makale

listen to the pronunciation of makale
Türkisch - Englisch
article

Please tell me what you think about this article. - Bu makale hakkında düşündüklerini lütfen bana söyle.

Have you read the leading article in today's paper? - Bugünkü gazetede baş makaleyi okudun mu?

write-up
discourse
(Bilim, İlim) Paper
paragraph

I like to write short paragraphs. - Kısa makaleler yazmaktan hoşlanırım.

article (in a newspaper or magazine)
writing

I'm writing an article for the school newspaper. - Okul gazetesi için bir makale yazıyorum.

I am writing articles about strikes. - Grevler hakkında makaleler yazıyorum.

story

I recalled a newspaper story about those twins. - Şu ikizler hakkındaki gazete makalesini hatırlattım.

column

I'm always interested in reading his column. - Her zaman onun makalesini okumaya meraklıyım.

The article had three columns. - Makalenin üç sütunu vardı.

contribution
(sohbet biçiminde) causerie
write up
essay

This essay is my own. - Bu benim kendi makalem.

I hate timed essay writing. - Zamanlanmış makale yazımından nefret ederim.

feature
makale yazarı
author
makale yazmak
write an article
makale özeti
abstract of article
makale gönderen kimse
contributor
makale satırı
dateline
makale sunumu
article presentation
makale yayınlamak
publish an article
makale yazarı
paragrapher
makale çevirisi yapmak
do article translation
maliye ve ticaretle ilgili makale
city article
bilimsel makale
scientific paper
bilimsel makale
scientific article
makaleler
articles

I am writing articles about strikes. - Grevler hakkında makaleler yazıyorum.

She likes to read scientific articles. - Bilimsel makaleleri okumayı sever.

kirli çamaşırları açıklayan makale
expose
sütunlar arası makale başlığı
crossheading
sütunlar arası makale başlığı
crosshead
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Söylenen söz. Söyleme. Söyleyiş. Kelâm. Nutuk
(Osmanlı Dönemi) Bir bahsin kaleme alınışı
Bilim, fen konularıyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı
makale
Favoriten