kayıt

listen to the pronunciation of kayıt
Türkisch - Englisch
registration

Registration starts at 2:30. - Kayıt saat 2.30'da başlar.

The registration deadline is tomorrow. - Son kayıt tarihi yarın.

registry
recording

We soundproofed our basement and use it as a recording studio. - Bodrumumuzu ses geçirmez hale getirdik ve onu bir kayıt stüdyosu olarak kullanıyoruz.

Tom stopped recording. - Tom kayıt yapmayı durdurdu.

record

We have hundreds of records in stock. - Stokta yüzlerce kayıtlarımız var.

He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records. - O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı.

enrolment
inscription
restriction
registration, enrolment, enlistment; entry; proviso; restriction, reservation; caring, attention; recording
minutes
condition
stipulation
formerly fetter, shackle
enrollment, registration
checkin
restriction, limitation, restraint
entry
entry (in a record book)
enrollment

Enrollment will be free. - Kayıt ücretsiz olacak.

log
any of the four pieces comprising a wooden frame
giving importance to
transcription
(Hukuk) record, enrollment
entering (something) (in a record book); noting (something) down
listing
(Bilgisayar) records

He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records. - O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı.

The document records that the war broke out in 1700. - Belge kayıtları savaşın 1700 yılında patlak verdiğini yazıyor.

provision
book

Enrolling in the book club obligates you to buy three more books after the introductory package. - Kitap kulübüne kayıt yaptırmak, tanıtım paketinden sonra üç kitap daha satın almanızı şart koşar

(İnşaat) glazing bar
attention
reservation
caring
(Ticaret) clause
tender
(Ticaret) item
(İnşaat) sash bar
(Bilgisayar) registered to
(Bilgisayar) sign up

Tomorrow we go to school to sign up for the classes we want to take. - Almayı istediğimiz derslere kayıt yaptırmak için yarın okula gidiyoruz.

I'm going to sign up for a French class next semester. - Gelecek dönem Fransızca sınıfına kayıt olacağım.

proviso
qualification
register

We must register for the courses that we're going to take by tomorrow. - Yarına kadar alacağımız kurslar için kayıt yaptırmalıyız.

I haven't registered for classes yet. - Sınıflara henüz kayıt olmadım.

roll
enlistment
string
recordset
registrations
in register
sign-up
notation
kayıt toplamı
enrolment
kayıt yaptırmak
check in
kayıt altına almak
chain
kayıt dondurmak
to defer enrolment
kayıt kütüğü
registry
kayıt sildirme
to delete records
kayıt sildirmek
have/get (someone's) record erased.have/get (someone's) record removed
kayıt tutma
record keeping
kayıt yapmak
register
kayıt altına girmek
to become bound by restrictions
kayıt altında
restricted
kayıt aralığı
record gap
kayıt ayırıcı
record separator
kayıt başlığı
record header
kayıt belgesi
(Hukuk) certificate of registry, sea-letter
kayıt biçimi
record format
kayıt bloklaması
record blocking
kayıt bölümü
record section
kayıt cihazı
tape recorder

This tape recorder is not new. - Bu kayıt cihazı yeni değil.

kayıt cihazı
sound recorder
kayıt cihazı
register
kayıt defteri
copybook
kayıt defteri
register, record book
kayıt düzenleyici
(Askeri) transaction editor
kayıt dışı
off the record
kayıt formatı
record format
kayıt formu
registration form
kayıt gişesi
checkin counter
kayıt gürültüsü
recording noise
kayıt iğnesi
recording stylus
kayıt iğnesi
stylus
kayıt işareti
record mark
kayıt kafası
recording head
kayıt kitaplığı
record library
kayıt kuyut
restrictions
kayıt kuyut tanımamak
to pay no attention to restrictions
kayıt memuru
register
kayıt memuru
registrar
kayıt parçası
record section
kayıt saati
checkin time
kayıt sayımı
record count
kayıt sonu
end of record
kayıt stüdyosu
recording studio
kayıt tekniği
recording technique
kayıt toplamı
enrollment
kayıt tutmak
(Hukuk) to record
kayıt uzunluğu
record length
kayıt yapmak
(ses ya da görüntü) record
kayıt yaptırmak
to check in (at), to check into
kayıt yenileme
re registration
kayıt öbeklemesi
record blocking
kayıt ücreti
registration fee
kayıt ücreti
entry fee
kayıt ücreti
registry fee
kayıt üreteci
record generator
kapalı kayıt
(Kanun) Closed record
kalite kayıt kontrolü
(Tıp) quality record control
karakol kayıt defteri
blotter
karakol tutuklama kayıt defteri
charge sheet
kayıt etmek
save
kayıt etmek
record
kayıtlar
{i} history

Where are the history records of our chats on MSN? - MSN' deki sohbetlerimizin tarihi kayıtları neredeler?

Where are the history records of our MSN chats? - MSN sohbetlerimizin tarihi kayıtları neredeler?

ses kayıt cihazı
recorder

The airliner didn't have a cockpit voice recorder. - Uçağın kokpit ses kayıt cihazı yoktu.

suç kayıt işlemi
(Askeri) booking
aktarmak (kayıt)
post
düzgün kayıt
(Bilgisayar) good registry
etkin kayıt
(Bilgisayar) active record
hemen kayıt
(Bilgisayar) online registration
ilk kayıt
(Bilgisayar) first record
kayıt olmak
register

Click here to register. - Kayıt olmak için buraya tıklayın.

kayıt olmak
(deyim) enter for
kayıt olmak
sign up
kayıt olmak
enroll
kayıt yaptırmak
(deyim) enter for
kayıt yaptırmak
check in at
kayıt yaptırmak
check into
kayıtlar
(Tıp) registry
nüfus kayıt
register
nüfus kayıt örneği
birth certificate
oda sicil kayıt
chamber of commerce registration
oda sicil kayıt sureti
chamber of commerce registration copy
oda sicil kayıt sureti
copy of chamber of commerce registration
sonraki kayıt
(Bilgisayar) next record
video kayıt cihazı
video recorder
yeni kayıt
(Bilgisayar) new record
yerel kayıt
(Bilgisayar) local registry
ihtirazi kayıt
guard records
kayıtlar
records

He would learn how to keep financial records. - O, mali kayıtları nasıl tutacağını öğrenecekti.

We have hundreds of records in stock. - Stokta yüzlerce kayıtlarımız var.

Birleştirilmiş Zabıt (Suç Kayıt) Sistemi; Birleştirilmiş Radyo Yayın Sistemi
(Askeri) Integrated Booking System; Integrated Broadcast System
Türk bayrağı kayıt işlemleri
(Hukuk) performance of the Turkish flag register
ana kayıt
master record
ana merkez kayıt defteri; deniz seviyesine göre yükseklik
(Askeri) master station log; mean sea level
arazi kayıt sistemi
(Hukuk) land registration system
bagaj kayıt ofisi
baggage registration office
bant kayıt
tape recording
birim kayıt
unit record
borç hanesine yapılan kayıt
debit
depo kayıt yeri
(Elektrik, Elektronik) storage register
devirli kayıt yeri
(Elektrik, Elektronik) circulating register
değişik kayıt sistemine aktarmak
transcribe
dikey kayıt
(Bilgisayar) vertical record
direkt kayıt
direct recording
doppler sonar hız kayıt cihazı
(Askeri) doppler sonar velocity log
doğrudan kayıt
direct recording
elektronik kayıt
electronic log
en fazla kayıt
(Bilgisayar) max records
fiziksel kayıt
physical record
frekans kaynak kayıt sistemi
(Askeri) frequency resource record system
geçerli kayıt
(Bilgisayar) current record
geçerli kayıt
(Bilgisayar) currentrecord
hızlı kayıt
(Bilgisayar) speed taped
ikili kayıt
dual recording
ikili kayıt
(Eğitim) dual enrollment
internet kayıt
(Bilgisayar) internet signup
istenmeyen tıpkı kayıt
duplicate record
izleme kayıt alanını seç
(Bilgisayar) set recorder
kayıtlar
archives
kayıtlar
archive
kendi kendine kayıt yapan
self-recording
kilise kayıt defteri
parish register
kişisel taşınmaz mallara konulan kayıt
(Hukuk) registration
korsan kayıt
pirate record
korunmalı kayıt
protected record
kronolojik kayıt
chronological record
mali kayıt
(Hukuk) financial reserve
manyetik kayıt
magnetic recording
meteorolojik kayıt aleti
meteorograph
mevzi kayıt defteri
(Askeri) emplacement book
mezar kayıt hizmeti
(Askeri) graves registration service
microsoft kayıt sihirbazı
(Bilgisayar) microsoft registration wizard
microsoft uzaktan kayıt
(Bilgisayar) microsoft remote registry
müşterek merkezi cenaze kayıt ofisi
(Askeri) joint central graves registration office
oy kayıt makinesi
voting machine
pist görüş kayıt cihazı
(Askeri) runway visibility recorder
portatif barkod kayıt cihazı
(Askeri) portable bar code recorder
ses kayıt ve mesafe tespiti
(Askeri) sound fixing and ranging
sicil defterine kayıt etmek
enregister
sicil kayıt sureti
(Ticaret) commerce registration copy
sismik kayıt
seismic recording
sizi bekleme listesine kayıt etmemi ister misiniz
Would you like me to put you on our waiting list
stereo kayıt
stereo recording
stok kayıt hesabı
(Askeri) stock record account
stok kayıt kartı
(Askeri) stock record card
taktik kayıt muhabere merkezi
(Askeri) tactical record communications center
tamamlayıcı kayıt
trailer record
tarihi kayıt
historical record
tekrar kayıt
re registration
tele kayıt edici
wire recorder
telsiz kayıt defteri
(Askeri) radio-log
teyp kayıt cihazı
tape recorder
tıbbi kayıt
(Tıp) medical record
tıbbi kayıt
(Tıp) medical record card
tıbbi kayıt idarecileri
(Tıp) medical record administrators
tıpkı kayıt
(Bilgisayar) duplicate record
video kayıt
video recording
video kayıt endüstrisi
video recording industry
vinil kayıt
vinyl record
yalancı kayıt
pseudo-record
zihni kayıt
engramme
çift kayıt sistemi
(muhasebe) double entry
çift taraflı kayıt
double entry
çifte kayıt
dual recording
Türkisch - Türkisch
Bir yazının, bir hesabın veya suretinin tarih, numara, konu vb. bilgilerinin bir yerde yazılı bulunması
Bir yere mal ederek deftere geçirme
Ses veya resmi, manyetik bant üzerine geçirme işlemi
Bir yazının, bir hesabın veya suretinin tarih, numara, konu vb. bilgilerinin bir yerde yazılı bulunması: "Hafızama güvenmeyiniz
Kayıtlarınız daha sağlamdır."- R. H. Karay
Pencere çerçevesi
Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. Şart. Önem verme, gözetme
Araç, eşya
Şart
Önem verme, gözetme
Resmî belge
(Osmanlı Dönemi) bağ, sınır; bir şeyi bir yere yazmak
Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme
(Osmanlı Dönemi) KURZÜL
enskripsiyon
Kayıt dışı ekonomi
Kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir
kayıt defteri
Kayıt yapılan defter
kayıt kuyut
Kayıtlı bulunma durumu
Kayıtlar
(Osmanlı Dönemi) KUYUDAT
İHTİRAZİ KAYIT
(Hukuk) Ön koşul, çekinme kaydı
Englisch - Türkisch
kayıt
Favoriten