kirli

listen to the pronunciation of kirli
Türkisch - Englisch
dirty

That shirt is very dirty. It needs washing before you go to school. - O gömlek çok kirli. Okula gitmeden önce yıkanılması gerek.

The suitcase contained nothing but dirty clothes. - Valiz kirli çamaşırlardan başka bir şey içermiyordu.

grimy
dingy
grotty
nasty
dirtier

The bigger a city grows, the dirtier the air and water become. - Bir şehir ne kadar büyürse hava ve su o kadar kirli olur.

After Tom wiped the table with a dirty rag, it looked dirtier than before. - Tom kirli bir bez ile tabloyu sildikten sonra, o öncekinden daha kirli görünüyordu.

muck
as black as coal
sooty
mess

She quickly cleaned up the mess. - O, hızla kirliliği temizledi.

Help me clean up this mess. - Bu kirliliği temizlememe yardımcı ol.

pollute

The air is polluted in the big cities. - Büyük şehirlerde hava kirlidir.

It's one of the most polluted cities in the world. - O, dünyadaki en kirli şehirlerden biridir.

contaminated
fouled
dull, indistinct, gray (light)
(woman) who is having a period, menstruating
venous
impure
unclean
grubby
smudgy
soiled
squalid
dirty, soiled, filthy; polluted
blemished, sullied (honor)
dirty, filthy, foul, sordid, squalid, dingy, nasty, scruffy, grubby
dirty laundry

Do you have any dirty laundry? - Hiç kirli çamaşırınız var mı?

Don't air your dirty laundry in public. - Kirli çamaşırlarını herkesin önünde havalandırma.

bedraggled
filthy

You always leave your bike filthy. - Bisikletini her zaman kirli bırakıyorsun.

You always leave your bikes filthy. - Bisikletlerini her zaman kirli bırakıyorsun.

draggled
(kan) venose
spotted
befouled
sordid
miry
messy
begrimed
foul

The dirty clothes left a foul odor in the air of the locker room. - Kirli giysiler soyunma odasının havasında iğrenç bir koku bıraktı.

The air in this room is foul. - Bu odanın havası kirli.

scruffy
polluted

This river is not polluted. - Bu nehir kirli değildir.

I would very much like the place where I live to be less polluted. - Yaşadığım yerdeki kirliliğin daha az olmasını çok isterdim.

muddy
uncleanly
frowsy
filth

I always leave my bicycle filthy. - Ben her zaman bisikletimi kirli bırakırım.

I've been involved in a filthy trade. - Kirli bir takasa karıştım.

kir
dirt

Dirty house, dirty floor. - Kirli ev, kirli zemin.

Soap helps remove the dirt. - Sabun kiri çıkarmaya yardım eder.

kirli motor yağı
sludge
kirli bomba
dirty bomb
kirli gaz
exhaust
kirli hava
(Çevre) polluted air
kirli hava kütlesi
smog
kirli kan
(Anatomi) venous blood
kirli olma durumu
(Çevre) pollution
kirli ses
(Muzik) distortion
kirli sis
(Çevre) skog
kirli su
(Çevre,Teknik) polluted water
kirli su
dirty water
kirli su
contaminated water
kirli sular
(Çevre) waste waters
kirli ve düzensiz (yer)
slatternly
kirli yün
(Teknik,Tekstil) grease wool
kirli yün
(Teknik,Tekstil) greasy wool
kirli çamaşır
dirty linen
kirli çamaşırlar
laundry
kirli ürün
(Tekstil) dirty product
kirli sakal
Stubble
kirli sakal
five o'clock shadow
kirli sarı
dirty yellow
kirli (kan)
venose
kirli beyaz
brooken white
kirli beyaz
tattletale gray
kirli beyaz
off-white
kirli beyaz
tattletale grey
kirli bir halde
dingily
kirli bir halde
dirtily
kirli bir halde
bedraggledly
kirli bir şekilde
impurely
kirli bir şekilde
grimily
kirli dalgalanma
(Ticaret) dirty floating
kirli drenaj sistemi
(Mekanik) contaminated drainage system
kirli gemi
(Askeri,Ticaret) dirty ship
kirli hanım peyniri
a soft white cheese
kirli hava kanalı
foul-air flue
kirli
dirty business
kirli işleri yürüten kimse
hatchet man
kirli kan
venose blood
kirli kokoş
(Konuşma Dili) filthy, smelly child
kirli konşimento
(Kanun) foul bill of lading
kirli konşimento
(Kanun) claused bill of lading
kirli konşimento
(Ticaret) dirty bill of lading
kirli konşimento
(Kanun) unclean bill of lading
kirli olarak
drumly
kirli olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) automysophobia
kirli olmak
be polluted
kirli para kazanan kimse
spiv
kirli safra
dirty ballast
kirli sakal
stubbly
kirli sakal (bir günlük)
five o'clock shadow
kirli sepeti
dirty-clothes basket/hamper, dirty-laundry basket/hamper
kirli su pompası
dirty water pump
kirli tırnak
black fingernail
kirli tırnak
dirty fingernail
kirli yün
grease wool, greasy wool, wool in the yolk
kirli çamaşır
dirty linen, laundry
kirli çamaşır
1. dirty clothes, dirty laundry. 2. dirty linen, misdeeds
kirli çamaşır
family skeleton
kirli çamaşır
skeleton in the closet
kirli çamaşır
skeleton in the cupboard
kirli çamaşırları açıklama
expose
kirli çamaşırları açıklayan makale
expose
kirli çamaşırlarını açığa çıkarmak
debunk
kirli çamaşırlarını ortaya dökmek/çıkarmak
to reveal (someone's) misdeeds, wash (someone's) dirty linen in public
kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak
gibbet
kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak
to show one's misdeeds
kirli çıkı
wealthy miser
kirli çıkı/çıkın
wealthy miser
kir
{i} grime

Tom is covered in dirt and grime. - Tom kir ve pislikle kaplı.

Soap can clean grime. - Sabun kiri temizleyebilir.

kir
stain
kir
impure
kir
dreck
kir
smudge
kir
foul

Cigarette smoke fouls the air in a room. - Sigara dumanı odadaki havayı kirletir.

Smokers foul up the air. - Sigara içenler havayı kirletmektedir.

kir
muck
kir
(Mekanik) impurity
kir
{i} scouring
kir
filthiness
kir
foulness
kir
dinginess
kir
soil

Don't let it get soiled. - Bunun kirlenmesine izin vermeyin.

kirli su birikintisi
puddle
kir
{f} fracture
kir
hoar
kir
moorland
beyindeki kirli kan kanalı
sinus
kir
dirt, filth, grime
kir
suhly
kir
smirch
kir
tarnish
kir
filth

You always leave your bikes filthy. - Bisikletlerini her zaman kirli bırakıyorsun.

I always leave my bicycle filthy. - Ben her zaman bisikletimi kirli bırakırım.

kir
smear
kir
mire
kir
breake
kir
sullage
kir
dingy
kir
smut
kir
offsouring
çamaşır (kirli/yıkanmış)
washing
Englisch - Englisch

Definition von kirli im Englisch Englisch wörterbuch

kir
A cocktail made with a measure of crème de cassis topped up with white wine
kir
A drink consisting of a mixture of white wine and an alcoholic blackcurrant drink
kir
A drink consisting of dry white wine or champagne flavored with cassis
Türkisch - Türkisch
Temiz olmayan, kirlenmiş
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
Yasal, etik olmayan
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves: "Perdeci, çapaklı gözlerini kirli yumruklarıyla ovuşturarak cevap verdi."- P. Safa
Toplumun değer yargılarına aykırı olan
Toplumun değer yargılarına aykırı olan: "Bu isim bana bir zamanlar İstanbul'un en kirli âlemlerinde yuvalanmış bir simayı hatırlattı."- H. Z. Uşaklıgil
kirli kan
Toplardamarların kalbe götürdüğü kan
kirli sarı
Koyu ve donuk sarı renk
kirli çamaşır
Yasal olmayan, saklı gizli iş
kirli çamaşır
Kirlenmiş giyecek
kirli çıkı
Cimrilikle zengin olmuş kimseler için söylenir
kirli çıkın
bakınız: kirli çıkı
Kir
(Osmanlı Dönemi) LEK'
Kir
şaibe
Kir
(Osmanlı Dönemi) KANEME
Kir
çirk
Kir
(Osmanlı Dönemi) TABA'
Kir
pasak
Kir
(Osmanlı Dönemi) NEDL
Kir
kir pas
Kir
pislik
Kir
(Osmanlı Dönemi) KELE'
Kirli su birikintisi
likit
KÎR
(Osmanlı Dönemi) Katran, zift
kir
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
kir
Utanılacak durum, leke, şaibe
kir
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik: "Yanaklarında yer yer kirle karışmış göz yaşı var."- H. E. Adıvar
Englisch - Türkisch

Definition von kirli im Englisch Türkisch wörterbuch

kir
Siyah frenküzümü ile tatlandırılmış aperatif beyaz şarap veya şampanya
kirli
Favoriten