an organ stop

listen to the pronunciation of an organ stop
Englisch - Türkisch

Definition von an organ stop im Englisch Türkisch wörterbuch

register
{i} defter
register
{i} nikâh memuru
register
{i} valf
register
{i} subap
register
(Bilgisayar) saklayıcı
register
dil dizgesi
register
tescillemek
register
kayda almak
register
(Kanun) kaydettirmek
register
intibak etmek
organ stop
org düğmesi
register
ses perdesi
register
kayıt

Tom bir organ bağışçısı olmak için kayıt yaptırdı. - Tom registered to become an organ donor.

Oy vermek için kayıtlı mısın? - Are you registered to vote?

register
kayıt defteri
register
ismini sicile geçirmek
register
{f} yazılmak
register
{i} kayıt memuru
register
{f} dışa vurmak
register
{i} nüfus memuru
register
kaydolunmak
Englisch - Englisch
register
organ stop
any of many knobs near the keyboard of an organ used to select different sounds or timbres
organ stop
the timbre so produced
organ stop
a graduated set of organ pipes of like tone quality
an organ stop

  Silbentrennung

  an or·gan stop

  Türkische aussprache

  ın ôrgın stäp

  Aussprache

  /ən ˈôrgən ˈstäp/ /ən ˈɔːrɡən ˈstɑːp/

  Wort des Tages

  contango
Favoriten