tez

listen to the pronunciation of tez
Türkisch - Englisch
dissertation

That was the subject of my dissertation. - O, benim tezimin konusuydu.

Have you decided on your dissertation topic? - Tez konuna karar verdin mi?

thesis

Have you decided on the subject of your thesis? - Tez konunla ilgili karar verdin mi?

This data is for my thesis. - Bu veri benim tezim içindir.

quickly
discourse
expeditious
wing
argument
contention
swift
thesis statement
paper
phil. thesis
hasty
treatise
prompt
disquisition
thesis; treatise
promptly
piece of written research; thesis; dissertation
nimble
thesis, idea, view
quick
crisp
rapid
ahead of the game
theses

I won't try to refute your theses. - Tezini çürütmeye çalışmayacağım.

tez canlı
swift
tez canlı
hustling
tez danışmanı
(Eğitim) thesis advisor
tez elden
quickness
tez konusu
thesis subject
tez olarak
in haste
tez sıralama
(Bilgisayar) quick sort
tez yöneticisi
(Eğitim) thesis advisor
tez canlı
impetuous
tez canlı
restless

Children are often impatient and restless. - Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı.

Why are you always so restless? - Sen neden her zaman tez canlısın?

tez canlı
impatient

Children are often impatient and restless. - Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı.

tez canlı
fast
tez canlı
sharp
tez canlı
hustling, impetuous, impatient
tez canlılık
impetuosity
tez canlılık
quickness
tez canlılık
restlessness
tez cümlesi
thesis sentence
tez elden
without delay
tez hazırlamak
do a thesis
tez hazırlamak
write a thesis
tez hazırlamak
write up a thesis
tez notu
(Eğitim) thesis grade
tez sonucu
(Eğitim) thesis grade
tez vakit
soonest time
tez vakitte
within a short time
tez yapmak
do a thesis
tez yapmak
write up a thesis
tez yapmak
write a thesis
tez yazmak
do a thesis
tez yazmak
write a thesis
tez yazmak
write up a thesis
tezler
dissertations
Güzelim diye mağrur olma tez savar vakti şebab
(Atasözü) Beauty is but skin deep

Güzelim diye mağrur olma, tez savar vakti şebab.(Güzellik gelip geçicidir.).

Kara haber tez duyulur
(Atasözü) Ill (bad) news travels apace (fast)
Kötü haber tez yayılır
(Atasözü) Ill (bad) news travels apace (fast)
ayağına tez
light
canı tez
hustler
canı tez olmak
have a quick temper
kara/kötü haber tez duyulur
(Atasözü) Bad news travels fast
kötü haber tez duyulur
(Atasözü) Bad news travels fast
sayılı gün/günler çabuk/tez geçer
(Atasözü) Deadlines come to an end in no time flat
sıcak tez
hot-short
Türkisch - Türkisch
Sav. Üniversitelerde ve yüksek okullarda öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser: "Tezini mitolojiden hazırlayan gözlüklü bir delikanlı."- H. Taner
Sav veya tez, bilimsel yöntemde belli on bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış fakat mevcut bilgilerle mantıksal olarak çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan düşüncelerdir. Edebiyat dalında ise sav; atasözü anlamına gelmektedir. Bu kökten türeyen "savcı" kelimesi ise on bilgiye dayanarak, kanıtlanabilir bir düşünceyi ortaya koyan kişiyi ifade eder
(Hukuk) Teorem;iddia,sav;belli öğretim kademelerinde yükselme için gerekli yapıt
Çabuk olarak
Çabuk olan, süratli. Çabuk olarak
Üniversitelerde ve yüksek okullarda öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser
Çabuk olan, sür'atli
Sav
tez beri
Kolaylıkla, çabukça
tez canlı
Beklemeye dayanamayan, canı tez
tez vakit
En kısa süreli
canı tez
Beklemeye dayanamayan, sabırsız
içi tez
Aceleci, sabırsız, yavaş yapılan işten sıkılan
Englisch - Türkisch

Definition von tez im Englisch Türkisch wörterbuch

tez aşaması
(Biyokimya) dissertation stage

I am currently at the dissertation stage.

tez
Favoriten