ölüm cezası

listen to the pronunciation of ölüm cezası
Türkisch - Englisch
(Kanun) death sentence
(Kanun) punishment of death
(Kanun) sentence of death
(Kanun) death punishment
(Kanun) penalty of death
capital punishment, death penalty
death penalty

His crime deserved the death penalty. - Onun suçu ölüm cezasını hak etti.

We should abolish the death penalty. - Ölüm cezasını kaldırmalıyız.

the supreme punishment
capital punishment
doom
ölüm cezası ile
on pain of death
ölüm cezası law
the death penalty
ölüm cezası veren yargıcın giydiği kep
(ıng.) black cap
cezası ölüm olan
capital
Türkisch - Türkisch
İdam cezası, veya ölüm cezası, devletler tarafından uygulanabilen en sert cezadır. Kişi idam cezasına çarptırıldığında, infaz, kişinin yaşamına kanuna uygun bir şekilde (çoğu zaman hapishanede) son verildiği zaman gerçekleşir. Tarihte, kanun suçlularının ve siyasi karşıtların idam edilmesi neredeyse bütün toplumlar tarafından suçu cezalandırmak ve siyasi ihtilafları bastırmak amacıyla kullanılmıştır. Dünya çapında, demokratik ülkeler arasında Avrupa ve Latin Amerika devletleri idam cezasını yürürlükten kaldırmıştır (Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala ve Karayipler haricinde). Asya ve Afrika'da bulunan demokrasilerde ise idam cezası halen yürürlüktedir. Demokratik olmayan ülkelerde idam cezasının kullanımı yaygındır
bakınız: idam cezası
idam
idam cezası
ölüm cezası
Favoriten