arkası

listen to the pronunciation of arkası
Türkisch - Englisch
sequel
back of

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

Tom usually sits in the back of the classroom. - Tom genellikle sınıfın arkasında oturur.

(İnşaat) wake
seq
arka
back

I am told he has a broad back. - Bana onun geniş bir arkası olduğu söylendi.

While doing the wash she found a condom in the back pocket of her son's pants. - Çamaşır yıkarken oğlunun pantolonunun arka cebinde bir prezervatif buldu.

arka
rear

Smokers are asked to occupy the rear seats. - Sigara içenlerin arka koltuklarda oturmaları rica edilir.

Please move to the rear of the bus. - Lütfen otobüsün arkasına doğru ilerleyin.

arkası olan
backed
arkası alınmak
to be ended, be cut off, be stopped
arkası açık iskarpin
slingbacks
arkası gelme
subsequence
arkası gelmek
to continue
arkası kesilmek
to discontinue, to cease, to run out
arkası kesilmek
to run out, be used up (and not replenished)
arkası kuvvetli
heavyweight
arkası kuvvetli kimse
heavyweight
arkası kısa ve küt araba
hatchback
arkası olmamak
to be without influential friends, have no pull
arkası pek
having influence, having connections
arkası sıra
following, right after, on one's heels
arkası var
to be concluded
arkası var
(for a newspaper serial) to be continued
arkası yarın
cliffhanger
arkası yere gelmemek
not to be defeated
arkası yufka
1. This is all there is. There's nothing to follow this (said when serving a one-course meal). 2. He's/She's wearing practically nothing (said of someone who is wearing thin clothes in cold weather). 3. He's/She's got no one substantial backing him/her
arkası yüksek koltuk
grandfather chair
arkası yüksek koltuk
grandfather's chair
ardı arkası gelmeyen
continual, never-ending
ardı arkası kesilmeden
incessantly
ardı arkası kesilmemek
to go on incessantly, to drag on/out
ardı arkası kesilmeyen
continual, everlasting
ardı arkası kesilmeyen
incessant
artı arkası gelmemek
not to come to an end
arka
{s} stern
arka
{i} backing
arka
friend at court
arka
posterior
arka
{s} tail

Your right taillight is busted. - Sağ arka lamban patlamış.

The tail at the rear of the plane provides stability. - Uçağın arkasındaki kuyruk denge sağlar.

arka
behind

A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else. - Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı.

The garden is behind the house. - Bahçe evin arkasında.

arka
end

I've decided to end our friendship. - Arkadaşlığımızı bitirmeye karar verdim.

Who needs friends! They'll just betray you in the end. - Kimin arkadaşlara ihtiyacı var! Onlar sonunda sana ihanet edeceklerdir sadece.

arka
back board
arka
aft

All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. - Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.

I asked after my sick friend. - Hasta arkadaşımın sağlık durumunu sordum.

arka
buttock
arka
the reverse
arka
dorsal
arka
back-up
arka
contuniation
arka
backside
arka
(Tıp) superior

Sami felt a little bit superior to his friends. - Sami kendini arkadaşlarından biraz üstün hissetti.

perde arkası
backstage
perde arkası
(Tiyatro) back curtain
sahne arkası
(Tiyatro) skene
arka
upholder
arka
hind

The horse rose on its hind legs. - At arka ayaklarının üzerinde yükseldi.

Kangaroos have two small forepaws and two large, strong hind paws. - Kanguruların iki küçük ön pençesi ve iki büyük, güçlü arka pençeleri vardır.

arka
tailback
arka
on the back of
arka
on back
arka
rear of
arka
back side
arka
on the back
kamera arkası
Backstage
arka
dors
arka
hind, back, posterior
arka
support

He has a wealthy supporter behind him. - Arkasında zengin bir destekleyicisi var.

His girlfriend was not supportive. - Onun kız arkadaşı destekleyici değildi.

arka
situated in the tail or rear section
arka
rearward; stern
arka
back part, rear, back side, reverse
arka
a back load (of something)
arka
backer
arka
dorso
arka
powerful friend, backer, supporter; pull, influence
arka
back, rear; the reverse (side); continuation, sequel; support, back-up, backing; supporter, backer; backside, buttocks, behind; back; reverse; hind; posterior
arka
the space behind or beyond
arka
sequel, the remaining part
arka
backing; continuation; breech; supporter
arka
{i} small

There's one small cat hiding behind the car. - Arabanın arkasında saklanan küçük bir kedi var.

There is a small pond in back of my house. - Evimin arkasında küçük bir gölet var.

arka
reverse
arka
rearward
arka
{i} breech
arka
{i} continuation
arka
rump, buttocks, fanny
arka
{i} supporter

Your father's friends aren't his only supporters. - Senin babanın arkadaşları onun tek destekçileri değil.

He has a wealthy supporter behind him. - Arkasında zengin bir destekleyicisi var.

başın arkası
back of the head
defans arkası oyuncu
sweeper
kafanın arkası
occiput
kale arkası
back-goal
kıyı arkası
(Askeri) back beach
perde arkası
backdrop
perde arkası the hidden side of
a matter
saha arkası çit
wall or some type of barrier which keeps a ball from going outside of an area of play
saha arkası çit
backstop
sahne arkası
upstage
sahne arkası
backstage
sandâlye arkası örtüsü
tidy
sayfa arkası
overleaf
sayfanın arkası
overleaf
Englisch - Englisch

Definition von arkası im Englisch Englisch wörterbuch

arka
sun, light; the Vedic hymn
arka
Essence, liquor, arrack
arka
'Arka' is one of the names of the deity of the sun, which is associated with the fire principle (tej) and the sense of sight (vision)
Türkisch - Türkisch

Definition von arkası im Türkisch Türkisch wörterbuch

arkası pek
Güçlü birine veya sağlam bir şeye güvenen (kimse)
arkası sıra
Ardından, peşinden
arkası yufka
Soğuğa karşı gereği gibi giyinmemiş
arkası yufka
İlk yemeğin arkasından başka bir yemek yok
arka
eğin
ARKA
(Osmanlı Dönemi) Duvar içinde kerpiç ve taş arasına konulan ağaç
ARKA
(Osmanlı Dönemi) Çadıra diktikleri direk
Arka
zahr
Arka
akab
Arka
mabat
Arka
dal
Arka
peş
arka
Geçmiş, geride kalmış zaman
arka
Mermer işletmeciliğinde taşın yüzüne paralel olan geri taraf
arka
İnsanın vücudu, bedeni
arka
Arkada olan, arkada bulunan
arka
Otururken sırtın dayandığıyer
arka
Geri kalan bölüm
arka
Koruyucu, kayırıcı, iltimasçı, piston
arka
Geri kalan bölüm, kısım
arka
Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı
arka
Art, peş
arka
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
arka
Otururken sırtın dayandığı yer
arka
Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra. İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay
arka
Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi
arka
Koruyucu, kayırıcı, iltimasçı, piston: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar
arkâ
(Osmanlı Dönemi) half
perde arkası
Bir şeyin görünürde olmayan gizli yanı
Englisch - Türkisch

Definition von arkası im Englisch Türkisch wörterbuch

kamera arkası
Backstage
arkası
Favoriten