nakit

listen to the pronunciation of nakit
Türkisch - Englisch
cash

The bank will cash your fifty dollar check. - Banka 50 dolarlık çekini nakite çevirecek.

A ring and some cash are missing. - Bir yüzük ve biraz nakit kayıpi

ready cash
prompt
groyne
(Ticaret) effective
(Politika, Siyaset,Ticaret) currency
ready
ready money, cash
in specie
ready money
hard cash
the ready
specie
liquidity
money

Many people use cash machines to withdraw money. - Pek çok insan para çekmek için nakit para çekme makineleri kullanıyor.

An old proverb says that time is money. - Eski bir atasözü zamanın nakit olduğunu söylüyor.

hard money
bankroll
nakit aktif
(Ticaret) cash asset
nakit akım tablosu
(Ticaret) cash flow statement
nakit akım tablosu
(Ticaret) cash-flow statement
nakit akış tabloları
(Ticaret) cash flow statements
nakit akış tablosu
(Ticaret) statement of cash flows
nakit akışı
(Ticaret) cash flows
nakit akışı
(Politika, Siyaset) cash-flow
nakit bakiye
(Ticaret) cash balance
nakit benzeri değerler
(Ticaret) cash equivalents
nakit benzerleri
(Ticaret) cash equivalents
nakit dengesi
(Ticaret) cash balance
nakit dışı işlemler
(Ticaret) non-cash transactions
nakit fonu
(Ticaret) imprest fund
nakit hareketi
cash flow
nakit hesapları
(Kanun) cash accounts
nakit iskontosu
(Ticaret) cash discount
nakit kontrolü
(Ticaret) cash audit
nakit mevcudu
(Ticaret) effect
nakit mevcudu
(Ticaret) cash on hand
nakit mutemedi
(Askeri) agent officer
nakit mutemedi
(Askeri) disbursing agent
nakit olarak
(Ticaret) for cash
nakit olarak
(Ticaret) in specie
nakit para
currency
nakit piyasa
(Ticaret) cash market
nakit piyasalar
(Ticaret) cash markets
nakit piyasası
(Ticaret) cash market
nakit tahsilat
(Ticaret) cash proceeds
nakit teslim değeri
(Ticaret) cash surrender value
nakit yaratan birim
(Ticaret) cash generating unit
nakit çıkışları
(Ticaret) cash outflows
nakit ödemeler
(Ticaret) cash payments
nakit ıskontosu
(Ticaret) cash discount
nakit akışı
cash flow

We have a tremendous cash flow problem. - Müthiş bir nakit akışı problemimiz var.

We've got a cash flow problem. - Bir nakit akışı sorunumuz var.

nakit para
Petty cash
nakit sıkıntısı
cash shortages
nakit çekme ücreti
(Finans) Cash withdrawal fee
nakit akım tablosu
(Hukuk) cash flow table
nakit akımı
cash flow
nakit akımı analizi
(Ticaret) cash-flow analysis
nakit akış riski
(Ticaret) cash flow risk
nakit akışı belgeleri
(Ticaret) pay throughs
nakit alacak
(Ticaret) cash receivables
nakit alacak hesabı
(Ticaret) cash receivables
nakit alım tablosu
(Ticaret) cash flow table
nakit ankes talebi
(Ticaret) demand for real balance
nakit artışı
(Ticaret) increase in cash
nakit açığı düzenlemesi
(Ticaret) cash-deficiency arrangement
nakit bileşen
(Ticaret) cash component
nakit darlığı
(Ticaret) cash insolvency
nakit dağıtıcılar
(Ticaret) cash distributors
nakit değeri
cash surrender value
nakit durumu tablosu
(Ticaret) cash statement
nakit ekonomisi
(Ticaret) cash economics
nakit fazlası
(Ticaret) surplus cash
nakit fazlası
(Kanun) cash surplus
nakit fon
(Ticaret) cash fund
nakit gelir
(Ticaret) cash return
nakit gelirleri
(Ticaret) payments flow
nakit geçiş
cash toll
nakit giriş yevmiyesi
(Ticaret) cash receipts journal
nakit girişi
cash flow
nakit girişleri
(Ticaret) cash inflows
nakit harcamalar
out of pocket expenses
nakit hesabı
cash account
nakit ile satış
(Ticaret) cash sale
nakit indirimi olanağı var mı
Is a cash discount possible
nakit indirimi verebilir misiniz
Can you give me a cash discount
nakit iş avansı
cash advance
nakit iş avansı
business cash advance
nakit işlemler
(Ticaret) cash business
nakit kabul ediyoruz
We accept cash
nakit karşılık
(Ticaret) cash reserve
nakit kaynak
(Ticaret) cash resource
nakit kaynağı
(Ticaret) cash resource
nakit kazancı
(Ticaret) cash gain
nakit kıtlığı
(Ticaret) cash shortage
nakit olarak
in cash
nakit olarak ayrılan fon
(Ticaret) cash fund
nakit olarak ödeme
(Ticaret) payment in cash
nakit olarak ödeme
encashing
nakit olarak ödemek
pay in hard cash
nakit olarak ödenmiş
encashed
nakit olmayan
noncash
nakit olmayan harçlar
(Ticaret) non-cash charges
nakit olmayan ücretler
(Ticaret) non-cash charges
nakit para
cash, hard cash
nakit para
cash, ready money
nakit para göndericisi
(Ticaret) cash sender
nakit para hediyesi
(Ticaret) cash gift
nakit para ile
(Ticaret) in hard cash
nakit paraüstü
cashback
nakit peşin ödeme
(Ticaret) net in advance
nakit peşin ödeme
net cash in advance
nakit raporu
(Ticaret) cash report
nakit rezervi
(Ticaret) cash reserve
nakit sıkıntısı
(Ticaret) shortage of cash
nakit sıkıntısında olan
short of cash
nakit sızıntısı
(Ticaret) cash leakage
nakit tediye
(Ticaret) effective pay
nakit toplamı
effects
nakit uzlaşma
(Ticaret) cash settlement
nakit çekme ücreti
(Ticaret) cash advance fee
nakit ödeme
net cash
nakit ödeme
spot cash
nakit ödeme
specie payments
nakit ödeme yapmak
(Ticaret) pay in cash
nakit ödemek
plank out
nakit ödemek
pay cash
nakit ödemek
plank down
nakit ödenen
out of pocket
nakit ödenmesi mümkün olan
callable
nakit ödeyeceğim
I'll pay cash
nakit-mevduat oranı
(Ticaret) currency-deposit ratio
eldeki nakit
(Ticaret) cash on hand
eldeki nakit avans
(Askeri) petty cash
gelecekteki nakit akışı
(Ticaret) future cash flow
Banka Kartı Nakit Çekme Komisyonu
(Finans) Bank Card Cash Withdrawal Commission
acil nakit ihtiyacı
immediate cash need
kullanılabilir nakit kredi
available cash in one's credit lineavailable cash credit
Kara ve Hava Kuvvetleri Muhabere Hizmeti (AAFES) Nakit Fonu Faaliyeti
(Askeri) AAFES Imprest Fund Activity
acil nakit
immediate cash
ana gösterge kodu; nakit ödeme; kişi tanımlama kodu; uçağı idare eden pilot
(Askeri) parent indicator code; payment in cash; person identification code; pilot in command
iskonto edilmiş nakit akımı
(Ticaret) discounted cash flow
sadece nakit
Cash only
teorik nakit
(Ticaret) theoretical cash
Türkisch - Türkisch
Englisch - Türkisch

Definition von nakit im Englisch Türkisch wörterbuch

nakit akışı yönetimi
Cash flow management
nakit
Favoriten