registered

listen to the pronunciation of registered
Englisch - Türkisch
kayıtlı

Bu eposta kayıtlı değil veya şifre yanlış. - This email address is not registered, or the password is wrong.

Belirtilen eposta adresi zaten kayıtlı. - The specified email is already registered.

{s} kaydedilmiş

Belirtilen eposta adresi zaten kaydedilmiş. - The specified email is already registered.

(Ticaret) kayıtlı sermaye
yazılı
registered tonnage ton olarak bir geminin yük veya yolcu taşıma istiabı
(Telekom) iadeli

Bunu iadeli taahhütlü gönderirsem kaç gün sürer? - How many days will it take if I send this as registered mail?

İadeli taahhütlü bir mektup göndermek istiyorum. - I'd like to send a registered letter.

mazbut
(Kanun) nama
{f} kaydet

Onu buraya kaydettiniz mi? - Have you registered that here?

Dün gece termometre eksi on derece kaydetti. - The thermometer registered minus ten last night.

(mektup) taahhütlü
{s} isme yazılı
tescilli

Betimleme, bir şirketin tescilli ticari markasını ihlal etti. - The depiction violated a company's registered trademark.

{s} taahhütlü: registered letter taahhütlü mektup
{s} kayıtlı: registered nurse kayıtlı hemşire
registered nurse ABD kayıtlı hemşire
registered letter taahhütlü mektup
{s} lisanslı
{s} taahhütlü

Bunu taahhütlü posta ile göndermek istiyorum. - I'd like to send this by registered mail.

Lütfen bunu taahhütlü posta ile gönderin. - Please send this by registered mail.

safi tonaj
{s} patentli
taahhütlü (mektup)
tescil edilmiş
(Ticaret) ada yazılı (senet)
kaydetmek
nama yazılı
müseccel
alındılı
register
kaydetmek

Bir suçu kaydetmek için mi geldin? - Have you come to register a crime?

register
(Hukuk) sicil
registered bond
(Ticaret) ada yazılı tahvil
registered capital
(Ticaret) esas sermaye
registered company
(Bilgisayar) kayıtlı şirket
registered office
işyeri
registered owner
(Bilgisayar) kayıtlı kullanıcı
registered to
adına kayıtlı
registered to
(Bilgisayar) kayıt
registered user
(Bilgisayar) kayıtlı kullanıcı
registered letter
taahhütlü mektup
registered post
taahhütlü posta
registered tonnage
bir geminin taşıma istiabı
registered trade mark
müseccel marka
registered trademark
tescilli ticari marka
registered bill
nama senet
registered bonds
kayıtlı tahvilleri
registered capital
kayıtlı sermaye
registered dietitian
kayıtlı diyetisyen
registered interpreter for the deaf
kayıtlı tercüman sağır
registered lien
tescilli rehin
registered representative
kayıtlı temsilci
registered security
ada yazılı menkul değer
registered share
(Finans) Nama yazılı pay

If there are registered shares amongst the shares which are included in the ECM Directory application.

registered training organisation
kayıtlı eğitim organizasyonu
registered agent
(Kanun) kayıtlı temsilci
registered agent
(Kanun) kayıtlı acente
registered air parcel post
(Askeri) TAAHHÜTLÜ HAVA PAKET POSTANESİ
registered crypto material
(Askeri) ÖZEL KAYIT NUMARALI KRİPTO MALZEMESİ: Alındığı, başka yere verildiği veya imha edildiği zaman ve zimmette kaldığı sürece kayıt ve dağıtım bürosuna üç ayda bir durumu hakkında bilgi verilmesi gereken kripto malzemesi. Ayrıca bakınız: "cryptomaterial"
registered dlls
(Bilgisayar) kaydedilen dll'ler
registered document
(Askeri) ÖZEL KAYIT NUMARALI DÖKÜMAN: Kısa bir ismi ve kayıt numarası bulunan ve durumu periyodik olarak yoklaııan gizl: i bir döküman. Ayrıca bak. "registered matter" ve "registered publication"
registered economy
(Politika, Siyaset) kayıtlı istihdam
registered engineer
profosyonel mühendis
registered file types
(Bilgisayar) kayıtlı dosya türleri
registered gun
ruhsatlı silah
registered head office
(Politika, Siyaset) kayıtlı merkez adres
registered id
(Bilgisayar) kayıtlı ıd
registered in a cadastre
kadastroya geçmek
registered mail
taahhütlü posta
registered mail
taahhütlü mektup
registered matter
(Askeri) KAYIT NUMARALI EVRAK (MALZEME): Genel olarak özel bir kayıt numarası verilmiş ve periyodik olarak sayımı yapılan gizlilik dereceli herhangi bir evrak veya döküman
registered matter
(Askeri) kayıt numaralı evrak
registered office
(Avrupa Birliği) tüzel merkez
registered offices
(Kanun) ticari merkez
registered options trader
(Ticaret) borsa opsiyonu taciri
registered packet
taahhütlü paket
registered province
nüfusa kayıtlı olduğu il
registered publication
(Askeri) KAYIT NUMARALI NEŞRİYAT: Bir kayıt numarası ile uzun veya kısa bir ismi bulunan ve periyodik olarak sayıma tabi tutulan gizlilik dereceli neşriyat
registered publication
(Askeri) kayıt numaralı yayın
registered publication memorandum
(Askeri) ÖZEL KAYIT NUMARALI YAYIN MUHTIRASI
registered share certificate
(Ticaret) nama yazılı hisse senedi
registered shares
(Ticaret) ada yazılı hisse senetleri
registered shares
(Ticaret) nama yazılı hisse senetleri
registered stock
(Ticaret) isme yazılı hisse senedi
registered trade mark
tescilli ticari marka
registered trademark
tescilli marka
registered trademark
tescilli ticari marka tescilli
registered type security
(Ticaret) nama yazılı menkul kıymet
registered under
e kayıtlı olmak
registered voter
(Politika, Siyaset) kütüğe kayıtlı seçmen
registered warrant
(Ticaret) kayıtlı varan
register
{i} kayıt cihazı
register
{i} defter
register
{i} liste (seçmen vb.)
register
dışa vurmak
register
belli etmek
register
{i} yan yana sayfaların satır hizası ayarı
register
{i} kasa

Tom Mary'yi yazar kasadan para çalarken yakaladı. - Tom caught Mary stealing money from the cash register.

Tom yazar kasadan para çalmakla suçlandı. - Tom was accused of stealing money from the cash register.

register
{i} sayaç
register
{i} valf
register
{i} nikâh memuru
register
{i} subap
register
etki yaratmak
register
izlenim bırakmak
register
nüfus kaydı
register
göstermek
register
nüfus kayıt
register
saat
register
liste defteri
register
menfez
register
ifade etmek
register
(Dilbilim) kesit
register
tescil etmek
register
iyice tatbik etmek
register
göstermek (termometre)
register
liste
register
(Bilgisayar) sicil kaydı
register
liste (seçmen)
register
dosya
register
intibak etmek
register
liste (seçmen vb)
register
kaydolmak

Kaydolmak zorunda mıyım? - Do I have to register?

Katılmak istersen, kaydolmak zorundasın. - If you want to participate, you have to register.

register
kayıt aygıtı
register
(Bilgisayar) kayıt yap

Yaklaşık otuz kişi kayıt yaptırdı. - About thirty people have registered.

Yarına kadar alacağımız kurslar için kayıt yaptırmalıyız. - We must register for the courses that we're going to take by tomorrow.

register
(Ticaret) kaydetme

Tom nasıl yapıldığını bana anlattı ama kaydetmedim. - Tom told me how to do it, but it didn't register.

Nerede kaydetmeliyiz? - Where should we register?

register
ağız
register
kayıt olmak

Kayıt olmak için buraya tıklayın. - Click here to register.

register
tahrir etmek
register
supap
register
(Muzik) ses genişliği
register
(Bilgisayar) kaydol

Tom henüz dersler için kaydolmadı. - Tom hasn't registered for classes yet.

Katılmak istersen, kaydolmak zorundasın. - If you want to participate, you have to register.

register
kayda
register
(Ticaret) kaydeden alet
register
(Bilgisayar) kaydını yap
register
kaydeden cihaz
register
kütüğe geçirmek
register
resmi kayıt defteri
register
sicile geçirmek
register
kayda almak
register
tescillemek
register
(Bilgisayar) saklayıcı
register
dil dizgesi
register
(Kanun) kaydettirmek
registered office
(Politika, Siyaset) tescil edilmiş merkez
registered office
(Politika, Siyaset) tescil edilmiş işyeri
registered office
merkez
register
listeye yazmak
register
ses perdesi
register
belirtmek
register
(aygıt) kaydetmek
register
(mektubu) taahhütlü olarak göndermek
register
kütük
register
kayıt eden aygıt
register
kütüğe kaydetmek
register
kayıt

Oy vermek için kayıtlı mısın? - Are you registered to vote?

Yarına kadar alacağımız kurslar için kayıt yaptırmalıyız. - We must register for the courses that we're going to take by tomorrow.

register
kayıt defteri
register
Yazmaç
register
regülatör
Register
kaydileştirmek

ECM Directory application have been registered by the CRA;.

export registered
ihraç kayıtlı
gross registered ton
brüt tescil tonajı
pre-registered
Önceden kayıtlı
register
kayıt yapmak
state registered nurse
devlet hemşire kayıtlı
be (officially) registered to
resmi olarak kayıtlı olmak
be registered
tescil edilmek
i'd like to send this by registered mail
bunu taahhütlü mektup ile göndermek istiyorum
not registered
kaydedilmemiş
register
{i} nüfus memuru
register
sezil
register
göstermek basılmış sayfaları veya renkleri birbirine uydurmak
register
(fiil) kayda geçirmek, kaydetmek, yazmak, yazdırmak, yazılmak, kayıtlı olmak, patent vermek, sicile geçmek, taahhütlü göndermek, belli etmek, dışa vurmak, göstermek (termometre vb.), izlenim bırakmak, etki yaratmak, satırları hizalamak
register
{f} kayıtlı olmak
register
(Askeri) DOĞRU GÖSTERME: Haritacılıkta her hazırlama safhasında mürekkep bir harita görüntüsünün bir unsurunun diğer unsurlara nisbetle doğru mevki
register
(isim) kasa, kayıt cihazı, sayaç, sicil, kütük, defter, liste (seçmen vb.), subap, valf, ses perdesi, yan yana sayfaların satır hizası ayarı, renk ayarı, kayıt memuru, nüfus memuru, nikâh memuru
register
{f} yazdırmak
register
{f} kaydet

Tom nasıl yapıldığını bana anlattı ama kaydetmedim. - Tom told me how to do it, but it didn't register.

Üyelerin adlarını ne zaman kaydettiler? - When did they register the names of the members?

register
{i} renk ayarı
register
(Nükleer Bilimler) kaydedici
register
{i} sicil: register office sicil dairesi
register
(Tıp) Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme
register
{f} sicile geçmek
register
deftere geçirmek
register
{f} taahhütlü göndermek

Bu mektubu taahhütlü göndermek istiyorum. - I want to have this letter registered.

register
{f} 1. kaydetmek, deftere geçirmek. 2
register
(Tıp) Sesin genişliği
register
tesir etmek
register
{f} göstermek (termometre vb.)
register
{f} yazmak
register
{f} patent vermek
register
{i} kayıt memuru
register
{f} yazılmak
register
kaydolunmak
register
ismini sicile geçirmek
register
{f} satırları hizalamak
register
{f} kayda geçirmek
register
{i} kütük, kayıt defteri: register of births doğum kütüğü
register
birbirine uygun gelmek
register
(Tıp) Resmikayıt defteri, kütük
under registered cover
(Ticaret) taahhütlü olarak
Englisch - Englisch
having had one's name added to an official list or entered into a register

a registered voter.

Simple past tense and past participle of register
(of animals) officially recorded with or certified by a recognized breed association; especially in a stud book; "a registered Percheron
enrolled as an athlete member of USA Swimming
{s} enrolled, entered into the records, recorded; certified, licensed
A registered letter or parcel is sent by a special postal service, for which you pay extra money for insurance in case it gets lost. He asked his mother to send it by registered mail
The act of filing a support order or judgment determining paternity with CFC
listed or recorded officially; "record is made of `registered mail' at each point on its route to assure safe delivery"; "registered bonds"
having had ones name added to an official list or entered into a register
(of a boat or vessel) furnished with necessary official documents specifying ownership etc
Recorded in the herdblood of a breed
past of register
(of a boat or vessel) furnished with necessary official documents specifying ownership etc listed or recorded officially; "record is made of `registered mail' at each point on its route to assure safe delivery"; "registered bonds"
(of animals) officially recorded with or certified by a recognized breed association; especially in a stud book; "a registered Percheron"
A cultivar is registered when its description and an acceptable name have been approved by the registrar appointed by the American Hemerocallis Society Only one cultivar may be registered under a given name
every evaluation (affected or unaffected) is registered with GDC and is included in the KinReport®
booked
regd
registered bond
: Registered bonds are recorded on the books of the issuer by the trustee, and interest is paid by mail to the holder of record
registered trademark
A trademark that has been officially registered with the government by its owner. Indicated by the symbol ®
registered trademarks
plural form of registered trademark
registered-trademark
Attributive form of registered trademark

registered-trademark status.

registered share
(Finans) A Registered share is a stock that is registered on the name of the exact owner. If the owner of such a share sells his share, the new owner must register with name and address
registered bond
a bond whose owner is recorded on the books of the issuer; can be transferred to another owner only when endorsed by the registered owner
registered bond
certificate of financial responsibility which registered in the name of its owner
registered capital
total capital that a company is authorized to issue
registered check
special check of which the amount is deposited and recorded in the bank
registered company
company whose name appears on the list of companies
registered corporation
corporation that is listed with the registrar
registered letter
mail article that the receiver must sign for during delivery and the sender receives a confirmation of its arrival
registered mail
Mail that is recorded by the post office when sent and at each point on its route so as to assure safe delivery
registered mail
Domestic first class, air or priority mail may be registered with an indemnity limit of $10,000 Registered mail provides for a receipt to the customer at the time of mailing and a Post Office record of the mailing For an additional charge, a proof-of-delivery receipt is returned to the mailer to top
registered mail
First-class mail with a numbered receipt, including a valuation of the registered item, for full or limited compensation if the mail is lost Some countries have issued registered mail stamps Registered mail is signed for by each postal employee who handles it
registered mail
guaranteed delivery of a mail item, mail with confirmation of its arrival from the receiver
registered mail
mail that is registered by the post office when sent in order to assure safe delivery
registered mail
The most secure service the USPS offers Incorporates a system of receipts to monitor the mail's movement from the point of acceptance to delivery Postal insurance coverage may be purchased for registered mail in case of loss or damage
registered nurse
a graduate nurse who has passed examinations for registration
registered nurse
{i} R.N., certified nurse, nurse who has completed comprehensive training and passed a qualifying exam and is licensed by a state authority to practice nursing
registered nurse
A registered nurse is someone who is qualified to work as a nurse. A graduate trained nurse who has passed a state registration examination and has been licensed to practice nursing. RN someone who has been trained and is officially allowed to work as a nurse
registered office
The address where all statutory documents relating to the company will be sent It is important that this is an address where you will safely and reliably receive mail because Companies House has become very precise about deadlines and fines!
registered office
The office named in the articles of incorporation The registered office need not be the principal office or place of business of the corporation, but must be where the registered agent is located
registered office
The office named in the articles of incorporation The registered office must be where the registered agent is located, and need not be the principal office or place of business of the corporation
registered office
The statutory address of a corporation In states requiring the appointment of a Registered Agent, it is usually the address of the Registered Agent
registered office
office that is recorded with a registrar, office that is on record at a registrar
registered office
The address to which all corporate documents are sent A provincially incorporated business must have its registered office within the province of incorporation A federally incorporated business must have its registered office within Canada The address of the registered office does not have to be the actual place of business but it usually cannot be a post office box
registered office
the office of a company in Britain, to which all letters and official documents must be sent
registered post
mail that is registered by the post office when sent in order to assure safe delivery
registered post
a way of insuring something that you send by post in case it gets lost or damaged American Equivalent: certified mail
registered securities
securities that are recorded in the owner's name
registered security
Issue registered with the Securities Exchange Commission
registered security
Used in the context of general equities Securities whose owner's name is recorded on the books of the issuer or the issuer's agent, called a registrar
registered security
A security recorded on the books of a company in the name of the owner It can only be transferred when the securities certificate is endorsed in that name and the certificate is forwarded to the transfer agent Registered debt securities may be registered as to principal only or fully registered In the case of fully registered debt securities, interest is paid by cheque rather than by coupons attached to the certificate
registered security
a security whose owner's name is recorded on the books of the issuer (or issuer's agent)
registered security
(1) A securities certificate that is recorded in the name of the owner on the books of the issuer Ownership of the security can only be transferred when the certificate is endorsed by the registered owner (2) A securities issue that has been registered with the Securities and Exchange Commission as a new issue or as a secondary offering
registered share
share registered in an account with the issuer or with its bank in the name of the shareholder, and transmitted by transfer; no custody account charge is made for registered shares; in the case of administered registered shares, the custody account charge is negotiated between the shareholder and his own bank
registered share
A share that is issued in the name of the shareholder In contrast to bearer shares, the company is obliged to keep a register of register shares issued This gives the names and addresses of all the shareholders In terms of the relationship with the company, only the person whose name appears in the register is considered a shareholder
registered share
one made out in the name of the owner, Who is entered on the company's share register
registered stocks
personal stocks that cannot be transferred freely
registered to vote
is listed on the voter's list, is enrolled to vote
registered user
person who is officially recorded as a legitimate user, authorized user (Computers)
register
To enroll as a student
register
A grille at the outflow of a ventilation duct
register
Part of the central processing unit used to store and manipulate numbers
register
A formal recording of names, events, transactions etc
register
To place one's name, or have one's name placed in a register
register
To voluntarily sign over for safe keeping, abandoning complete ownership for partial
register
A style of a language used in a particular context
register
The exact alignment of lines, margins and colors
register
A list of received calls in a phone set
register
To make an impression
register
A book of such entries
register
A device that automatically records a quantity
register
To adjust so as to be properly aligned
register
To be in proper alignment
register
The act of registering
register
{n} a list, record, keeper of a register, corespondence of columns on opposit sides of a sheet in printing
register
{n} a hole and valve in a stove to regulate the admission of air
register
{v} to put in a register, to record
Registered Nurse
rn
being registered
being recorded, being entered; enrollment, signing up
register
manipulate the registers of an organ show in one's face; "Her surprise did not register"
register
It is kept on board the vessel, to be used as an evidence of nationality or as a muniment of title
register
An organ stop
register
To express outward signs
register
send by registered mail; "I'd like to register this letter"
register
The correspondence or adjustment of the several impressions in a design which is printed in parts, as in chromolithographic printing, or in the manufacture of paper hangings
register
To enter in a register; to record formally and distinctly, as for future use or service
register
a regulator (as a sliding plate) for regulating the flow of air into a furnace or other heating device
register
To enter the name of the owner of (a share of stock, a bond, or other security) in a register, or record book
register
To record, especially in writing
register
To correspond in relative position; as, two pages, columns, etc
register
An entry in such a book
register
reg

Tom hasn't yet registered to vote. - Tom hasn't registered to vote yet.

Aren't you registered? - Aren't you registered?

register
In printed board manufacture, many terms are borrowed from the subject of printing Register has the following specialized printing definition from Macmillan Dictionary for Students : (noun) proper alignment of various plates, stones, or screens to assure clear and accurate reproduction, as of color Examples: in register, off register In printed circuit design, the designer gets his photoplot files in register before he views them with his Gerber file viewer The board manufacturer produces film from the Gerber files and uses them in register with respect to the panels of material from which he will build the boards He is going to want the pads on both sides and on internal layers to be in register before he drills holes in the panel
register
a cashbox with an adding machine to register transactions; used in shops to add up the bill
register
The pitch location of a group of tones Tones with high pitches have a high register Those with low tones have a low register A flute has a high register A tuba has a low register
register
A register is an official list or record of people or things. registers of births, deaths and marriages He signed the register at the hotel
register
(Domain Name) Since every domain is unique, registries have been set up to assign domains to individuals and organizations When a domain is registered with the appropriate registry, that domain is assigned and becomes no longer available for anyone else to use Typically, there are registration and renewal fees (local registry fees) associated with the right to use a domain However, there are some TLDs that are provided at no charge
register
When something registers on a scale or measuring instrument, it shows on the scale or instrument. You can also say that something registers a certain amount or level on a scale or measuring instrument. It will only register on sophisticated X-ray equipment The earthquake registered 5.3 points on the Richter scale
register
With shareware, when you contact the vendor and pay for the product, you are registering In return, you will receive either a password to turn off the nag notices or a copy of the full commercial version Robot: A program that automatically searches the World Wide Web for files
register
a book in which names and transactions are listed
register
be aware of; "Did you register any change when I pressed the button?"
register
A list of eligible applicants compiled in order of their relative standing for referral to Federal jobs, after competitive civil service examinations
register
A thin strip of wood or metal punched with holes to receive the jacks It is mounted in the harpsichord flush with the soundboard (with the exception of some antique Italian instruments) in the gap between the soundboard and the wrestplank It can serve as the upper bearing for the jacks and can be moved longitudinally to bring a rank of jacks into or out of play, i e "on" or "off"
register
To enroll one's name in a register
register
enroll to vote; "register for an election"
register
A, special, high-speed storage area within the CPU All data must be placed in a register before it can be processed The number of registers that a CPU has and the size of each (number of bits) help determine the power and speed of a CPU For example a 32-bit CPU is one in which each register is 32 bits wide Therefore, each CPU instruction can manipulate 32 bits of data (TOP)
register
If you register something, such as the name of a person who has just died or information about something you own, you have these facts recorded on an official list. In order to register a car in Japan, the owner must have somewhere to park it a registered charity
register
(1) Accurate alignment of plates, film or color separations one over the other, in order to produce a single image effect (2) In photo-reproduction and color printing, fitting two or more printing images on the same paper in exact alignment with each other to top
register
The fitting of two or more printing images on the same paper in exact alignment with each other
register
The compass of a voice or instrument; a specified portion of the compass of a voice, or a series of vocal tones of a given compass; as, the upper, middle, or lower register; the soprano register; the tenor register
register
A book made available by the funeral director for recording the names of people visiting the funeral home to pay their respects to the deceased Also has space for entering other data such as name, dates of birth and death of the deceased, name of the officiating clergyman, place of interment, time and date of service, list of floral tributes, etc
register
To sign over for safe keeping. Abandons complete ownership for partial
register
Fitting two or more printing images in exact alignment with each other
register
To enroll; to enter in a list
register
A written account or entry; an official or formal enumeration, description, or record; a memorial record; a list or roll; a schedule
register
The range of a voice or instrument
register
To record officially and handle specially
register
If you register your feelings or opinions about something, you do something that makes them clear to other people. Voters wish to register their dissatisfaction with the ruling party
register
A temporary storage unit for quick, direct accessibility of a small amount of data for processing Most computers include a set of internal registers that can be accessed more quickly than the system's main memory
register
show in one's face; "Her surprise did not register"
register
The inner part of the mold in which types are cast
register
One who registers or records; a registrar; a recorder; especially, a public officer charged with the duty of recording certain transactions or events; as, a register of deeds
register
In printing, fitting of two or more printing images on the same paper in exact alignment with each other
register
See Register, v
register
A registered security is transferable only on the written assignment of the owner of record and on surrender of his bond, stock certificate, or the like
register
If you register to do something, you put your name on an official list, in order to be able to do that thing or to receive a service. Have you come to register at the school? Thousands lined up to register to vote Many students register for these courses to widen skills for use in their current job About 26 million people are not registered with a dentist
register
A stop or set of pipes in an organ
register
The arrangement of two or more images in exact alignment with each other
register
A set of pipes on an organ, operated by a particular stop Also used to describe part of the vocal range, or that of an instrument, that creates its distinctive tone quality
register
A certificate issued by the collector of customs of a port or district to the owner of a vessel, containing the description of a vessel, its name, ownership, and other material facts
register
To enroll, especially to vote
register
If a feeling registers on someone's face, their expression shows clearly that they have that feeling. Surprise again registered on Rodney's face. = show
register
A lid, stopper, or sliding plate, in a furnace, stove, etc
register
Fitting of two or more printing images in exact alignment with each other
register
In printing, fitting two or more printing images in exact alignment with each other
register
an official written record of names or events or transactions
register
(music) the timbre that is characteristic of a certain range and manner of production of the human voice or of different pipe organ stops or of different musical instruments
register
A list of events, letters sent and received, actions taken, etc , usually in simple sequence, as by date or number, and often serving as a finding aid to the records, such as a register of letters sent or a register of visitors
register
In linguistics, the register of a piece of speech or writing is its level and style of language, which is usually appropriate to the situation or circumstances in which it is used. see also cash register, electoral register
register
To place ones name, or have ones name placed in a register
register
a telltale
register
A machine for registering automatically the number of persons passing through a gateway, fares taken, etc
register
The correspondence of pages, columns, or lines on the opposite or reverse sides of the sheet
register
record in writing; enter into a book of names or events or transactions
register
(computer science) memory device that is the part of computer memory that has a specific address and that is used to hold information of a specific kind
register
an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for admitting or excluding heated air from the room
register
If a piece of information does not register or if you do not register it, you do not really pay attention to it, and so you do not remember it or react to it. What I said sometimes didn't register in her brain The sound was so familiar that she didn't register it
register
have one's name listed as a candidate for several parties
register
To fit two or more printing images on the same paper in exact alignment with each other The correct positioning of one color over another during the printing process (a k a fit)
register
To enter in a register
register
A contrivance for automatically noting the performance of a machine or the rapidity of a process
register
in printing, to fit two or more printed images in exact alignment with each other
register
A device that automatically records a quantity etc
register
{f} record, enroll, enter into the official records; have an effect, have influence
register
A record containing a list and description of the merchant vessels belonging to a port or customs district
register
indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge read `empty'"
register
record in a public office or in a court of law; "file for divorce"; "file a complaint"
register
register when the corresponding parts fall in the same line, or when line falls exactly upon line in reverse pages, or (as in chromatic printing) where the various colors of the design are printed consecutively, and perfect adjustment of parts is necessary
register
That which registers or records
register
enter into someone's consciousness; "Did this event register in your parents' minds?"
register
The part of a telegraphic apparatus which records automatically the message received
register
for regulating the admission of air to the fuel; also, an arrangement containing dampers or shutters, as in the floor or wall of a room or passage, or in a chimney, for admitting or excluding heated air, or for regulating ventilation
register
{i} list, record; book for maintaining records; style of language used in a particular setting (Linguistics); range of possible tones (Music); regulator; gauge; temporary storage area within the central processor (Computers)
register
The process of correlating objects on an aerial photograph with locations on the surface of the Earth using a defined coordinate system This is necessary to be able to place the vegetation community data in a GIS with other appropriate data such as transportation, topography, soils, etc This process may be separate or included in the rectification process depending on the technology used See transfer
register
a regulator (as a sliding plate) for regulating the flow of air into a furnace or other heating device an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for admitting or excluding heated air from the room (computer science) memory device that is the part of computer memory that has a specific address and that is used to hold information of a specific kind (music) the timbre that is characteristic of a certain range and manner of production of the human voice or of different pipe organ stops or of different musical instruments an official written record of names or events or transactions a book in which names and transactions are listed enter into someone's consciousness; "Did this event register in your parents' minds?"
register
The fitting in exact alignment of two or more printing images on the same surface
register
Êin printing, to fit two or more printed images in exact alignment with each other
register
manipulate the registers of an organ
register
the accurate printing of each of the four process colours on top of the others to produce a near-perfect representation of a colour original
registered
Favoriten