as a result of

listen to the pronunciation of as a result of
Englisch - Türkisch
-in sonucu olarak
neticesinde
sonucu olarak

Bir trafik kazasının sonucu olarak birçok kişi öldürüldü. - As a result of a traffic accident, several persons were killed.

Birçok kişi depremin sonucu olarak evsiz bırakıldı. - Many people were left homeless as a result of the earthquake.

nedeniyle
yüzünden
in sonucu olarak
sonucunda

Kaza sonucunda birçok yolcu öldü. - As a result of the accident, several passengers were killed.

Pakistan'daki bir bombalı saldırı sonucunda yüz on altı kişi öldü. - One hundred and sixteen people died as a result of a bomb attack in Pakistan.

velhasıl
as a result
Sonuç olarak

Sürücü trafik kurallarını çiğnedi, sonuç olarak da cezalandırıldı. - The driver violated the traffic rules; as a result, he was fined.

Sonuç olarak, daha fazla kadın eşit işi alıyor. - As a result, more women are receiving equal work.

after
{s} sonraki

Tom ve Mary üniversiteden mezun olduktan sonraki hafta evlendiler. - Tom and Mary got married the week after they graduated from college.

Yemekten sonraki konuşmalarında, onlar politikadan bahsettiler. - In their discourse after dinner, they talked about politics.

after
arkasından

Biz onun arkasından odaya girdik. - We entered the room after him.

Bir grup çocuk tavşanın arkasından koştu. - A bunch of children ran after the rabbit.

after
conj. dikten sonra
after
sonraları

Çarşamba öğleden sonraları dersimiz yok. - We don't have class on Wednesday afternoons.

Tom Pazartesi öğleden sonraları genellikle çalışmak zorunda değildir. - Tom usually doesn't have to work on Monday afternoons.

after
yüzünden

O, kötü bir soğuk algınlığı yüzünden yatakta olan kızkardeşine baktı. - She looked after her sister, who was in bed with a bad cold.

O açlık ve yorgunluk yüzünden bayıldı, ancak bir süre sonra kendine geldi. - He fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.

after
(Bilgisayar) yandaki süre sonunda
after
-e rağmen
after
(Askeri) gemicilikte kıça yakın
after
sonrası

Tom dün gece üçten sonrasına kadar uyuyamadı. - Tom couldn't get to sleep till after three last night.

Kısa bir mücadele sonrası, onlar kazandı. - After a brief fight, they won.

after
in ardından
after
tarihinden sonra
as a result
sonuç itibariyle
as a result
sonuç itibarıyla
as a result
sonucu olarak

Savaşın bir sonucu olarak, çok sayıda mağdur kaldı. - As a result of the war, a great number of victims remained.

Birçok kişi depremin sonucu olarak evsiz bırakıldı. - Many people were left homeless as a result of the earthquake.

after
hakkında

Öğle yemeğinden sonra bunun hakkında konuşabilir miyiz? - Can we talk about this after lunch?

Okuldan sonra onun hakkında konuşalım. - Let's talk about it after school.

after
den sonra
after
-ın ardından/arkasından/peşinden
after
{e} göre

Hava tahminine göre bu öğleden sonra yağmurlu olacaktı ama öyle olmadı. - The weather forecast said that it would rain this afternoon, but it didn't.

Bu öğleden sonra seni tekrar göreceğim. - I'll see you again this afternoon.

after
{s} sonra gelen

Fırtınadan sonra gelen sakinlik. - The calm that comes after the storm.

after
{e} için, yüzünden; -den dolayı
after
(bağlaç) dikten sonra
as the result of
sonucunda
a result of
neticesinde as
after
(zarf) sonra, daha sonra, ardından, arkasından
after
(sıfat) sonraki, izleyen, sonra gelen
Englisch - Englisch
due to, because of
after
in the wake of
as a result
Consequently; thus; therefore
As a result
thus
as a result
due to that, therefore, accordingly
as a result of

  Silbentrennung

  as a re·sult of

  Türkische aussprache

  äz ı rizʌlt ıv

  Aussprache

  /ˈaz ə rēˈzəlt əv/ /ˈæz ə riːˈzʌlt əv/

  Videos

  ... over a long period of time; a lot the result of decisions made in Washington for to--to ...
  ... are healthier at older ages.  That’s the result of investment in education in youth. ...

  Wort des Tages

  regale
Favoriten