mountain

listen to the pronunciation of mountain
Englisch - Türkisch
dağ

Şu dağa tırmanmak istiyoruz. - We'd like to climb that mountain.

Bazı tilkilerin bu dağda yaşadığını biliyor muydun? - Did you know that some foxes lived on this mountain?

{i} yığın
Sorbus americana
azman
mountain ash üvez
mountain chain dağ silsilesi
Ovis canadensis
Felis concolor
mountain range dağ silsilesi
dağ kadar büyük şey
(isim) dağ
cebel
dağa
sıra dağ
mountainous
{s} dağlık

Eskiden dağlık bir bölgede yaşıyordum. - I used to live in a mountainous area.

Ermenistan dağlık bir ülkedir. - Armenia is a mountainous country.

mountain alkanet
(Botanik, Bitkibilim) arnika
mountain alkanet
(Botanik, Bitkibilim) öküzdili
mountain artillery
(Askeri) dağ topçusu
mountain chain
sıradağ
mountain chain
sıradağlar
mountain chiffchaff
kafkas çıvgını
mountain climbing
dağa tırmanma
mountain daylight time
(Bilgisayar) sıradağlar yaz saati
mountain goat
elik
mountain goath
(Gıda) dağ keçisi
mountain pass
argıt
mountain pass
derbent
mountain pine
(Botanik, Bitkibilim) dağ çamı
mountain sheep
(Hayvan Bilim, Zooloji) yaban koyunu
mountain slope
aklan
mountain standard time
(Bilgisayar) sıradağlar standart saati
mountain top
dağ başı
mountain tourism
(Turizm) dağ turizmi
mountain alder
kızılağaç
mountain anemone
manisa lalesi
mountain ash
üvez
mountain beaver
dağ kunduzu
mountain black snake
kara yılan
mountain bladder fern
eğreltiotu
mountain chain
dağ silsilesi
mountain chinchilla
çinçilla
mountain cock
orman horozu
mountain cock
çalıhorozu
mountain crystal
neceftaşı
mountain gorilla
dağ gorili
mountain lion
dağ aslanı
mountain lion
puma
mountain man
dağ adamı
mountain partridge
dağ kekliği
mountain pass
geçit
mountain peak
dağın tepesi
mountain pine
çam
mountain quail
dağ bıldırcını
mountain range
dağ silsilesi

Dağ silsilesinin adı nedir? - What's the name of the mountain range?

O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir. - It's the only waterfall in this mountain range.

mountain range
sıradağ
mountain sheep
dağ koyunu
mountain sickness
yükseklikten gelen rahatsızlık
mountain sickness
dağ hastalığı
mountain skink
dağ kertenkelesi
mountain zebra
dağ zebrası
mountain bike
(Spor) dağ bisikleti
mountain biking
Dağ bisikletciliği
mountain bladder fern
egreltiotu
mountain climbing
dağcılık
mountain ebony
dağ abanoz
mountain effect
dağ etkisi
mountain goat
dağ keçisi
mountain in labour
Doğumda dağ
mountain nyala
dağ Nyala
mountain pass
dağ geçidi
mountain quail
dağ bıldırcın
mountain ranges
dağ sıralarının
mountain rat
dağ fare
mountain rescue
dağ kurtarma
mountain ridge
dağ sırtı
mountain rose
dağ gül
mountain shelter
Dağ evi, dağ barınağı
mountain side
dağ tarafı
mountain sports
dağ sporu
mountain tea
Dağ çayı
mountain tent
dağ çadır
mountain trail
Dağ izi
mountain troops
dağ asker
mountain and winter tourism
(Turizm) dağ ve kış turizmi
mountain artillery
(Askeri) DAĞ TOPÇUSU: Parçalara ayrılarak at veya katır sırtında taşınan veya yedekte hayvanlarla çekilen toplardan mürekkep hafif topçu
mountain ash
üvez ağacı
mountain barometer
(Meteoroloji) dağ barometresi
mountain breeze
(Meteoroloji) dağ meltemi
mountain chain
dağ sırası
mountain chain
dağ zinciri
mountain chain
sıra dağlar
mountain corps
(Askeri) DAĞ KOLORDUSU: Dağlık arazide muharebe etmek üzere, seçilmiş ve eğitim görmüş kıtalardan mürekkep ve ordudan küçük tümenden büyük bir taktik birlik
mountain corps
(Askeri) dağ kolordusu
mountain dew
İskoç viskisi
mountain effect
(radar) dağ olayı
mountain flax
(Tekstil) amyant ( yanmaz taş )
mountain foot
dağ eteği
mountain goat
(Biyoloji) ak dağ keçisi
mountain gravel
(Çevre) dağ çakılı
mountain green
(Kimya) dağ yeşili
mountain jerboa
(Hayvan Bilim, Zooloji) çölfaresi
mountain jerboa
(Hayvan Bilim, Zooloji) cırboğa
mountain jerboa
(Hayvan Bilim, Zooloji) arap tavşanı
mountain jerboa
(Hayvan Bilim, Zooloji) jerbora
mountain jerboa
(Hayvan Bilim, Zooloji) çölsıçanı
mountain jerboa
(Hayvan Bilim, Zooloji) aktavşan
mountain life
dağ yaşamı
mountain life
(Askeri) dağda yaşam
mountain meadow
(Tarım) dağ merası
mountain meteorology
(Meteoroloji) dağ meteorolojisi
mountain pass
boğaz
mountain pasture
(Coğrafya) dağ otlağı
mountain rain
dağ yağmuru
mountain range
dağ sırası

İtalya'nın iki dağ sırası vardır, Alpler ve Apeninler. - Italy has two mountain ranges, the Alps and the Apennines.

mountain rescue unit
(Askeri) dağ kurtarma birliği
mountain sheep
kanada koyunu
mountain sickness
(Tıp) Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne
mountain sickness
dağ tutması
mountain spring water
memba suyu
mountain stream
deliçay
mountain stream
yabani dere
mountain system
(Coğrafya) dağ dizgesi
mountain system
(Coğrafya) dağ sistemi
mountain training center
(Askeri) DAĞ EĞİTİM MERKEZİ: ABD ordusunda kıtaların dağ harbi için yerleştirildikleri yer. Burada; kaynakçılık, dağcılık vesaire ile ilgili özel eğitim yapılır
mountain training centre
(Askeri) dağ eğitim merkezi
mountain troops
(Askeri) DAĞ KITALARI: Kaynakçılık ve dağcılığı da ihtiva etmek üzere, dağ harbi için eğitim görmüş ve teçhiz edilmiş kıtalar
mountain troops
(Askeri) dağ kıtaları
mountain warfare
(Askeri) DAĞ HARBİ: Dağlık arazide yapılan harp ve bu harple ilgili teknik ve taktik
mountain warfare
(Askeri) dağ harbi
mountain wave
(Meteoroloji) dağ dalgası
mountain waves
(Askeri) dağı aşan hava dalgassı
mountain weather
(Çevre) dağ havası
mountain wedding
dağ düğünü
mountain wind
(Meteoroloji) dağ rüzgarı
mountain wind system
(Meteoroloji) dağ rüzgar sistemi
morning to the mountain
dağa sabah
climb a mountain
dağa çıkmak
climb a mountain
dağa tırmanmak
european mountain ash
(Botanik, Bitkibilim) üvez
european mountain ash
(Botanik, Bitkibilim) üvez ağacı
rocky mountain
kayalık dağ
cat a mountain
yaban kedisi
make a mountain out of a molehill
pireyi deve yapmak
climb mountain
dağa tırmanmak
everest mountain
(Coğrafya) Everest dağı
greek mountain tea
Dağ çayı
high mountain
yüksek dağ
high mountain meadow
yüksek dağ cayır
make a mountain out of a mole hill
(Atasözü) çok abartmak; pireyi deve yapmak ; bire bin katmak ; habbeyi kubbe yapmak
make a mountain out of a molehill
dışarı pireyi deve yapmak
mountains
dağları
mountains
dağlarda
mountains
dağlar

Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim. - I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow.

Ben dağlarda bir yürüyüş yaptım. - I took a walk in the mountains.

agriculture of mountain
(Politika, Siyaset) dağ tarımı
devastated mountain
(Çevre) parçalanmış dağ
make a mountain of a molehill
habbeyi kubbe yapmak
mountainous
{s} dağ gibi
mountainous
dağ gibi/dağlık
mountainous
{s} dağlı

Kasaba dağlık bir bölgededir. - The town is in a mountainous district.

Teras çiftçiliği Çin'in dağlık bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. - Terrace farming is widely practiced in the mountainous regions of China.

mountainous
{s} dağ gibi, çok büyük, çok iri
Englisch - Englisch
A large amount

There's still a mountain of work to do.

A large mass of earth and rock, rising above the common level of the earth or adjacent land, usually given by geographers as above 1000 feet in height (or 304.8 metres), though such masses may still be described as hills in comparison with larger mountains
{n} a high hill
{a} found on mountains
Of or pertaining to a mountain or mountains; growing or living on a mountain; found on or peculiar to mountains; among mountains; as, a mountain torrent; mountain pines; mountain goats; mountain air; mountain howitzer
to make a mountain out of a molehill: see molehill. Landform that rises well above its surroundings, generally exhibiting steep slopes, a relatively confined summit area, and considerable local relief (inequalities of elevation). Mountains are considered larger than hills, but the term has no standardized geologic meaning. Mountains are formed by the folding, faulting, or upwarping of the Earth's surface due to the movement of plates (see plate tectonics) or by the emplacement of volcanic rock onto the surface. For example, the Himalayan Mountains where India meets the Eurasian Plate were formed by a collision between plates that caused extreme compressional folding and the uplifting of large areas. The mountain ranges around the Pacific basin are attributed to the sinking of one plate beneath another. See also plateau. mountain sheep mountain lion Mountain Man mountain climbing mountain sickness Bernese mountain dog Kings Mountain Battle of Landis Kenesaw Mountain Last Mountain Lake mountain ash mountain goat Rocky Mountain goat mountain laurel Rocky Mountain National Park Rocky Mountain spotted fever White Mountain Battle of Hoggar Mountains Adirondack Mountains Allegheny Mountains Altai Mountains Andes Mountains Anti Lebanon Mountains Appalachian Mountains Atlas Mountains Balkan Mountains Bighorn Mountains Blue Mountains Blue Ridge Mountains Cairngorm Mountains Cantabrian Mountains Carpathian Mountains Catskill Mountains Caucasus Mountains Elburz Mountains Grampian Mountains Great Smoky Mountains Great Smoky Mountains National Park Green Mountains Guadalupe Mountains National Park Harz Mountains Jotunheim Mountains Jura Mountains Kitakami Mountains Kitami Mountains Kunlun Mountains K'un lun Mountains Laurentian Mountains Lebanon Mountains Medicine Bow Mountains New England Mountains Olympic Mountains Ozark Mountains Rhodope Mountains Rocky Mountains Saint Elias Mountains San Gabriel Mountains San Jacinto Mountains San Juan Mountains Sangre de Cristo Mountains Sayan Mountains Selkirk Mountains Stanovoy Mountains Taurus Mountains T'ien Shan Celestial Mountains Uinta Mountains Ural Mountains Virunga Mountains Wasatch Mountains White Mountains Wrangell Mountains
UTC - 7 hours UTC - 6 hours
A mountain is a very tall high, natural place on Earth - higher than a hill The tallest mountain on Earth is Mt Everest
A high, raised part of the earth's surface with a pointed top
A large mass of earth and rock, rising above the common level of the earth or adjacent land
relating to or located in mountains; "mountain people"
A mountain is a very tall high, natural place on Earth - higher than a hill The tallest mountain on Earth is Mt Everest ocean An ocean is a large body of salt water that surrounds a continent Oceans cover more the two-thirds of the Earth's surface peninsula A peninsula is a body of land that is surrounded by water on three sides plains Plains are flat lands that have only small changes in elevation
A high point of land rising steeply above its surroundings A long chain of mountains is called a range The Andes Mountains are in South America
a land mass that projects well above its surroundings; higher than a hill
A mountain is a very high area of land with steep sides. Ben Nevis, in Scotland, is Britain's highest mountain
a very high hill
emphasis If you talk about a mountain of something, or mountains of something, you are emphasizing that there is a large amount of it. They are faced with a mountain of bureaucracy
A range, chain, or group of such elevations; as, the White Mountains
An area of land that stands up from the surrounding countryside by at least 300m
A high point of land rising steeply above its surroundings
Locomotive with 4-8-2 wheel arrangement (refer Whyte)
Like a mountain; mountainous; vast; very great
{i} large elevated area on the earth's surface that rises to a summit, hill; large quantity, pile (Informal); obstacle
A large mass of earth and rock, rising above the common level of the earth or adjacent land; earth and rock forming an isolated peak or a ridge; an eminence higher than a hill; a mount
If you say that someone has a mountain to climb, you mean that it will be difficult for them to achieve what they want to achieve. `We had a mountain to climb after the second goal went in,' said Crosby
A mountainlike mass; something of great bulk
a large number or amount; "made lots of new friends"; "she amassed a mountain of newspapers"
mont
yama
Mtn
Mountain Dew
A brand of citrus-flavored, carbonated, heavily caffeinated beverage
Mountain Standard Time
The time of day in the time zone that encompasses the segment of the United States that includes the Rocky Mountains
mountain ash
The European species Sorbus aucuparia, also commonly known as rowan or more specifically European rowan
mountain ash
Any of several trees in the genus Sorbus in North America
mountain ash
A tree native to southeastern Australia, Eucalyptus regnans, the tallest of all flowering plants
mountain ash
A Texan ash tree species, Fraxinus texensis
mountain bearberry
Arctostaphylos alpina; a species of bearberry
mountain bike
A bicycle specially designed for off-road riding, typically with straight, flat handlebars, a heavier frame than road bikes, higher ground clearance, and wider tires, sometimes with knobs on them for greater traction
mountain bikes
plural form of mountain bike
mountain building
The geological processes such as tectonic plate movement and volcanic activity, by which mountains are formed
mountain buzzard
a bird of prey endemic to East Africa
mountain buzzards
plural form of mountain buzzard
mountain chain
A series of mountain ranges stretching across a continent
mountain climbing
The activity of climbing mountains, or scaling rock faces
mountain dew
Illegally distilled whiskey
mountain fever
Rocky Mountain spotted fever
mountain goat
A sure-footed goat antelope, Oreamnos americanus, of the North American mountains, having black curved horns and a shaggy coat
mountain goats
plural form of mountain goat
mountain gorilla
A subspecies of the eastern gorilla
mountain gorillas
plural form of mountain gorilla
mountain hares
plural form of mountain hare
mountain laurel
A bush, Kalmia latifolia in the family Ericaceae, native to the Eastern United States. It is a flowering evergreen, all parts of which are toxic. It is the state tree of Connecticut and Pennsylvania
mountain lion
A large wild cat native to the Americas. Scientific name: Puma concolor, previously Felis concolor
mountain lions
plural form of mountain lion
mountain maple
Moose maple, Acer spicatum
mountain oyster
Hog testicles prepared as food
mountain oysters
plural form of mountain oyster
mountain range
A series of adjoining mountains, often in a line
mountain range
A series of lines of mountains

We hiked through the Andes mountain range.

mountain ranges
plural form of mountain range
mountain reindeer
A subspecies of reindeer, found wild in southern Norway and Kola peninsula in Russia; Rangifer tarandus tarandus. A semi-domesticated variant is widely herded by the Sami in northern Scandinavia
mountain sickness
Altitude sickness
mountain unit
A type of military unit armed, equipped and trained to fight in rugged, mountainous terrain
mountain zebra
a species of zebra, native to South-western Angola, Namibia and South Africa, (Equus zebra)
mountain-goat
Attributive form of mountain goat

mountain-goat odor.

mountain-lion
Attributive form of mountain lion

mountain-lion ferocity.

mountain-reindeer
Attributive form of mountain reindeer

a mountain-reindeer look.

Mountain Dew
citrus flavoured soft drink made by Pepsi
Mountain Meadows Massacre
1857 massacre of non-Mormon pioneers by Indians and Mormons in southern Utah (USA)
Mountain Time Zone
{i} Mountain time, time zone west of Greenwich (used in the mountain states of USA) which subtracts 7 hours from UTC during standard time and 6 hours during daylight saving time
Mountain View
A city of western California on San Francisco Bay northwest of San Jose. It is a manufacturing center with research facilities. Population: 67,460
Mountain Zone
{i} Mountain Time Zone, time zone west of Greenwich (used in the mountain states of USA) which subtracts 7 hours from UTC during standard time and 6 hours during daylight saving time
mountain ash
n. Any of various deciduous trees of the genus Sorbus, such as the rowan, having clusters of small white flowers and bright orange-red berries arranged in clusters. a type of tree with red or orange-red berries. Any of several shrubs or trees of the genus Sorbus, in the rose family, native to the Northern Hemisphere. They are widely cultivated as ornamentals for their white flower clusters and bright-orange fruits. Most noteworthy are the handsome American mountain ash, or dogberry (S. americana), and European mountain ash (S. aucuparia), also called rowan, or quickbeam. The European species grows to 60 ft (18 m), twice as high as the American species
mountain ash
rowan tree, Eurasian tree that bears orange-red fruits that resemble berries
mountain ash
low-growing ash of Texas tree having wood similar to the alpine ash; tallest tree in Australia and tallest hardwood in the world any of various trees of the genus Sorbus
mountain avens
A creeping evergreen plant (Dryas octopetala) in the rose family, widely distributed in northern portions of Eurasia and North America and having flowers with white petals and feathery styles
mountain avens
creeping evergreen shrub with large white flowers; widely distributed in northern portions of Eurasia and North America
mountain beaver
bulky nocturnal burrowing rodent of uplands of the Pacific coast of North America; the most primitive living rodent
mountain bike
Mountain bike" (MTB) is the currently preferred term for bicycles made for off-road use Mountain bikes use 559 mm wheels, have at least 15 speeds, and usually have cantilever brakes There was an attempt to make a copyright out of "MountainBike", but the term has become generic Some have tried to promote the term "All Terrain Bike" (ATB) as an alternative, or to designate some subtle variant of the mountain bike, but this term has largely fallen into disuse The mountain bike is in many ways a hybrid design, a cross between a BMX bicycle and a touring bicycle
mountain bike
A mountain bike is a type of bicycle that is suitable for riding over rough ground. It has a strong frame and thick tyres. A sturdy bicycle distinguished by wide tires and horizontal handlebars, often used for off-road cycling. Also called dirt bike, trail bike.mountain biking n
mountain bike
motorcycle with many gears suitable for riding in mountainous regions
mountain bike
a bicycle with a sturdy frame and fat tires; originally designed for riding in mountainous country
mountain bladder fern
fern of rocky mountainous areas of hemisphere
mountain bluebird
A bluebird (Sialia currucoides) of the western United States, having a light blue breast
mountain board
a long wide board made of plastic or wood, with four rubber wheels, which people use to travel down the sides of mountains for sport boarding boarder
mountain cat
type of large wild predatory cat
mountain chain
connected group of mountains
mountain chinchilla
a rodent native to the mountains of Chile and Peru and now bred in captivity
mountain climbers
people who deal with the sport of climbing cliffs
mountain climbing
the activity of climbing a mountain
mountain climbing
The climbing of mountains, especially the scaling of rock faces by means of special equipment and techniques
mountain climbing
sport that involves climbing on cliffs
mountain devil
desert lizard that feeds on ants
mountain dew
Illegally distilled corn liquor
mountain dew
moonshine, strong illegally distilled alcohol (Informal); nonsense (Informal)
mountain ebony
small East Indian tree having orchidlike flowers and hard dark wood
mountain everlasting
a variety of cat's foot
mountain fern
common European mountain fern having fragrant lemon or balsam scented fronds
mountain four o'clock
leafy wildflower with lavender-pink flowers that open in the evening and remain through cool part of the next day; found in open woods or brush in mountains of southern Colorado to Arizona and into Mexico
mountain goat
n. A goat antelope (Oreamnos americanus) of the northwest North American mountains, having curved black horns and shaggy yellowish-white hair and beard. Also called Rocky Mountain goat. an animal with thick white fur which looks like a goat and lives in the western mountains of North America. or Rocky Mountain goat Ruminant (bovid species Oreamnos americanus) of the Yukon to the northern Rockies that is more closely related to antelopes than to goats. Stocky, with a hump at the withers, mountain goats stand about 40 in. (1 m) at the shoulder. Both sexes bear short, hollow, slightly backward-curving, black horns. The shaggy, coarse white hair covers a thick, woolly underfur, and a beard frames the slender muzzle. The hooves are black. Mountain goats are agile climbers and can leap more than 12 ft (3.5 m). They live in small bands above the timberline, eating moss, lichen, and scrub foliage
mountain goat
wild goat, type of animal in the goat family
mountain goat
sure-footed mammal of mountainous northwestern North America
mountain gorilla
gorilla of Kivu highlands
mountain heath
small shrub with tiny evergreen leaves and pink or purple flowers; Alpine summits and high ground in Asia and Europe and United States
mountain hemlock
large evergreen of western United States; wood much harder than Canadian hemlock
mountain high
very high, as high as a mountain
mountain hollyhock
perennial of northwestern United States and western Canada resembling a hollyhock and having white or pink flowers
mountain lady's slipper
leafy plant having a few stems in a clump with 1 white and dull purple flower in each upper leaf axil; Alaska to northern California and Wyoming
mountain laurel
An evergreen shrub (Kalmia latifolia) of eastern North America, having leathery poisonous leaves and clusters of pink or white flowers. Also called calico bush. Flowering evergreen shrub (Kalmia latifolia) of the heath family, occurring in most mountainous regions of eastern North America. It grows to about 3-18 ft (1-6 m) in height and has oval leaves. The rosy, pink, or white flowers appear in large clusters above the foliage. The shrub is popular in landscape plantings
mountain laurel
a North American evergreen shrub having glossy leaves and white or rose-colored flowers
mountain lily
showy white-flowered perennial of New Zealand
mountain lily
golden-rayed lily of Japan
mountain lily
showy white-flowered perennial of New Zealand golden-rayed lily of Japan
mountain lion
A mountain lion is a wild animal that is a member of the cat family. Mountain lions have brownish-grey fur and live in mountain regions of North and South America. = cougar. A large powerful wild cat (Felis concolor) of mountainous regions of the Western Hemisphere, having an unmarked tawny body. Also called catamount, mountain cat, panther, puma, also called regionally cougar, painter. a cougar
mountain lion
large American feline resembling a lion
mountain male fern
a fern of the genus Dryopteris
mountain maple
small shrubby maple of eastern North America; scarlet in autumn
mountain mint
any of a number of perennial herbs of the genus Pycnanthemum; eastern North America and California
mountain nyala
shaggy antelope of mountains of Ethiopia
mountain paca
rodent of mountains of western South America
mountain peak
the summit of a mountain
mountain pride
mat-forming plant with deep pink flowers on short erect leafy stems; rocky places at high elevations from Oregon to California
mountain quail
California partridge; slightly larger than the California quail
mountain range
n a relatively linear chain of mountains
mountain range
a series of hills or mountains; "the valley was between two ranges of hills"; "the plains lay just beyond the mountain range"
mountain range
series of connected mountains, row of mountains
mountain range
A row of connected mountains
mountain range
A short line of mountain peaks that are linked together by continuous high land
mountain range
A series of mountain ridges alike in form, direction, and origin
mountain rice
valuable forage grass of dry upland areas and plains of western North America to northern Mexico
mountain rimu
low-growing to prostrate shrub with slender trailing branches; New Zealand
mountain rose
European alpine rose with crimson flowers
mountain sandwort
boreal or alpine sandwort
mountain sheep
any wild sheep inhabiting mountainous regions
mountain sickness
nausea and shortness of breath experienced by mountain climbers above ten thousand feet
mountain sickness
sickness that attacks mountain climbers who climb too quickly to high altitudes
mountain sickness
Altitude sickness brought on by the diminished oxygen pressure at mountain elevations
mountain skink
frequents oak and pine habitats in rocky mountainous areas of United States southwest and Mexico
mountain specter
The figures of the observer and surrounding objects are seen projected on the cloud, greatly enlarged and often encircled by rainbow colors
mountain specter
An optical phenomenon sometimes seen on the summit of mountains (as on the Brocken) when the observer is between the sun and a mass of cloud
mountain spleenwort
a spleenwort of eastern North America
mountain state
Montana; a nickname
mountain swamp gum
medium-sized swamp gum of New South Wales and Victoria
mountain tent
a lightweight tent with a floor; flaps close with a zipper
mountain time
standard time in the 7th time zone west of Greenwich, reckoned at the 105th meridian west; used in the mountain states of the United States
mountain trail
a trail through mountainous country
mountain whitefish
A whitefish (Prospium williamsoni) with a slender body and short head, found in mountain streams of western North America
mountain zebra
narrow-striped nearly extinct zebra of southern Africa
mountain(a)
relating to or located in mountains; "mountain people
mountain-dweller
one who lives in the mountains
Chinese mountain cat
A small wild cat, Felis bieti, living in western China
Chinese mountain cats
plural form of Chinese mountain cat
Rocky Mountain fever
Rocky Mountain spotted fever
Stoliczka's mountain vole
A species of rodent, Alticola stoliczkanus, found in the Himalayan region
Stoliczka's mountain voles
plural form of Stoliczka's mountain vole
White Cloud Mountain minnow
A popular aquarium fish, Tanichthys albonubes Lin
White Cloud Mountain minnows
plural form of White Cloud Mountain minnow
folded mountain
A mountain created when two tectonic plates collide into each other, head on
if the mountain won't come to Muhammad
If one cannot get one's own way, one must bow to the inevitable
make a mountain out of a molehill
To treat a problem as greater than it is; to blow something out of proportion; to exaggerate the importance of something trivial

If you're stuck in traffic, try not to make a mountain out of a molehill worrying about it too much. It could be much worse.

mountainous
very difficult
mountainous
having many mountains; rough (terrain); rocky
snow on the mountain
Alternative form of snow on the mountaintop
snow on the mountain top
Alternative spelling of snow on the mountaintop
mountainous
full of or abounding in mountains
mountainous
{a} hilly, irregular, huge, bulky
A mountain
montaigne
A mountain
slieve
A mountain
mons
Ajax Mountain
A peak, 3,324.5 m (10,900 ft) high, in the Bitterroot Range of the Rocky Mountains on the Montana-Idaho border
Battle of Kings Mountain
(Oct. 7, 1780) Battle in the American Revolution between American revolutionaries and loyalists. About 2,000 frontiersmen were assembled to resist the British advance into North Carolina; they surrounded the 1,100 soldiers, mainly loyalists from New York and South Carolina, on Kings Mountain, S.C., near the border with North Carolina. The frontiersmen killed or captured almost all the loyalists, and the battle marked the beginning of the war's turn against the British
Bear Mountain
A peak, 391.6 m (1,284 ft) high, of southeast New York overlooking the Hudson River. It is in a popular resort area
Bernese mountain dog
{i} large breed of dog (originated in Switzerland)
Bernese mountain dog
Any of a Swiss breed of large, muscular dogs having a soft, silky black coat with russet or tan markings on the forelegs, over each eye, and on both sides of a white chest. The dogs were formerly used for draft. Breed of Swiss working dog brought to Switzerland over 2,000 years ago by invading Romans. The hardy breed was widely used to pull carts and to drive cattle to and from their pastures. It has a broad chest, hanging V-shaped ears, and a long, silky, black coat. Markings include brown spots on the chest and forelegs and over the eyes, and sometimes white on the chest, nose, feet, and tail tip. The breed stands 21-28 in. (53-70 cm) high and weighs about 90 lbs (40 kg)
Garfield Mountain
A peak, 3,343.1 m (10,961 ft) high, in the Bitterroot Range of the Rocky Mountains in southwest Montana. It is the highest elevation of the range
Kenesaw Mountain Landis
born Nov. 20, 1866, Millville, Ohio, U.S. died Nov. 25, 1944, Chicago, Ill. U.S. federal judge and first commissioner of professional baseball. Landis was named for a Georgia mountain where his father had been wounded as a Civil War soldier. He practiced law in Chicago (1891-1905) before being appointed a U.S. district judge (1905-22). In 1907 he presided over a famous case in which Standard Oil Co. was found guilty of granting unlawful freight rebates and fined $29 million (his decision was later reversed). He was named baseball commissioner in 1920 in the aftermath of the Black Sox scandal and became noted for his uncompromising measures to preserve the game's integrity. Though widely disliked for his stern, autocratic rule, he kept the post until his death
Kit Carson Mountain
A peak, 4,320.3 m (14,165 ft) high, in the Sangre de Cristo Mountains of south-central Colorado
Stone Mountain
A massive granite monadnock, 514.2 m (1,686 ft) high, in northwest-central Georgia east of Atlanta. Its northeast wall contains a huge Confederate memorial (carved 1917-1967)
Sugarloaf Mountain
a mountain in Rio de Janeiro in southeast Brazil
Table Mountain
a high mountain in South Africa with steep sides and a flat top like a table. It stands behind the city of Cape Town
The Magic Mountain
{i} novel written by Thomas Mann and first published in 1924
american mountain ash
a variety of mountain ash
bernese mountain dog
large powerful long-haired black-coated Swiss dog with deep tan or russet markings on legs and white blaze and feet and chest marking; formerly used for draft
fire-on-the-mountain
poinsettia of United States and eastern Mexico; often confused with Euphorbia heterophylla
foot of a mountain
bottom of a hill or mountain
make a mountain out of a molehill
{f} exaggerate the importance of something, create a major problem out of a small one, exaggerate a problem
mountainous
Large as, or resembling, a mountain; huge; of great bulk; as, a mountainous heap
mountainous
containing many mountains
mountainous
resembling a mountain, especially in size
mountainous
emphasis You use mountainous to emphasize that something is great in size, quantity, or degree. The plan is designed to reduce some of the company's mountainous debt. = huge
mountainous
having hills and crags; "hilly terrain"
mountainous
{s} characterized by the presence of many mountains, hilly; having huge dimensions; of the nature of mountains
mountainous
A mountainous place has a lot of mountains. the mountainous region of Campania
mountainous
containing many mountains like a mountain in size and impressiveness; "mountainous waves"; "a mountainous dark man
mountainous
Inhabiting mountains
mountainous
Full of, or containing, mountains; as, the mountainous country of the Swiss
mountainous
having many mountains
mountainous
like a mountain in size and impressiveness; "mountainous waves"; "a mountainous dark man"
mountains
Mts
mountains
plural of mountain
rocky mountain
of or relating to or located on the Rocky Mountains
rocky mountain jay
a Canada jay with a white head; widely distributed from Montana to Arizona
swiss mountain pine
low shrubby pine of central Europe with short bright green needles in bunches of two
table-mountain pine
small 2-needled upland pine of the eastern United States (Appalachians) having dark brown flaking bark and thorn-tipped cone scales
yellow mountain saxifrage
tufted evergreen perennial having ciliate leaves and yellow corymbose flowers often spotted orange
mountain

  Silbentrennung

  Moun·tain

  Türkische aussprache

  mauntın

  Antonyme

  crevasse, valley

  Aussprache

  /ˈmountən/ /ˈmaʊntən/

  Etymologie

  [ 'maun-t&n ] (noun.) 13th century. Middle English, from Anglo-Norman muntaine, from Vulgar Latin *montānea, feminine of *montāneus (“mountainous”), alteration of Latin montānus, from mōns, from Proto-Indo-European *monti (compare Welsh mynydd (“mountain”), Albanian mat (“bank, shore”), Avestan (mati, “promontory”)), from Proto-Indo-European *men- (“to project, stick out”). More at menace.

  Videos

  ... I took four images of the same mountain. ...
  ... to the mountain like a gecko. He's super buff. He clearly knows what he's about. And he doesn't ...

  Wort des Tages

  picaresque
Favoriten