uyandırma

listen to the pronunciation of uyandırma
Türkisch - Englisch
rousing
{i} wakening
arousal
a wake
arouse

Don't arouse him from his sleep! - Onu uykusundan uyandırmayın.

What should I do to arouse desire in the man I'm interested in? - İlgilendiğim adamda arzuyu uyandırmak için ne yapmalıyım?

uyandırmak
{f} awaken
uyandırmak
waken
uyandırmak
awake

Tom gently shook Mary awake. - Tom Mary'yi uyandırmak için nazikçe sarstı.

The flight attendant shook Tom awake and told him that the plane had landed. - Uçuş görevlisi Tom'u uyandırmak için salladı ve ona uçağın indiğini söyledi.

uyan
suitable
uyandırmak
wake up

Tom didn't want to wake up the kids. - Tom çocukları uyandırmak istemedi.

uyandırmak
{f} arouse

What should I do to arouse desire in the man I'm interested in? - İlgilendiğim adamda arzuyu uyandırmak için ne yapmalıyım?

güven ve sempati uyandırma yeteneği
charisma
uyandırmak
{f} kindle
uyandırmak
wake somebody up
uyandırmak
inspire
uyandırmak
wake

I didn't mean to wake you. - Seni uyandırmak istemedim.

Tom poured cold water over himself to wake himself up. - Tom kendini uyandırmak için kendi üzerine soğuk su döktü.

uyandırmak
{f} whet
uyandırmak
{f} stir
ilgi uyandırma
arouse interest
uyan
stimulation
uyan
(Bilgisayar,Teknik) compatible
uyan
warning
uyandırmak
(deyim) bring home to
uyandırmak
woke up
uyandırmak
incur
uyandırmak
pique
uyandırmak
conjure up
uyandırmak
whip up
uyan
{i} conforming
uyan
{f} woken

I was woken up suddenly at dawn. - Şafakta aniden uyandırıldım.

He seemed to have just woken up from a dream. - Az önce bir rüyadan uyanmış gibi görünüyordu.

uyan
in keeping
uyan
observant
uyan
{f} waked
uyan
{f} woke

Tom and Mary woke up early to see the first sunrise of the year. - Tom ve Mary yılın ilk güneşinin doğuşunu görmek için erken uyandı.

When I woke up, all other passengers had gotten off. - Ben uyandığımda, diğer tüm yolcular inmişti.

uyan
{f} waking

Don't bother waking me up at 4:00 a.m. I don't plan to go fishing tomorrow. - Sabah 4:00'te beni uyandırmak için zahmet etmeyin. Yarın balık tutmaya gitmeyi planlamıyorum.

She was afraid of waking the baby. - Bebeği uyandırmaya korkuyordu.

uyan
{f} wake

The alarm clock wakes me at seven. - Çalar saat beni 7:00 de uyandırır.

Although the alarm rang I failed to wake up. - Alarm çalmasına rağmen uyanamadım.

uyandırmak
evoke
uyandırmak
rouse
uyandırmak
stimulate
uyan
pertaining to
cinsel istek uyandırma
voluptuousness
merak uyandırma durumu
piquantness
uyan
correspondent
uyan
in harmony
uyan
corresponding
uyan
coincident
uyan
regardful
uyan
matching

The police found a truck matching that description. - Polis bu tanıma uyan bir kamyon buldu.

uyandırmak
(duygu) recall
uyandırmak
rouse up
uyandırmak
knock up
uyandırmak
stir up
uyandırmak
awake,awaken
uyandırmak
{f} quicken
uyandırmak
{f} disabuse
uyandırmak
call
uyandırmak
(his) revive
uyandırmak
disabuse of
uyandırmak
to make (someone) aware of what's really going on, remove the scales from (someone's) eyes
uyandırmak
excite
uyandırmak
undeceive
uyandırmak
(ilgi vb.) spark
uyandırmak
to awaken, excite, arouse (a feeling, a thought) (in someone)
uyandırmak
to waken, wake (someone) up, awaken, arouse, rouse
uyandırmak
(merak vb.) provoke
uyandırmak
to wake, to wake (sb) up, to waken, to awake; to rouse, to arouse, to evoke
uyandırmak
to make (a dying fire) start burning brightly
Türkisch - Türkisch
Uyandırmak işi
Anıları zihinde yeniden canlandırma
Uyandırmak işi: "Arabacıyı uyandırdık, giyindik, bana da bir kahve getirdiler, içtik, gittik."- M. Ş. Esendal
ikaz
Uyandırmak
kaldırmak
Uyandırmak
(Osmanlı Dönemi) KAŞKAŞA
Uyandırmak
uyarmak
uyandırmak
Yakmak, tutuşturmak
uyandırmak
Uyanmasına yol açmak: "Anası sabah namazı okunurken Ali'yi uyandırdı."- S. F. Abasıyanık. Çıra, lamba, soba gibi ışık veren şeyleri yakmak, tutuşturmak
uyandırmak
Uyanmasına yol açmak
uyandırmak
Herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek
uyandırmak
Aklını başına toplamasını sağlamak
uyandırma
Favoriten