at risk.

wake-up calls
plural form of wake-up call
wake up
awaken, rouse from sleep; make alert
wake up call
(deyim) an event that warns someone that they need to deal with an urgent or dangerous problem

1999 İzmit earthquake was a wake-up call to strengthen the city's buildings.

wake up call
something that alerts people to an unsatisfactory situation
wake up call
a telephone call made at a prearranged time to wake someone up
Wake Island
An island of the western Pacific Ocean between Hawaii and Guam. Annexed by the United States in 1898, it was a commercial air base and later a military base. Wake Island was held by the Japanese from 1941 to 1945. Atoll, central Pacific Ocean. An unincorporated territory of the U.S., Wake Island comprises three low-lying coral islets (Wilkes, Peale, and Wake) that surround a lagoon and occupy a total land area of 2.5 sq mi (6.5 sq km). The atoll was claimed by the U.S. in 1899. The U.S. Navy began construction of an air and submarine base in 1939; it was half-completed when Wake was attacked and occupied by Japanese forces in December 1941 after a 15-day resistance by a small contingent of U.S. Marines. Now administered by the U.S. Air Force, it has been used since 1974 as a commercial aircraft emergency stopover. It is also the site of weather research stations. There is no indigenous population on Wake Island, and U.S. military personnel have left, but some 100 civilians remained at the beginning of the 21st century
Wake Island
{i} atoll in the North Pacific Ocean (two-thirds of the way from Hawaii to the Northern Mariana Islands) which forms a part of the United States Minor Outlying Islands
wake board
a buoyant board (resembling a surfboard) that is used to ride over water while being pulled behind a motorboat
wake island
an island in the western Pacific between Guam and Hawaii
wake up
cause to become awake or conscious; "He was roused by the drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM "
wake up
If something such as an activity wakes you up, it makes you more alert and ready to do things after you have been lazy or inactive. A cool shower wakes up the body and boosts circulation. see also wake 1
wake up
stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
wake up
stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock
wake up and smell the coffee
face reality, face the facts, acknowledge the true situation
wake up to
If you wake up to something, you become aware of it. People should wake up to the fact that people with disabilities have got a vote as well
wake-up call
If you say that something is a wake-up call to a person or group of people, you mean that it will make them notice something and start to take action. The Ambassador said he hoped the statement would serve as a wake-up call to the government
wake-up call
a telephone call that you request be made a specific time in order to wake you up at that time (especially in hotels); "she left a wake-up call for 7 a
wake-up call
" a warning to take action concerning something that was overlooked or neglected; "the bombing was a wake-up call to strengthene domestic security
wake-up call
a warning to take action concerning something that was overlooked or neglected; "the bombing was a wake-up call to strengthene domestic security"
wake-up call
a warning to take action concerning something that was overlooked or neglected; "the bombing was a wake-up call to strengthene domestic security
wake-up call
A wake-up call is a telephone call that you can book through an operator or at a hotel to make sure that you wake up at a particular time
in the wake of
As a result of
in the wake of
In the noticeable disturbance of water behind (a maritime vessel)
in the wake of
Following
wakeful
vigilant and alert; watchful
wakes
plural form of wake
wakes
Third-person singular simple present indicative form of wake
wakes
A community holiday, particularly in northern England
waking
Present participle of wake
waking
Occurring during wakefulness

It is this gift of life that we are grateful to receive each waking moment, and so we give thanks, “for our lives, which are committed to Your power.”.

wakefulness
a periodic state during which you are conscious and aware of the world
in wake of
1. as a result of2. succeeding; following
wakeful
{a} not sleeping well, watchful, awake
wakefully
{a} in a wakeful manner
wakefulness
{n} a want of sleep, watchfulness
waker
Someone who rouses others from sleep. (synonym) rouser, arouser
Finnegan's Wake
a book by James Joyce which is written in a strange style and language that many people find very difficult to understand (1939)
Woke
wook
afraid to wake up
scared to awaken
battle of wake
in December 1941 the island was captured by the Japanese after a gallant last-ditch stand by a few hundred United States marines
in one's wake
in one's tracks, in second place
in the wake of
behind, following after
in the wake of the news
as a result of the news, due to the news
prairie wake-robin
trillium of central United States having dark purple sessile flowers
waked
past of wake
wakeful
carefully observant or attentive; on the lookout for possible danger; "a policy of open-eyed awareness"; "the vigilant eye of the town watch"; "there was a watchful dignity in the room"; "a watchful parent with a toddler in tow"
wakeful
(of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night"
wakeful
Not sleeping; indisposed to sleep; watchful; vigilant
wakeful
awake rather than sleeping
wakeful
Someone who is wakeful finds it difficult to get to sleep and wakes up very often when they should be sleeping. + wakefulness wake·ful·ness It is never a good idea to take sleeping tablets regularly for this kind of wakefulness. a not sleeping or unable to sleep
wakeful
{s} awake; animated; not sleeping
wakeful
sleepless
wakefully
with alertness
wakefulness
a temporary state in which you are unable (or unwilling) to sleep
wakefulness
a periodic state during which you are conscious and aware of the world a temporary state in which you are unable (or unwilling) to sleep
wakefulness
the state of being wakeful
wakefulness
{i} absence of sleep; alertness, vigilance
waker
a person who awakes; "an early waker" someone who rouses others from sleep
waker
someone who rouses others from sleep
waker
a person who awakes; "an early waker"
waker
One who wakes
wakes
plural of wake
waking
A watch; a watching
waking
Gerund and present participle of verb to wake
waking
The act of waking, or the state or period of being awake
waking
When awake, alert or fully conscious
waking
marked by full consciousness or alertness; "worked every moment of my waking hours"
waking
the state of remaining awake; "days of danger and nights of waking"
waking
{s} awake, alert; pertaining to the hours of wakefulness
waking
the state of remaining awake; "days of danger and nights of waking
waking
waking hours/life/day etc all the time when you are awake
woke
Woke is the past tense of wake. A past tense of wake. the past tense of wake
woken
past participle of wake
woken
Woken is the past participle of wake. the past participle of wake
Türkisch - Englisch

Definition von wake im Türkisch Englisch wörterbuch

wake adası
(Bilgisayar) wake island
dümen suyu the wake of
a ship
wake
Favoriten