in addition to what has been said; furthermore

listen to the pronunciation of in addition to what has been said; furthermore
Englisch - Türkisch

Definition von in addition to what has been said; furthermore im Englisch Türkisch wörterbuch

moreover
dahası

Çanta büyüktü ve dahası ağırdı. - The bag was big, and moreover, it was heavy.

O gün soğuktu ve dahası yağmur başlamıştı. - It was cold that day, and moreover it began to rain.

moreover
bir de
in addition to
ek olarak

İngilizceye ek olarak Almanca eğitimi yapmak istiyorum. - I want to study German in addition to English.

Diğer endişelerime ek olarak, bu olmak zorunda. - In addition to my other worries, this has to happen.

in addition to
bir de

Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor. - In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.

in addition to
fazla olarak
in addition to
buna ek olarak
in addition to
-e ilaveten
in addition to
ekstradan
in addition to
ilave olarak

Beni kiralamasına ilave olarak, bana biraz öğüt verdi. - In addition to hiring me, he gave me a piece of advice.

in addition to
yanında
moreover
kaldı ki
moreover
buna ek olarak
in addition to
e ek olarak
moreover
üstelik

Onun evi çok küçük ve üstelik çok eski. - His house is small and moreover it's old.

Üstelik, Kartaca'nın öldürülmesi kanısındayım. - Moreover, I am of the opinion that Carthage must be destroyed.

moreover
bundan başka
moreover
zaten
in addition to
bunun yanısıra
in addition to
maada
in addition to
ayrıca
in addition to
ilaveten

Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı. - In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology.

in addition to
-e ek olarak
moreover
diğer taraftan
moreover
bundan fazla
Englisch - Englisch
moreover
in addition to
on top of, extra to
in addition to
besides
in addition to what has been said; furthermore
Favoriten