poliçe

listen to the pronunciation of poliçe
Türkisch - Türkisch
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
Sigorta senedi
ek poliçe
Önceden düzenlenmiş olan bir poliçeye sigorta bedelinin yükseltilmesiyle ilgili olarak düzenlenen ek belge , zeyilname
açık poliçe
Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe
ek poliçe
Önceden düzenlenmiş olan bir poliçeye sigorta bedelinin yükseltilmesiyle ilgili olarak düzenlenen ek belge
poliçe
Favoriten