taşlama

listen to the pronunciation of taşlama
Türkisch - Englisch
stoning
satire

The play is a satire on the political world. - Oyun, siyasi dünya üzerine bir taşlamadır.

getting in a dig at, making a critical allusion about (someone)
burlesque
squib
stoning; grinding; satire, lampoon
epigram
removing the stones from (a food)
satire; lampoon
paving (an area) with stones
lampoon
honing, enlarging or smoothing (something) with a hone
(Otomotiv) grind
when grinding
honing
grinding
ridicule
(Tekstil) abrasion
taşlama aleti
sanding machine
taşlama makinesi
honing machine
taşlama malzemesi
abrasive
taşlama taşı
hone
taşlama tezgâhı
grinder
taşlama tezgâhı
grinding machine
taşlama türünde kıta
clerihew
taşlama yazarı
lampoonist
taşlama yazarı
lampooner
taşlama yazmak
lampoon
taşlama çatlağı
grinding crack
taşlamak
lash
taşla
lapidate
taşla
{f} pelt

Do not pelt your dog with stones, so the neighbors will not imitate you. - Köpeğinize taşlar atmayın, bu yüzden komşular sizi taklit etmeyeceklerdir.

taşla
lapidify
taşlamak
satirize
destansı taşlama
mock heroics
eksenel taşlama makinası
(Otomotiv) axial grinder
eksenel taşlama taşı
(Otomotiv) axial grinder
elektro mekanik taşlama
(Mekanik) electromechanical grinding
elektrolitik taşlama
electrolytic grinding
elle taşlama
(Otomotiv) manual sanding
hassas taşlama
finely worked
kaba taşlama yapmak
rough grind
kuru taşlama
dry grinding
puntasız taşlama
centreless grinding
silindir taşlama
(Otomotiv) cylinder hone
silindir taşlama
(Otomotiv) cylinder honing
silindirik taşlama
cylindrical grinding
taşlamak
lapidate
taşlamak
pelt
taşlamak
stone
taşlamak
to stone, throw stones at
taşlamak
to stone (someone) to death
taşlamak
rectify
taşlamak
to remove the stones from (a food)
taşlamak
to stone; to grind; to satirize
taşlamak
to satirize; to lampoon
taşlamak
to get in a dig at, make a critical allusion about (someone)
taşlamak
(İnşaat) grind
taşlamak
to hone, enlarge or smooth (something) with a hone
Türkisch - Türkisch
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, tariz
Hakaret
Alaylı halk şiiri
Hakaret: "Paris'teki kahvelerden birine gidecek olan bir Türk orada alaylı taşlamalar, kaba davranışlarla karşılanır."- S. Birsel
Sert madenleri aşındırıcı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama
Yergi
Taşlamak işi
taşlamak
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
taşlamak
Üstü kapalı, iğneleyici söz söylemek
taşlamak
Metal bir parçayı zımpara ile törpüleyerek yuvasına alıştırmak
taşlamak
Taş atmak, taşa tutmak
taşlamak
Taş döşemek
şeytan taşlama
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
taşlama
Favoriten