raid

listen to the pronunciation of raid
Englisch - Türkisch
{f} baskın yapmak
akın
baskın

Melbourne polisi sansür yasalarını ihlal ettiği için kitapçıya baskın düzenledi. - The Melbourne police raided the bookstore for violating censorship laws.

Bizim ordu düşmana karşı bir gece baskını düzenledi. - Our army staged a night raid against the enemy.

baskıncı
{f} hücum etmek
{f} akın et
{f} akın etmek
hücum
(Askeri) BASKIN, AKIN: Bilgi edinmek, düşmanı şaşkınlığa uğratmak veya tesislerini tahrip etmek üzere düşman arazisine süratli bir girmeyi içine alan genellikle küçük çapta bir harekat. Baskın; verilen vazifenin yerine getirilmesini müteakip planlı bir çekilme ile son bulur
raiderakıncı
(Askeri) taarruz
baskın yap

Neden FBI Tom'un evine baskın yaptı? - Why did the FBI raid Tom's house?

eskiden ticaret gemilerine hücum için kullanılan silahlı ticaret gemisi
atak
talan
polis ve gümrük memurlan baskını
ılgar
akın yapmak
basmak
sakçı baskını
çapul
baskın düzenlemek
baskını
saldırı

Hava saldırısı düşman için cesaret kırıcıydı. - The air raid was demoralizing for the enemy.

Bir sürü tehlikeli bombardıman saldırılarını tamamladı. - He completed many dangerous bombing raids.

polis baskını
raid clerk
(Askeri) akın işaretleyicisi
raid clerk
(Askeri) AKIN İŞARETLEYİCİSİ: Bir hava haberverme ve ikaz hizmeti harekat merkezinde bulunan bölgesine yapılan uçuşlara numara tahsis eden ve bu çeşit uçuşları tanıtmak için bir akın görev kartı tutan şahıs. Hava Savunma harekat merkezinde buna (raid orderly) de denir
raid orderly
(Askeri) AKIN İŞARETLEYİCİSİ: Bak. "raid clerk"
raid orderly
(Askeri) akın işaretleyicisi
raid patrol
(Askeri) Akın kolu
raid report
(Askeri) baskın raporu
raid report
(Askeri) BASKIN (AKIN RAPORU): Hava Savunmada taktik bir durumun süratle değerlendirilmesinde yardımcı olması için bir grafik geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir dizi ilgili rapor
raid report
(Askeri) akın raporu
raid the market
fiyatları düşürmek
raid the wedding
nikahı basmak
conduct a raid
baskın düzenlemek
air raid
hava saldırısı

Hava saldırısı düşman için cesaret kırıcıydı. - The air raid was demoralizing for the enemy.

air raid
tenek saldırısı
air raid alarm
hava saldırısı alarmı
air raid precaution
hava saldırısı korunma önlemi
air raid siren
hava saldırısı sireni
air-raid shelter
sığınak
raider
baskıncı
raider
akıncı
raider
yağmacı
raiding
{f} akın et
token raid
sahte baskın
raiding
akın eden
air raid
hava hücumu
air raid
(Askeri) HAVA AKINI; HAVA BASKINI: Bak. "raid"
air raid alert
(Askeri) HAVA AKINI ALARMI: Muhtemel düşman hava taarruzlarına karşı ikaz. Ayrıca bakınız: "air defense warning conditions"
air raid alert warning
(Askeri) HAVA AKINI ALARM İKAZI: Düşman hava araçları veya füzelerinin yaklaşmasını, telsiz veya diğer seri muhabere vasıtalarıyla haber verme
air raid control district
(Askeri) HAVA AKINI KONTROL MINTIKASI: Bak. "raid"
air raid precautions
hava saldırısı önlemleri
air raid reporting control ship
(Askeri) HAVA AKINLARI RAPOR VE KONTROL GEMİSİ: Hava savunma gemisi tarafından hava ihbar radarının kontrolü ve hava akınlarını bildirme görevi verilmiş gemi
air raid shelter
sığınak
air raid shelter
hava saldırılarına karşı korunma sığınağı,sığınak
air raid warden
pasif korunma amiri
air raid warden
(Askeri) HAVA ALARM POLİSİ: Bir hava alarmında geçici olarak polis görevi alan ve ikaz hizmetine memur edilen şahıs
air raid warden
hava saldırısı önlemleri amiri
air raid warning
hava saldırısı uyarısı
air raid warning
hava taarruzu alârmı
air raid warning condition
(Askeri) HAVA AKINI HABER VERME VE İKAZ DURUMU: Hava akını olasılık derecesi. Bu derece, aşağıda gösterilen renklerle belirtilir: (a) flash blue mavi ışık; muhtemel hava taarruzu; civarda teşhis edilemeyen hava araçları. {b) flash red kırmızı ışık; çok yakın hava taarruzu; civarda düşman hava araçları. (c) flash white beyaz ışık; tehlike geçti; hava araçlarının dost oldukları anlaşıldı; düşman hava araçları artık yakınlarda değil
air raid warning district
(Askeri) HAVA AKINI İKAZ MINTIKASI: Hava haber verme ve ikaz hizmetinde, bir hava savunma bölgesinin tali bir bölümü. Buna sadece "warning district" de denir
air raid warning system
(Askeri) HAVA AKINI İKAZ SİSTEMİ: Bak. "aircraft warning service"
amphibious raid
(Askeri) Amfibi akın
amphibious raid
(Askeri) AMFİBİ AKIN: Denizden düşman kıyıya, bir hedef istikametinde süratle ilerlemeyi veya hedefin geçici olarak işgalini, daha sonra planlı bir çekilmeyi içine alan sınırlı amfibi harekat tipi
bombing raid
bombardıman saldırısı
civil air raid officer
(Askeri) HALK HAVA HABER VERME VE İKAZ SUBAYI: Hava haber verme ve ikaz hizmetlerine mensup subay. Bu subay; hava taarruzu için hangi tip alarm verileceğini ve bu hususta hangi kontrol merkezlerinin haberdar edileceğini tayine yetkilidir
commando raid
komando hücumu
raider
{i} düşman ticaret gemilerine saldıran savaş gemisi
raider
{i} çapulcu
raiding
akin eden
smash and grab raid
(fiil)trini kırarak yağmalama
smash and grab raid
vitrini kırarak yağmalama
surprise raid
(Askeri) baskın tarzında akın
surprise raid
(Askeri) BASKIN TARZINDA AKIN: Bak. "surprise"
Türkisch - Türkisch

Definition von raid im Türkisch Türkisch wörterbuch

RAİD
(Osmanlı Dönemi) Gürleyen, gürüldeyen
Englisch - Englisch
To lure from another; to entice away from
To indulge oneself by taking from
A group larger than or consisting of multiple parties in a massively multiplayer online game
An attack or invasion for the purpose of making arrests, seizing property, or plundering; as, a raid of the police upon a gambling house; a raid of contractors on the public treasury
To steal from; pillage
A hostile or predatory incursion; an inroad or incursion of mounted men; a sudden and rapid invasion by a cavalry force; a foray
To engage in a raid
(redundant array of independent disks) ( n ) A subsystem for expanding disk storage Used in the SPARCstorageTM Array Subsystem for Disk Expansion
an attempt by speculators to defraud investors search for something needed or desired; "Our babysitter raided our refrigerator" take over (a company) by buying a controlling interest of its stock; "T
(redundant array of independent disks) is a way of storing the same data in different places (thus, redundantly) on multiple hard disks By placing data on multiple disks, input/output operations can overlap in a balanced way, improving performance Since multiple disks increases the mean time between failure (MTBF), storing data redundantly increases fault-tolerance
An acronym for redundant array of inexpensive disks, a method of connecting multiple disk drives to a single controller card to achieve faster data throughput, data storage redundancy for fault tolerance, or both See disk mirroring, disk striping, and fault tolerance
Originally, Redundant Array of Inexpensive Disks but has evolved to Redundant Array of Independent Disks
Acronym for redundant array of independent disks or redundant array of inexpensive disks RAID is a performance enhancing method of storing the same data in different places on multiple hard disks
If the police raid a building, they enter it suddenly and by force in order to look for dangerous criminals or for evidence of something illegal, such as drugs or weapons. Fraud squad officers raided the firm's offices. Raid is also a noun. They were arrested early this morning after a raid on a house by thirty armed police
{f} attack on, foray into, sudden incursion into
Boone Pickens raided many large companies"
RAID (redundant array of independent disks) is a way of storing the same data in different places (thus, redundantly) on multiple hard disks By placing data on multiple disks, input/output operations can overlap in a balanced way, improving performance Since multiple disks increases the mean time between failure (MTBF), storing data redundantly increases fault-tolerance
(Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks/Devices) - A method of providing data redundancy, improved performance and/or quick data recoverability from disk crashes, by spreading or duplicating data across multiple disk drives Commonly used RAID types include RAID 0 (Data Striping), RAID 1 (Disk Mirroring) and RAID 5 (Striping with Distributed Parity) RAID configurations typically require SCSI disk drives (not IDE/EIDE) and may require identical drives (same capacity, brand, etc ) RAID arrays appear to the operating system as a single device
Boone Pickens raided many large companies" search without warning, make a sudden surprise attack on; "The police raided the crack house
Level 1: Also referred to as disk mirroring or duplexing (mirroring uses one channel, and duplexing uses two channels), RAID Level 1 combines two physical disks into a single array, and data is written or read to both drives at the same time RAID Level 1 offers fault tolerance and reasonable good read and write speed The biggest downside to it is that it wastes 50% of your disk drives It is very common to use RAID Level 1 arrays for a SQL Server's operating system drive
Redundent Array of Inexpensive Disks In networking and truly critical applications, a method of using several hard disk drives in an array to provide fault-tolerance in the event that one or more drives fail catastrophically The different levels of RAID,0 through 5, are each designed for a specific use; there is no difference in speed or quality between these levels The correct level of RAID for your installation depends on how you use your network
Redundant Array of Inexpensive Disks
When soldiers raid a place, they make a sudden armed attack against it, with the aim of causing damage rather than occupying any of the enemy's land. The guerrillas raided banks and destroyed a police barracks and an electricity substation. Raid is also a noun. The rebels attempted a surprise raid on a military camp see also air raid
Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks
To make a raid upon or into; as, two regiments raided the border counties
Acronym for Redundant Array of Independent Disks An array of disk drives that utilize two or more drives in combination for fault tolerance and performance
Redundant Array of Independent Disks A storage medium that spreads data across multiple disks to increase access performance and fault tolerance RAID comes in at least nine types, with varying combinations of error checking, access speed and redundancy features
If someone raids a building or place, they enter it by force in order to steal something. A 19-year-old man has been found guilty of raiding a bank. Raid is also a noun. an armed raid on a small Post Office
enter someone else's territory and take spoils; "The pirates raided the coastal villages regularly"
take over (a company) by buying a controlling interest of its stock; "T Boone Pickens raided many large companies"
an attempt by speculators to defraud investors
search without warning, make a sudden surprise attack on; "The police raided the crack house"
Redundant Arrays of Independent Disks Using duplicated disks for error recovery and more efficient operation
Redundant array of inexpensive disks In network and mission critical applications, a method of using several hard disk drives in an array to provide fault tolerance in the event that one or more drives fails
RAID (Redundant Array of Independent Disks) A collection of disk drives that offers increased performance and fault tolerance There are a number of different RAID levels The three most commonly used are 0, 1, and 5: Level 0: striping (spreading out blocks of each file across multiple disks) Level 1: disk mirroring Level 3: Same as Level 0, but also reserves one dedicated disk for error correction data It provides good performance and some level of fault tolerance Level 5: data striping at byte level, also stripe error correction information This results in excellent performance and good fault tolerance
Redundant Array of Inexpensive Disks A disk subsystem that appears as a single, large, fast disk drive, even though it is in fact composed of many drives configured in an array
search without warning, make a sudden surprise attack on; "The police raided the crack house
(Redundant Array of Inexpensive Disks) - A configuration of multiple disks designed to preserve data after a disk casualty
search for something needed or desired; "Our babysitter raided our refrigerator"
take over (a company) by buying a controlling interest of its stock; "T
Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks See the standard literature
a sudden short attack
Redundant Array of Inexpensive Disks The basic idea is to combine a number of disk drives to give better cost, performance, capacity and reliability than could be achieved by a single disk
{i} sudden incursion, attack
an attempt by speculators to defraud investors search for something needed or desired; "Our babysitter raided our refrigerator"
Redundant Array of Inexpensive Disks A data storage technique
Redundant Array of Independent Disks A disk subsystem that increases performance and/or provides fault tolerance RAID is a set of two or more hard disks and a specialized disk controller that contains the RAID functionality Developed initially for servers and stand-alone disk storage systems, RAID is increasingly becoming available in desktop PCs primarily for fault tolerance RAID can also be implemented via software only, but with less performance, especially when rebuilding data after a failure
Redundant Array of Independent (or inexpensive) Disks A collection of storage disks with a controller(s) to manage the storage of data on the disks Two or more disk drives arranged in an array
- Redundant arrays of independent disks A disk system with RAID capability can protect its data and provide on-line, immediate access to its data, despite a single (some RAID storage systems can withstand two concurrent disk failures) disk failure
If you raid the fridge or the larder, you take food from it to eat instead of a meal or in between meals. She made her way to the kitchen to raid the fridge. Cattle Raid of Cooley The Cherry Valley Raid Entebbe raid Saint Albans Raid
Redundant Array of Inexpensive Disks A type of file system comprising many disks, and containing redundant copies of data to improve reliability
raid homes
attack homes, seize homes
ram-raid
A ram-raid is the crime of using a car to drive into and break a shop window in order to steal things from the shop. A shop in Station Road was the target of a ram-raid early yesterday
ram-raid
If people ram-raid, they use a car to drive into and break a shop window in order to steal things from the shop. The kids who are joyriding and ram-raiding are unemployed. + ram-raider ram-raiders ram-raider Ram-raiders smashed their way into a high-class store
air raid
An attack on a ground target by military aircraft, especially when dropping bombs
air-raid shelter
A structure, often a reinforced underground shelter designed to give protection against air raids
air-raid shelters
plural form of air-raid shelter
air-raid warden
A person whose responsibility was to defend a particular building during an air raid, ensure the blackout was complete, and to assist civilians to an air-raid shelter
panty raid
A prank where a woman's underwear is stolen
raider
one who engages in a raid
raider
pirate
A raid
rade
A raid
bodrage
Cherry Valley Raid
(Nov. 11, 1778) Attack during the American Revolution by Iroquois Indians on a New York frontier settlement. In retaliation for earlier assaults on two Indian villages, the Iroquois chief Joseph Brant joined with British loyalists to lead the attack on the fortified village at Cherry Valley. Thirty militiamen and settlers were killed
Entebbe raid
(July 3-4, 1976) Israeli rescue of 103 hostages from a French airliner hijacked by members of the Palestine Liberation Organization. The plane, en route from Israel to France, was hijacked on June 27 and flown to Entebbe, Ugan. There the hijackers released 258 non-Israeli passengers and held the rest, demanding that Israel release 53 imprisoned PLO members. In response, Israel airlifted to Uganda 100-200 soldiers in cargo planes escorted by fighter planes; in a brilliantly executed raid, seven hijackers, one soldier, and three hostages were killed
Saint Albans Raid
(Oct. 19, 1864) Raid by Confederates in the American Civil War. About 25 Confederate soldiers based in Canada raided the Union town of St. Albans, Vt., where they killed one man and robbed three banks. They retreated to Canada, where a pursuing U.S. posse captured several of them, though the posse was forced to surrender them to Canadian authorities. The Canadians returned the stolen money but later released the soldiers, causing strained relations between the two countries
The Cattle Raid of Cooley
Irish Táin Bó Cúailgne Irish narrative, the longest of the Ulster cycle. It was composed in prose with verse passages in the 7th-8th century, probably by an author acquainted with such epics as the Aeneid. Its hero is Cú Chulainn, who singlehandedly held off the Connaught army that invaded Ulster to capture a famous and valuable brown bull. After three days of battle, Cú Chulainn gained victory, yet the Connaughts successfully captured the bull. Madb, the warrior-queen of Connaught, secured her superiority over her husband Ailill when the brown bull defeated Ailill's white-horned bull
air raid
An air raid is an attack by military aircraft in which bombs are dropped. This expression is usually used by the country or group that is suffering the attack. The war began with overnight air raids on Baghdad and Kuwait. An attack by military aircraft, especially when armed with bombs and rockets. an attack in which bombs are dropped on a place by planes
air raid
an attack by armed planes on a surface target
air raid
{i} attack from the air, attack launched by aircraft
air raid warden
{i} individual who has temporary police duties during an air raid alert
air raid warning
warning of an attack from the air
air-raid precautions
provisions made in the event of an air attack
air-raid shelter
bunker used to protect from bombs during an aerial attack
dawn raid
If police officers carry out a dawn raid, they go to someone's house very early in the morning to search it or arrest them. Thousands of pounds worth of drugs were seized in dawn raids yesterday
dawn raid
If a person or company carries out a dawn raid, they try to buy a large number of a company's shares at the start of a day's trading, especially because they want to buy the whole company. Southern acquired 11.2 per cent of Sweb in a dawn raid on Monday. an attack or operation by soldiers or police that happens very early in the morning
house to house raid
entering one house after another and seizing what is inside (police operation)
police raid
sudden attack by police to interrupt illegal activity in action
raided
past of raid
raider
Individual or corporate investor who intends to take control of a company (often ostensibly for greenmail) by buying a controlling interest in its stock and installing new management Raiders who accumulate 5% or more of the outstanding shares in the target company must report their purchases to the SEC, the exchange of listing, and the target itself See: takeover
raider
a corporate investor who intends to take over a company by buying a controlling interest in its stock and installing new management
raider
someone who takes spoils or plunder (as in war)
raider
{i} invader, attacker, assaulter
raider
Individual or corporation who purchases a controlling interest in a company's stock The raider's purpose is to gain control of the target company and to instate new management Accumulation of more than 5% of the target company's outstanding shares must be reported to the SEC, the exchange in which the target is listed, and the target itself
raider
- hit'n'run, or smash'n'grab, thief Usedfor both shoplifters and muggers
raider
Often used in risk arbitrage Individual or corporation investor who "intends" to take control (often ostensibly for greenmail) of a company by buying a controlling interest in its stock and installing new management Raiders who accumulate 5% or more of the outstanding shares in the target company must report their purchases to the S E C , The exchange of listing, and the target itself See: takeover
raider
Person or group conspiring to take control of a company without the cooperation or consent of the company’s management Once in control, the group often "raids" the company by selling off portions of the company for a profit
raider
1. Raiders are people who enter a building or place by force in order to steal something. The raiders escaped with cash and jewellery. = robber see also corporate raider. someone who goes into a place and steals things
raiding
{s} marauding, plundering
raiding
characterized by plundering or pillaging or marauding; "bands of marauding Indians"; "predatory warfare"; "a raiding party"
raiding
present participle of raid
raids
plural of raid
raids
third-person singular of raid
sneak raid
sudden attack, surprise assault
raid
Favoriten