snap

listen to the pronunciation of snap
Englisch - Türkisch
{f} ısırmaya çalışmak
{f} çatırdamak
{f} pat diye söylemek
{f} havada kapmak
{i} zencefilli bisküvi
{f} kopmak
{i} parmak şıklatma
çıt sesi
çit sesi
çıtırdama
şipşak resim
çat diye kapanmak
{i} gayret
çıtırtı
çıtırdamak
kütürdetmek
(Argo) çocuk oyuncağı
ağzıyla kapmaya çalışma
(Bilgisayar) yasla
çıt

Tom parmaklarını çıtırdattı. - Tom snapped his fingers.

Anne çantasını bir çıtçıtla kapattı. - Mother closed her purse with a snap.

şak sesi
çok kolay iş
kapmak
kırmak
(at ile) dişlemek
aceleyle yapılmış
şaklama
fotoğraf

Bana yolculuğu sırasında çektiği fotoğrafları gösterdi. - She showed me the snaps which she had taken during her journey.

Tom birkaç enstantane fotoğraf çekti. - Tom took a few snapshots.

çatırdama
{f} kap

Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi. - Tom snapped his fingers and pointed to the door.

Annem çantasını çat diye kapattı. - Mother closed her purse with a snap.

fotoğrafını çekmek
şaklatmak
tatlı bisküvi
tükenmek
şıklama
paldır küldür
(at ile) bağırmak
bir iskambil oyunu
enerji
kırılmak
dişlemeye çalışma
şıklatmak
koparmak
şaklamak
{f} patlamak
{f} (kırbacı) şaklatmak; (sert
çat

Annem çantasını çat diye kapattı. - Mother closed her purse with a snap.

Ağır vakalarda çatlaklar oluşabilir ya da kırılabilir. - In severe cases, cracks can form or it can snap apart.

{f} ısırmak
{f} şipşak fotoğraf çekmek
birden
{s} sürpriz
çat diye

Annem çantasını çat diye kapattı. - Mother closed her purse with a snap.

(Tıp) Çarpma sesi, şaklayıcı ses
{f} at (köpek) -i ısırmaya çalışmak
{i} çat sesi
{f} çıkışmak
şak

O, parmaklarını şaklattı. - She snapped her fingers.

Parmaklarımı şakırdattığımda uyanacaksın. - When I snap my fingers, you'll wake up.

{f} terslemek

Beni öyle terslemek zorunda değilsin. - You don't have to snap at me like that.

Üzgünüm, amacım sizi terslemek değildi. - Sorry, I didn't mean to snap at you.

{f} çarparak kapamak
{f} içindekilerle satın almak
{i} şipşak fotoğraf
{i} çarpma sesi
çatırtı ile kopmak veya koparmak
{s} anlık

Tom birkaç anlık çekti. - Tom took a few snapshots.

Tom kesinlikle anlık kararlar vermede iyidir. - Tom certainly is good at making snap decisions.

{s} çat çat eden
enstantane fotoğraf çekmek
{i} kolay iş
{i} ani şey
(Tekstil) ayırmak ( elyaf )
kapma
snap hook
yaylı kanca
snap up
kapışmak
snap up
hemen satın almak
snap up
hemen kabul etmek
snap decision
ani karar
snap fastener
(Tekstil) çıt çıt
snap fasteners
(Tekstil) çıt çıt
snap gage
(Mekanik) çeneli mastar
snap one's fingers at
(deyim) dikkate almamak
snap ring
(Otomotiv) segman
snap ring
(Tekstil) sekman
snap ring
(Mekanik) yaylı tutturma bileziği
snap swivel
(Denizbilim) fırdöndü
snap to
(Bilgisayar) uy
snap to grid
(Bilgisayar) kılavuza ayarla
snap to grid
(Bilgisayar) kılavuza uydur
snap to grid
(Bilgisayar) kılavuzlara daya
snap at
bağırmak
snap at
kırıcı konuşmak
snap fastener
çıtçıt
snap fastener
yaylı raptiye
snap lock
çarpma kilit
snap lock
sustalı kilit
snap out of it
özüne gelmek
snap out of it
kötü bir durumdan çıkmak
snap sb's head off
birinin yüzüne bağırmak
snap up
hevesle almak
snap up
kapmak
snap up
atlamak
snap up
kapış
snap at
1. Sert bir ses tonuyla karşılık vermek, kırıcı konuşmak, terslemek.- İf İ talk to you while you're watching TV, you snap at me
snap away
uzakta snap
snap back
geri snap
snap button
kot pantolon vs giysilerde kullanılan perçin
snap decision
Düşünmeden verilen karar, çabuk verilen karar
snap election
Erken seçim
snap generator
snap üreteci
snap hook
snap kanca
snap in
hemencecik
snap off
ısırıp koparmak, koparmak, kırmak
snap open
açık snap
snap out of
Snap out of something: Kendine gelmek, toparlanmak
snap pea
snap bezelye
snap ring
Dairesel kesitli sekman,nsabitleme elemanı
snap ring
(Mühendislik) tesbit segmanı, yaylı tutturma bileziği
snap sb's head off
terslemek, yüzüne bağırmak
snap shape
snap şekli
snap to
snap için
snap to
işe başlamak: "Snap to it! - Haydi iş başına!"
snap to
acele etmek, çabuk olmak: "Snap to! - Haydi kımılda!"
snap to attention
Dikkat kesilmek

She snapped to attention.

snap-fit
Birbirine geçmeli (vidasız)
snap-in
(Bilgisayar) Yardımcı program, ek program
snap-on
Kolayca takılıp çıkarılabilen, açılıp kapanabilen
snap-sharp
Pürdikkat
snap action
ani hareket mekanizması
snap at
(deyim) snap at someone kırıcı konuşmak,terslemek. snap at sth. hemen kabul etmek
snap at smb
kırıcı konuşmak
snap at smb
kaba davranmak
snap at the chance
fırsata atlamak
snap at the chance
fırsatın üstüne atlamak
snap blister
kılıf ambalaj
snap catch
sustalı kavram
snap decision
acele verilen karar
snap decision
sürpriz karar
snap decision
(deyim) dusunmeden verilen karar;cabuk verilen karar
snap into action
{k} hemen harekete geçmek
snap into it
(deyim) (bir işe vb) kendini vermek
snap it up
çabuk ol
snap it up
davran
snap it up
atla
snap it up
acele et
snap judgement
(deyim) dusunmeden verilen karar;cabuk verilen karar
snap lock
yaylı kilit
snap lock
yaylı anahtar
snap off
{f} kırmak
snap off
{f} ısırıp koparmak
snap off
{f} koparmak
snap one's fingers
parmaklarını çıtlatmak
snap one's fingers
parmaklarını şıklatmak
snap one's fingers at
hiçe saymak
snap one's fingers at
{k} -i hiç önemsememek, -i takmamak
snap one's fingers at
umursamamak
snap out
(deyim) snap out of sth. kendine gelmek,toparlanmak
snap out
pat diye söylemek
snap out
birden söylemek
snap out of it
kendine gel

Kendine gel! Bütün hafta bir şey yapmadın. - Snap out of it! You haven't done a thing all week.

snap out of it
(Konuşma Dili) toparla kendini
snap out of it
kendine hakim ol
snap out of it
{k} kötü bir ruhsal durumdan kurtulmak: When he began whining about that to me I told him to snap out of it. Bana ondan yakınmaya
snap report
(Askeri) ÖN RAPOR: Bak. "joint tactical Air Reconnaissance/Surveillance Mission Report"
snap report
(Askeri) ön rapor
snap ring
(İnşaat) tespit segmanı
snap ring groove
yay segman yuvası
snap roll
(Askeri) HIZLI TONO: Komuta kollarının seri hareket ettirilmesi suretiyle uçağın uzunluğuna ekseni etrafında burgu şeklinde dönerek yaptığı akrobatik hareket
snap s.o.'s head off
{k} birine çok ters bir cevap vermek
snap shooting
(Avcılık) ani atış
snap shut
(Fiili Deyim ) şırak! diye kapa(n)mak
snap someone's head off
(deyim) birine bağırmak
snap switch
rotatif anahtar
snap switch
döner düğme
snap to
{k} acele etmek, çabuk olmak: Snap to! Haydi kımılda!
snap to
{k} işe başlamak: Snap to it! Haydi iş başına!
snap to default
(Bilgisayar) varsayılan düğmeye git
snap to it
kımılda
snap to it
{k} (deyim) cabuk ol!
snap to it
çabuk ol
snap to it
acele et
snap to shape
(Bilgisayar) şekle uydur
snap up
(deyim) snap sth.up kapmak
snap up
(Fiili Deyim ) acele satın almak , kapışmak
snap up
havada kapmak
snap up
yakalamak
snap up an offer
{k} bir teklifi hemen kabul etmek
snap vote
sürpriz oylama
snap#up
kapis
snip snap
makasla kesme snap
snip snap
makas sesi
snappish
gıcık
cold snap
havanın aniden soğuması
cold snap
ani soğuk
snap at
terslemek

Üzgünüm, amacım sizi terslemek değildi. - Sorry, I didn't mean to snap at you.

Seni terslemek istemedim. - I didn't mean to snap at you.

snappish
huysuz
snappishness
aksilik
snappishness
huysuzluk
snappishness
sinirlilik
snappishness
kızgınlık
cold snap
ani hava soğuması
ginger snap
zencefilli çörek
snapping
{f} kap
snapping
{i} kapma
snappish
aksi
snappish
öfkeli
snappish
ukala
snappish
ters
cold snap
kısa süren soğuk
snapping
kaparak
sugar snap pea
şeker snap bezelye
cold snap
aniden gelen soğuk hava
half snap roll
(Askeri) SERİ YARIM TONO: Süratli bir yarım tono ile bir cihet değiştirilmesinden meydana gelen akrobatik uçuş manevrası. Bu manevra, levyeyi geri çekerken aynı zamanda tono istikametinde tam istikamet dümeni tatbik edilmek suretiyle yapılır
in a snap
hemen
in a snap
hemencecik
in a snap
çabucak
snappish
snappishnesshuysuzluk
snappish
snappishlyaksilik ederek
snappish
aksilik
snappish
{s} alaycı
snappish
aksiliği tutmuş
snappish
{s} kızgın
snappish
{s} ukalâ
Englisch - Englisch
Subnetwork Access Protocol|Subnetwork Access Protocol]]
Symbolic Network Analysis Program|Symbolic Network Analysis Program]]
Scalable Network Application Package|Scalable Network Application Package]]
thumb|A video of a person snapping their fingers.thumb|Alternative snapping techniqueTo snap one's fingers: to make a snapping sound often by pressing the thumb and an opposing finger of the same hand together and suddenly releasing the grip so that the finger hits against the palm. Alternatively, by bringing the index finger quickly down onto the middle finger and thumb, thereby creating the same sound
To snatch with or as if with the teeth
A snap bean such as Phaseolus vulgaris
A small meal, a snack

When I went to put my coat on at snap time, what should go runnin' up my arm but a mouse.

Ritual utterance of agreement (after the cry in the card game snap)
To take a photograph; to release a camera's shutter (which may make a snapping sound)

He snapped a picture of me with my mouth open and my eyes closed.

By extension from the card game, "I've got one the same." or similar
To give forth or produce a sharp cracking noise; to crack
A fastening device that makes a snapping sound when used
To pass the ball from the center to a back; to hike the ball

He can snap the ball to a back twenty yards behind him.

A thin circular cookie or similar good:

a ginger snap.

To speak abruptly or sharply

He snapped at me for the slightest mistake.

To pull apart with a snapping sound; to pop loose
To attempt to seize with eagerness
A very short period of time (figuratively, the time taken to snap one's fingers), or a task that can be accomplished in such a period

I can fix most vacuum cleaners in a snap.

An attempt to seize, bite, attack, or grab
The sudden release of something held under pressure or tension
A brief, sudden period of a certain weather; used primarily in the phrase cold snap
A rivet: a scrapbooking embellishment
A card game, primarily for children, in which players cry "snap" to claim pairs of matching cards
A photograph (an abbreviation of snapshot)
To fracture or break apart suddenly

We pick and snap the green beans and the wives can 'em.

The act of making a snapping sound by pressing the thumb and a opposing finger of the same hand together and suddenly releasing the grip so that the finger hits against the palm
To suffer a mental breakdown, usually while under tension

She should take a break before she snaps.

To say abruptly or sharply
To cause to move suddenly and smartly
To fit or fasten together with a snapping sound
To flash or appear to flash as with light
To give way abruptly and loudly
A quick breaking or cracking sound or the action of producing such a sound
The passing of a football from the center to a back that begins play, a hike
A sudden break
Ritual utterance used after something is said by two people at exactly the same time

Wasn't that John? Wasn't that John? Snap!.

To close something using a snap as a fastener
To cause something to emit a snapping sound, such as a fastener
To attempt to seize with the teeth or bite
Used in place of expletive to express surprise, usually in response to a negative statement or news; often used facetiously

I just ran over your phone with my car. Oh, snap!.

The winning cry at a game of snap
{v} to break at once, bite, catch at, sound, chide
{n} the act of breaking, bite, catch
In physics, snap or jounce is the fourth derivative of the displacement vector with respect to time, with the first, second, and third derivatives being velocity, acceleration, and jerk, respectively; in other words, the snap is the rate of change of the jerk with respect to time
Done, performed, made, executed, carried through, or the like, quickly and without deliberation; as, a snap judgment or decision; a snap political convention
A thin circular cookie or similar good
to grasp hastily or eagerly; "Before I could stop him the dog snatched the ham bone"
Of the eyes, to emit sudden, brief sparkles like those of a snapping fire, as sometimes in anger
To catch out sharply (a batsman who has just snicked a bowled ball)
cause to make a snapping sound; "snap your fingers"
To snatch with or like with the teeth
lose control of one's emotions; "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby died, she snapped"
A snap beetle
To miss fire; as, the gun snapped
A card game, primarily for children (see snap (game))
a crisp round cookie flavored with ginger
To pull apart with a snapping sound
the act of catching an object with the hands; "Mays made the catch with his back to the plate"; "he made a grab for the ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"; "the infielder's snap and throw was a single motion"
{f} break with a sharp noise; make a cracking sound; make a sharp sound by moving a fingertip across the thumb; open or close with a snapping sound; grab, snatch; bite; speak in an irritated manner; move abruptly; take a photograph
Subnetwork Access Protocol Internet protocol that operates between a network entity in the subnetwork and a network entity in the end system SNAP specifies a standard method of encapsulating IP datagrams and ARP messages on IEEE networks The SNAP entity in the end system makes use of the services of the subnetwork and performs three key functions: data transfer, connection management, and QoS selection
To snap ones fingers. To make a sound using the middle finger and thumb
The ability to move a selected point or polygon to a previously designated point in space The two basic types are point snap, which snaps the point or polygon to the current ATP, and grid snap, which snaps the selected point to the nearest point in a 3D grid
A steady-state 1-D transport analysis code Typically run at one time point on every high-priority shot during an experiment to verify that all of the transport diagnostics are functioning properly
A sudden breaking or rupture of any substance
A sudden severe interval or spell; applied to the weather; as, a cold snap
The act of hitting a middle or ring finger against the palm after a quick frictive movement between the thumb and that finger
If something snaps or if you snap it, it breaks suddenly, usually with a sharp cracking noise. He shifted his weight and a twig snapped The brake pedal had just snapped off She gripped the pipe with both hands, trying to snap it in half. Snap is also a noun. Every minute or so I could hear a snap, a crack and a crash as another tree went down
Common name for a scrapbooking embellishment, more properly termed a rivet
To take a photograph; to photograph
To give forth, or produce, a sharp, cracking noise; to crack; as, blazing firewood snaps
snap bean
The unripe or green edible fruitpod of a bean plant such as the legume Phaseolus vulgaris

Their Sunday dinner always included snap beans cooked with fatback.

snap in
To practice aiming, adjusting and firing a rifle with no ammunition
snap inhale
A smoking trick where one takes a drag, expels smoke from the mouth before inhaling, and immediately inhales the smoke back in
snap inhales
plural form of snap inhale
snap judgment
A decision made without deliberation or in excessive haste
snap judgment
Making decisions without deliberation or in excessive haste
snap of a finger
Very easily, with little effort

With her seductive ways, she could have him within the snap of a finger.

snap out of
To terminate a mood or emotional state suddenly

I felt sad that he had left, but I had to snap out of it and get on with my life.

snap ring
A circular spring, having a small break in its circumference, used as a fastener; a circlip
snap rings
plural form of snap ring
snap shot
A hard shot without much planning
snap shot
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
snap someone's head off
To suddenly and sharply rebuke or insult a person, especially in response to a harmless remark

He won't have a pleasant morning, I can tell you! I shall snap his head off every time he speaks to me.

snap up
To buy something quickly, either because it is a bargain, or because it is in short supply, or because it is something one has been searching for

When I saw the penny black missing from my collection in the shop window, I just went in and snapped it up.

snap back
make a quick recovery, make a sudden rebound; (Football) pass the ball backward through the legs (usually to the quarterback)
snap election
A snap election is an election called earlier than scheduled. Generally it refers to an election called when no one expects it, usually to capitalize on a unique electoral opportunity or to decide a pressing issue
snap ring
1. an oblong metal ring with a spring clip; used in mountaineering to attach a rope to a piton or to connect two ropes
snap-in
An object that can be attached to another object and that will then function as part of the whole
snap-in
(Bilgisayar) A program designed to function as a modular component of another application
snap-on
A snap-on part of something can be fastened on and removed easily
snap at
burst out at -, reproach, speak to rudely; bite, nip at
snap at
bite off with a quick bite; "The dog snapped off a piece of cloth from the intruder's pants
snap at
bite off with a quick bite; "The dog snapped off a piece of cloth from the intruder's pants"
snap at a bargain
jump on a bargain, take a good buy
snap bean
{i} tender edible string bean that snap into sections easily
snap bean
tender green beans without strings that easily snap into sections
snap elections
sudden elections, elections that occur without much advance notice
snap fastener
A snap fastener is a small metal object used to fasten clothes, made up of two parts which can be pressed together
snap fastener
{i} snap, fastener which makes a snapping sound when opened or closed, press stud
snap fastener
a fastener used on clothing; fastens with a snapping sound; "children can manage snaps better than buttons"
snap into it
hurry, act energetically
snap off
{f} break off, break a piece from a whole; beat someone with a not particularly powerful hand (in Sports)
snap off
break a piece from a whole; "break a branch from a tree"
snap one's fingers
show scorn, show ridicule; arrange, make possible
snap out of
If someone who is depressed snaps out of it or snaps out of their depression, they suddenly become more cheerful, especially by making an effort. Come on, snap out of it! Often a patient cannot snap out of their negativity that easily
snap out of it
recover, get out of a daze
snap pea
A variety of snow pea cultivated for its plump crisp edible pod
snap ring
A removable ring used to axially position a bearing or outer ring in a housing Also used as a means of fastening a shield or seal in a bearing
snap ring
an oblong metal ring with a spring clip; used in mountaineering to attach a rope to a piton or to connect two ropes
snap ring
A small ring with about the same diameter as the rear axle which will be snapped into a groove around both ends of the axle It is there to prevent accidental loss of wheels and other necessities
snap ring
Spring steel ring that snaps into a groove to act as a retainer on a shaft
snap roll
An aerial maneuver in which an aircraft is put through a sharp roll of 360° about its longitudinal axis
snap roll
a fast roll
snap roll
aerial maneuver in which an airplane makes a fast and complete roll about its longitudinal axis and still maintains level flight
snap shot
A quick offhand shot, made without deliberately taking aim over the sights
snap shot
Act of taking a snapshot (in sense 2)
snap shot
An instantaneous photograph made, usually with a hand camera, without formal posing of, and often without the foreknowledge of, the subject
snap up
If you snap something up, you buy it quickly because it is cheap or is just what you want. Every time we get a new delivery of clothes, people are queuing to snap them up One eagle-eyed collector snapped up a pair of Schiaparelli earrings for just £6
snap up
get hold of or seize quickly and easily; "I snapped up all the good buys during the garage sale
snap up
get hold of or seize quickly and easily; "I snapped up all the good buys during the garage sale"
snap up
buy quickly, grab and purchase; increase the pace, speed up, accelerate
snap-in
Programs hosted in the Microsoft Management Console (MMC) to actually manage your server applications In Internet Information Server 4 0, Internet Service Manager and MTS Explorer are implemented as snap-ins When the administrator starts Internet Service Manager, an MMC console loads the Internet Service Manager snap-in Administrators can manage IIS applications and MTS packages from a single console
snap-in
A management object that you add to the MMC to handle tasks such as AD management and disk defragmentation
snap-in
Software that makes up the smallest unit of a Microsoft Management Console (MMC) extension One snap-in represents one unit of management behavior
snap-off
This is sometimes used as the same meaning as off-contact (see off-contact) Commonly, snap-off is used to explain the separation of screen mesh from the garment after the squeegee has made contact with the garment during the print sequence Example: The print speed is being slowed because of the heavy viscosity of the ink, so snap-off can occur
snap-off
(1) the distance between the bottom of the screen and the surface of the object to be printed; same as "off contact" distance (2) the mistake that occurs when a textile substrate is unevenly pulled off a platen too quickly resulting in a misprint due to uncured ink touching unprinted parts of the garment
cold snap
A period of exceptionally cold weather

A recent cold snap damaged citrus crops.

panic snap
A device that allows a rope or cable to be released quickly and easily, such as one made for horses with a ring that releases anything attached to the snap, instantly
towel snap
A school prank in the act of the person twisting a damp towel making it look whip-like. The person whips the victim with the end of the towel making a snapping noise and with contact of the victim in pain
snappish
{a} eager to bite, tart, peevish, cross
snappishly
{a} eagerly, tartly, peevishly, crossly
snappishness
{n} a snappish temper, peevishness
aw snap
1. Watch out! 2. Oh my gosh!
aw snap
An expression meaning that one has been surprised by what has just occured. It is similar to saying "wow" or "holy crap" but implies a more laid back manner

"So did you see the new... AW SNAP! A guy just ran buy with a katana!".

oh snap
See: aw snap
Snappish
snappy
snapped
past of snap
snapping
The process of moving a feature to coincide exactly with coordinates of another feature within a specified snapping distance, or tolerance
snapping
The automatic intersecting of disjoint lines
snapping
Snapping is one of wimpwm's features It means that window movement is slightly restricted, so that window seem to get a bit stuck when they are moved closely to the display borders or to the borders of other windows This helps to position windows more precisely
snapping
With Snapping enabled, Flash will 'stick' an object to the grid at the objects centering point If you grab an object at the center point the cross will turn into a hollow black circle, called the snapping ring The snapping ring snaps to the grid at any line but is snapped easiest at an intersection (where the vertical and horizontal guidelines meet )
snapping
The process of moving a feature to coincide exactly with the coordinates of another feature within a specified distance
snapping
A process whereby the computer will move a point or line within a specified distance, or tolerance, so that it corresponds exactly with coordinates of another feature Snapping is commonly used in the digitizing process to prevent dangles, or incomplete polygons
snapping
present participle of snap
snapping
from Snap, v
snappish
tending to speak irritably; "a snappish tone of voice
snappish
habitually speaking in an irritable or angry way: my snappish boss was never in a good mood
snappish
Likely to snap or bite
snappish
{s} impatient, irritable, short, sharp; tending to react in an irritable manner; tending to bite
snappish
Sharp in reply; apt to speak angrily or testily; easily provoked; tart; peevish
snappish
tending to speak irritably; "a snappish tone of voice"
snappish
If someone is snappish, they speak to people in a sharp, unfriendly manner. `That is beautiful, Tony,' Momma said, no longer sounding at all snappish. = snappy + snappishly snap·pish·ly She said snappishly. `I'm not pregnant, Brian.'
snappish
Apt to snap at persons or things; eager to bite; as, a snapping cur
snappishly
in an ill-natured and snappish manner; "`Don't talk to me now,' she said snappishly
snappishly
in an ill-natured and snappish manner; "`Don't talk to me now,' she said snappishly"
snappishly
In a snappish manner
snappishly
in a snappish manner, in an impatient or irritable manner
snappishness
{i} tendency to bite; tendency to be curt, tendency to give rude and short replies
snaps
third-person singular of snap
snaps
plural of snap
Türkisch - Englisch
(Tıp) snap
snap üreteci
snap generator
snap
Favoriten