grind

listen to the pronunciation of grind
Englisch - Türkisch
{f} öğütmek

Mame kahve çekirdeklerini öğütmek için kahve değirmeni kullanır. - Mame uses a coffee mill to grind coffee beans.

{f} bilemek
{f} (kıyma makinesinde) (et) çekmek; (mutfak robotunda) (sebze v.b.'ni)
{f} (değirmen, havan, dibek v.b.'nde) öğütmek/çekmek/dövmek
rodaj yapmak
ufalamak
aşındırma
{f} çektirmek
angarya
taşa tutmak
yontmak
(Otomotiv) taşlama
(Gıda) eti kıymak
(Aİ) çok çalışan öğrenci
ineklemek
vaaz
öğüt

Her sabah kendi kahve çekirdeklerimi ben öğütürüm. - I grind my own coffee beans every morning.

Onları nerede öğüttün? - Where did you grind them?

(diş/vb.) bastırmak
gıcırdatmak
hafız
nutuk
uzun ve sıkıcı konuşma
hafızlamak
sıkıcı zor iş
inek
slang hafızlamak
{f} ezilmek
(İnşaat) taşlamak
{f} (ground)
{i} çok çalışma
{i} inek öğrenci
{f} sıkıştırmak
{f} üzmek
gıcırdamak
{f} çalmak
öğüt,v.öğüt: n.öğütme
{f} ezmek
{i} inekleme
değirmen işletmek
sıkı ders çalışmak
{f} çekmek
{i} eziyet
{i} yorucu iş
{f} zımparalamak
sıkıcı iş
ground
{i} zemin

Ben zemin katta yaşıyorum. - I live on the ground floor.

Saklanan zemin köpek balıklarından biri onu uyluğun üst kısmından hızla yakalamadan önce o birkaç yardadan daha fazla yüzmemişti. - He had not swum more than a few yards before one of the skulking ground sharks had him fast by the upper part of the thigh.

ground
toprak

Burada yabancı bir topraktayız. - We're on unfamiliar ground here.

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

ground
{i} yer

Bir taşa takıldım ve yere düştüm. - I tripped over a stone and fell to the ground.

Depremin ardından, insanlar şaşkınlıkla yerdeki derin çukura baktılar. - After the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.

grind down
üzmek
grind down
zorbalık etmek
grind down
kuvvetle bastır
grind down
kuvvetle bastır(mak)
grind off
off eziyet
grind teeth
öğütmek dişler
grind up
kadar eziyet
grind with
ile sürtüşmek
grind away (at)
(deyim) çok sıkı çalışmak
grind away (at)
(deyim) ineklemek
grind barley
arpa öğütmek
grind down
çektirmek
grind down
eziyet etmek
grind one's teeth
dişlerini gıcırdatmak
grind out
kaleme almak
grind out
yazmak
grind out
zorla yaptırmak
grind out
çektirmek
grind out
çalmak
grind out
eziyet etmek
grind to a halt
gıcırdayarak yavaş yavaş stop etmek; stop etmek, durmak
ground
{i} kara

Okyanusu öv ama karada kal. - Glorify the ocean, but stay on the ground.

Hükümet ahlaksızlık gerekçesiyle kitabı yasaklamaya kararı verdi. - The government decided to ban the book on grounds of indecency.

ground
{i} sebep

Şimdiye kadar, eyleminiz tamamen sebepsiz görünmektedir. - So far, your action seems completely groundless.

Halkın korkuları sebepsiz değildir. - The people's fears aren't groundless.

ground
{i} neden

Zina bir boşanma nedeniydi. - Adultery was a ground for divorce.

Mars, zemindeki paslı demir nedeniyle kırmızıdır. - Mars is red because of rusty iron in the ground.

ground
{i} dayanak

Ona inanmak için onun iyi dayanakları var. - He has good grounds for believing that.

ground
karaya oturmak
ground
{s} öğütülmüş

Bir çay kaşığı öğütülmüş tarçın yaklaşık iki gramdır. - A teaspoon of ground cinnamon is about two grams.

grinding
bileme
ground
{f} (uçak) (hava koşullarından dolayı) uçamamak; (uçağı) uçurtmamak
ground
kalkışına olanak tanımamak
ground
temel

Bazı temel kurallar belirleyelim. - Let's establish some ground rules.

İtfaiye aracı gelmeden önce ev temele kadar yandı. - The house burned to the ground before the fire truck arrived.

grinding
sürtmek
grinding
eyelemek
grinding
öğüterek
grinding
aşındırma
grinding
(İnşaat) zımparalama
grinding
taşlama
ground
deniz dibi
ground
iyileşmek
ground
dayatmak (bir sebebe)
ground
taban
ground
temellendirmek
ground
(Havacılık) uçuşu önlemek
ground
kaide
ground
mülk
ground
telve

Benim fincanımda bırakılmış kahve telveleri vardı. - There were coffee grounds left in my cup.

ground
zeminlemek
ground
temellenmek
ground
dayanmak
ground
tortu
ground
yer (yerin yüzü)
ground
toprak bağlantısı
ground
(Meteoroloji) yerin hali
ground
fon
ground
bayır
ground
(Elektrik, Elektronik) topraklamak (cihazı)
ground
meşecik
ground
(uçak) inmek
ground
(gemiyi) karaya oturtmak
ground
(Otomotiv) şasiye bağlanan batarya ucu
ground
uçurtmamak (uçağı)
ground
(Kanun) gerekçe

Tom sağlık gerekçesiyle erken emekli oldu. - Tom took early retirement on health grounds.

O kötü sağlık gerekçesiyle istifa etti. - He resigned on the grounds of ill health.

ground
kurtluca
have an axe to grind
şikayetçi olmak
have an axe to grind
şikayeti olmak
grinding
rodaj
grinding
{f} öğüt
grinding
ezme
ground
saha

O, spor sahasını geçti. - He crossed the sports ground.

ground
toprak hattı bağlamak
ground
karaya oturtmak
ground
(uçak/vb.) yerde kalmaya zorlamak
ground
(gemi) karaya oturmak
an ax to grind
kendi çıkarı için çabalamak

I'm always dubious about the motives of a man who tells me that he has no ax to grind.

an ax to grind
Bir şeyde özel menfaat gözetmek
axe to grind
öğütmek için balta
clay grind
kıl öğütme
go back to the grind
(deyim) İşinin başına geri dönmek
grinding
Diş gıcırdatma

Diş gıcırdatmaya ne neden olur? - What causes teeth grinding?

grinding
gıcırdama
ground
zeminden
ground
zeminde
ground
zeminin
have a grind
(deyim) Yapması gereken işi olmak
have an axe to grind
çıkarı olmak
to grind up
kadar eziyet etmek
grinding
TA$LAMA
grinding
{s} öğüten
grinding
{s} ezen
grinding
öğütme
grinding
öğütücü
ground
{f} yere sermek
ground
f., bak. grind. s
ground
cüce
ground
kurmak
ground
hareket izni vermemek
ground
topraklamak
ground
{f} çakmak
ground
{i} çoğ. (bir binaya/kuruluşa ait)
ground
cam tozu
ground
{i} dip
ground
grind sürt/gıcırdat/öğüt
ground
{f} yere indirmek
ground
esas
ground
yüzey/yer
ground
dayandır/yerde tut
ground
yerde kalmaya zorlamak
ground
{i} topraklama
ground
alan
ground
{i} elek. toprak
ground
(Tekstil) 1. zemin 2. zeminlemek
ground
{i} yer (yerin yüzü): He fell to the ground. Yere düştü
ground
{s} buzlu
ground
{f} (birini) (ceza olarak) (ev
ground
tortulu
ground
{f} toprakla

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

ground
çekilmiş

Salatanda taze çekilmiş karabiber istiyor musun? - Do you want fresh ground pepper on your salad?

ground
dayandırmak
have an ax to grind
çıkarı olmak
hide/show grind lines
kılavuz çizgilerini göster/gizle
polish grind
parlatma silmesi
polish grind
son perdah
rough grind
kaba taşlama yapmak
rough grind
kaba silme
rough grind
iri taneli öğütmek
Englisch - Englisch
To eat

Eh, brah, let's go grind.

A specific degree of pulverization of coffee beans

This bag contains espresso grind.

To rotate the hips suggestively
To remove material by rubbing with an abrasive surface
To slide the flat portion of a skateboard or snowboard across an obstacle such as a railing
A tedious task

This homework is a grind.

To make smaller by breaking with a device
A grinding trick on a skateboard or snowboard
To repeat a task in a MMORPG or role-playing video game in order to gain levels or items
{v} to sharpen, rub, reduce to powder, harass, oppress
Means to put food through chopper Choppers have two or three blades Use a blade with smaller holes to grind foods fine; one with the larger holes for coarse chopping or grinding
dance by rotating the pelvis in an erotically suggestive way, often while in contact with one's partner such that the dancers' legs are interlaced
hard and uninteresting study
A term often used synonymously with "crush"
To run food through a food chopper or food processor until of very fine texture
go over and over and over and over a lock, secondary or engram without obtaining an actual erasure A Dianetics auditor who puts a pc through an incident four or five times without erasure or appreciable reduction is encountering "grinding " See also engram; erase; lock; secondary
To study hard for examination
hard monotonous routine work
To reduce food to small pieces by running it through a grinder Food can be ground to different degrees, from fine to coarse
To slide with the board parallel to the coping Also see 50/50 (This is not a snowboard trick but we put it in here anyway )
{f} crush, break up into small particles; be reduced to powder; sharpen; scrape, rub together harshly; make a harsh grinding sound; crush, oppress; operate by rotating a crank; work hard, study hard
the act of grinding to a powder or dust reduce to small pieces or particles by pounding or abrading; "grind the spices in a mortar"; "mash the garlic"
To perform hard and distasteful service; to drudge; to study hard, as for an examination
work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long"
The act of reducing to powder, or of sharpening, by friction
To become ground or pulverized by friction; as, this corn grinds well
To wear down, polish, or sharpen, by friction; to make smooth, sharp, or pointed; to whet, as a knife or drill; to rub against one another, as teeth, etc
A hard student; a dig
To reduce to powder by friction, as in a mill, or with the teeth; to crush into small fragments; to produce as by the action of millstones
If you grind a substance such as corn, you crush it between two hard surfaces or with a machine until it becomes a fine powder. Store the peppercorns in an airtight container and grind the pepper as you need it. the odor of fresh ground coffee. Grind up means the same as grind. He makes his own paint, grinding up the pigment with a little oil
Scraping one or both axles on a kerb, rail, coping or other object
to have an axe to grind: see axe to come to a grinding halt: see grinding
If a vehicle grinds to a halt, it stops slowly and noisily. The tanks ground to a halt after a hundred yards because the fuel had been siphoned out
To transform solid food into small pieces Food can be ground to degrees ranging from fine to coarse
Rider approaches an obstacle and slides the board along the obstacle Also called a rail slide
disapproval If you refer to routine tasks or activities as the grind, you mean they are boring and take up a lot of time and effort. The daily grind of government is done by Her Majesty's Civil Service see also grinding
To performing a grinding trick on a skateboard or snowboard
To reduce whole spices or herbs to a powder May be accomplished with a mortar and pestle (see below), a specially-designed spice grinder or a coffee grinder
{i} act of grinding; hard and tedious work, drudgery; grating sound, rasp
To cut, crush, or force through a chopper so as to produce small bits
Where you jump onto an object and slide down it on your skates You usually go parallel to a curb, jump and turn 90 degrees then slide sideways down it
make a grating or grinding sound by rubbing together; "grate one's teeth in anger"
The faster the brewing process the finer the grind Espresso would be the finest grind
verb, noun A trick done on any sharp lip where the truck comes in contact with the edge of the pool, curb, ramp, etc The act of performing said trick (i e to grind a rail)
If you grind something, you make it smooth or sharp by rubbing it against a hard surface. a shop where they grind knives The tip can be ground to a much sharper edge to cut smoother and faster
To become polished or sharpened by friction; as, glass grinds smooth; steel grinds to a sharp edge
– To crank a winch in order to tighten a line
To work up for an examination; to grind up the subjects set, and to grind into the memory the necessary cram The allusion is to a mill, and the analogy evident To grind one down To reduce the price asked; to lower wages A knife, etc , is gradually reduced by grinding To take a grind is to take a constitutional walk; to cram into the smallest space the greatest amount of physical exercise This is the physical grind The literary grind is a turn at hard study To take a grinder is to insult another by applying the left thumb to the nose and revolving the right hand round it, as if working a hand-organ or coffeemill This insulting retort is given when someone has tried to practise on your credulity, or to impose upon your good faith
If a vehicle grinds somewhere, it moves there very slowly and noisily. Tanks had crossed the border at five fifteen and were grinding south
A trick done on any sharp lip where the truck comes in contact with the edge of the pool, curb, ramp, etc The act of performing said trick (i e to grind a rail)
In paints, inks, coatings and liquid color concentrates, the fineness of pigment particle size reduction Usually reported in Hegman units, grind is generally 10-30 microns in formulated liquid colorants
reduce to small pieces or particles by pounding or abrading; "grind the spices in a mortar"; "mash the garlic"
press or grind with a crunching noise
To slide with the board parallel to the coping Also see 50/50
If a country's economy or something such as a process grinds to a halt, it gradually becomes slower or less active until it stops. The peace process has ground to a halt while Israel struggles to form a new government
Refers to the additional shaping of the clubhead to meet the user's desired specifications Many professional and top amateur golfers take a standard OEM head and "grind" the sole to alter the bounce angle or shape the club's toe until they are happy with the club's performance and cosmetics
Moving along an edge (coping, bench, curb, etc ) with your trucks Scraping your trucks along an edge as you skate
the act of grinding to a powder or dust
To repeat a task in Online Role Playing Games in order to gain levels
Moving along an edge with your trucks, scraping your trucks against the object being grinded as you skate
To move with much difficulty or friction; to grate
To perform the operation of grinding something; to turn the millstones
To oppress by severe exactions; to harass
an insignificant student who is ridiculed as being affected or studying excessively
The grind of a machine is the harsh, scraping noise that it makes, usually because it is old or is working too hard. The grind of heavy machines could get on their nerves
If you grind something into a surface, you press and rub it hard into the surface using small circular or sideways movements. `Well,' I said, grinding my cigarette nervously into the granite step. If you grind your teeth, you rub your upper and lower teeth together as though you are chewing something. If you know you're grinding your teeth, particularly at night, see your dentist
To reduce food to tiny particles using a grinder or a food processor
Any severe continuous work or occupation; esp
grind down
To weaken someone' morale over a long period

Don't let them grind you down!.

grind one's gears
To annoy or irritate

It really grinds my gears when inconsiderate people litter.

grind out
To produce something with ease, as if it is a chore
grind to a halt
Coming to a standstill, or ceasing to be productive or make progress, due to an obstacle

After the visionary's death, work on his ideas ground to a halt.

grind coffee
crush coffee beans into particles for the purpose of brewing
grind down
If you say that someone grinds you down, you mean that they treat you very harshly and cruelly, reducing your confidence or your will to resist them. There are people who want to humiliate you and grind you down
grind down a knife
sharpen the blade of a knife
grind one's teeth
grate one's teeth together, gnash one's teeth
grind out
produce in a routine or monotonous manner; "We have to crank out publications in order to receive funding
grind to a halt
be unable to move further; "The car bogged down in the sand
grind to a halt
be unable to move further; "The car bogged down in the sand"
grind up
see grind 1
an axe to grind
a grievance, with implications of confrontation

You had better believe I have an axe to grind with him after what he said about me!.

bump and grind
A combination of movements resembling such a dance, as in road racing, whitewater kayaking, or exercising; any activity involving prolonged jarring or shaking

The typical bump and grind of short-track racing at Bristol Motor Speedway met with the panicked push of the final races of the Nascar Nextel Cup.

bump and grind
A sexually suggestive dance involving exaggerated hip movements, especially a striptease dance

One of the oddest spectacles in America, in fact, has to be a Tom Jones audience, in which a couple of dozen women, usually attractive and well dressed, throw their panties onto the stage and compete for what appears to be a deep kiss from the male master of the bump and grind.

bump and grind
To perform such a dance or such movements

A dozen exercisers show up twice a week to bump and grind, do some belly rolls and loosen the hip joints..

bump n' grind
Alternative spelling of bump and grind
bump-and-grind
Alternative spelling of bump and grind
bump-n'-grind
Alternative spelling of bump and grind
daily grind
The difficult, routine, or monotonous tasks of daily work

As soon as he has the money to retire, he plans to leave the daily grind and travel more.

grinding
A form of dance in which the man and woman rub their bodies together
grinding
The action of grinding or crushing into small particles
grinding
Repeatedly performing the same quest or similar in-game activity in order to amass points or wealth
grinding
Present participle of grind
grinds
tutoring; extra lessons in a specific subject outside of school hours. Grinds are often given by private individuals or firms, and might not be provided by the school
grinds
Third-person singular simple present indicative form of grind
grinds
plural form of grind
ground
To gain a basic education (of a particular subject)

Jim was grounded in maths.

ground
The surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground
ground
Soil, earth

The worm crawls through the ground.

ground
The area of grass on which a match is played (a cricket field); the entire arena in which it is played; that part of the field behind a batsman's popping crease where he can not be run out (hence to make one's ground)
ground
To forbid (an aircraft or pilot) to fly

Because of the bad weather, all flights were grounded.

ground
Processed by grinding

lenses of ground glass.

ground
to place his bat, or part of his body, on the ground behind the popping crease so as not to be run out
ground
To require a disobedient child to remain at home or refrain from other privileges such as uses of the Internet, phone, TV, or music, usually as a punishment

The teenager's father decided to ground him for two weeks after he broke curfew again.

ground
Crushed, or reduced to small particles

ground mustard seed.

ground
Simple past tense and past participle of grind

I ground the coffee up nicely.

ground
To connect (an electrical conductor or device) to a ground
ground
A level of electrical potential used as a zero reference
ground
Terrain

When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's a Controlled Flight Into Terrain. - When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.

have an ax to grind
Alternative spelling of have an axe to grind
have an axe to grind
To have a dispute, resentment, or grudge, sometimes with a disposition to act on that resentment covertly; to have a bias; to take issue with something

He said: This guy has an axe to grind because Colonel Tim embarrassed him in front of his troops..

mills of the gods grind slowly
Justice may arrive slowly, but it cannot be avoided
ground
a pavement or floor or any supporting surface on which one may walk
ground
{v} to lay on the gound, to instruct
ground
{n} the upper part of the earth, foundation, soil, country, floor, cause
go back to the grind
(deyim) Go back to the job at hand
Grinding
grinting
Ground
gnd
Ground
grinded
axe to grind
grievance to express, complaint, "a bone to pick
disapproval grind on
If you say that something grinds on, you disapprove of the fact that it continues to happen in the same way for a long time. Civil war in the Sudan has been grinding on for nine years
grinding
Process of removing material by abrasion
grinding
from Grind
grinding
A machining process: - (a) to shape components that are too hard to be machined by conventional methods such as hardened tool steels and case or induction hardened components (b) to obtain a high degree of dimensional accuracy and surface finish on a component
grinding
a harsh and strident sound (as of the grinding of gears)
grinding
Grinding means adjusting the indentation in a program to fit the nesting structure See section Grinding
grinding
matter resulting from the process of grinding; "vegetable grindings clogged the drain"
grinding
the wearing down of rock particles by friction due to water or wind or ice
grinding
Simple manual abrasion, as in rubbing an axe on sandstone to produce a ground cutting edge
grinding
a harsh and strident sound (as of the grinding of gears) matter resulting from the process of grinding; "vegetable grindings clogged the drain" the wearing down of rock particles by friction due to water or wind or ice
grinding
A size reduction technique that usually utilizes a series of rollers
grinding
{i} crushing, breaking up into small particles; sharpening; rubbing together harshly; oppression; act of operating by turning a crank; working or studying hard
grinding
An area where irregularities in the molded insulator have been mechanically ground off at the factory leaving a dull, rough area Often used to remove excess glass "flash" from the mold lines, or base Very common on the "shoulder" areas of French gingerbread style insulators
grinding
If you describe a bad situation as grinding, you mean it never gets better, changes, or ends. Their grandfather had left his village in order to escape the grinding poverty. + grindingly grind·ing·ly Nursing was ill-paid and grindingly hard work
grinding
A term that implies metal removal similar to fast milling where the surface is removed by abrasion
grinding
Of or pertaining to the act or sound of grinding
grinding
a harsh and strident sound (as of the grinding of gears) matter resulting from the process of grinding; "vegetable grindings clogged the drain"
grinding
A method of stone working employed in the smoothing of an edge or surface by rubbing it with a hammerstone or other abrader prior to use Performed on projectiles or blades so that hafting materials (lashings) would not be cut by sharp edges of the base Also commonly referred to as Basal Grinding when the base and sides of the stem have been ground There are varying degrees of grinding, typically referred to as light, moderate or heavy
grinding
Usually a term synonymous with bruxism
grinding
Demanding the lowest possible price from the dealer on every aspect of a vehicle purchase
grinding
Grinding means adjusting the indentation in a program to fit the nesting structure See section 19 Indentation
grinding
This is a habit which can be occasional and the severity of the habit could vary depending on your daily stress and pressure level This habit could cause severe wear of your teeth You are encouraged to consult your orthodontist to address the habit as soon as possible
grinding
Means of reducing ore into very small particles by means of pressure or impact Different types of grinders are used in the processing plant to obtain the desired dimension
grinding
mechanical process of pulverizing the roasted cocoa bean nib to a smooth liquid known as chocolate liquor
grinding
Grinding means adjusting the indentation in a program to fit the nesting structure See section Indentation
grinding
Grinding means adjusting the indentation in a program to fit the nesting structure @xref{Indentation,Grinding}
grinding
Grinding means adjusting the indentation in a program to fit the nesting structure See Grinding
grinding
{s} oppressive; crushing; grating; sharpening
grinding
A mechanical processing procedure that removes metal from the surface of a product by a variety of mechanically equipment including wheel and belt grinding
grinding
Knives are flat, hollow or taper ground, beginning at the back of the blade and working toward the edge The blade may retain visible grinding marks and this can have an effect on service or blade life of stainless-steel blades The smoother the finish on non-stainless blades, the more resistant they are to corrosion
grinding
emphasis If you say that something comes to a grinding halt, you are emphasizing that it stops very suddenly, especially before it was meant to. A car will come to a grinding halt if you put water in the petrol tank. see also grind
grinding
the process of pulverizing raw materials to a desired degree of particle size
grinding
To wear smooth, or sharpen A grinder is a person or device that grinds
grinding
A machine operation that consists of finishing a metal surface by means of abrasives
grinding
Grinding means adjusting the indentation in a program to fit the nesting structure See section サ イシ、イ
grindingly
In a grinding manner
grindingly
in an oppressive manner; with a grinding noise
grinds
plural of grind
grinds
third-person singular of grind
grinds
tutoring; extra lessons in a specific subject outside of school hours
ground
A conducting connection with the earth, whereby the earth is made part of an electrical circuit
ground
You can use ground to refer to a place or situation in which particular methods or ideas can develop and be successful. The company has maintained its reputation as the developing ground for new techniques Colonialism is especially fertile ground for nationalist ideas
ground
1 The electrical neutral line having the same potential as the surrounding earth 2 The negative side of DC power supply 3 Reference point for an electrical system
ground
One of the pieces of wood, flush with the plastering, to which moldings, etc
ground
a relatively homogeneous percept extending back of the figure on which attention is focused
ground
emphasis If you say that a town or building is burnt to the ground or is razed to the ground, you are emphasizing that it has been completely destroyed by fire. The town was razed to the ground after the French Revolution
ground
hit or reach the ground bring to the ground; "the storm grounded the ship
ground
If an argument, belief, or opinion is grounded in something, that thing is used to justify it. Her argument was grounded in fact They believe the soul is immortal, grounding this belief on the Divine nature of the human spirit. = base
ground
throw to the ground in order to stop play and avoid being tackled behind the line of scrimmage
ground
past of grind
ground
The surface of the Earth
ground
That surface upon which the figures of a composition are set, and which relieves them by its plainness, being either of one tint or of tints but slightly contrasted with one another; as, crimson Bowers on a white ground
ground
{f} set on the ground; found, establish; teach someone the basics; attach to the earth (about an electrical conductor)
ground
hit onto the ground
ground
a connection between an electric circuit and the earth, the common point (e g 0V) to which all signals in a circuit are referenced
ground
You can use ground in expressions such as on shaky ground and the same ground to refer to a particular subject, area of experience, or basis for an argument. Sensing she was on shaky ground, Marie changed the subject The French are on solid ground when they argue that competitiveness is no reason for devaluation It's often necessary to go over the same ground more than once
ground
A composition in which the bass, consisting of a few bars of independent notes, is continually repeated to a varying melody
ground
To instruct in elements or first principles
ground
In general, any surface covering of a plate or stone that the artist removes with various tools or chemical solutions to create an image In etching and aquatint, an acid resistant coating applied to the face of a metal plate to protect non-image areas from the action of the acid In mezzotint, the background produced by the roughening of the plate surface with roulettes and rockers (see: rocker, roulette) in maniere noire lithography, by extension, the solid black printing image of tusche or asphaltum that the artist works through to create an image that print whit or gray top
ground
The part of a circuit or system that is the reference for the voltages existing in that circuit or system The ground consists of a material such as copper, steel, aluminum, or any other conductive material See REFERENCE
ground
The connection between an electrical circuit and the earth or other large conducting body to serve as an earth thus making a complete electrical circuit
ground
(art) the surface (as a wall or canvas) prepared to take the paint for a painting a connection between an electrical device and the earth (which is a zero voltage) a relatively homogeneous percept extending back of the figure on which attention is focused a position to be won or defended in battle (or as if in battle); "they gained ground step by step"; "they fought to regain the lost ground"
ground
minced
ground
grd
ground
the part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground; "he posed her against a background of rolling hills"
ground
place or put on the ground
ground
If something such as a project gets off the ground, it begins or starts functioning. We help small companies to get off the ground
ground
To lay, set, or run, on the ground
ground
Sediment at the bottom of liquors or liquids; dregs; lees; feces; as, coffee grounds
ground
When parents ground a child, they forbid them to go out and enjoy themselves for a period of time, as a punishment. Thompson grounded him for a month, and banned television
ground
a connection between a circuit or equipment and the earth
ground
instruct someone in the fundamentals of a subject
ground
You can refer to land as ground, especially when it has very few buildings or when it is considered to be special in some way. a stretch of waste ground This memorial stands on sacred ground
ground
To require a disobedient child to remain at home, usually as a punishment
ground
A reference point at zero potential with respect to the earth In an electronic circuit it is the common return path for electric current A conducting connection between the earth and an electrical circuit or electrical equipment Also, the negative side of DC power supply
ground
If you prepare the ground for a future event, course of action, or development, you make it easier for it to happen. a political initiative which would prepare the ground for war
ground
If an aircraft or its passengers are grounded, they are made to stay on the ground and are not allowed to take off. The civil aviation minister ordered all the planes to be grounded A hydrogen leak forced NASA to ground the space shuttle
ground
The basis on which anything rests; foundation
ground
pl
ground
If you stand your ground or hold your ground, you continue to support a particular argument or to have a particular opinion when other people are opposing you or trying to make you change your mind. The spectacle of Sakharov standing his ground and speaking his mind gave me hope
ground
To found; to fix or set, as on a foundation, reason, or principle; to furnish a ground for; to fix firmly
ground
hit or reach the ground
ground
A gummy composition spread over the surface of a metal to be etched, to prevent the acid from eating except where an opening is made by the needle
ground
Hence: The foundation of knowledge, belief, or conviction; a premise, reason, or datum; ultimate or first principle; cause of existence or occurrence; originating force or agency; as, the ground of my hope
ground
the solid part of the earth's surface; "the plane turned away from the sea and moved back over land"; "the earth shook for several minutes"; "he dropped the logs on the ground"
ground
Hence: A territory appropriated to, or resorted to, for a particular purpose; the field or place of action; as, a hunting or fishing ground; a play ground
ground
If you say that something takes place on the ground, you mean it takes place on the surface of the earth and not in the air. Coordinating airline traffic on the ground is as complicated as managing the traffic in the air
ground
(art) the surface (as a wall or canvas) prepared to take the paint for a painting
ground
{i} soil; earth; bottom; field, area; base, foundation
ground
The middle ground between two groups, ideas, or plans involves things which do not belong to either of these groups, ideas, or plans but have elements of each, often in a less extreme form. She seems to have found a middle ground in which mutual support, rather than complete dependency, is possible
ground
1 a conducting connection that by which an electric circuit or equipment is connected to the earth to establish and maintain a reference potential level 2 the voltage reference point in a circuit
ground
Ground meat has been cut into very small pieces in a machine. ground beef. The sausages are made of coarsely ground pork
ground
to have one's ear to the ground: see ear. Past tense and past participle of grind
ground
fix firmly and stably; "anchor the lamppost in concrete"
ground
emphasis If you say that something such as a job or piece of clothing suits someone down to the ground, you mean that it is completely suitable or right for them
ground
A connection from an electrical circuit to the earth
ground
To cover with a ground, as a copper plate for etching see Ground, n
ground
If you go to ground, you hide somewhere where you cannot easily be found. Citizens of East Beirut went to ground in basements and shelters
ground
a position to be won or defended in battle (or as if in battle); "they gained ground step by step"; "they fought to regain the lost ground"
ground
hit a groundball; "he grounded to the second baseman"
ground
hit onto the ground hit a groundball; "he grounded to the second baseman"
grind
Favoriten