peak

listen to the pronunciation of peak
Englisch - Türkisch
doruğa ulaşmak
{s} zirve

Sabah koşuşturmacası şimdi zirvede. - The morning rush is at its peak now.

Dağın zirvesi karla kaplıydı. - The mountain peak was covered with snow.

{s} tepe

Tepesi karla kaplı olan şu dağı görebiliyor musun? - Can you see that mountain with the snow-covered peak?

Denali Kuzey Amerika'da en yüksek tepedir. - Denali is highest peak in North America.

{i} doruk

Heyecan doruk noktasına ulaştı. - The excitement reached its peak.

Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır. - The peak of mount Everest is the highest spot in the world.

{i} tepe noktası
{s}
{s} en yoğun olan
{i} en yoğun olduğu durum
{i} (kaskette) siper, siperlik
{f} zayıflamak
pik
tepeye ulaşmak
doruğa tırmanmak
bir şeyin en yüksek noktası
zirveye çıkmak
güneşlik
(Askeri) pik yakası
enüst
enyüksek
maksimum
şahika
(Ticaret) fiyat grafiğinde zirve
kasket güneşliği
(Tıp) en yüksek nokta

Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır. - The peak of mount Everest is the highest spot in the world.

en üst sınır
(Askeri) yelkenin çördek yakası
cunda
ayrıt
en yoğun
{i} şapka siperi
en yüksek çekit
en yüksek sınır
sivri uç
{f} tepeye ulaş
kasket siperi
peakysivri tepeli
gizin cundası
doruk,v.tepeye ulaş: n.tepe noktası
dağ zirvesi

Karla kaplı dağ zirvesini görebiliyor musun? - Can you see the mountain peak covered with snow?

en başarılı zaman
en yü

Everest Dağı Dünyanın en yüksek tepesidir. - Mount Everest is the world's highest peak.

Everest dağı dünyadaki en yüksek yerdir. - The peak of Mt. Everest is the highest place in the world.

en mühim nokta
zirveye çı
sivri tepe
demirin tırnakpeak load elek
en fazla tahmil miktarı
siper
siper (kaskette)
(Ticaret) rekor düzeyi
en üst
uç nokta
(Dilbilim) hece ortası
en yüksek

Everest dağı dünyanın en yüksek tepesidir. - Mount Everest is the world's highest peak.

Everest dünyanın en yüksek zirvesidir. - Mt. Everest is the highest peak in the world.

zirve yapmak (fiyatlar)
siperlik
termessos
peak current
(Elektrik, Elektronik,Teknik) maksimum akım
peak density
(Turizm) yüksek yoğunluk
peak flow
pik akım
peak limiter
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) dinamik sınırlayıcı
peak load
(Bilgisayar,Teknik) azami yük
peak output
(Bilgisayar,Teknik) en yüksek verim
peak power
(Bilgisayar,Teknik) azami kapasite
peak power
maksimum güç
peak power
maxımum güç
peak rate
(Bilgisayar) en yüksek hız
peak season
(Turizm) yüksek sezon
peak strength
(Askeri) azami kuvve
peak voltage
maksimum gerilim
peak factor
tepe faktörü
peak pressure
azami basınç
peak season
yoğun sezon
peak to peak
tepeden tepeye
peak traffic
en yüksek trafik
peak traffic hours
trafiğin en yoğun olduğu sögenler
peak value
tepe değeri
peak value
uç değeri
peak voltage
tepe gerilimi
peak black
siyah doruğu
peak cathode current
tepe katot akımı
peak current
maksimum akım, tepe akımı
peak flow meter
zirve akım ölçer
peak forward voltage
ileriye tepe gerilimi
peak hour
İş gününün başlangıç saati ve iş çıkışı saati gibi trafik ve insan kalabalığının yoğun olduğu zaman dilşmi
peak hour
pik saat
peak inverse voltage
ters tepe gerilimi
peak of
pik
peak of pleasure
zevk pik
peak oil
petrol fiyatının yükselişi
peak sideband power
tepe yan bant gücü
peak tornado season
en yoğun hortum sezonu
peak-time
pik-time
peak SIR
doruk sinyal gürültü oranı
peak SNR
(PSNR) doruk sinyal gurultu orani
peak amplitude
tepe genliği
peak analysis
(Nükleer Bilimler) tepe çözümlemesi
peak bytes
(Bilgisayar) en yüksek bayt
peak capacity
pik kapasite
peak clipper
(Elektrik, Elektronik,Teknik) tepe kırpıcı
peak clipper
tepe kirpici
peak data rate
(Bilgisayar) en yüksek veri hızı
peak demand
maksimum talep
peak demand period
azamı talep dönemi
peak detector
tepe sezicisi
peak discharge
pik debi
peak dose
(Nükleer Bilimler) tepe noktası dozu
peak envelope power
zarfin tepe gucu, kiplenimin dorugundaki guc
peak excursion
tepeden tepeye gezinim
peak factor
tepe faktoru
peak gust
(Meteoroloji) tepe hamle
peak hours
yoğun olan saatler
peak inflow
pik giriş akımı
peak limiter
tepe sinirlayici, dinamik sinirlayici
peak load
en büyük yük
peak luminance
doruk isiklilik
peak mem usage
(Bilgisayar) en çok bel kul
peak mem usage
(Bilgisayar) en yüksek bellek kullanımı
peak month
(Turizm) yılın en yoğun ayı
peak of traffic
trafiğin en yoğun olduğu durum
peak overpressure
(Askeri) AZAMİ YÜKSEK BASINÇ: Belirli bir mevkideki azami yüksek basınç değeri. Genellikle, şok (veya infilak) dalgasının bu mevkiye ulaştığı andaki değeridir. Ayrıca bakınız: "shock wave"
peak period
pik süreci
peak period
en yüksek istek süreci
peak point
tepe noktasi, doruk noktasi
peak power
doruk guc, azami kapasite
peak pressure
(Nükleer Bilimler) tepe basıncı
peak production
pik üretim
peak rate per flow
Akış Başına Doruk Hızı
peak season
en yoğun sezon
peak staffing
(Askeri) AZAMİ PERSONEL KADROSU
peak strength
tepe dayanım
peak strength
en üst dayanım
peak strength
doruk dayanım
peak strength
(Askeri) AZAMİ MEVCUT; AZAMİ KUVVE: Kara ordusunun veya tali bölümlerinin; belirli bir süre (mali yıl, takvim yılı, ay veya harekat) içinde ulaşılan ve arzu edilen"gaye kuruluş ve kadro mevcudu (organized strength) "nun muhafaza için gerekli olan en kabarık mevcudu. Azami mevcuda yükseliş; mevcut durum, "seferi kuruluş ve kadro mevcudu (programmed strength) "hesaplarının dayandığı tahminlere aykırı bulunduğu zaman meydana gelir
peak tank
pik tank
peak time
en yoğun zaman
peak time
en işlek saatler
peak to peak amplitude
tepeden tepeye genlik
peak to valley value
doruk koyak degeri
peak traffic
pik trafik
peak traffic hours
trafiğin en sıkışık olduğu saatler
peak voltmeter
(Bilgisayar) tepe gerilimölçeri
peak voltmeter
tepe gerilimolceri
peak white
(Teknik,Televizyon) beyaz doruğu
peak white
(Teknik,Televizyon) beyaz seviyesi
peak zone
bir veya daha fazla taksonun relatif bolluklarının belirgin bir hal almasıyla belirlenen kaya topluluğu
peak zone
(Jeoloji) pik zonu
peak zone
(Jeoloji) bolluk zonu
peak-zone
bir veya daha fazla taksonun relatif bolluklarının belirgin bir hal almasıyla belirlenen kaya topluluğu
peak-zone
bolluk kuşağı
peaked
{s} tepeli
peaked
zirveye çık
double peak
(Bilgisayar) çift zirve
flood peak
(Tarım) taşkın azami seviyesi
flood peak
feyezan piki
flood peak
(Coğrafya) taşkın azami düzeyi
fore peak tank
(Askeri) baş pik tankı
peaked
bitkin
audiofrequency peak limiter
ses frekansı tepe sınırlayıcı
daily flood peak
günlük azami taşkın
inverse peak voltage
ters tepe gerilimi
mountain peak
dağın tepesi
off-peak
sakin
off-peak
daha az meşgul
peaked
zayıflamış
peaked
tazı gibi
at peak
Zirvede, en üst seviyede
black peak
siyah tepe
early peak
Hızlı gelişme, hızlı seyir, bir şeyin zirvesine erken ilerleyişi
fore peak
fore zirve
gust peak speed
bora pik hız
having a high crown, or a point or peak at top
üstündeki yüksek taç veya nokta veya tepe olan
late peak
Yavaş gelişme, ağır seyir, bir şeyin zirvesine geç ilerleyişi
margherita peak
Margherita zirve
off- peak
indirimli
third person singular of peak
üçüncü kişi pik tekil
white peak
beyaz doruğu
widow's peak
dul zirve
amplitude peak
genlik dorugu
amplitude peak
(Bilgisayar,Teknik) genlik doruğu
base peak
referans pik
base peak
baz pik
daily flood peak
günlük azami akım
demand peak
en yüksek talep
diode peak detector
(Elektrik, Elektronik,Teknik) diyotlu tepe detektörü
escape peak
(Nükleer Bilimler) kaçış tepesi, kaçış piki escape pik
full energy peak
(Nükleer Bilimler) tam enerji piki
hit the peak
zirveye oturmak
interfering peak
(Tıp) etkileşen pikler
lore peak tank
baş pik
off peak
zayıf şarj
off peak charges
indirimli tarife
off peak hours
talebin az olduğu saatler
off peak tariff
indirimli tarife
peaked
{s} zayıf düşmüş
peaked
sıska
peaked
{s} siperli (kasket)
peaked
zafiyet
peaked
peakednessbitkinlik
peaked
bitkin halde
peaked
{s} süzülmüş
peaked
{s} zayıf, bitkin
peaked
siperli
reach its peak
zirvesine ulaşmak
reach the peak
zirveye ulaşmak
resonant peak
cinlama dorugu
rise to the peak
zirveye oynamak
sum peak
(Nükleer Bilimler) toplam pik
syllable peak
(Dilbilim) hece çekirdeği
the peak of one's career
kariyerinin zirvesinde
trough to peak ratio
(Tıp) dip-tepe noktası oranı
usage peak
(Bilgisayar) en yüksek kullanım
virtual bytes peak
(Bilgisayar) sanal bayt üst sınırı
work at peak capacity
tam kapasiteyle çalışmak
Englisch - Englisch
The highest value reached by some quantity in a time period

The stock market reached a peak in September 1929.

A point; the sharp end or top of anything that terminates in a point; as, the peak, or front, of a cap
The narrow part of a vessel's bow, or the hold within it
A local maximum of a function
The upper aftermost corner of a fore-and-aft sail; -- used in many combinations; as, peak-halyards, peak-brails, etc
The top, or one of the tops, of a hill, mountain, or range, ending in a point; often, the whole hill or mountain, especially when isolated; as, the Peak of Teneriffe
To become sick or wan
To reach a highest degree or maximum
For sine waves, the point at which the value of y is at its maximum
The extremity of an anchor fluke; the bill
the pointed top of a mountain
the top point of a mountain or hill; "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the summit of Monadnock" to reach the highest point; attain maximum intensity, activity; "That wild, speculative spirit peaked in 1929" of a period of maximal use or demand or activity; "at peak hours the streets traffic is unbelievable
{i} top, summit; pinnacle, apex
{n} the top of a hill, forepart of a headdress, upperpart of a sail, yard or gaff
{v} to look sickly or meanly, to sneak, to raise a yard or gaff
The highest point of a gable or also the highest point on a joist or joist girder where the sloped chords meet See also Apex
To rise or extend into a peak or point; to form, or appear as, a peak
a brim that projects to the front to shade the eyes; "he pulled down the bill of his cap and trudged ahead"
when isolated; as, the Peak of Teneriffe
Maximum count of the model source
The peak of a process or an activity is the point at which it is at its strongest, most successful, or most fully developed. The party's membership has fallen from a peak of fifty-thousand after the Second World War The bomb went off in a concrete dustbin at the peak of the morning rush hour. a flourishing career that was at its peak at the time of his death
{s} highest, prime, top
the highest point (of something); "at the peak of the pyramid"
The maximum instantaneous value of a varying current or voltage Also called crest
the maximum amplitude of a voltage or current
the top point of a mountain or hill; "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the summit of Monadnock"
Peak times are the times when there is most demand for something or most use of something. It's always crowded at peak times see also peak time off-peak
The peak of a cap is the part at the front that sticks out above your eyes. To become sickly, emaciated, or pale. to reach the highest point or level. Adam's Peak Bolívar Peak Imeni Ismail Samani Peak Stalin Peak Communism Peak Lassen Peak Margherita Peak Pikes Peak
Peaks are displayed as maxima points in an energy spectrum They show the amount of counted particles with a specific energy With x-ray spectrometry the x-ray quanta generate the peaks Spectrum peaks may be characteristic of the elements present in a sample or they may arise from various artifacts The height of a sample indicates the concentration of an element
The upper aftermost corner of a fore-and-aft sail; used in many combinations; as, peak-halyards, peak-brails, etc
the highest point on the business cycle; to reach the highest point
the highest level or degree attainable; "his landscapes were deemed the acme of beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak"; " catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by man"; "at the top of his profession"
The uppermost point of a gable
Extreme value of a varying quantity, measured from the zero or mean value Also, a maximum spectral value
On a graph of a sound wave or signal, the peak is the highest point in the waveform It is the point of greatest voltage or sound pressure in a cycle
{f} arrive to a climax, reach the highest point; become thin; raise vertically
highest point, as in: They reached the peak of the mountain by midday
The maximum instantaneous measurement of an electrical event
The top, or one of the tops, of a hill, mountain, or range, ending in a point; often, the whole hill or mountain, esp
That part of the business day in which cellular customers can expect to pay full service rates (Back to top )
The peak level or value of something is its highest level or value. Calls cost 36p and 48p per minute
to reach the highest point; attain maximum intensity, activity; "That wild, speculative spirit peaked in 1929"
The highest point of a mountain
To reach a peak or maximum
The transition from the end of an economic expansion to the start of a contraction
The narrow part of a vessels bow, or the hold within it
a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
The maximum positive or negative dynamic excursion from zero (for an AC coupled signal) or from the offset level (for a DC coupled) of any time waveform Sometimes referred to as "true peak" or "waveform peak "
That part of the business day in which cellular customers pay full service rates Peak hours are generally 6: 00 a m - 10: 00 p m
Part of the day that mobile phone customers can expect to pay full-service airtime rates -- on some systems
the most extreme possible amount or value; "voltage peak"
When something peaks, it reaches its highest value or its highest level. Temperatures have peaked at over thirty degrees Celsius His career peaked during the 1970's
The top, or one of the tops, of a hill, mountain, or range, ending in a point; often, the whole hill or mountain, esp. when isolated; as, the Peak of Teneriffe
A signal is said to "peak" if it is over an acceptable (line) level at an amplifcation stage A peaking signal is "too loud" for the next stage, whether that be recording or further amplification to drive speakers or monitors A peaking signal will sound distorted and can be dangerous to equipment Back
That part of the business day in which cellular customers can expect to pay full service rates
of a period of maximal use or demand or activity; "at peak hours the streets traffic is unbelievable"
of a period of maximal use or demand or activity; "at peak hours the streets traffic is unbelievable
the period of greatest prosperity or productivity
To pry; to peep slyly
A peak is a mountain or the top of a mountain. the snow-covered peaks
approaching or constituting a maximum; "maximal temperature"; "maximum speed"; "working at peak efficiency"
The period of time during the day in which carriers charge full price for airtime Most carriers generally refer to regular business hours It varies from carrier to carrier
The maximum instantaneous value of a varying current or voltage
Highest-usage period of the business day when a cellular system carries the most calling traffic
A wave whose maximum height is attained over only a very small area, sloping away to either side, produced by triangular reef or sandbank
To raise to a position perpendicular, or more nearly so; as, to peak oars, to hold them upright; to peak a gaff or yard, to set it nearer the perpendicular
The highest point of a mountain It is difficult to climb to the top of Pike's Peak in Colorado because it is so high
To acquire sharpness of figure or features; hence, to look thin or sicky
Peak District
A national park in northern England
peak bodies
plural form of peak body
peak body
an organisation which represents an entire sector of industry or the community to the government, often incorporating other organisations in that area
peak flow
The largest volume of water discharged from a stream or river
peak flow
The largest measure of air respired from the lungs
peak flow meter
An instrument that monitors the peak expiratory flow rate of air from a person's bronchi; used to manage asthma
peak hour
Rush hour
peak oil
The peak of the Earth's oil production
peak organisation
peak body
peak organisations
plural form of peak organisation
peak season
In the tourist industry, the period of highest demand
peak seasons
plural form of peak season
peak vehicle requirement
the number of vehicles required to operate the highest frequency service on a route
peak vehicle requirements
plural form of peak vehicle requirement
peak visual
an image most likely to be recalled long after viewing an ad and is therefore most likely to contribute to a brand’s long-term image
peak visual
the image most recalled by the audience in each crescendo of moment-by-moment pictures, as seen in flow of attention research results

There was a cluster of images of a little girl that many people remembered seeing in the commercial, but the one of her laughing was the peak visual.

peak hour
A rush hour or peak hour is a part of the day during which traffic congestion on roads and crowding on public transport is at its highest. Normally, this happens twice a day—once in the morning and once in the evening, the times during when the most people commute. The term is very broad but often refers to specifically private automobile transportation traffic, even when there is a large volume of cars on a road but not a large number of people, or if the volume is normal but there is some disruption of speed
Peak District
a hilly area and national park, mostly in Derbyshire, northern England, which is popular for climbing, walking, and potholing
peak bone mass
The maximum amount of bone one can achieve during skeletal growth
peak bone mass
The maximum bone mass accumulated during young adult life
peak bone mass
point at which bones reach their maximum strength and density and is usually around the age of 30
peak bone mass
The highest level of bone density you can achieve (which probably happens in your 20s) Girls our age are building to our peak now So the stronger we make our bones now, the better
peak flow meter
A portable instrument that detects minute decreases in air flow, used by people with asthma to monitor small changes in breathing capacity
peak hours
hours of the highest consumption, time of heaviest usage
peak load
Also known as Peak Demand Refers to the highest electrical demand during a particular time period
peak load
The maximum amount of electricity a utility's generating system must produce to keep its customers constantly powered
peak load
The maximum load as calculated by the metering device for a given time period
peak load
The maximum load experienced (e g , by a customer of a utility system) over a given period of time
peak load
The maximum electrical load demand in a stated period of time On a daily basis, peak loads occur at midmorning and in the early evening
peak load
The demand at the instant of greatest load, usually determined from the readings of indicating or graphic meters
peak load
The maximum load in a stated period of time It may be the maximum load at a given instant in the stated period or the maximum average load within a designated interval of the stated period of time
peak load
Peak Load indicates a higher-than-average traffic load measured within a specific period, such as for one hour during a given day
peak load
The maximum amount of energy carried by a utility system during a specific time period Peak load determines the required system capacity
peak load
The maximum amount of power delivered during a stated period of time
peak load
The maximum demand for energy (or the maximum load consumed or produced) on a utility system in a stated period of time This determines the utility's necessary generating capacity
peak load
the maximum load produced or consumed by a unit in a stated period of time
peak load
The maximum thermal load to be provided by a heating or cooling system in a house
peak load
The maximum demand during a specified period This may require use of plant (for example,pumped storage)that is generally idle
peak period
A time when delivery of utility service is at or near the maximum system capacity Also called "On-peak period "
peak period
Morning and afternoon time periods when transit ridership is heaviest
peak period
The wave period determined by the inverse of the frequency at which the wave energy spectrum reaches its maximum
peak period
- The time of day when traffic is at its greatest volume
peak period
Represent a time period of high usage of a transport system For transit, it refers to morning and afternoon time periods when ridership is at its highest
peak period
The time between 6: 30 and 9: 00 a m and between 3: 30 and 6 p m on a weekday, when traffic is usually heavy
peak period
Morning and afternoon time periods when transit riding is heaviest
peak period
The time period during which the maximum amount of traffic occurs
peak period
– period in which traffic levels rise from normal levels to maximum levels
peak period
The period during which traffic levels rise from their maximum levels These periods are for morning, evening, and mid-day peaks and include the appropriate peak hours
peak period
– The periods during the day when a maximum flow of traffic of passengers occurs In the Cross City Tunnel Environmental Impact Statements, themorning peak period is defined as 6 00am to 9 30am and the afternoon period as 4 00pm to 7 00pm
peak period
Any time of day, as determined by a wireless carrier, when there is high levels of communications traffic on the system
peak period
The time periods during the day with the greatest travel volumes, generally the two- or three-hour periods during a weekday specifically defined by Council from time to time
peak power
the maximum amount of energy available for a sustained period of time, typically 10 to 30 seconds
peak power
Power generated by a utility unit that operates at a very low CAPACITY FACTOR; generally used to meet short-lived and variable high demand periods, such as during the summer when many air conditioners are suddenly turned on
peak power
in electrical generation; amount of power generation during a period of high consumer demand (see also, off-peak power)
peak power
Peak power is used by manufacturers in an attempt to "look better" in print and has no bearing on the actual performance of a product Usually peak power works out to be twice continuous power Some of these same manufacturers have come up with yet another power term referred to as "Instantaneous Peak Power," which is a further inflated and equally meaningless specification Amplifier power should be judged on an equal basis when comparing one amplifier with another Disregard "ad copy" such as that just described
peak power
Highest instantaneous power in a pulse
peak power
Electricity supplied during a period of the greatest demand
peak time
Programmes which are broadcast at peak time are broadcast when the greatest number of people are watching television or listening to the radio. The news programme goes out four times a week at peak time
Bragg peak
A maximum in the graph of energy loss of a high-energy particle, as it travels through matter, just before it comes to rest
executional peak
the emotional or aesthetic, non-product related, moments of a commercial that are most noticed by the audience, as seen in Flow of Attention research results

The company’s new pre-test system provides visual data on the creative elements in their ads such as executional peaks, not just whether or not the product name was said frequently enough.

off-peak
During a period of less use or demand than the maximum (peak), generally overnight

Phone calls on weekdays between 18:00 and 08:00 the following day are charged at an off-peak tariff, lower than peak, but higher than weekend.

peaked
Sickly-looking, peaky

Peck looked peaked to Williams. He was pale and appeared to be breathing in shallow gasps.

product peak
1. (Advertising) the moments in a commercial when shots of the product are noticed most by the audience, as seen in the Flow of Attention research results

The “bite-and-smile” shots provided the product peaks in the hamburger chain’s commercial.

widow's peak
A descending V-shaped point in the hairline in the middle of the forehead
peaking
{a} sneaking, mean, sickly, poorly
Adam's Peak
A mountain, 2,244.8 m (7,360 ft) high, in south-central Sri Lanka. It is a sacred place of pilgrimage for Buddhists, Hindus, and Muslims. Mountain, south-central Sri Lanka. Standing 7,360 ft (2,243 m) high, it is sacred and a place of pilgrimage to Buddhists, Muslims, and Hindus. On its summit, it has a large hollow, 5 ft (1.5 m) long, that is venerated as the footprint of Buddha, Adam, and Shiva, respectively. Many pilgrims of all faiths visit the peak every year
Arapahoe Peak
A mountain, 4,119.3 m (13,506 ft) high, of north-central Colorado in the Front Range of the Rocky Mountains east of Boulder
Bolívar Peak
or Pico Bolívar or La Columna Mountain, Venezuela. It is located in Sierra Nevada National Park. Rising 16,427 ft (5,007 m), it is the highest mountain in the Cordillera de Mérida (a northeastern spur of the Andes Mountains) and in Venezuela
Capitol Peak
A mountain, 4,309.7 m (14,130 ft) high, in the Rocky Mountains of west-central Colorado
Castle Peak
A mountain, 4,350.8 m (14,265 ft) high, in the Elk Mountains of west-central Colorado. It is the highest elevation in the range
Charleston Peak
A mountain, 3,635.3 m (11,919 ft) high, of southeast Nevada in the Spring Mountains west of Las Vegas
Cloud Peak
A mountain, 4,018.4 m (13,175 ft) high, in the Bighorn Mountains of north-central Wyoming. It is the highest elevation in the range
Communism Peak
A mountain, 7,500 m (24,590 ft) high, of northeast Tajikistan, in the Pamirs near the Chinese border. It is the highest elevation in the country
Crestone Peak
A mountain, 4,359.7 m (14,294 ft) high, in the Sangre de Cristo Mountains of south-central Colorado
Culebra Peak
A mountain, 4,284.3 m (14,047 ft) high, in the Sangre de Cristo Mountains of extreme south-central Colorado
Franks Peak
A mountain, 4,007.7 m (13,140 ft) high, in the Absaroka Range of the Rocky Mountains in northwest Wyoming. It is the highest elevation in the range
Gannett Peak
A mountain, 4,210.2 m (13,804 ft) high, in the Wind River Range of the Rocky Mountains in west-central Wyoming. It is the highest point in the state
Glacier Peak
A mountain, 3,215 m (10,541 ft) high, of northwest-central Washington in the Cascade Mountains east-northeast of Everett
Grays Peak
A mountain, 4,352.4 m (14,270 ft) high, in the Front Range of the Rocky Mountains in central Colorado. It is the highest elevation in the range
Humboldt Peak
A mountain, 4,289.5 m (14,064 ft) high, in the Sangre de Cristo Mountains of south-central Colorado
Imeni Ismail Samani Peak
formerly Communism Peak or Stalin Peak Peak, western Pamirs, northeastern Tajikistan. Located in the Akademiya Nauk Range, it rises to 24,590 ft (7,495 m) and is the highest point in Tajikistan and in the range. It was first climbed by a Russian team in 1933
Kings Peak
A peak, 4,116.9 m (13,498 ft) high, of the Uinta Mountains in northeast Utah. It is the highest elevation in the range
Lassen Peak
or Mount Lassen Volcano, southern end of the Cascade Range, northeastern California, U.S. It erupted on May 30, 1914, and intermittently thereafter until 1921. The peak is 10,457 ft (3,187 m) high and is the principal attraction of Lassen Volcanic National Park, which occupies an area of 106,372 acres (43,047 hectares). In 1821 Luis Argüello, a Spanish officer, became the first European to discover the peak. It is named for Peter Lassen, an explorer who guided settlers through the area
Lenin Peak
A mountain, 7,138.5 m (23,405 ft) high, in the Trans Alai on the Kyrgyzstan-Tajikistan border. It is the highest peak in the range
Longs Peak
A mountain, 4,347.8 m (14,255 ft) high, in the Front Range of the Rocky Mountains in north-central Colorado. It was discovered in 1820
Margherita Peak
Highest summit of the Ruwenzori Range in East Africa. It is situated on the border between Uganda and the Democratic Republic of the Congo (Zaire). The higher of the two peaks on Mount Stanley, the central mountain of the Ruwenzori, it rises to 16,795 ft (5,119 m) between Lake Albert and Lake Edward. First climbed in 1906 by an Italian expedition, it was named for Queen Margherita of Italy. It is the third-highest mountain in Africa, after Kilimanjaro and Mount Kenya
Maroon Peak
A mountain, 4,317.6 m (14,156 ft) high, in the Elk Mountains of west-central Colorado
Pike's Peak
one of the Rocky Mountains in the US state of Colorado
Pikes Peak
A mountain, 4,303.6 m (14,110 ft) high, in the Front Range of the Rocky Mountains in central Colorado. It was discovered in 1806 by Zebulon M. Pike and is noted for the spectacular view from its summit. Mountain peak, eastern Colorado, U.S. It is located in the Front Range of the Rocky Mountains, near Colorado Springs. At 14,110 ft (4,301 m) in height, it is known for the panoramic view from its summit. It was discovered in 1806 by U.S. explorer Zebulon Pike. The view from it is said to have inspired Katharine Lee Bates to write "America the Beautiful" in 1893
San Antonio Peak
A mountain, 3,074.4 m (10,080 ft) high, of the San Gabriel Mountains in southern California. It is the highest peak in the range
San Luis Peak
A mountain, 4,274.3 m (14,014 ft) high, in the San Juan Mountains of southwest Colorado
Scott Peak
A mountain, 3,474.9 m (11,393 ft) high, in the Bitterroot Range of eastern Idaho. It is the highest elevation in the range
Wheeler Peak
A mountain, 4,014.1 m (13,161 ft) high, in north-central New Mexico. It is the highest point in the state
adam's peak
a mountain peak in south central Sri Lanka (7,360 feet high)
mountain peak
the summit of a mountain
north peak
19,370 feet high
off peak
A period of relatively low demand for electrical energy, such as the middle of the night
off peak
The period of time after the business day has ended during which carriers may offer reduced airtime charges
off peak
Those hours or other periods defined by contract or other agreements or guides as periods of lower electrical demand
off peak
Any time of day, as determined by a wireless carrier, when there is lower communications traffic on the system Carriers make this distinction to offer lower rates during these periods when demand is low
off peak
Time period designated by day, week month or year that is outside of peak periods of demand and therefore is generally discounted by a given percentage below the full price
off peak
Hours of lower electrical demand, i e , those hours not classified as On Peak
off-peak
The periods of time during which carriers offer discounted airtime charges Usually, off-peak rates are available between 10: 01 p m and 5: 59 a m and on weekends and select holidays, but times can vary
off-peak
Period of low energy demand (load), as opposed to maximum or peak demand
off-peak
You use off-peak to describe something that happens or that is used at times when there is least demand for it. Prices at off-peak times are often lower than at other times. The price for indoor courts is £10 per hour at peak times and £7 per hour at off-peak times. off-peak electricity. peak Off-peak is also an adverb. Each tape lasts three minutes and costs 36p per minute off-peak and 48p at all other times
off-peak
adj Occurring or applicable during a period of less travel or demand, as in a flight or a fare
off-peak
of a period of less than maximal use or demand or activity; "off-peak telepone rates"; "off-peak fares
off-peak
Part of the day that wireless subscribers can expect to pay reduced airtime rates -- on some systems
off-peak
Energy supplied during periods of relatively low demand
off-peak
Periods of time other than the call center's busiest periods Also a term to describe periods of time when long distance carriers provide lower rates
off-peak
The period of time during which carriers typically offer discounted airtime charges Most carriers generally refer to week-nights and week-end airtimes It varies from carrier to carrier
off-peak
The periods of time after the business day has ended during which carriers offer discounted airtime charges
off-peak
periods of relatively low electric system demands
off-peak
Occurring or applicable during a period of less travel or demand, as in a flight or a fare
off-peak
not during the busy period, when there is lower demand
off-peak
A period of time when there is a low demand for electricity on a utility's generation system
off-peak
of a period of less than maximal use or demand or activity; "off-peak telepone rates"; "off-peak fares"
off-peak
- Period of low product demand
off-peak
OFF-PEAK is the time period during which demand for electricity is relatively low Off-peak periods typically occur at night and on weekends
off-peak
The periods of time after the business day has ended during which carriers offer discounted airtime charges (Back to top )
off-peak
Periods of time other than the call centre's busiest periods Also a term to describe periods of time when long distance carriers provide lower rates
off-peak
The period of time after the business day has ended during which carriers may offer reduced airtime charges
off-peak
Those periods of time at which energy is being delivered far below the utility's maximum demand
on-peak
A period of time when there is a high demand for electricity on a utility's generation system
on-peak
Those periods of time when energy is being delivered near and including the utility's maximum demand
on-peak
Those periods of time at which energy is being delivered near and including the utility's maximum demand
peaked
somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look a little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is unwell and can't come to work"
peaked
having or rising to a peak; "the peaked ceiling"; "the island's peaked hills"
peaked
Having a peak or peaks
peaked
having or rising to a peak; "the peaked ceiling"; "the island's peaked hills
peaked
Sickly; not robust
peaked
A peaked cap has a pointed or rounded part that sticks out above your eyes. a man in a blue-grey uniform and peaked cap. looking pale and ill British Equivalent: peaky. a peaked cap or hat has a flat curved part at the front above the eyes
peaked
Pointed; ending in a point; as, a peaked roof
peaked
{s} sharpened; having a peak, having a summit; having a visor, having an eye-shade (about a hat)
peaking
Short-termusually less than a day and, perhaps, hourlysales of gas to meet unanticipated increases in demand or shortages of gas experienced by the buyer
peaking
Typically describes the peak water demand for a municipal water system and is expressed as a ratio of the base demand level, e g , 2: 1 peaking represents a peak demand that is twice the base demand
peaking
Mean; sneaking
peaking
A term used to indicate an increase in gain of a frequency or band of frequencies when equalizing an audio signal
peaking
Pining; sickly; peakish
peaking
An equalizer circuit that is used to cut and boost a signal, centered about a specific frequency, Using the bandwidth (Q) parameter, you can widen or narrow the effect of the circuit
peaking
A common expression used to describe the electronic manipulation of gray tones to increase contrast in an image
peaking
The variation of hourly water flows above and below the daily average flow (for instance, midday flow higher than evening and night flows), primarily due to hydroelectric generating operations during which water is stocked during periods of off-peak demand in order to increase hydroelectric power generation at peak periods (variation journalière)
peaking
Large singular upheavals in the outer layers of a roll of tape
peaks
third person singular of peak
peaks
plural of peak
pike's peak
a mountain peak in the Rockies in central Colorado (14,109 feet high)
pobeda peak
a mountain peak in the Tien Shan mountains in northern India (24,406 feet high)
reached the peak
reached the highest place from where it is impossible to advance any higher
roof peak
the highest point of a roof
uncompahgre peak
the highest peak in the San Juan Mountains of southwestern Colorado (14,309 feet high)
wheeler peak
a mountain peak in northeastern New Mexico in the Rocky Mountains
widow's peak
a V-shaped point in the hairline in the middle of the forehead
peak
Favoriten