fırdöndü

listen to the pronunciation of fırdöndü
Türkisch - Türkisch
Belirli bir görüş veya düşünce sahibi olmayan
Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak dönen iki yarım bakladan oluşan kilit
Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış çift halka
Bir ipe bağlı olarak birden fazla çipa atıldığında çipaların karışmaması için tekne zinciri ile parçaların bağlandığı zincir arasına konulan metal araç
Elle döndürülen, topaç biçiminde çocuk oyuncağı, fırıldak
Topaç gibi çevrilerek oynanan, tunçtan, altı köşeli bir kumar aracı
Biri döndüğü vakit ötekinin de dönmesine fırsat vermemek üzere uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış iki halkadan ibaret teknik düzen
fırdöndü
Favoriten