paper

listen to the pronunciation of paper
Englisch - Türkisch
kâğıt

10 kağıt tabak ne kadar? - How much do ten paper plates cost?

Sadece beyaz kağıt yeterli. - Plain white paper will do.

kâğıt tabakası
bono
tebliğ
{s} önemsiz
(Ticaret) ticari evrak
kağıtlamak
değerli kağıt
yazılı kağıt
kağıttan yapılmış

Ben sadece geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış tuvalet kağıdı alırım. - I only buy toilet paper made from recycled paper.

Bu çanta kağıttan yapılmıştır. - This handbag is made of paper.

duvar kağıdı ile kaplamak
mal

On kağıt tabağın maliyeti bir dolar eder. - Ten paper plates cost one dollar.

Kağıt, cam ve plastik geri dönüştürülebilir malzemelerdir. - Paper, glass and plastic are recyclable materials.

duvar kağıdıyla kaplamak
(Ticaret) banknot
(Ticaret) poliçe
{i} yazılı ödev
sınav soruları
gazete

Lütfen bana bugünün gazetesini getir. - Bring me today's paper, please.

Bana bugünün gazetelerini göster. - Show me today's papers.

ç.evrak
duvar kâğıdıyla kaplamak
yazı

Yazı yazmak için bana biraz kağıt verin. - Give me some paper to write on.

Yazıcıya kağıt lazım. - The printer needs paper.

bildiri

Bir bildiri yazmalıyım. - I have to write a paper.

Önde gelen bilginler konferansta bildiri sunmaya davet edilmiştir. - Leading scholars have been invited to present papers at the conference.

{i} evrak

Tüm evraklar bantlandı ve kasada muhafaza edildi. - All the papers were taped up and kept in the safe.

Tom benim evrakımı düzelterek iyi bir iş yaptı. - Tom did a good job proofreading my paper.

{f} kâğıt kaplamak
{i} kâğıt para

Daha fazla kağıt para kullanımını girdiği için değeri düştü. - As more paper money came into use, the value fell.

Hiçbir hükümet arazisi kağıt para ile satın alınamıyordu. - No government land could be bought with paper money.

{i} bedava giriş bileti
kağıt
{i} rapor

Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı. - The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement.

Onun raporu tatmin edici olmaktan uzaktır. - His paper is far from satisfactory.

{f} örtbas etmek
{f} duvar kâğıdı kaplamak
{i} duvar kâğıdı
herhangi bir yazı
(Avrupa Birliği) gazete,araştırma, etüd,kitap
senet
paso
{i} kâğıt, yazılı kâğıt
bankınot
{f} zımparalamak
hüviyet kartı
geminin sefer kağıtları
{f} bedava bilet dağıtmak
{s} geçersiz
hüccet
kağ

Japonya, çok fazla kâğıt tüketmektedir. - Japan consumes a lot of paper.

Sadece beyaz kağıt yeterli. - Plain white paper will do.

{i} sınav kâğıdı

O sınav kağıdını dikkatle gözden geçirdi. - He revised his exam paper with attention.

O onun sınav kağıdını dikkatle inceledi. - He attentively went over her exam paper.

bir kimsenin toplu mektupyazı ve hatıraları
{s} kâğıt üzerinde kalan
deste duvar kâğıdı
(Tıp) İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt
(Tıp) İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt
tez
(Tıp) Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı
(Hukuk) kitap

Tom lastik üretimi üzerine çok iyi bir kitap yazdı. - Tom has written a very good paper on the production of rubber.

Kitaplar insanlığın kağıt hafızasıdır. - Books are the paper memory of mankind.

(Hukuk) bilimsel veya resmi yazı
(Hukuk) matbu evrak
değerli kâğıt
duvar kağıdı
ince

O onun sınav kağıdını dikkatle inceledi. - He attentively went over her exam paper.

Tom ofisinde evrakları inceliyor. - Tom is in his office looking over papers.

zımparayla düzeltmek
(Bilim, İlim) makale
paper clip
ataş

Bir not bir ataş ile belgeye tutturuldu. - A note was attached to the document with a paper clip.

papers
evrak

Ben atalarımın kim olduğunu bilmiyorum. Bizim evraklar Nuh Tufanı sırasında kayboldu. - I don't know who my ancestors are. Our papers got lost during the Flood.

Evraklarını derhal teslim et. - Hand in your papers at once.

money
{i} para

O aşırı para harcıyor. - He's got money to burn.

O aşırı para harcıyor. - He has lots of money.

toilet paper
tuvalet kağıdı
toilet paper
tuvalet kâğıdı
paper art
Kâğıt kullanılarak yapılan görsel sanat(lar)
paper cut
Kâğıt kesiği
paper clip
(Eğitim) ataç
paper clip
yer imi
paper clip
raptiye
paper clip
tel raptiye
paper clip
kağıt maşası
paper towel
kağıt havlu
paper weight
kâğıt ağırlığı
paper jam
(Bilgisayar) kağıt sıkıştı
paper mills
kağıt fabrikası
paper out
(Bilgisayar) kağıt yok
paper out
(Bilgisayar) kağıt bitti
paper plant
papirüs
paper production
kağıt üretimi
paper rush
papirüs
paper sack
kağıt torba
paper tape
(Bilgisayar,Teknik) kağıt şerit
paper tray
(Bilgisayar) kağıt tepsisi
paper trays
(Bilgisayar) kağıt tepsileri
paper type
(Bilgisayar) kağıt türü
paper work
kağıt işi
paper bag
kâğıt torba
paper capacitor
kâğıtlı kondansatör
paper chromatography
kâğıt kromatografisi
paper chromatography
renkli fotograf kağıdı
paper cup
kağıt bardak
paper currency
tedavüldeki para
paper currency
kağıt para
paper cutter
mektup açacağı
paper feed
kağıt besleme
paper feeding
kağıt beslemesi
paper hanger
duvar kâğıdı kaplayan kimse
paper mill
kâğıt fabrikası
paper money
kâğıt para

Hiçbir hükümet arazisi kağıt para ile satın alınamıyordu. - No government land could be bought with paper money.

Daha fazla kağıt para kullanımını girdiği için değeri düştü. - As more paper money came into use, the value fell.

paper money
banknot
paper office
devlet arşivi
paper profit
fiktif kâr
paper profit
kâğıt üzerindeki kâr
paper registration
kağıt ayarlama
paper release
kağıdı bırakma
paper tape
kağıt bant
paper tape
kâğıt bant
paper tape reader
kağıt bant okuyucusu
paper airplane
Kağıt uçak
paper backed
Kağıt destekli
paper bag
kese kağıdı
paper board
kağıt tahta
paper bound book
Kağıt bağlı kitap
paper bound copy
Kağıt bağlı kopya
paper case
Kağıt durumda
paper clay
Seramik çamuruna belli oranlarda kağıt karıştırılmasıyla elde edilen karışımm
paper clip
Ataç, kâğıt masası
paper clock 13th lace textiles/furs
/ Kürkler kağıt saat 13. dantel tekstil
paper cloth
havlu peçete /kağıt havlu
paper cut
Kâğıt kesiği veya benzer ince kesik
paper cutter bar
giyotin bar
paper cutting machine
kağıt kesme makinesi
paper doesnt blush
Kağıt doesnt allık
paper fastener
Kağıt raptiye
paper feeder
kağıt besleyici
paper file
kağıt dosya
paper girl
Kağıt kız
paper guide
kağıt kılavuzu
paper hanger
Kağıt askısı
paper jam
kağıt sıkışması
paper kite
kağıt uçurtma
paper moneys
Kağıt paralar
paper opacity
Kağıt dönüklük
paper over
Kağıt üzerinde
paper plane
kağıttan uçak
paper puncher
Kâğıt delgeci
paper reflectance
Kağıt yansıtma
paper release
kâğıdı bırakma
paper roll
kağıt rulo
paper round
Kağıt yuvarlak
paper round
Gazete dağıtıcılığı
paper shoes
kağıt ayakkabılar
paper shredder
Kağıt öğütücü makine
paper skip
Kağıt atlamak
paper stack
kağıt yığınının
paper standard
kağıt para standardı
paper tape code
kağıt bant kodu
paper tape punch
kağıt bant delici
paper tape verifier
kağıt bant gerçekleyici
paper thin
(deyim) İpince: "These office walls are paper thin. You can hear everything said in the next office."
paper tiger
kağıt kaplan
paper tiger
güçsüz olmasına rağmen güçlü görünen kişi, şey
paper towels
kağıt havlular
paper trail
kağıt izi
paper transaction
Kaydı işlem
paper work
(Ekonomi) Evrak işleri
money
{i} mangır
money
{i} nakit

Benim için, vakit nakit değildir. - For me, time is not money.

Vaktin nakit olduğu gerçekten söylenilmektedir. - It is truly said that time is money.

money
{i} tıkır [arg.]
money
para kırmak
money
(Argo) canlı

Leyla, parası için Fadıl'ı canlı canlı yaktı. - Layla burned Fadil alive for his money.

money
patpat
papers
kimlik
papers
(Ticaret) belgeler

Dosyadaki bazı önemli belgeler kayıp. - Some important papers are missing from the files.

Tom arkasında bazı belgeler sakladı. - Tom hid some papers behind his back.

money
servet

Mary servete konduktan sonra bir alışveriş çılgınlığına devam etti. - Mary went on a shopping spree after coming into some money.

papering
kâğıtla kaplama
papers
bildiriler
money
even money yarışta iki tarafln eşit meblâğlarla bahis tutuşması
money
money order posta havalesi
money
easy money kolay kazanılmış para
money
money belt para taşlmaya elverişli kuşak
money
(isim) mangır, para, nakit, tıkır [arg.]
money
money market piyasa
money
para yerine geçen şey
papering
{i} kağıtla kaplama
papering
{f} kağıtla kapla: prep.kağıtla kap
papers
kâğıtlar

Sınav kâğıtlarını öğretmene uzattım. - I handed the examination papers in to the teacher.

Evrak çantam kağıtlarla doludur. - My briefcase is full of papers.

papers
{i} evraklar

Tüm evraklar bantlandı ve kasada muhafaza edildi. - All the papers were taped up and kept in the safe.

Evrakların hepsini bir araya toplar mısın? - Can you gather all of the papers together?

papers
{i} kimlik belgeleri

Biz kimlik belgelerimizi güvenlik masasına göstermek zorunda kaldık. - We had to show our papers at the security desk.

Englisch - Englisch
To document; to memorialize

After they reached an agreement, their staffs papered it up.

A written document that reports scientific or academic research and is usually subjected to peer review before publication in a scientific journal or in the proceedings of a scientific or academic meeting (such as a conference, a workshop or a symposium)
A written document, generally shorter than a book (white paper, term paper), in particular one written for the Government
Wallpaper
A sheet material used for writing on or printing on (or as a non-waterproof container), usually made by draining cellulose fibres from a suspension in water
A newspaper or anything used as such (such as a newsletter or listing magazine)
money
Insubstantial

paper tiger.

A university course
Made of paper

paper plane.

A book is made of paper. - Books are made out of paper.

Wrapping paper
To apply paper to

to paper the hallway walls.

{n} a substance mad of rags
{a} slight, thin
{v} to hang or cover with paper, to note
cover with paper; "paper the box"
In he recycling business, refers to products and materials, including newspapers, magazines, office papers, corrugated containers, bags and some paperboard packaging that can be recycled into new paper products
To wallpaper
Think "tatami mats" from Japan Twisted paper weaves are surprisingly durable and the next new trend in natural-fiber area rugs
Negotiable evidences of indebtedness; notes; bills of exchange, and the like; as, the bank holds a large amount of his paper
See Paper hangings, below
A substance in the form of thin sheets or leaves intended to be written or printed on, or to be used in wrapping
In general, matted or felted sheets of predominantly cellulose fibres, formed on a fine screen from a water suspension of the fibres Papers can be hand or machine made Traditional Western papers were made from cotton or linen rags Modern papers are made from wood fibres The type of wood pulp used to make the paper will influence its expected lifespan - alkaline papers are usually more stable than acidic papers; groundwood papers contain high amounts of lignin and have a short lifespan Japanese paper is made by traditional methods from a variety of plant fibres - valued for its properties of flexibility, strength and permanence
A paper is a newspaper. I'll cook and you read the paper
a newspaper as a physical object; "when it began to rain he covered his head with a newspaper"
waraq pepper filfil pen, pencil kalam pick this up erfah haza foak pipe wrench mufta pipe please men fadlak Please, have a coffee Etfadal echrab kahwa poison sem pull the slips erfah slips pull eshab pull in the shoe eshab el shoe pump tromba push tongs back zok el lesan wara push zok put tongs on daa tongs or hot tongs put it there hot honak put it hot put in new gasket rakib kaskit jadeed put bolt in rakek burghe put this hot haza
In the recycling business, refers to products and materials, including newspaper, magazines, office paper, corrugated containers, bags and some cardboard packaging that can be recycled into new paper products
A term used to describe any short-term debt instrument
medium for written communication; "the notion of an office running without paper is absurd"
A mortgage, deed of trust, or land contract, which is given instead of cash
To fold or inclose in paper
made of paper; "they wore paper hats at the party
Cloth or paper covered with powdered carborundum
A paper prepared by a government or a committee is a report on a question they have been considering or a set of proposals for changes in the (Hukuk) a new government paper on European policy. see also Green Paper, White Paper
Paper is a material that you write on or wrap things with. The pages of this book are made of paper. He wrote his name down on a piece of paper for me She sat at the table with pen and paper. a sheet of pretty wrapping paper. a paper bag
thin sheet of material made of cellulose pulp, derived mainly from wood, but also from rags and certain grasses, and processed into flexible leaves or rolls Used primarily for writing, printing, drawing, wrapping, and covering walls
{i} thin sheets of fibrous material used to write on; newspaper; article; essay; wallpaper; questionnaire
Money market instruments, commercial paper and other
If you paper a wall, you put wallpaper on it. We papered all four bedrooms The room was strange, the walls half papered, half painted
To put on paper; to make a memorandum of
made of paper; "they wore paper hats at the party"
It is made of rags, straw, bark, wood, or other fibrous material, which is first reduced to pulp, then molded, pressed, and dried
A printed or written instrument; a document, essay, or the like; a writing; as, a paper read before a scientific society
A medicinal preparation spread upon paper, intended for external application; as, cantharides paper
Sales slips, credit slips, cash disbursement slips, and other obligations indicating use of a card or a card account Also referred to as 'media '
If you put your thoughts down on paper, you write them down. It is important to get something down on paper
{s} made from paper; on paper
A paper is an essay written by a student. the ten common errors that appear most frequently in student papers. see also term paper
a scholarly article describing the results of observations or stating hypotheses; "he has written many scientific papers"
A mortgage, deed of trust or land contract provided in lieu of cash
The name for all kinds of matted or felted sheets of fiber (usually vegetable, but sometimes mineral, animal or synthetic) formed on a fine screen from a water suspension Paper derives its name from papyrus, a sheet made by pasting together thin sections of an Egyptian reed (Cyperus papyrus) and used in ancient times as a writing material Paper and paperboard are the two broad categories of paper Paper is usually lighter in basis weight, thinner, and more flexible than paperboard Its largest uses are for printing, writing, wrapping, and sanitary purposes, although it is employed for a wide variety of other uses
a report or document presented to a house of Parliament parliamentary paper: a paper which has been presented to Parliament and published in the Parliamentary Papers series
You can refer to newspapers in general as the paper or the papers. You can't believe everything you read in the paper
A short-term negotiable debt security or promise to pay
Paper agreements, qualifications, or profits are ones that are stated by official documents to exist, although they may not really be effective or useful. We're looking for people who have experience rather than paper qualifications
a material made of cellulose pulp derived mainly from wood or rags or certain grasses cover with paper; "paper the box"
Your papers are sheets of paper with writing or information on them, which you might keep in a safe place at home. Her papers included unpublished articles and correspondence
Laid paper is made by hand in a mold, where the wires used to support the paper pulp emboss their pattern into the paper This pattern of closely spaced, crossing lines can be seen when the paper is held up to light Laid paper often has a watermark Wove paper is made by machine on a belt and lacks the laid lines False laid lines can be added to machine-made paper Though wove paper was invented in the eighteenth century and laid paper is still produced, the majority of prints made prior to 1800 are on laid paper and the majority of prints made subsequently are on wove paper China paper is a very thin paper, originally made in China, which is used for chine appliqué prints
If something seems to be the case on paper, it seems to be the case from what you read or hear about it, but it may not really be the case. On paper, their country is a multi-party democracy
To cover with paper; to furnish with paper hangings; as, to paper a room or a house
Of or pertaining to paper; made of paper; resembling paper; existing only on paper; unsubstantial; as, a paper box; a paper army
A paper containing (usually) a definite quantity; as, a paper of pins, tacks, opium, etc
A term used for the material that is fed through a laser printer Also refers to the photographic material that can be used in an imagesetter as an alternate to film
A printed sheet appearing periodically; a newspaper; a journal; as, a daily paper
disapproval If you say that a promise, an agreement, or a guarantee is not worth the paper it's written on, you mean that although it has been written down and seems to be official, it is in fact worthless because what has been promised will not be done. Matted or felted sheet, usually made of cellulose fibres, formed on a wire screen from water suspension. Source materials include wood pulp, rags, and recycled paper. The fibres are separated (by processes that may be mechanical, chemical, or both) and wetted to produce paper pulp, or stock. The pulp is filtered on a woven screen to form a sheet of fibre, which is pressed and compacted to squeeze out most of the water. The remaining water is removed by evaporation, and the dry sheet is further compressed and often (depending on the intended use) coated or infused with other substances. Types of paper in common use include bond paper, book paper, bristol (or bristol board), groundwood and newsprint, kraft paper, paperboard, and sanitary paper (for towels, napkins, etc.). See also calendering; Fourdrinier machine; kraft process. paper birch paper chromatography paper folding Federalist papers Pentagon Papers
a daily or weekly publication on folded sheets; contains news and articles and advertisements; "he read his newspaper at breakfast"
Your papers are official documents, for example your passport or identity card, which prove who you are or which give you official permission to do something. They have arrested four people who were trying to leave the country with forged papers. = identification
{f} cover with wallpaper
Made from the pulp of trees Paper is digested in a sulfurous solution, bleached and rolled into long sheets Acid rain and dioxin are standard by products in this manufacturing process
An archaic but amazingly persistent storage medium made of wood pulp Reported continually over the last half-century to be destined for imminent obsolescence with the incipient advent of the paperless office Sometimes used with a typewriter
Paper Scissors Stone
The game Rock Paper Scissors
paper aeroplane
A toy aeroplane made by folding up a sheet of paper
paper aeroplanes
plural form of paper aeroplane
paper airplane
A toy airplane made by folding up a sheet of paper
paper airplane
An aircraft under development
paper airplanes
plural form of paper airplane
paper ballots
plural form of paper ballot
paper boards
plural form of paper board
paper candidate
An election candidate with little chance of winning, added to the ballot for publicity and to increase the number standing
paper candidates
plural form of paper candidate
paper clip
A small, folded, wire or plastic device used to hold sheets of paper together
paper clips
plural form of paper clip
paper cut
a wound caused by a piece of paper or any thin, sharp material which can slice through a person's skin
paper cuts
plural form of paper cut
paper flower
A plant, Bougainvillea glabra and its flower head, so called for the papery bracts
paper flower
A plant, the peach-leaved bellflower, Campanula persicifolia, and its flower
paper flower
A plant, Psilostrophe cooperi, and its flower
paper hat
Any of several hats made from paper; especially ones made from crepe paper as a party novelty, or ones constructed from newspaper and traditionally worn by printers
paper jam
A malfunction in a computer's printer or a photocopier or similar device occurring when sheets of paper become jammed inside
paper mill
A factory devoted to making paper from wood pulp and other ingredients
paper mills
plural form of paper mill
paper nautilus
A pelagic octopus of genus Argonauta, found in warm seas, whose females produce a paper-thin egg case resembling a shell into which she deposits her eggs
paper plane
Short form of paper airplane
paper planes
plural form of paper plane
paper profit
Apparent profit shown in accounts but not realized in an expendable form

The company had paper profits of two million dollars, but everyone knew that depreciation neant they had really lost 10 million.

paper profits
plural form of paper profit
paper round
A trip where a paperboy delivers newspapers to the subscribers' houses
paper shop
A newsagency; a shop that sells newspapers and often other goods such as sweets and cigarettes
paper shops
plural form of paper shop
paper snowflake
A piece of paper that has been folded many times and then cut so that when it is opened a figure that looks like a snowflake has formed
paper snowflakes
plural form of paper snowflake
paper tape
an early sequential digital storage medium consisting of a long roll of paper, each character being coded as a pattern of punched holes; originally used with teletype machines
paper ticket
a conventional airline ticket, consisting of a coupon for each flight together with other administration coupons. (Compare e-ticket)
paper tiger
A seemingly fierce person or thing without the ability to back up their words

The League of Nations was by this time scarcely even a paper tiger, devoid of credibility since its divisions and pusillanimity had been so clearly laid bare following Mussolini's invasion of Abyssinia in the autumn of 1935.

paper tigers
plural form of paper tiger
paper towel
A sheet of absorbent paper, used for cleaning and food preparation, usually sold in and dispensed from rolls
paper toweling
Paper towels collectively
paper towels
plural form of paper towel
paper trail
the records left by a person or organization in the course of activities
paper trail
A written record, history, or collection of evidence

Keep a good paper trail in case anyone asks you why you arrived at that conclusion.

paper trails
plural form of paper trail
paper-airplane
Attributive form of paper airplane
paper-plane
Attributive form of paper plane

paper-plane thrower.

paper clay
Paper clay (sometimes referred to as fiberclay) is any clay body to which processed cellulose fibre (paper being the most common) has been added. Clays that have been converted to paper clay include earthenware, terra cotta, stoneware, porcelain and bone china
paper cut
A paper cut occurs when a piece of paper or other thin, sharp material slices a person's skin. Paper cuts, though named from paper, can also be caused by other thin, stiff materials, such as aluminium foil, thin blades of grass, or film negatives. Although a loose paper sheet is usually too soft to cut, it can be very thin (sometimes as thin as a razor edge), being then able to exert high levels of pressure, enough to cut the skin. Paper cuts are most often caused by paper sheets that are strongly fastened together (such as brand new paper out of a ream), because one single paper sheet might be dislocated from the rest. Thus all the other sheets are holding this dislocated sheet in position, and the very small part held away from the rest can be stiff enough to act as a razor
paper mate
Paper Mate, is a trademark of Sanford L.P., a Newell Rubbermaid company. Sanford L.P. is a company that makes stationery and office products. Sanford's other brands include CardScan, Dymo, Expo, Foohy (formerly Colorific), Liquid Paper, Mimio, Parker, Pelouze, Prismacolor, Rolodex, Rotring, Sensa, Sharpie, Sharpie Accent, Uni-ball, and Waterman. They are best known for their Sharpie markers and their "PhD multi pen/pencil/stylus", which is endorsed by the American Physical Therapy Association (APTA) for the reduced writing fatigue produced by its grip to the hand
paper towel dispenser
A paper towel dispenser is a device that dispenses paper towels in a public restroom when in use. It can either be operated by a handle or automatic
paperer
Agent noun of the verb, to paper; A person who hangs wallpaper
paperless
Without paper

The paperless walls of the bedroom looked grey and cheerless.

paperless
Relating to keeping of records and communicating without paper, usually electronically
paper clip
small metal or plastic clip for holding papers together
paper clip
a wire or plastic clip for holding sheets of paper together; "the paper clip was invented in 1900"
paper clip
A paper clip is a small piece of bent wire that is used to fasten papers together. A wire or plastic clip for holding sheets of paper together
paper clip
a wire or plastic clip for holding sheets of paper together; "the paper clip was invented in 1900
papered
past of paper
paperer
A person who hangs wallpaper
paperer
{i} one who hangs wallpaper, wallpaperer
papering
the application of wallpaper
papering
present participle of paper
paperless
describing an absence of paper
paperless
Paperless is used to describe business or office work which is done by computer or telephone, rather than by writing things down. Paperless trading can save time and money. the paperless office
paperless
relating to keeping of records and communicating without paper, probably electronically
papers
writing that provides information (especially information of an official nature)
papers
{i} written document that provides information; letters or diaries and other writings that a person collects
papers
Plural form of paper
papers
Official documents or identification, as a passport
paper
Favoriten