strip

listen to the pronunciation of strip
Englisch - Türkisch
soymak
{i} şerit

Tam vücut tarayıcıları sanal şerit arama yapmaktadır. - Full body scanners perform a virtual strip search.

Kıyı bölgeleri nehirlerin kıyısı boyunca yer alan arazinin dar arazi şeritleridir. - Riparian zones are narrow strips of land located along the banks of rivers.

çabuk
sökmek
pervaz
(Mekanik) kuşak
{f} üstünü çıkarmak
(Denizbilim) sağmak
giysilerini çıkarmak
lamina
mahrum etmek
sıyırmak
(giysi/kabuk/vb.) soymak
soyunmak
yolmak
forma
soyup soğana çevirmek
{f} soy

O, çocuğu soydu ve onu banyoya koydu. - She stripped the child and put him in the bath.

uzun ve dar parça
(Mühendislik) şerit, lime, kuşak, band
siyir
soy(mak)
{f} çıkarmak

Giysilerimi çıkarmak istiyorum. - I just wanna strip my clothes off!

{i} striptiz

Önceki gün, seni bir striptiz kulübünde gördüm. - I saw you in the strip club the day before yesterday.

Bu, kadınlar için bir striptiz kulübü. - It's a strip club for women.

elbisesini çıkarmak
ineğin sütünü son damlasına kadar sağmak
(Nükleer Bilimler) şerit (metalurji)
sıyır,v.soy: n.şerit
strip mining madenin üstünü kazarak kö
{i} soyunma
{i} pist
tütün yaprağının orta damarını çıkarmak
{i} çubuk
{f} tahliye etmek
(Askeri) İNİŞ YERİ: Bak. "landing strip"
(off) soymak; çıkarmak; kazımak: Don't strip the bark off that branch. O dalın kabuğunu soyma. He stripped the paint off
{i} dilim
{f} örtüsünü kaldırmak
{f} striptiz yapmak
derisini veya kabuğunu soymak
{i} bant
{f} 1. (off) soymak; çıkarmak; kazımak: Don't strip the bark off that branch. O dalın kabuğunu soyma. He stripped the paint off
{f} açmak
{f} boşaltmak
{f} sütünü iyice sağmak
{f} kazımak
dizi
sınır
somun
lime
Strip casting
(demir/çelik) şerit döküm
strip bare
yolmak
strip cartoon
çizgi roman
strip clamp
şerit kelepçesi
strip coils
rulo bandlar
strip lamp
(Aydınlatma) tungsten şeritli lamba
strip load
şerit yük
strip map
(Askeri) yol krokisi
strip map
(Askeri) güzergah haritası
strip map
(Askeri) yol haritası
strip marker
(Askeri) mayın kuşağı işareti
strip method
(Askeri) şerit yöntemi
strip mining
(Madencilik) açık işletme
strip mosaic
(Askeri) şerit mozaik
strip offsets
(Bilgisayar) şerit baskılar
strip search
(Askeri) hat araması
strip sodding
(Tarım) şerit çimleme
strip steel
çelik şerit
strip theory
(Askeri) şerit teorisi
strip width
(İnşaat) şerit genişliği
strip off
elinden almak
strip off
soymak
strip away
şerit uzakta
strip cartoon
karikatür serisi
strip center
strip merkezi
strip cropping
strip kırpma
strip down
Soyunmak
strip fooseball
langırt oyununda gol yiyen tarafın her defasında bir giysisini çıkarttığı bir şekli
strip from
şerit
strip fuse
şerit sigorta
strip joint
strip ortak
strip light
şerit ışık
strip line
şerit hattı
strip off
çıkarmak
strip out
çıkarmak
strip rate
strip oranı
strip search
Elbiselerini çıkarttırarak üzerini aramak
strip tease
striptiz
strip winding
şerit sarma
strip-chart
strip-grafik
strip-loin
Kontrefile
strip-mining
strip-madencilik
strip away
soyup çıkarmak
strip chart recorder
seritli kayit aygiti
strip cipher device
(Askeri) ŞERİTLİ ŞİFRE CİHAZI: Belirli kripte sistemlerinde, şifrelemek ve şifre açmak için kullanılan Şeritli kripto cihazı
strip development
şerit gelişme
strip footing
şerit temel
strip foundation
şerit temel
strip lighting
floresan ile aydınlatma
strip lighting
çubuk lâmbalarla aydınlatma
strip mine
açık kömür ocağı
strip mining
geniş yayılımlı açık işletme madenciliği
strip of taxiway
(Havacılık) taksirut stripi
strip plot
(Askeri) ŞERİT HALİNDE ÇİZİM: Üzerine bir uçuş hattı boyunca çekilmiş fotoğraflar etraflarını belirleyen hatlar olmaksızın yerleştirilmiş bir harita veya ek bilgiler tabakası
strip s.o. of
birinden (bir şeyi) almak, birini (bir şeyden) mahrum etmek
strip search
(Askeri) HAT ARAMASI: İki referans noktası arasında, doğru bir hat üzerinde yapılan keşif
strip somebody of his job
ekmeğini elinden almak
strip someone of
birinden bir şeyi almak
strip thrust fold
örtü kıvrımı
strip to the skin
çırılçıplak soyunmak
strip to the skin
tamamen soyunmak
strip to the waist
yarı bele kadar soyunmak
strip tobacco
kurutulmuş tütün yapraklarını saplarından koparmak
steel strip
çelik şerit
starter strip
(Arılık) başlangıç peteği
stiffening strip
takviye şeridi
dental strip
(Bahçecilik, Bahçıvanlık) Dişleri beyazlatmakta kullanılan şerit
strips
şeritler

Onların meyve taşımak için kullandıkları sepetler kamış şeritlerinden yapılır. - The baskets they use to transport fruit are made with strips of cane.

Dün biraz domuz pastırması şeritleri kızartıyorken tava aniden alev aldı. - The pan suddenly caught fire while I was frying some strips of bacon yesterday.

dental whitening strip
Dişleri beyazlatmakta kullanılan şerit
detail strip
(Askeri) ayrıntılı sökme
felt strip
keçe şeridi
hook strip
askılık pervazı
landing strip
uçaklar için iniş pisti
landing strip
(Askeri) iniş yeri
landing strip
acil durum iniş yolu
leather strip
sırım
median strip
yolda refüj
metal strip
çember
mobius strip
(Matematik) möbius şeridi
panel strip
pasa
rubber strip
lastik şerit
seal strip
tapa
slide strip
kayıcı şerit
stripped
yalın
stripping
(İnşaat) kalıp alma
stripping
sıyrılma
stripping
(Denizbilim) sağım
stripping
kazıma
stripping
soyulma
stripping
(İnşaat) dekapaj
trim strip
dekor şeriti
bimetallic strip
ikimetalli şerit
bimetallic strip
bimetalik şerit
coastal strip
sahil şeridi
colour strip
renk çubuğu
comic strip
çizgi resimli öykü
comic strip
resimli komik hikaye
control strip
kontrol bandı
film strip
ders filmi
film strip
film şeridi
flight strip
uçuş koridoru
landing strip
yangın merdiveni
landing strip
iniş yolu
landing strip
iniş şeridi
leather strip
şerit deri
stripped
{f} soy

O, çocuğu soydu ve onu banyoya koydu. - She stripped the child and put him in the bath.

stripping
{f} soy
stripping
{i} soyma
stripping
sıyırma
stripping
stripping
tear a strip off
harcını vermek
weather strip
{f} pencere yalıtımı yap
weather strip
{i} kapı pencere süngeri
adhesive strip
yapışkan şerit
cartoon strip story
çizgi roman
cherokee strip
Cherokee şerit
cold strip mill
soğuk haddehane
comic strip magazine
Çizgi roman dergisi, karikatür dergisi
contact strip
(Elektrik, Elektronik) Kontak bandı, kontak plakası, bağlantı plakası
copper strip
bakır şerit
median-strip
Refüj
power strip
anahtarlı uzatma kablosu
sensitometric test strip
deneme parçası
strippable
sökülebilir
stripped
soyulmuş
stripping
soyunma
stripping
soyarak
strips
sıyırır
tear strip
Paketler kolay açılabilsin diye tutulup çekilebilecek üç
tool strip
(Bilgisayar) Programlamada C# dilinde Alet Çubuğu

Using ToolStrip with C#.

weather strip/stripping
pencere bandı, tecrit şeridi
stripping
(Nükleer Bilimler) ayrılma, soyulma
stripping
(Askeri) DÜZELTİLMİŞ KOORDİNATLARIN TAYİNİ: Tatbik edilmiş bulunan düzeltmelerin ve atış sırasında meydana gelen hataların atış esaslarından çıkarılması. Bu işlem; bir atış analizinde, herhangi bir silahın belirli bir kafileye ait cephane ile verdiği randımanı ve atış planlarında yapılan sıhhatli noktalamadan çıkarılan mesafe ile istikameti tayin için kullanılır
stripping
(isim) soyunma
Türkisch - Türkisch
Polyester filmde, polyester ile jelatin arasında bulunan bağlayıcı bir tabaka
Englisch - Englisch
To take off clothing
the uniform of a football team, or the same worn by supporters
To remove color from hair, cloth, etc. to prepare it to receive new color
To empty (tubing) by applying pressure to the outside of (the tubing) and moving that pressure along (the tubing)
a landing strip
a street with multiple shopping or entertainment possibilities
To remove all cards of a particular suit from another player. (See also, strip-squeeze.)
shortened form of striptease
To remove or take away
a long, thin piece of a bigger item
To milk a cow, especially by stroking and compressing the teats to draw out the last of the milk
a series of drawings, a comic strip
To do a striptease
The fencing area, roughly 14 meters by 2 meters
To completely take away, to plunder

He was obliged to sell his silver piece by piece; next he sold the drawing-room furniture. All the rooms were stripped; but the bedroom, her own room, remained as before.

To remove the threads from a screw or the teeth from a gear
artifact consisting of a narrow flat piece of material thin piece of wood or metal a relatively long narrow piece of something; "he felt a flat strip of muscle"
To pass; to get clear of; to outstrip
To pull or tear off, as a covering; to remove; to wrest away; as, to strip the skin from a beast; to strip the bark from a tree; to strip the clothes from a man's back; to strip away all disguisses
To pick the cured leaves from the stalks of (tobacco) and tie them into "hands"; to remove the midrib from (tobacco leaves)
a form of erotic entertainment in which a dancer gradually undresses to music; "she did a strip right in front of everyone" artifact consisting of a narrow flat piece of material thin piece of wood or metal a relatively long narrow piece of something; "he felt a flat strip of muscle" remove (someone's or one's own) clothes; "The nurse quickly undressed the accident victim"; "She divested herself of her outdoor clothes"; "He disinvested himself of his garments" draw the last milk (of cows) take off or remove; "strip a wall of its wallpaper" remove a constituent from a liquid remove the thread (of screws) remove the surface from; "strip wood" strip the cured leaves from; "strip tobacco
To take off, or become divested of, clothes or covering; to undress
To pare off the surface of, as land, in strips
To divest of clothing; to uncover
To deprive of all milk; to milk dry; to draw the last milk from; hence, to milk with a peculiar movement of the hand on the teats at the last of a milking; as, to strip a cow
a form of erotic entertainment in which a dancer gradually undresses to music; "she did a strip right in front of everyone"
strip the cured leaves from; "strip tobacco
To tear off (the thread) from a bolt or nut; as, the thread is stripped
The issuing of a projectile from a rifled gun without acquiring the spiral motion
remove a constituent from a liquid remove the thread (of screws) remove the surface from; "strip wood"
To dismantle; as, to strip a ship of rigging, spars, etc
To fail in the thread; to lose the thread, as a bolt, screw, or nut
draw the last milk (of cows) take off or remove; "strip a wall of its wallpaper"
{v} to make naked, bare, peel, divest, rob
A trough for washing ore
See Strip, v
{n} a narrow shred, slip, little piece, bit
To tear off the thread from (a bolt or nut); as, the bolt is stripped
A narrow piece, or one comparatively long; as, a strip of cloth; a strip of land
To remove the metal coating from (a plated article), as by acids or electrolytic action
To remove fiber, flock, or lint from; said of the teeth of a card when it becomes partly clogged
remove (someone's or one's own) clothes; "The nurse quickly undressed the accident victim"; "She divested herself of her outdoor clothes"; "He disinvested himself of his garments"
(or stripping) ratio: the tonnage or volume of waste material which must be removed to allow the mining of one tonne of ore in an open pit
remove the thread (of screws)
Component of a window used to display and manipulate musical events For example velocity, pitch bend etc
an airfield without normal airport facilities
A strip of something such as paper, cloth, or food is a long, narrow piece of it. a new kind of manufactured wood made by pressing strips of wood together and baking them Serve dish with strips of fresh raw vegetables
remove a constituent from a liquid
In a newspaper or magazine, a strip is a series of drawings which tell a story. The words spoken by the characters are often written on the drawings. the Doonesbury strip. see also landing strip. comic strip Gaza Strip strip mining
the piece of paper (or similar flexible material) from which a flexagon is made The strip may be of any shape
A strip is a long street in a city or town, where there are a lot of stores, restaurants, and hotels. Goff's Charcoal Hamburgers on Lover's Lane, a busy commercial strip in North Dallas
strip the cured leaves from; "strip tobacco"
Three or more unseparated stamps in a row, vertically or horizontally
(TV usage) To run consecutive episodes of a series over a period of days, at the same time each day (See also: Blockfeed, Stunt)
thin piece of wood or metal
remove all contents or possession from, or empty completely; "The boys cleaned the sandwich platters"; "The trees were cleaned of apples by the storm"
take off or remove; "strip a wall of its wallpaper"
A piece of an image (generally a band some lines) It is possible to store an image by strip in a TIFF file
For futures, buying (selling) the strip involves the simultaneous purchase (sale) of contracts of 4 or 6 consecutive delivery months in the same futures contract For options, a stock option contract made up of 2 puts and one call
A sheet of metal in which the length is many times the width
{i} long narrow piece, band; series of drawings, comic strip; runway, landing strip for aircraft; area containing a large number of shops and other commercial establishments; striptease
A length of wallcovering, cut to fit the height of the wall
An acronym for Separated Trading of Registered Interest and Principal of Securities, a strip is a bond, usually issued by the U S government, whose interest and repayment of principal are separated and sold individually as zero-coupon bonds
lay bare; "denude a forest"
A story that goes all the way across the top of the page -- or nearly so Some people will call it a strip if it goes almost all the way across Others will say it's not a true strip if there is anything above it, but will grudgingly concede the point
When the disc is forcefully knocked out of an offensive players hand The disc then returns to the thrower
The fencing area, which is 14 meters long by two meters wide
To deprive; to bereave; to make destitute; to plunder; especially, to deprive of a covering; to skin; to peel; as, to strip a man of his possession, his rights, his privileges, his reputation; to strip one of his clothes; to strip a beast of his skin; to strip a tree of its bark
A single piece of sidewall, as long as the height of the wall
(1) A combination of two puts and one call
strip away
To ignore a factor which obscures the reality

If you strip away the hype, you find that he is just an ordinary person trying to make a living, like everyone else.

strip away
To remove something bit by bit

The government has stripped away some of our basic rights by passing a series of controversial laws.

strip bar
An establishment with strippers (especially females)
strip bars
plural form of strip bar
strip cartoon
A series of illustrations depicting a humorous narrative
strip cartoons
plural form of strip cartoon
strip club
establishment whose main purpose is to have strippers
strip down
To remove inessentials from
strip down
To remove all of one's clothing
strip joint
strip club
strip joints
plural form of strip joint
strip mall
A shopping center consisting of a row of stores, typically with a parking lot in front, usually outdoors and along a road
strip mine
A mine where the material above the ore is removed (stripped) to expose it for removal and use
strip off
To remove all of one's clothes (or sometimes to remove all except underclothes, or figuratively)

The other recruits started to undress where they stood but Ledanseur was too embarrassed to strip off in front of his new comrades. He went into the shower block and undressed there.

strip off
To be removed by stripping

On an old plant, this tends to strip off in long, tough, stringy lumps, a bit like short lengths of raffia.

strip off
To remove anything by stripping, e.g. items of clothing or paint from the side of a ship

Victor sat on a rock and tried to strip off his waders, his body shaking so much that he couldn't get a decent grip.

strip poker
A variant of poker where the loser removes his/her clothes
strip strategy
A bearish options strategy that is established by buying a two puts and one call option with the same exercise price. The trader is betting on volatility
strip-mine
Alternative spelling of strip mine
strip-mine
To mine by creating a strip mine, usually for coal or tar sands

The decision to strip-mine was opposed by environmentalists.

strip-search
To remove clothes and do a body search
strip-search
A body search where the cloths are removed (stripped)
strip chart
A long paper roll on which a recording pen traces changes of a measured quantity as the paper moves past the pen at a constant rate
strip down
Get undressed, undress
strip mall
A shopping complex containing a row of various stores, businesses, and restaurants that usually open onto a common parking lot
strip-loin
A particular cut of loin of beef
strip a man of his honors
take away a person's honors, take away someone's dignity
strip act
performance in which dancers remove their clothing
strip alert
a state of readiness for domestic defense aircraft; "the Air Force will keep fighters on strip alert at bases around the country
strip away
To strip away something, especially something that hides the true nature of a thing, means to remove it completely. Altman strips away the pretence and mythology to expose the film industry as a business like any other
strip away
To strip away a layer of something means to remove it completely. Sensitive Cream will not strip away the skin's protective layer She'd managed to strip the bloodied rags away from Nellie's body
strip cartoon
A strip cartoon is the same as a comic strip. a series of drawings inside a row of small boxes that tells a short story = comic strip cartoon
strip center
strip mall, shopping complex in which the businesses are arranged in a line of one-story shops
strip club
A strip club is a club which people go to in order to see striptease. a place where people go to see performers who take off their clothes in a sexually exciting way
strip cropping
cultivation of crops in strips following the contours of the land to minimize erosion
strip down
see strip 7
strip down
get undressed; "please don't undress in front of everybody!"; "She strips in front of strangers every night for a living"
strip into spare parts
disassemble into replacement parts
strip joint
A strip joint is the same as a strip club. A nightclub or other establishment where striptease is performed. a strip club
strip light
A strip light is an electric light in the form of a long tube. an electric light that consists of a long, white fluorescent tube
strip lighting
Strip lighting is a method of lighting which uses long tubes rather than light bulbs. Other causes of migraine are VDU screens and strip-lighting. lighting provided by long, white fluorescent tubes
strip lighting
light consisting of long tubes (instead of bulbs) that provide the illumination
strip mall
A shopping complex containing a row of various stores, businesses, and restaurants that usually open onto a common parking lot. a row of shops built together, with a large area for parking cars in front of it
strip mall
shopping mall consisting of stores or restaurants located side-by-side in one long building (usually with a parking area located directly in front of the stores)
strip mall
a mercantile establishment consisting of a row of various stores and business and restaurants along a road or busy street; usually opening on a parking lot
strip mine
an open mine (usually for coal) where the seams run close to the surface extract (ore) from a strip-mine
strip mine
extract (ore) from a strip-mine
strip mine
an open mine (usually for coal) where the seams run close to the surface
strip mine
A strip mine is a mine in which the coal, metal, or mineral is near the surface, and so underground passages are not needed. An open mine, especially a coal mine, whose seams or outcrops run close to ground level and are exposed by the removal of topsoil and overburden. a very large hole that is made in the ground to remove metal, coal etc from the earth British Equivalent: opencast mining
strip miner
a miner who does strip mining
strip mining
the mining of ore or coal from an open mine
strip mining
Strip mining is a method of mining that is used when a mineral is near the surface and underground passages are not needed. Technique for the surface mining of coal by removing the soil and rock overburden above a seam and extracting the exposed mineral. The method is used to best advantage where the coal seam is thin and not deeply buried. (Thicker and deeper seams would be extracted by open-pit or underground mining.) Strip mining is most economical where flat terrain and horizontal seams permit a large area to be stripped. Where deposits occur in rolling or mountainous terrain, a contour method is used that creates a shelf with a slope on one side and an almost vertical wall on the other. A variety of equipment is used, including dozers, scrapers, hydraulic shovels, draglines, and bucket-wheel excavators. Concern over the environmental effects of strip mining have resulted in numerous requirements for the reclamation of excavated land
strip off
If you strip off your clothes, you take them off. He stripped off his wet clothes and stepped into the shower. see also strip 4
strip off
The process of separating transactions during submission of a batch for settlement For example, First Data strips off American Express transactions and sends them directly to Amex for processing
strip poker
Poker in which the losing players in each hand must remove an article of clothing. a game of poker (=card game) in which players that lose must take off pieces of their clothing
strip poker
poker in which a player's losses are paid by removing an article of clothing
strip search
The act or an instance of subjecting a person to strip-searching. Also called skin search. a process in which you have to remove your clothes so that your body can be checked, usually for hidden drugs search
strip search
searching someone for concealed weapons or illegal drugs by having them remove their clothes
strip show
event during which the performers remove their clothes while dancing on stage
strip show
a form of entertainment where people take off their clothes in a sexually exciting way
strip steak
steak from upper part of the short loin
strip to the shirt
remain lacking everything, be left with nothing
strip-mined
mined near the earth's surface by stripping
strip-search
If a person is strip-searched, someone such as a police officer makes them take off all their clothes and searches them, usually to see if they are carrying drugs or weapons. Compare body search. All 23 of them were strip-searched for drugs
strip-search
search (someone) for weapons or drugs by having the person remove their clothes; "He was strip-searched at the airport
strip-tease
burlesque, show where a woman takes off her clothes slowly and seductively
starter strip
Roll roofing or shingle strips applied along the downslope eave line before the first course of roofing and intended to fill spaces between cutout and joints of the first course
stall strip
A stall strip is a fixed aerodynamic device employed on fixed-wing aircraft to modify the airfoil used
Aragon Strip
Name given to the part of Aragon (Spain) where Catalan is spoken
Gaza Strip
An area of land along the Mediterranean coast, bordered by Egypt and Israel; it is not internationally recognised as belonging to any sovereign nation, but is governed by Hamas and militarily controlled by Israel, and is the focus for much territorial dispute and regional conflict
Mobius strip
Alternative spelling of Möbius strip
Moebius strip
Alternative spelling of Möbius strip
Möbius strip
A one-sided surface formed by identifying two opposite edges of a square in opposite senses
Möbius strip
A narrow strip given a half twist and joined at the ends, forming a three-dimensional embedding of the above
Sunday strip
A comic strip regularly published in a newspaper (or one of its supplements) on Sundays
The Strip
The four-mile stretch of Las Vegas Boulevard in Las Vegas, Nevada, running from Mandalay Bay to the Stratosphere, uncluding most of Las Vegas' major hotels and attractions
The Strip
Any of several highways in the United States, usually with numerous retail establishments
Western Strip
Aragon Strip
bi-metal strip
alternate spelling of bimetal strip
bimetal strip
A circuit breaker or thermostat consisting of two metals fused together
cant strip
a beveled strip used under flashings to modify the angle at the point where the roofing or waterproofing membrane meets any vertical element
clip strip
a retail product display, so named because it is a length of material (either plastic or metal) with clips or hooks at regular intervals, upon which merchandise is hung
comic strip
A series of illustrations, in sequence, often but not necessarily depicting something funny or political in nature
devil strip
The grassy area between the sidewalk and the street
devil's strip
Alternative form of devil strip
feathering strip
One of the tapered wood filler strips placed along the butt ends of old wood shingles to create a relatively smooth surface when reroofing over existing wood shingle roofs
field strip
To dismantle a firearm to the maximum extent possible without requiring tools
landing strip
A runway for aircraft, especially one which is auxiliary or temporary
landing strip
A cultivated pubic hair pattern in which much of the pubic hair is removed, leaving only a central vertical line or rectangle
nature strip
An area of grass beside a roadway, possibly with a few trees or shrubs, lying in between the footpath part and the roadway proper; a tree lawn
rubbing strip
A wooden or hard rubber strip running the part or whole length of a boat's hull to protect it when it locks, moored against other boats, pontoons or jetties
spike strip
A device consisting of a portable bed of nails used by police and armed forces to puncture car tires
tear a strip off somebody
To scold vigorously

The boss tore a strip off him for arriving late to the meeting.

strippable
Wallpaper that can be dry stripped from the wall leaving very little paste or residue and no damage to the wall surface
strippable
Wallcovering that can be dry-stripped from the wall leaving a minimum of paste or adhesive residue and without damage to the wall's surface
strippable
Wallpaper that can be dry-stripped, leaving a minimum amount of residue on the wall
stripped
having extraneous everything removed including contents; "the bare walls"; "the cupboard was bare"
stripped
with clothing stripped off having only essential or minimal features; "a stripped new car"; "a stripped-down budget
stripped
Simple past and past participle of strip
stripped
having only essential or minimal features; "a stripped new car"; "a stripped-down budget"
stripped
with clothing stripped off
stripping
(1) removing unwanted film from the support in knife-cutting stencils; (2) removing waste material after die cutting; (3) removing stencil and ink from screen fabric in reclaiming printing screens; (4) taping various parts of photographic positives or negatives together into desired relationship on a flat prior to preparing a stencil; may also include hand-out components
stripping
Assembling negatives in flats in preparation for making printing plates
stripping
Positioning film negatives or positives of copy and illustrations for the purpose of creating a printing plate for that ad or page Also referred to as image assembly
stripping
The unloading of a container
stripping
The process of removing cargo from a container
stripping
the removal of covering
stripping
Term for placing different negatives on a masking sheet prior to making printing plates
stripping
The placing of negatives or positives on a flat material (paper or plastic) in imposition form for platemaking
stripping
The removal of old floor polish, using a strong, and usually very alkaline, detergent and scrubbing procedures Stripping is done to small segments of the floor at a time, with each segment being thoroughly rinsed before moving to the next segment Stripping (and necessary reapplication of polish) is a very aggressive floor maintenance procedure and should be done only when absolutely necessary
stripping
The final positioning of film negative pages onto a goldenrod flat prior to plate making
stripping
The process of removing cargo from a container, or the process for pumping the last of the cargo from a liquid bulk carrier
stripping
The process of assembling and combining film or negatives to create the final four pieces of film used for four-color process printing Stripping completes the films, which are then used to create the actual printing plates
stripping
Removing old paint, varnish, etc , by using paint remover, sandpaper, heat gun, or scraping tools Also, the removal of wallpaper
stripping
Process of disengaging tooling from the workpiece
stripping
The act of one who strips
stripping
The assembling in the proper position of all photographic elements necessary to create a printing plate
stripping
the positioning of negatives or positives on a flat sheet to prepare them for creating a plate
stripping
The process of assembling and combining film and/or negatives to create the final 4 pieces of film used for process printing Stripping completes the films which are then used to create the actual printing plates
stripping
The last milk drawn from a cow at a milking
stripping
The positioning of negatives on a carrier prior to making a plate
stripping
The preparation and assembling of film prior to plate-making
stripping
The assembling of all photographic negatives or positives necessary to create a printing plate of the entire page Halftones and color separations are often stripped into the film created from an electronically assembled page
stripping
In printing, assembling negatives into position to prepare to make printing plates
stripping
In offset-lithography, the positioning of negatives (or positives) on a flat (goldenrod) prior to platemaking
stripping
present participle of strip
stripping
Stripping is the process where film negatives are positioned (imposed) in preparation for making the printing plates Litho strippers lay the films down on carrier sheets A proof is then made from the “stripped up” negatives for the client to review and approve After approval or corrections, the same stripped up negatives are then used to make the printing plates
strips
The Treasury Department's program under which eligible securities are authorized to be separated into principal and interest components, and transferred separately These components are maintained in book-entry accounts and transferred in TRADES (Treasury/Reserve Automated Debt Entry System)
strips
plural of strip
strips
Treasury program allowing investors to buy individual coupon and principal payments from a whole Treasury note or bond Acronym for Separate Trading of Registered Interest andPrincipal of Securities
strips
Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities A book-entry system operated by the Federal Reserve permitting separate trading and ownership of the principal and coupon portions of selected Treasury securities It allows the creation of zero coupon Treasury securities from designated whole bonds
strips
The Stanford Research Institute Problem Solver is a planner developed at SRI International (nee Stanford Research Institute) in 1970 The planner itself is long superseded, but the STRIPS language for describing actions has survived on its own and as a subset of P D D L
strips
Acronym for Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities STRIPS are the interest and principal payments from Treasury bonds and notes traded as individual securities
strips
The practice of separating the principal and interest on a bond creating two tradable products It was started by the brokerage industry, but is now also performed by others such as the U S government
strips
Separately Traded Registered Interest and Principal Securities
strips
One label across by some number down
strips
Same as stripped mortgage backed securities
strips
third person singular of to strip
strips
Paper strips used by air traffic controllers to maintain the status of flights under their control Paper strips were used long before the introduction of radar and are still used as a fall-back procedure in case of a system failure
strips
Sheet material, sheared into narrow long pieces
strips
SEPARATE TRADING OF REGISTERED INTEREST AND PRINCIPAL OF SECURITIES
strips
Zero-coupon Treasuries issued by the U S at a discount from face value Interest is paid as a lump sum at maturity
stript
archaic, past of strip
Türkisch - Englisch
(Tıp) stripan
stripping
stripping
strip
Favoriten