hard work

listen to the pronunciation of hard work
Englisch - Türkisch
sıkı çalışma

Jim başarısını sıkı çalışmaya bağlıyor. - Jim attributes his success to hard work.

Başarınız sıkı çalışmanızın sonucudur. - Your success is the result of your hard work.

ağır iş

Ağır iş için teşekkürler. - Thanks for the hard work.

make hard work of
gözünde büyütmek
make hard work of
olduğundan zor görmek
moil
çalışıp didinmek
moil
yorucu iş
make hard work of
gözünde büyütmek, olduğundan zor görmek
pick up the fruits of ones hard work
sıkı çalışmanın mükafatını görmek
hardwork
sıkı çalışma
moil
{i} karmaşa
moil
çok zor işle uğraşmak
moil
{i} kargaşa
moil
gürült
moil
{i} ağır iş
moil
{f} didinmek
moil
{f} uğraşmak
work hard
(Fiili Deyim ) harıl harıl çalışmak
work hard
uğraşmak
work hard for
için uğraşmak
work very hard
çok çalışmak
Englisch - Englisch
Something requiring lots of effort to do, either physical, mentally or emotionally; labor; toil
difficult work, labor that requires a lot of effort
moil
hard yakka
work hard
work with great effort, labor, toil
hard work
Favoriten