snap

listen to the pronunciation of snap
Englisch - Türkisch
{f} ısırmaya çalışmak
{f} çatırdamak
{f} pat diye söylemek
{i} zencefilli bisküvi
{f} kopmak
{f} havada kapmak
{i} parmak şıklatma
şak sesi
(Bilgisayar) yasla
kapmak
çıtırdama
kütürdetmek
çat diye kapanmak
çıt

Anne çantasını bir çıtçıtla kapattı. - Mother closed her purse with a snap.

Tom parmaklarını çıtırdattı. - Tom snapped his fingers.

{i} gayret
çıtırtı
ağzıyla kapmaya çalışma
şipşak resim
çıt sesi
çit sesi
çok kolay iş
çıtırdamak
(Argo) çocuk oyuncağı
kırmak
enerji
(at ile) bağırmak
paldır küldür
tükenmek
(at ile) dişlemek
tatlı bisküvi
şıklama
bir iskambil oyunu
koparmak
şaklatmak
dişlemeye çalışma
aceleyle yapılmış
şaklama
fotoğraf

Bana yolculuğu sırasında çektiği fotoğrafları gösterdi. - She showed me the snaps which she had taken during her journey.

Tom birkaç enstantane fotoğraf çekti. - Tom took a few snapshots.

çatırdama
kırılmak
{f} kap

Annem çantasını çat diye kapattı. - Mother closed her purse with a snap.

Köpek eti havada kaptı. - The dog snapped up the meat.

şıklatmak
fotoğrafını çekmek
şaklamak
{f} patlamak
{i} ısırma
{i} anlık şey
{i} kopça
dişleriyle kapma sesi çıkarmak
{s} şipşak

O bana yolculuğu sırasında çektiği şipşakları gösterdi. - She showed me the snaps which she had taken during her journey.

Sadece tatil şipşaklarına bakıyordum. - I was just looking at your holiday snaps.

{f} at -i ağzıyla kapmaya çalışmak
{s} çatırdayan
{s} beklenmedik
çat sesiyle kapanmak veya kapatmak
kenetle
kıvılcım saçmak birdenbire harekete geçmek
kopma se
{f} çarparak kapamak
{f} şipşak fotoğraf çekmek
birden
{s} sürpriz
çat diye

Annem çantasını çat diye kapattı. - Mother closed her purse with a snap.

{f} ısırmak
(Tıp) Çarpma sesi, şaklayıcı ses
{s} ani
{i} çat sesi
{f} çıkışmak
şak

Parmaklarımı şakırdattığımda uyanacaksın. - When I snap my fingers, you'll wake up.

Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi. - Tom snapped his fingers and pointed to the door.

{f} terslemek

Seni terslemek istemedim. - I didn't mean to snap at you.

Beni öyle terslemek zorunda değilsin. - You don't have to snap at me like that.

{f} at (köpek) -i ısırmaya çalışmak
snap hook
yaylı kanca
snap up
hemen kabul etmek
snap up
hemen satın almak
snap up
kapışmak
snap decision
ani karar
snap fastener
(Tekstil) çıt çıt
snap fasteners
(Tekstil) çıt çıt
snap gage
(Mekanik) çeneli mastar
snap one's fingers at
(deyim) dikkate almamak
snap ring
(Otomotiv) segman
snap ring
(Tekstil) sekman
snap ring
(Mekanik) yaylı tutturma bileziği
snap swivel
(Denizbilim) fırdöndü
snap to
(Bilgisayar) uy
snap to grid
(Bilgisayar) kılavuzlara daya
snap to grid
(Bilgisayar) kılavuza uydur
snap to grid
(Bilgisayar) kılavuza ayarla
snap at
bağırmak
snap at
kırıcı konuşmak
snap fastener
yaylı raptiye
snap fastener
çıtçıt
snap lock
sustalı kilit
snap lock
çarpma kilit
snap out of it
kötü bir durumdan çıkmak
snap out of it
özüne gelmek
snap sb's head off
birinin yüzüne bağırmak
snap up
atlamak
snap up
kapış
snap up
kapmak
snap up
hevesle almak
snap at
1. Sert bir ses tonuyla karşılık vermek, kırıcı konuşmak, terslemek.- İf İ talk to you while you're watching TV, you snap at me
snap away
uzakta snap
snap back
geri snap
snap button
kot pantolon vs giysilerde kullanılan perçin
snap decision
Düşünmeden verilen karar, çabuk verilen karar
snap election
Erken seçim
snap generator
snap üreteci
snap hook
snap kanca
snap in
hemencecik
snap off
ısırıp koparmak, koparmak, kırmak
snap open
açık snap
snap out of
Snap out of something: Kendine gelmek, toparlanmak
snap pea
snap bezelye
snap ring
(Mühendislik) tesbit segmanı, yaylı tutturma bileziği
snap ring
Dairesel kesitli sekman,nsabitleme elemanı
snap sb's head off
terslemek, yüzüne bağırmak
snap shape
snap şekli
snap to
işe başlamak: "Snap to it! - Haydi iş başına!"
snap to
acele etmek, çabuk olmak: "Snap to! - Haydi kımılda!"
snap to
snap için
snap to attention
Dikkat kesilmek

She snapped to attention.

snap-fit
Birbirine geçmeli (vidasız)
snap-in
(Bilgisayar) Yardımcı program, ek program
snap-on
Kolayca takılıp çıkarılabilen, açılıp kapanabilen
snap-sharp
Pürdikkat
snap action
ani hareket mekanizması
snap at
(deyim) snap at someone kırıcı konuşmak,terslemek. snap at sth. hemen kabul etmek
snap at smb
kırıcı konuşmak
snap at smb
kaba davranmak
snap at the chance
fırsatın üstüne atlamak
snap at the chance
fırsata atlamak
snap blister
kılıf ambalaj
snap catch
sustalı kavram
snap decision
sürpriz karar
snap decision
(deyim) dusunmeden verilen karar;cabuk verilen karar
snap decision
acele verilen karar
snap into action
{k} hemen harekete geçmek
snap into it
(deyim) (bir işe vb) kendini vermek
snap it up
çabuk ol
snap it up
atla
snap it up
davran
snap it up
acele et
snap judgement
(deyim) dusunmeden verilen karar;cabuk verilen karar
snap lock
yaylı anahtar
snap lock
yaylı kilit
snap off
{f} kırmak
snap off
{f} ısırıp koparmak
snap off
{f} koparmak
snap one's fingers
parmaklarını şıklatmak
snap one's fingers
parmaklarını çıtlatmak
snap one's fingers at
{k} -i hiç önemsememek, -i takmamak
snap one's fingers at
hiçe saymak
snap one's fingers at
umursamamak
snap out
birden söylemek
snap out
pat diye söylemek
snap out
(deyim) snap out of sth. kendine gelmek,toparlanmak
snap out of it
kendine hakim ol
snap out of it
kendine gel

Kendine gel! Bütün hafta bir şey yapmadın. - Snap out of it! You haven't done a thing all week.

snap out of it
(Konuşma Dili) toparla kendini
snap out of it
{k} kötü bir ruhsal durumdan kurtulmak: When he began whining about that to me I told him to snap out of it. Bana ondan yakınmaya
snap report
(Askeri) ön rapor
snap report
(Askeri) ÖN RAPOR: Bak. "joint tactical Air Reconnaissance/Surveillance Mission Report"
snap ring
(İnşaat) tespit segmanı
snap ring groove
yay segman yuvası
snap roll
(Askeri) HIZLI TONO: Komuta kollarının seri hareket ettirilmesi suretiyle uçağın uzunluğuna ekseni etrafında burgu şeklinde dönerek yaptığı akrobatik hareket
snap s.o.'s head off
{k} birine çok ters bir cevap vermek
snap shooting
(Avcılık) ani atış
snap shut
(Fiili Deyim ) şırak! diye kapa(n)mak
snap someone's head off
(deyim) birine bağırmak
snap switch
rotatif anahtar
snap switch
döner düğme
snap to
{k} acele etmek, çabuk olmak: Snap to! Haydi kımılda!
snap to
{k} işe başlamak: Snap to it! Haydi iş başına!
snap to default
(Bilgisayar) varsayılan düğmeye git
snap to it
kımılda
snap to it
{k} (deyim) cabuk ol!
snap to it
acele et
snap to it
çabuk ol
snap to shape
(Bilgisayar) şekle uydur
snap up
(Fiili Deyim ) acele satın almak , kapışmak
snap up
havada kapmak
snap up
(deyim) snap sth.up kapmak
snap up
yakalamak
snap up an offer
{k} bir teklifi hemen kabul etmek
snap vote
sürpriz oylama
snap#up
kapis
snip snap
makasla kesme snap
snip snap
makas sesi
snappish
gıcık
cold snap
havanın aniden soğuması
cold snap
ani soğuk
snap at
terslemek

Üzgünüm, amacım sizi terslemek değildi. - Sorry, I didn't mean to snap at you.

Beni öyle terslemek zorunda değilsin. - You don't have to snap at me like that.

snappish
huysuz
snappishness
kızgınlık
snappishness
sinirlilik
snappishness
aksilik
snappishness
huysuzluk
cold snap
ani hava soğuması
ginger snap
zencefilli çörek
snapping
{f} kap
snapping
{i} kapma
snappish
aksi
snappish
öfkeli
snappish
ukala
snappish
ters
cold snap
kısa süren soğuk
snapping
kaparak
sugar snap pea
şeker snap bezelye
cold snap
aniden gelen soğuk hava
half snap roll
(Askeri) SERİ YARIM TONO: Süratli bir yarım tono ile bir cihet değiştirilmesinden meydana gelen akrobatik uçuş manevrası. Bu manevra, levyeyi geri çekerken aynı zamanda tono istikametinde tam istikamet dümeni tatbik edilmek suretiyle yapılır
in a snap
çabucak
in a snap
hemencecik
in a snap
hemen
snappish
snappishnesshuysuzluk
snappish
ukalâ
snappish
alaycı
snappish
aksilik
snappish
snappishlyaksilik ederek
snappish
aksiliği tutmuş
snappish
{s} kızgın
Englisch - Englisch
Scalable Network Application Package|Scalable Network Application Package]]
Symbolic Network Analysis Program|Symbolic Network Analysis Program]]
Subnetwork Access Protocol|Subnetwork Access Protocol]]
To fracture or break apart suddenly

We pick and snap the green beans and the wives can 'em.

A photograph (an abbreviation of snapshot)
A rivet: a scrapbooking embellishment
To give forth or produce a sharp cracking noise; to crack
A fastening device that makes a snapping sound when used
An attempt to seize, bite, attack, or grab
A very short period of time (figuratively, the time taken to snap one's fingers), or a task that can be accomplished in such a period

I can fix most vacuum cleaners in a snap.

The act of making a snapping sound by pressing the thumb and a opposing finger of the same hand together and suddenly releasing the grip so that the finger hits against the palm
thumb|A video of a person snapping their fingers.thumb|Alternative snapping techniqueTo snap one's fingers: to make a snapping sound often by pressing the thumb and an opposing finger of the same hand together and suddenly releasing the grip so that the finger hits against the palm. Alternatively, by bringing the index finger quickly down onto the middle finger and thumb, thereby creating the same sound
To say abruptly or sharply
To pass the ball from the center to a back; to hike the ball

He can snap the ball to a back twenty yards behind him.

To attempt to seize with eagerness
A card game, primarily for children, in which players cry "snap" to claim pairs of matching cards
A thin circular cookie or similar good:

a ginger snap.

To speak abruptly or sharply

He snapped at me for the slightest mistake.

A brief, sudden period of a certain weather; used primarily in the phrase cold snap
To suffer a mental breakdown, usually while under tension

She should take a break before she snaps.

To fit or fasten together with a snapping sound
To cause to move suddenly and smartly
Ritual utterance of agreement (after the cry in the card game snap)
To snatch with or as if with the teeth
Used in place of expletive to express surprise, usually in response to a negative statement or news; often used facetiously

I just ran over your phone with my car. Oh, snap!.

To attempt to seize with the teeth or bite
To cause something to emit a snapping sound, such as a fastener
To close something using a snap as a fastener
A snap bean such as Phaseolus vulgaris
A small meal, a snack

When I went to put my coat on at snap time, what should go runnin' up my arm but a mouse.

Ritual utterance used after something is said by two people at exactly the same time

Wasn't that John? Wasn't that John? Snap!.

To pull apart with a snapping sound; to pop loose
A sudden break
The winning cry at a game of snap
The passing of a football from the center to a back that begins play, a hike
A quick breaking or cracking sound or the action of producing such a sound
To take a photograph; to release a camera's shutter (which may make a snapping sound)

He snapped a picture of me with my mouth open and my eyes closed.

To give way abruptly and loudly
To flash or appear to flash as with light
By extension from the card game, "I've got one the same." or similar
The sudden release of something held under pressure or tension
{n} the act of breaking, bite, catch
{v} to break at once, bite, catch at, sound, chide
In physics, snap or jounce is the fourth derivative of the displacement vector with respect to time, with the first, second, and third derivatives being velocity, acceleration, and jerk, respectively; in other words, the snap is the rate of change of the jerk with respect to time
To break short, or at once; to part asunder suddenly; as, a mast snaps; a needle snaps
Phaseolus vulgaris; a snap bean
If an animal such as a dog snaps at you, it opens and shuts its jaws quickly near you, as if it were going to bite you. His teeth clicked as he snapped at my ankle The poodle yapped and snapped
Surfing term used to describe quick turning on the wave
A drawing feature that causes objects to align with an invisible grid when created, moved, resized, or rotated
A snapshot
a sudden breaking
make a sharp sound; "his fingers snapped"
Brisk, cold weather that passes quickly
(American football) putting the ball in play by passing it (between the legs) to a back; "the quarterback fumbled the snap"
SubNetwork Attachment Point
suddenly, abruptly, with a snap
Specifications for Non-Heatset Advertising Printing established by the Newspaper Association of America to ensure high-quality print reproduction on newsprint
a very short period of time
{i} sharp cracking sound; sudden breaking; abrupt movement; fastener which makes a snapping sound when opened or closed; attempt to grab or bite; snapshot; short period of cold weather; abrupt way of speaking
SubNetwork Access Protocol
If someone snaps, or if something snaps inside them, they suddenly stop being calm and become very angry because the situation has become too tense or too difficult for them. He finally snapped when she prevented their children from visiting him one weekend
break suddenly and abruptly, as under tension; "The rope snapped"
Done, performed, made, executed, carried through, or the like, quickly and without deliberation; as, a snap judgment or decision; a snap political convention
To make an effort to bite; to aim to seize with the teeth; to catch eagerly (at anything); often with at; as, a dog snapsat a passenger; a fish snaps at the bait
A small catch or fastening held or closed by means of a spring, or one which closes with a snapping sound, as the catch of a bracelet, necklace, clasp of a book, etc
Refers to a ball path that does have a sharp, defined breakpoint However, when referring to the actual break point, the term snap is often used as a quantifying term
the noise produced by the rapid movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand; "servants appeared at the snap of his fingers"
Super Nova/Acceleration Probe A space-based experiment to measure the properties of the accelerating universe and to study both dark matter and dark energy With its wide-field imager and spectrograph it is expected to discover and follow > 2000 Type Ia supernovae per year The resulting data set will be used to measure the mass density, , the vacuum energy density, , and the curvature, , and to estimate the equation of state of the dark energy with sufficient precision (±0 05) to differentiate between a cosmological constant and alternatives such as quintessence For more information, see http: //supernova lbl gov/~evlinder/sci html
If you snap something into a particular position, or if it snaps into that position, it moves quickly into that position, with a sharp sound. He snapped the notebook shut The bag snapped open. Snap is also a noun. He shut the book with a snap and stood up
A policy to allow for the hiring of temporary, part-time individuals to bargain contracts in those areas and instances where Uniserv staff are unable to adequately negotiate all of the contracts that are up for bargaining Individuals hired as SNAP's work under the direction and assistance of the Uniserv Director Southern Zone - One of the four Uniserv administrative/political subdivisions and a department of the Uniserv division Includes all or part of the following regions; 3, 4, 5, 8, 9 Student Program Committee - A committee comprised of Student Michigan Education Association future teacher members who assist MEA staff in the organization of student MEA chapters, planning the annual student conference and advising the MEA on issues important to future teachers Support Staff (see ASO) - Field and Headquarters staff working in support of professional staff and Directors
snap bean
The unripe or green edible fruitpod of a bean plant such as the legume Phaseolus vulgaris

Their Sunday dinner always included snap beans cooked with fatback.

snap in
To practice aiming, adjusting and firing a rifle with no ammunition
snap inhale
A smoking trick where one takes a drag, expels smoke from the mouth before inhaling, and immediately inhales the smoke back in
snap inhales
plural form of snap inhale
snap judgment
Making decisions without deliberation or in excessive haste
snap judgment
A decision made without deliberation or in excessive haste
snap of a finger
Very easily, with little effort

With her seductive ways, she could have him within the snap of a finger.

snap out of
To terminate a mood or emotional state suddenly

I felt sad that he had left, but I had to snap out of it and get on with my life.

snap ring
A circular spring, having a small break in its circumference, used as a fastener; a circlip
snap rings
plural form of snap ring
snap shot
A hard shot without much planning
snap shot
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
snap someone's head off
To suddenly and sharply rebuke or insult a person, especially in response to a harmless remark

He won't have a pleasant morning, I can tell you! I shall snap his head off every time he speaks to me.

snap up
To buy something quickly, either because it is a bargain, or because it is in short supply, or because it is something one has been searching for

When I saw the penny black missing from my collection in the shop window, I just went in and snapped it up.

snap back
make a quick recovery, make a sudden rebound; (Football) pass the ball backward through the legs (usually to the quarterback)
snap election
A snap election is an election called earlier than scheduled. Generally it refers to an election called when no one expects it, usually to capitalize on a unique electoral opportunity or to decide a pressing issue
snap ring
1. an oblong metal ring with a spring clip; used in mountaineering to attach a rope to a piton or to connect two ropes
snap-in
(Bilgisayar) A program designed to function as a modular component of another application
snap-in
An object that can be attached to another object and that will then function as part of the whole
snap-on
A snap-on part of something can be fastened on and removed easily
snap at
bite off with a quick bite; "The dog snapped off a piece of cloth from the intruder's pants
snap at
bite off with a quick bite; "The dog snapped off a piece of cloth from the intruder's pants"
snap at
burst out at -, reproach, speak to rudely; bite, nip at
snap at a bargain
jump on a bargain, take a good buy
snap bean
{i} tender edible string bean that snap into sections easily
snap bean
tender green beans without strings that easily snap into sections
snap elections
sudden elections, elections that occur without much advance notice
snap fastener
{i} snap, fastener which makes a snapping sound when opened or closed, press stud
snap fastener
a fastener used on clothing; fastens with a snapping sound; "children can manage snaps better than buttons"
snap fastener
A snap fastener is a small metal object used to fasten clothes, made up of two parts which can be pressed together
snap into it
hurry, act energetically
snap off
break a piece from a whole; "break a branch from a tree"
snap off
{f} break off, break a piece from a whole; beat someone with a not particularly powerful hand (in Sports)
snap one's fingers
show scorn, show ridicule; arrange, make possible
snap out of
If someone who is depressed snaps out of it or snaps out of their depression, they suddenly become more cheerful, especially by making an effort. Come on, snap out of it! Often a patient cannot snap out of their negativity that easily
snap out of it
recover, get out of a daze
snap pea
A variety of snow pea cultivated for its plump crisp edible pod
snap ring
an oblong metal ring with a spring clip; used in mountaineering to attach a rope to a piton or to connect two ropes
snap ring
A removable ring used to axially position a bearing or outer ring in a housing Also used as a means of fastening a shield or seal in a bearing
snap ring
A small ring with about the same diameter as the rear axle which will be snapped into a groove around both ends of the axle It is there to prevent accidental loss of wheels and other necessities
snap ring
Spring steel ring that snaps into a groove to act as a retainer on a shaft
snap roll
aerial maneuver in which an airplane makes a fast and complete roll about its longitudinal axis and still maintains level flight
snap roll
An aerial maneuver in which an aircraft is put through a sharp roll of 360° about its longitudinal axis
snap roll
a fast roll
snap shot
An instantaneous photograph made, usually with a hand camera, without formal posing of, and often without the foreknowledge of, the subject
snap shot
Act of taking a snapshot (in sense 2)
snap shot
A quick offhand shot, made without deliberately taking aim over the sights
snap up
buy quickly, grab and purchase; increase the pace, speed up, accelerate
snap up
get hold of or seize quickly and easily; "I snapped up all the good buys during the garage sale"
snap up
get hold of or seize quickly and easily; "I snapped up all the good buys during the garage sale
snap up
If you snap something up, you buy it quickly because it is cheap or is just what you want. Every time we get a new delivery of clothes, people are queuing to snap them up One eagle-eyed collector snapped up a pair of Schiaparelli earrings for just £6
snap-in
Programs hosted in the Microsoft Management Console (MMC) to actually manage your server applications In Internet Information Server 4 0, Internet Service Manager and MTS Explorer are implemented as snap-ins When the administrator starts Internet Service Manager, an MMC console loads the Internet Service Manager snap-in Administrators can manage IIS applications and MTS packages from a single console
snap-in
Software that makes up the smallest unit of a Microsoft Management Console (MMC) extension One snap-in represents one unit of management behavior
snap-in
A management object that you add to the MMC to handle tasks such as AD management and disk defragmentation
snap-off
(1) the distance between the bottom of the screen and the surface of the object to be printed; same as "off contact" distance (2) the mistake that occurs when a textile substrate is unevenly pulled off a platen too quickly resulting in a misprint due to uncured ink touching unprinted parts of the garment
snap-off
This is sometimes used as the same meaning as off-contact (see off-contact) Commonly, snap-off is used to explain the separation of screen mesh from the garment after the squeegee has made contact with the garment during the print sequence Example: The print speed is being slowed because of the heavy viscosity of the ink, so snap-off can occur
cold snap
A period of exceptionally cold weather

A recent cold snap damaged citrus crops.

panic snap
A device that allows a rope or cable to be released quickly and easily, such as one made for horses with a ring that releases anything attached to the snap, instantly
towel snap
A school prank in the act of the person twisting a damp towel making it look whip-like. The person whips the victim with the end of the towel making a snapping noise and with contact of the victim in pain
snappish
{a} eager to bite, tart, peevish, cross
snappishly
{a} eagerly, tartly, peevishly, crossly
snappishness
{n} a snappish temper, peevishness
aw snap
1. Watch out! 2. Oh my gosh!
aw snap
An expression meaning that one has been surprised by what has just occured. It is similar to saying "wow" or "holy crap" but implies a more laid back manner

"So did you see the new... AW SNAP! A guy just ran buy with a katana!".

oh snap
See: aw snap
Snappish
snappy
snapped
past of snap
snapping
With Snapping enabled, Flash will 'stick' an object to the grid at the objects centering point If you grab an object at the center point the cross will turn into a hollow black circle, called the snapping ring The snapping ring snaps to the grid at any line but is snapped easiest at an intersection (where the vertical and horizontal guidelines meet )
snapping
The process of moving a feature to coincide exactly with coordinates of another feature within a specified snapping distance, or tolerance
snapping
The automatic intersecting of disjoint lines
snapping
Snapping is one of wimpwm's features It means that window movement is slightly restricted, so that window seem to get a bit stuck when they are moved closely to the display borders or to the borders of other windows This helps to position windows more precisely
snapping
The process of moving a feature to coincide exactly with the coordinates of another feature within a specified distance
snapping
A process whereby the computer will move a point or line within a specified distance, or tolerance, so that it corresponds exactly with coordinates of another feature Snapping is commonly used in the digitizing process to prevent dangles, or incomplete polygons
snapping
from Snap, v
snapping
present participle of snap
snappish
tending to speak irritably; "a snappish tone of voice"
snappish
If someone is snappish, they speak to people in a sharp, unfriendly manner. `That is beautiful, Tony,' Momma said, no longer sounding at all snappish. = snappy + snappishly snap·pish·ly She said snappishly. `I'm not pregnant, Brian.'
snappish
Apt to snap at persons or things; eager to bite; as, a snapping cur
snappish
Sharp in reply; apt to speak angrily or testily; easily provoked; tart; peevish
snappish
{s} impatient, irritable, short, sharp; tending to react in an irritable manner; tending to bite
snappish
Likely to snap or bite
snappish
tending to speak irritably; "a snappish tone of voice
snappish
habitually speaking in an irritable or angry way: my snappish boss was never in a good mood
snappishly
in an ill-natured and snappish manner; "`Don't talk to me now,' she said snappishly
snappishly
in an ill-natured and snappish manner; "`Don't talk to me now,' she said snappishly"
snappishly
In a snappish manner
snappishly
in a snappish manner, in an impatient or irritable manner
snappishness
{i} tendency to bite; tendency to be curt, tendency to give rude and short replies
snaps
third-person singular of snap
snaps
plural of snap
Türkisch - Englisch
(Tıp) snap
snap üreteci
snap generator
snap
Favoriten