ek olarak

listen to the pronunciation of ek olarak
Türkisch - Englisch
in addition

He has some income in addition to his salary. - Maaşına ek olarak biraz geliri var.

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

additionally
in addition to

I want to study German in addition to English. - İngilizceye ek olarak Almanca eğitimi yapmak istiyorum.

In addition to water, sunshine is absolutely necessary for plant life. - Bitki yaşamı için, suya ek olarak güneş ışığı kesinlikle gereklidir.

and all
(Konuşma Dili) to boot
(Bilgisayar) as attachment

I'm sending two photographs as attachments. - Sana iki fotografı ek olarak gönderiyorum.

(Ticaret) supplemental
(Konuşma Dili) into the bargain
for good measure
additively
intercalary
as well as
on the side
extra
in addition (to)
intercalarily
ek olarak
Favoriten