ukala

listen to the pronunciation of ukala
Türkisch - Englisch
know-it-all

Tom is just a know-it-all. - Tom sadece bir ukala.

wise guy

Nobody likes a wise guy. - Hiç kimse ukalayı sevmez.

smarty
pedant
prig
cocky
highbrow
sophisticate
(deyim) smart alec
(deyim) smart ass
(deyim) clever pants
(deyim) clever clogs
aleck
(Argo) clever clog
smart-alecky
smartass

Tatoeba is an interesting playing field for smartasses. - Tatoeba ukalalar için ilgi çekici bir oyun alanıdır.

smarty pants
wiseguy
smart

Tatoeba is an interesting playing field for smartasses. - Tatoeba ukalalar için ilgi çekici bir oyun alanıdır.

(Slang) Smartass
know-it-all, smart aleck, wise guy, smarty pants, smartass, wiseacre
smart-alecky, cocky, cocksure, superior; smart aleck, clever Dick, pseud, wise guy, wiseacre, know-all, know-it-all
stuffed shirt
know-it-all, smart-alecky, smartass
pedantic
sapient
smart aleck
wise

Nobody likes a wise guy. - Hiç kimse ukalayı sevmez.

clever dick
snappish
cavalier
priggish
bumptious
wiseacre
know it all
officious
cocksure
arrogant
know-all
snappish
prig
pseud
smarty pants
bighead
witling
ukala dümbeleği
wise guy
ukala dümbeleği
(deyim) wiseacre
ukala dümbeleği
bighead
ukala dümbeleği
smart arse
ukala bir şekilde
pedantically
ukala bir şekilde
donnishly
ukala bir şekilde
priggishly
ukala dümbeleği
real smart aleck, real wise guy
ukala dümbeleği
smart arse, wise guy, bighead, clever Dick, smart aleck
ukalâ dümbeleği
know-it-all
ukalâ dümbeleği
smart aleck
ukâla olmak
hear the grass grow
Türkisch - Türkisch
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse: "Bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner
(Osmanlı Dönemi) (Âkıl. C.) Akıllılar
(Osmanlı Dönemi) Halk dilinde: Akıllılık iddia edenler
Bilgiçlik taslayan
Bilecen
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
ukala dümbeleği
Aklı ermediği hâlde her konuda fikir yürüten, bilir bilmez her şeye karışan zevzek
ukala ukala
Ukalâ bir biçimde
ukala
Favoriten