lights

listen to the pronunciation of lights
Englisch - Türkisch
manca
hayvan akciğeri
akciğer/ışık
light yan/yak/aydınlat
{i} ışıklar

Işıkları kapatır mısın? - Could you turn off the lights?

Onlar genellikle kırmızı ışıklarda parmaklarını şakırdatırlar. - They usually drum their fingers at red lights.

{i} gözler

Elektrik lambaları onun gözlerini kamaştırdı. - The electric lights dazzled her eyes.

{i} açık renkler
(Askeri) fener

Birisi fenerleri alabilir mi? - Could someone get the lights?

Light
(isim) Işık

Güneş bizi ışık ve ısı verir. - The sun gives us light and heat.

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

light
aydınlık

Dışarısı hâlâ aydınlık. - It is still light outside.

Burası okumak için yeterince aydınlık değil. - It's not light enough in here to read.

light
hafif

Onu hafife almasan iyi olur. - You'd better not make light of him.

Sorumluluk omuzda hafiftir. - The burden is light on the shoulder.

light
{i} ışık

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

Güneş bizi ışık ve ısı verir. - The sun gives us light and heat.

light
{i} nur

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

lights out
yat borusu
lights out
yatma zamanı
lights up
yanar
lights out
lâmba söndürme zamanı
light
{f} yakmak, tutuşturmak; yanmak, tutuşmak
light
{f} yakmak

Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. - It is better to light a candle than to curse the darkness.

light
{s} ince

İyi olması için pâte brisée ince ve dilimler hâlinde olmalıdır. - To be good, pâte brisée should be light and flaky.

Bu dizüstü bilgisayar ince ve hafif. - This laptop is thin and light.

light
{i} ışık veren şey: Turn off the lights. Lambaları kapatın
light
{s} açık

Onun yeşil gözleri ve açık kahverengi saçı var. - She has green eyes and light brown hair.

Çiti Tom'a açık yeşile boyattık. - We had Tom paint the fence light green.

light
{f} aydınlanmak
light
lâmba

Kırmızı lamba tehlike halinde yanar. - The red lamp lights up in case of danger.

Ben karanlıkta lamba anahtarını hissettim. - I felt for the light switch in the dark.

coherent lights
koherent ışık
coherent lights
eşevreli ışık
light
eksik
light
çakmak yakmak
light
az
light
(Askeri) (yelken vb) yürütmek
light
(Sanat) ışıklamak
light
sigara yakmak
light
hafifçe

Tom Mary'yi dudaklarından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the lips.

Her zaman hafifçe giyinirim. - I dress lightly all the time.

light
ışıklı

Bu ayakkabılar ışıklı. - These shoes have lights in them.

light
çevik
light
ufak
light
kararsız
light
pencere gözü
light
budala
light
(Askeri) ilerletmek
light
far

Biz problemi kültürel farklılıklar ışığında düşünmek zorundayız. - We have to consider the problem in the light of cultural differences.

Tom otomobilin sis farlarını açtı. - Tom turned on the car's fog lights.

light
ahmak
light
yüksüz
light
odun yakmak
light
parıldamak
light
az eşya ile

Genellikle az eşya ile seyahat etmeye çalışırım. - I usually try to travel light.

light
tutuşmak
light
az yükle
light
ateş (sigara vb için)
light
ateş

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

Sigaram için bana bir ateş ver. - Give me a light for my cigarette.

light
soba yakmak
light
(Dilbilim) hafif vurgulu
light
hafifmeşrep
light
fayrap etmek
light
şavk
light
ışıldamak
light
hafif bir şekilde
light
ehemmiyetsiz
light
az bagajla
light
yükü hafif

Yükü hafifletmek zorundayız. - We have to lighten the load.

light
gerçekleşmek
light
(Gıda) kibrit yakmak
light
gailesiz
light
açık renk
light
çırağ
northern lights
aurora borealis
running lights
farlar
traffic lights
(Askeri) trafik ışığı
warning lights
uyarı ışıkları
warning lights
(Otomotiv) ikaz lambaları
according to one's lights
imkân kadar
according to one's lights
edasında
according to one's lights
özünün anlayışına göre
according to one's lights
öz bildiği gibi
according to one's lights
öz kaidesinde
light
(renk) açık
light
(uyku) hafif
light
parlaklık
light
be.hafifçe
light
fazla yük almayarak
light
parlamak/parlatmak
light
parlak

Parlak ışık Markku'yu rahatsız etti. - The bright light disturbed Markku.

Meydan parlak ışıklarla aydınlatıldı. - The square was illuminated by bright lights.

light
ışık vermek

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

light
yakmak/yanmak
light
gün ışığına kavuşma
light
{f} yak

Adam bir çakmakla bir sigara yaktı. - The man lit a cigarette with a lighter.

Işığı yak. Bir şey göremiyorum. - Switch on the light. I can't see anything.

light
yüksüz olarak
light
sevinç ya da heyecan pırıltısı
light
bakış açısı
light
(kibrit/çakmak/vb.) ateş
light
anlaşılma
light
gün ışığı

Sami bir daha gün ışığını görmeyi hak etmiyor. - Sami doesn't deserve to see the light of day again.

Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı. - Fadil's devastating fate finally came to light.

light
pırıltı

Karanlık pencereden gelen bir ışık pırıltısı vardı. - There was a glimmer of light from the dark window.

light
lamba

Ben karanlıkta lamba anahtarını hissettim. - I felt for the light switch in the dark.

Tom yemek odası lambasını açtı. - Tom flipped on the dining room light.

light
güneş ışığı

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

Bir güneş tutulması ay güneş ışığını engellediği zaman olur. - A solar eclipse is when the Moon blocks the light from the Sun.

northern lights
kuzey ışığı
polar lights
kutup ışınları
position lights
seyir ışıkları
traffic lights
trafik ışıkları
light
açık (renk)
Chem Lights
Lazer Çubuğu, Floresan ÇubukSYNONYMS= Chem Lights = Glowsticks = Lightsticks
Turn on the lights to save your eyes
Gözlerinizi yormamak için ışığı açın
according to one´s own lights
kendi inançlarına göre
angle of approach lights
yaklaşma acısı ışıkları
brake lights
fren lambaları
feast of lights
ışık şöleni
flashing lights
yanıp sönen ışıklar
fog lights
(Otomotiv) Sis farları
foot lights
ayak ışıkları
head lights
farları
indication lights diffraction
gösterge ışıkları kırınım
landing lights
iniş ışıkları
light
ışığı

Lütfen ışığı açar mısınız? - Could you turn on the light please?

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

light
ışık yak(mak)
the lights are on
ışıklar açık
Light
(isim) Nuri
Light
(isim) Ziya
Turn on the lights to
Gözlerinizi yormamak için ışığı açın
according to one's own lights
kendi inançlarına göre
ancient lights
(Kanun) pencere açma hakkı
ancient lights
(Kanun) pencere irtifakı
approach lights
(Havacılık) yaklaşma ışıkları
bank of lights
sahne ışıkları
blinking lights
yanıp sönen ışıklar
boundary lights
(Havacılık) sınır ışıkları
bright lights
(otomobil farlarına ait) uzunlar
calf’s lights
(Gıda) dana akciğeri
check the tail lights, please
arka lâmbaları kontrol edin lütfen
console lights
(Bilgisayar) konsol ışığı
fuselage lights
(Askeri) gövde lambaları
go through the traffic lights
kırmızı yanarken geçmek
go through the traffic lights
trafik ışıklarını geçmek
go through the traffic lights
ışıkları geçmek
go through the traffic lights
kırmızıda geçmek
indicating lights
gösterge ışıkları
light
fazla yük olmadan
light
{f} (attan/arabadan) inmek
light
{i} ışıltı
light
üzerine düşmek
light
ayağına tez
light
açık/aydınlık/hafif
light
{f} rastlamak
light
{s} endişesiz
light
{f} ışık tutmak
light
light out aceleyle yola çıkmak
light
{f} inmek
light
{s} fingirdek
light
{f} neşelendirmek
light
inmek light into azarlamak
light
(Tıp) Hayvan akciğeri
light
{f} ışık saçmak
light
{f} konmak
light
{f} aydınlatmak
light
{i} deniz feneri

Hâlâ deniz fenerine gitmek istiyor musun? - Do you still want to go to the lighthouse?

Tom, deniz feneri bekçisi ve yalnız bir hayat sürüyor. - Tom is a lighthouse keeper and leads a lonely life.

light
{s} umursamaz
light
{f} yanmak
light
{f} neşelendirmek, canlandırmak
light
ateş/ışık
light
light yan/yak/aydınlat
light
{s} çevik, ayağına tez. 10
light
{i} (sigara v.b. için) ateş: Do you have a light? Ateşiniz var
light
{s} tasasız
light
ortaya çıkma
light
(Tekstil) ışıklı ikaz
light
{f} denk gelmek
light
yola düzülmek
light
{s} yumuşak
light
ışık,v.yak: n.ışık
light
yeğni
light
{s} iyi mayalanmış
light
{f} ışımak
light
ışık penceresi
light
{s} önemsiz
light
kolayca
morse lights
(Askeri) mors lambaları
obstruction lights
(Askeri) ENGEL IŞIKLARI: Bir uçuş meydanını sınırlandıran herhangi bir maniayı belirtmek için kullanılan, kırmızı küreli, elektrik ampulleri veya kırmızı neon lambalar
obstruction lights
(Askeri) engel ışıkları
put off the lights
ışıkları kapatmak
shoot the lights out
(Spor) her attığını basket yapmak
status lights
(Bilgisayar) durum ışıkları
switch off the lights
ışıkları kapatmak
switch on the lights
ışıkları açmak
the bright lights
(deyim) sehir hayatinin getirdigi eglence,heyecan,firsatlar
turn off the lights
ışıkları kapatmak
turn on the lights
ışıkları açmak
turn out the lights
ışıkları kapatmak
twinkle lights
yanıp sönen ışıklar
Englisch - Englisch
Third-person singular simple present indicative form of light
A butcher's term for the lungs of an animal (being lighter than adjacent parts)
plural form of light
{n} the lungs, the organs of breathing
Plural of light
The lungs of an animal or bird; sometimes coarsely applied to the lungs of a human being
{i} lungs of an animal (especially of a sheep or pig); set of personal principles or standards
The lungs, especially the lungs of an animal slaughtered for food
A butchers term for the lungs of an animal (being lighter than adjacent parts)
Third-person singular simple present of to light
lts
lights out
Third-person singular simple present indicative form of light out
lights up
Third-person singular simple present indicative form of light up
lights, camera, action!
The traditional cue to the members of a film crew at the beginning of a take
lights-out
The prescribed bedtime for persons living in a boarding school or staying in a hospital

We were all expected to be in bed by lights-out.

lights-out
The time at night at which artificial lights are to be turned off, a curfew or bedtime
lights and darks
lights and shadows
lights and shades
oppositions (i.e. good and bad, pros and cons, successes and failures)
lights out
turning off of lights, time when lights must be turned off
lights-out
a prescribed bedtime
lights-out
the time at night when a group of people who are in a school, the army etc must put the lights out and go to sleep
Bengal lights
plural form of Bengal light
Christmas lights
Lights used at Christmas to decorate a tree, house etc
Northern Lights
Alternative spelling of northern lights
Very lights
plural form of Very light
amber lights
plural form of amber light
by one's lights
According to one's understanding
green lights
Third-person singular simple present indicative form of green light
green lights
plural form of green light
idiot lights
plural form of idiot light
isophase lights
plural form of isophase light
jump the lights
To pass a set of traffic lights when they are not showing green
klieg lights
plural form of klieg light
leading lights
plural form of leading light
light
travelling with no carriages, wagons attached
light
Facts. pieces of information; ideas, concepts

Now these notions are twofold, actions or habits , which are durable lights and notions, which we may use when we will.

light
To unload a ship, or to jettison material to make it lighter
light
The series of squares reserved for the answer to a crossword clue

The average length of a light on a 15x15 grid is 7 or 8.

light
Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful information

Can you throw any light on this problem?.

light
Low in fat, calories, alcohol, salt, etc

This light beer still gets you drunk if you have enough of it.

light
A stone that is not thrown hard enough
light
Carrying little

I prefer to travel light.

light
A cross-light in a double acrostic or triple acrostic
light
Gentle; having little force or momentum

This artist clearly had a light, flowing touch.

light
To set fire to

She lit her last match.

light
Of low weight; not heavy

My bag was much lighter once I had dropped off the books.

light
To start (a fire)
light
Unchaste, wanton

Long after lay he musing at her mood, / Much grieu'd to thinke that gentle Dame so light, / For whose defence he was to shed his blood.

light
To alight

She fell out of the window but luckily lit on her feet.

light
Unimportant, trivial, having little value or significance

I made some light comment, and we moved on.

light
To find by chance

I lit upon a rare book in a second-hand bookseller's.

light
Lightly-built; designed for speed or small loads

We took a light aircraft down to the city.

light
A notable person within a specific field or discipline

Picasso was one of the leading lights of the cubist movement.

min min lights
Unexplained lights reportedly appearing in the sky near Boulia, western Queensland, Australia for over 100 years. Possibly caused by reflections of distant light in the dry air conditions
northern lights
The aurora of the northern hemisphere
occulting lights
plural form of occulting light
oxycalcium lights
plural form of oxycalcium light
park lights
plural form of park light
pilot lights
plural form of pilot light
quick lights
plural form of quick light
southern lights
The aurora of the southern hemisphere
stop the lights
An interjection expressing exasperation or incredulity. or to illustrate the humour in a situation

Oh, stop the lights. The Priest is after parkin' across the street. I think he's comin' over here.

street lights
plural form of street light
traffic lights
plural form of traffic light
ultraviolet lights
plural form of ultraviolet light
zodiacal lights
plural form of zodiacal light
light
{n} that by which we see or understand, a view
light
{a} bright, not heavy, nimble, airy, trifling
light
{a} lightly, cheaply, without difficulty
light
{v} to give light, guide by a light, kindle, ease, rest, fall, come down, get off, meet with
Christmas tree lights
string of small lights connected by an electrical wire (used to decorate Christmas trees and homes during the Christmas season)
Feast of Lights
Jewish holiday of Hanukkah
Festival of Lights
{i} Hanukkah, Jewish festival which lasts for eight days and commemorates the victory of the Maccabees over Antiochus Epiphanes and the rededication of the Temple
Light
jot
Northern Lights
the Northern Lights bands of coloured light that are seen in the night sky in the most northern parts of the world = aurora borealis
Southern Lights
the Southern Lights bands of coloured light that are seen in the night sky in the most southern parts of the world = aurora australis
bright lights
If someone talks about the bright lights, they are referring to life in a big city where you can do a lot of enjoyable and exciting things and be successful. The bright lights of Hollywood beckon many
coston lights
Signals made by burning lights of different colors and used by vessels at sea, and in the life-saving service; named after their inventor
emergency lights
battery powered set of lights activated in case of emergency or power outage
fairy lights
Fairy lights are small, coloured electric lights that are hung up as decorations, for example on a Christmas tree. small coloured lights used especially to decorate a Christmas tree
fairy lights
(British) Christmas lights, small decorative lights
flickering lights
twinkling lights, glimmering lights
hazard lights
special lights on a vehicle that flash to warn other drivers of danger
house lights
In a theatre or cinema, when the house lights dim or go down, the lights where the audience sits are switched off. When the house lights come up, the lights are switched on
indication lights diffraction
lights using to mark off an area
leaded lights
leaded windows
light
a person regarded very fondly; "the light of my life"
light
characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light"
light
The brightness of the eye or eyes
light
The medium through which light is admitted, as a window, or window pane; a skylight; in architecture, one of the compartments of a window made by a mullion or mullions
light
Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged; dizzy; giddy
light
technically, the spectrum of electromagnetic radiation, which can be seen by the human eye; also, the source of light or its use in painting such as the illumination of a subject or an aspect of a piece of work for emphasis
light
To be illuminated; to receive light; to brighten; with up; as, the room lights up very well
light
To come by chance; to happen; with on or upon; formerly with into
light
begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
light
a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand"
light
To feel light; to be made happy
light
Having little, or comparatively little, weight; not tending to the center of gravity with force; not heavy
light
usually the visual portion of the electromagnetic spectrum between infrared (about 8000 Angstroms or 800 nanometers(nm)) and ultraviolet (about 4,000 Angstroms or 400 nm); however, the term is sometimes used as a synonym for all electromagnetic radiation
light
White or whitish; not intense or very marked; not of a deep shade; moderately colored; as, a light color; a light brown; a light complexion
light
silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light idle chatter"
light
(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water"
light
lt
light
mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?"
light
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
light
(used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder"
light
a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light"
light
of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons"
light
Not strong or violent; moderate; as, a light wind
light
easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet"
light
make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit"
light
demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise"
light
To come down suddenly and forcibly; to fall; with on or upon
light
Radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation The visible portion of the electromagnetic spectrum (light) extends from about 0 38 to 0 77 microns
light
Radiant energy that is capable of producing a visual sensation The visible portion of the ELECTROMAGNETIC SPECTRUM extends from about 380 to 770 nanometers
light
a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner"
light
having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good"
light
of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze"
light
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
light
Slight; not important; as, a light error
light
To lighten; to ease of a burden; to take off
light
Lightly; cheaply
light
public awareness; "it brought the scandal to light"
light
electromagnetic radiation visible to the eye
light
To give light to; to illuminate; to fill with light; to spread over with light; often with up
light
(of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night"
light
A source of illumination
light
The range of electromagnetic radiation frequencies detected by the eye, or the wavelength range from about 400 to 750 nanometers It is sometimes extended to include photovoltaic effects and radiation beyond visible limits
light
A moderately low level of solid material suspended in the coffee beverage Result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in perceptible amounts
light
Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by physical strength; as, a light burden, or load
light
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
light
74 at 20 degrees C"
light
psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart"
light
The natural medium emanating from the sun and other very hot sources (now recognised as electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is possible
light
The time during which the light of the sun is visible; day; especially, the dawn of day
light
having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"
light
To illuminate
light
A very small portion of the electromagnetic spectrum of radiation, covering the wavelengths from approximately 400 - 700 nanometres (nm) for visible light, and 300-400 nm for ultraviolet light The energy of light radiation can damage collection materials by causing photochemical damage The amount of damage is proportional both to the intensity and the duration of exposure to light
light
{i} electromagnetic radiation which makes vision possible; sunlight, daylight; illumination; source of illumination, lamp; something which clarifies; viewpoint; enlightenment; example, model
light
the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark"
light
A point of view, or aspect from which a concept, person or thing is regarded
light
That agent, force, or action in nature by the operation of which upon the organs of sight, objects are rendered visible or luminous
light
get off (a horse)
light
an illuminated area; "he stepped into the light"
light
weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed from lack of sleep"
light
Refers to wines light in alcohol but also to texture and weight, how the wine feels in the mouth Lightness is appropriate in some wines, a defect in others
light
To start a fire
light
Electromagnetic radiation in the spectral range detectable by the human eye (approx 380 to 720nm)
light
  In a strict sense, the region of the electromagnetic spectrum that can be perceived by human vision, i e , the visible spectrum, which is approximately the wavelength range of 0 4 μm to 0 7 μm (188)  Note 1:   In the laser and optical communications fields, custom and practice have extended usage of the term light to include the much broader portion of the electromagnetic spectrum that can be handled by the basic optical techniques used for the visible spectrum   Note 2: The region embraced by the term light has not been clearly defined, but by convention and usage, is considered to extend from the near-ultraviolet region of approximately 0 3 μm, through the visible region, and into the mid-infrared region to approximately 30 μm
light
having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries"
light
That which furnishes, or is a source of, light, as the sun, a star, a candle, a lighthouse, etc
light
intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights"
light
Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently ballasted; as, the ship returned light
light
served with extra milk or cream
light
The part of the electromagnetic spectrum that is detected by the human eye
light
marked by temperance in indulgence; "abstemious meals"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light supper"
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney"
light
A window, or space for a window in architecture
light
Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the apartment is light
light
{s} not heavy; gentle, not forceful; slight; of little quantity; frivolous, superficial, trivial; dizzy; graceful; cheerful; low in calories
light
To set fire to; to cause to burn; to set burning; to ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light the gas; sometimes with up
light
very thin and insubstantial; "thin paper"; "flimsy voile"; "light summer dresses"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1 74 at 20 degrees C"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
The power of perception by vision
light
74 at 20 degrees C" designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck" psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart" not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney" (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water" of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze" moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step" of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons" having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries" intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy" having little importance; "losing his job was no light matter" less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A form of electromagnetic radiation composed of different wavelengths ranging from violet to red that are visible to the naked eye Light is also a means by which energy can be transferred
light
Life; existence
light
Prosperity; happiness; joy; felicity
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight"
light
having little importance; "losing his job was no light matter"
light
A flame or something used to create fire
light
Easy to be digested; not oppressive to the stomach; as, light food; also, containing little nutriment
light
having light
light
(used of soil) loose and large-grained in consistency; "light sandy soil"
light
To dismount; to descend, as from a horse or carriage; to alight; with from, off, on, upon, at, in
light
with few burdens; "experienced travellers travel light"
light
the quality of being luminous; emitting or reflecting light; "its luminosity is measured relative to that of our sun"
light
Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial
light
Not copious or heavy; not dense; not inconsiderable; as, a light rain; a light snow; light vapors
light
To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a bird or insect
light
Easily bestowed; inconsiderately rendered
light
Easy to admit influence; inconsiderate; easily influenced by trifling considerations; unsteady; unsettled; volatile; as, a light, vain person; a light mind
light
That which illumines or makes clear to the mind; mental or spiritual illumination; enlightenment; knowledge; information
light
Electromagnetic radiation that is visible to the eye
light
brightness and animation of countenance; "he had a sparkle in his eye"
light
A humanly visible form of electromagnetic radiation This radiation has a wavelength between 0 40 and 0 71 micrometers (µm)
light
A small incandescent telltale lamp on a dynamo or battery circuit to show approximately by its brightness the voltage of the current
light
Electromagnetic radiation that may or may not be visible to the human eye
light
a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?"
light
pale in colour
light
Electromagnetic radiation that has a wavelength in the range from 380 (violet) to about 770 (red) nanometers (nm), and can be perceived by the normal, unaided human eye
light
Open view; a visible state or condition; public observation; publicity
light
radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation This definition is the one most meaningful for display professionals, although it differs from the definition frequently used by physicists Our definition excludes ultraviolet (UV) and infrared (IR) wavelengths UV is shorter in wavelength than light as we've defined it, and IR is longer The visible wavelengths of the electromagnetic spectrum extend from about 380 to 770 nm The unit of light energy is the lumen second
light
(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window"
light
A window; a pane of glass within a window Double-hung windows are designated by the number of lights in upper and lower sash, as in 6-over-6
light
a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul
light
That portion of the electromagnetic spectrum visible to the human eye. It ranges from the red end to the violet end of the spectrum, with wavelengths from 700 to 400 nanometres and frequencies from 4.3/n/n10^14 to 7.5/n/n10^14 Hz. Like all electromagnetic radiation, it travels through empty space at a speed of about 186,000 mi/sec (300,000 km/sec). In the mid-19th century, light was described by James Clerk Maxwell in terms of electromagnetic waves, but 20th-century physicists showed that it exhibits properties of particles as well; its carrier particle is the photon. Light is the basis for the sense of sight and for the perception of colour. See also optics; wave-particle duality. light dark light fixture light quantum light emitting diode light frame construction light year zodiacal light
light
cause to start burning; subject to fire or great heat; "Great heat can ignite almost any dry matter"; "Light a cigarette"
light
to come to rest, settle; "Misfortune lighted upon him"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights" the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark" public awareness; "it brought the scandal to light" mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?" a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand" a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner" an illuminated area; "he stepped into the light" a person regarded very fondly; "the light of my life" (physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window" having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good" a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light" make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit" characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light" (used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder" (of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night" demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise" having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet" easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet" of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
Not pressing heavily or hard upon; hence, having an easy, graceful manner; delicate; as, a light touch; a light style of execution
light
Electromagnetic radiation of all wavelengths and frequencies The familiar "rainbow" of light spans a narrow slit in the electromagnetic spectrum, from 700 nanometers (red) to 400 nanometers (blue) The wavelengths of red and blue light differ by less than a factor of two The electromagnetic spectrum range spans beyond a factor of 10^18, (1 followed by 18 zeroes) from radio to gamma ray wavelengths Radio wavelengths can be the size of mountains while gamma ray wavelengths are the size of an atomic nucleus
light
Easy to be endured or performed; not severe; not difficult; as, a light affliction or task
light
moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step"
light
Not heavily armed; armed with light weapons; as, light troops; a troop of light horse
light
A form of electromagnetic radiation Visible light (400 nm to 770 nm) can be perceived by the unaided human eye See infrared and ultraviolet
light
{f} set on fire; kindle; ignite; illuminate, provide with light; be ignited; be illuminated; descend (from a car, horse, etc.); land; come upon by chance
light
The Automated Weather Source weather station includes a sensor called a photocell This sensor responds and measures the amount of light that shines on it The light that is being measured can be in just about any form; i e , solar light (directly from the sun), moonlight or man-made light The units for the measurement are percent (%) of full sunlight
light
Visible electromagnetic radiation with wavelengths between 400 and 700 nm
light
Wanton; unchaste; as, a woman of light character
light
the common term for electromagnetic radiation, usually referring to that portion visible to the human eye However, other bands of the electromagnetic spectrum are also often referred to as different forms of light
light
{s} illuminated, filled with light, not dark, bright; pale (of tones or colors)
light
used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light syllable"; "a weak stress on the second syllable"
light
designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck"
light
Not encumbered; unembarrassed; clear of impediments; hence, active; nimble; swift
light
Well leavened; not heavy; as, light bread
light
Light is radiant energy of such wavelength that, falling on the retina, it stimulates the rods and cones of the eye and produces the sensation of vision The foregoing is a physiological (subjective) definition which tells what light does, under certain conditions, rather than what it is According to the (objective) Maxwell theory, all radiant energy is electromagnetic (q v ) in character, the generation of the radiation depending upon the portion of the spectrum under consideration For that part of the spectrum lying within the visual range, approximately 400 to 700 nanometers (nm) the release of light energy from externally stimulated sources may be thought of as due to atomic or molecular vibration or to the passing of electrons from high to lower energy levels accompanied by the spasmodic release of energy as the electronic orbits decrease in diameter See quantum theory
lights

  Türkische aussprache

  layts

  Aussprache

  /ˈlīts/ /ˈlaɪts/

  Etymologie

  [ 'lIt ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English lEoht; akin to Old High German lioht light, Latin luc-, lux light, lucEre to shine, Greek leukos white.

  Gemeinsame Collocations

  lights out

  Videos

  ... these lights Flash. These are actually connected to the game. It's communicated through [email protected] ...
  ... lights had come on. ...

  Wort des Tages

  gerent
Favoriten