bir de

listen to the pronunciation of bir de
Türkisch - Englisch
moreover
also

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

Many people also considered him a madman. - Birçok kişi ayrıca onun bir deli olduğunu düşünüyordu.

in addition to

In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay. - Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor.

finally

It crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age. - Bir bebek olarak dört ayak üzerinde emekler, sonra iki bacak üstünde yürümeyi öğrenir, sonunda yaşlılıkta bir değneye ihtiyacı olur.

Tom finally got a text from Mary. - Tom sonunda Mary'den bir ders kitabı aldı.

boot
and what is more

He is a great statesman, and what is more a great scholar. - O büyük bir devlet adamı ve bunun da ötesinde büyük bir bilgindir.

and also
and what's more
in addition

In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay. - Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor.

besides

Besides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer. - Sir Winston Churchill, büyük bir devlet adamı olmanın yanı sıra, büyük bir yazardı.

likewise
an also
plus
by the same token
to boot
into the bargain
item
yea

During an experiment on powers of observation, Tom was unable to describe any of the pictures hanging on his living room wall, despite having lived in his unit for two years. - Gözlem gücüyle ilgili bir deneyde, Tom evinde iki yıldır oturmasına rağmen, oturma odasının duvarında asılı resimlerin hiçbirini tarif edemedi.

The year 1796 saw a change in American politics. - 1796 yılında, Amerikan siyasetinde bir değişim gördüm.

on top of it
on the side
on the top of it
in addition to, and also
birde
burst

Tom burst out crying. - Tom birden ağlamaya başladı.

Tom burst out laughing. - Tom birden gülmeye başladı.

Türkisch - Türkisch

Definition von bir de im Türkisch Türkisch wörterbuch

birde
Ağaç kurdu
bir de
Favoriten