gauge

listen to the pronunciation of gauge
Englisch - Türkisch
ölçmek
{i} ölçme aleti
ayar
ölçü

O bir 6 ölçü küpe takıyor. - He wears a 6 gauge earring.

{f} ölçümlemek
gabari
aralık
kalınlık
ölçer
ray açıklığı
(Askeri) gemi su çekimi
(Teknik,Tekstil) geyc
ölçü aygıtı
değerlendirmek
{f} ölç

O bir 6 ölçü küpe takıyor. - He wears a 6 gauge earring.

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

ölçüp biçmek
{i} ölçek
yargılamak
Mıstar, mastar
(Demiryolu) Ekartman
{i} çap; ölçü; kalınlık
(Mühendislik) mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti
(Askeri) KALİBRE, MASTAR
{i} kıstas
{i} hacim
{f} ayarını hesaplamak
{f} değer biçmek
{i} kalibre
(Nükleer Bilimler) geyç,ölçer
{i} kapsam
{i} d.y. ray açıklığı
demir yolu rayları arasındaki açıklık
{i} kriter
açıklık/kalınlık/ölçek
(Mukavele) ölçme, kalibrasyon, ayarlama, değerlendirme
{f} tartmak
(Tekstil) aralık, şablon, masdar
gösterge

Yakıt göstergesi bozuldu. - The fuel gauge is broken.

Tom yakıt göstergesine baktı. - Tom looked at the fuel gauge.

ayar ölçüsü
ayar etmek
(Mekanik) birim
(Ticaret) ayarlamak
saat
ölçü cetveli
müşir
ölçü aleti
gage
{f} rehin vermek
gauge stick
(Bilgisayar,Teknik) ölçme çubuğu
gauge tube
(Bilgisayar,Teknik) ölçme borusu
gauge pressure
manometre basıncı
gauge pressure
(Mühendislik) Göreli basınç
gauge bar
(Otomotiv) ölçme kolu
gauge bar
(Otomotiv) gösterge çubuğu
gauge cock
su düzeyi gösterme musluğu
gauge cock
seviye göstergesi musluğu
gauge door
(Madencilik) ayarlı kapı
gauge pipe
(Otomotiv) ölçme aleti borusu
gauge pipe
(Otomotiv) ölçme saati borusu
gauge pot
(İnşaat) çimento şerbeti çanağı
gauge rod
(Askeri) ölçü çubuğu
gauge rod
ray açıklık mastarı
gauge rod
mastar çubuğu
gauge rod
(Askeri) ÖLÇÜ ÇUBUĞU: Üzerinde taksimat bulunan, muayyen uzunluktaki bir çubuk. Galeri açarken kazının derinliğini ölçmek için kullanılır
gauge side
ölçülü yüz
gauge stick
olcme cubugu
gauge tube
olcme borusu
gauge well
ölçüm kuyusu
gasoline gauge
benzin göstergesi
gap gauge
açıklık mastarı, kalınlık mastarı
gage
kalibre
gage
(Askeri) KALİBRE, RAY ARALIĞI: Bak. "gauge"
Pressure gauge
(Tekstil) Manometre
gage
{i} ölçü
gage
{i} mermi çapı
alignment gauge
kalibre şablonu
angle gauge
açı ölçer
bit gauge
delik stopu
boost gauge
emme basıncı göstergesi
contents gauge
basınç göstergesi
density gauge
(Çevre) yoğunluk ölçer
dial gauge
ibreli ölçek
feeler gauge
boşluk ölçeği
feeler gauge
kalınlık ölçeği
feeler gauge
kalınlık masdarı
feeler gauge
kalınlık mastarı
feeler gauge
aralık ölçeği
gage
miktar
gage
gösterge
gage
(Mekanik) birim
gage
saat
gage
(Askeri) draft
gage
ebat
gage
(Askeri,Mekanik) ölçü aleti
gage
bahse girmek
narrow gauge
dar hatlı demiryolu
pitch gauge
hatve ya da diş ölçer
pressure gauge
basıölçer
process gauge
proses göstergesi
rain gauge
plüviyometre
rain gauge
yağmurölçer
settlement gauge
çökmeölçer
settlement gauge
oturmaölçer
sight gauge
seviye göstergesi
sight gauge
seviye müşiri
staff gauge
mira
star gauge
(Askeri) çap mastarı
steam gauge
manometre
strain gauge
uzama ölçer
strain gauge
(İnşaat) gerinim ölçer
strain gauge
gerilimölçer
strain gauge
strengeyç
tension gauge
(Otomotiv) gerginlik ölçme aleti
tension gauge
(Otomotiv) tansiyon ölçme aleti
thickness gauge
kalınlık ölçeri
tide gauge
(Coğrafya) maregraf
vacuum gauge
vakummetre
bark gauge
ağaç kabuğu kalınlığı ölçeri
beta thickness gauge
beta kalınlık ölçeri
broad gauge
geniş hat
centre gauge
punta mastarı
check gauge
ana mastar
check gauge
kontrol göstergesi
compression gauge
kompresyon ölçme aygıtı
cooling water temperature gauge
soğutma suyu hararet göstergesi
depth gauge
derinlik ölçer
dial gauge
kadranlı gösterge
draft gauge
çekiş göstergesi
fuel gauge
yakıt göstergesi
gage
{i} bahis
gage
bkz.gauge
gage
{f} bahse gir
gauger
gümrük memuru
gauger
vergi memuru
gauging
mastarlama
gauging
ayarlama
gauging
çaplama
gauging
ölçme
heavy gauge
endüstriyel gösterge
inflation pressure gauge
şişirme basıncı kontrolü
ionization gauge
iyonlu manometre
ionization gauge
iyonlu basıölçer
loading gauge
yük gabarisi
marking gauge
nişangeç
marking gauge
mihengir
mercury gauge
cıvalı manometre
mortise gauge
zıvana ölçüsü
narrow gauge
dar hat
narrow gauge
ray aralığı
narrow-gauge film
amatör filmi
oil gauge
yağ basınçölçeri
petrol gauge
yakıt göstergesi
petrol gauge
benzin göstergesi
rail gauge
ray açıklığı
rail gauge
hat genişliği
railway gauge
ray genişliği
rain gauge
yağışölçer
slide gauge
sürmeli kumpas
snow gauge
kar ölçeği
standard gauge
normal hat
standard gauge
normal ray açıklığı
steam gauge
basıölçer
steam pressure gauge
basıölçer
steam pressure gauge
manometre
strain gauge
uzama ölçeri
vacuum gauge
vakum ölçer
water gauge
şamandıra
wind gauge
rüzgar ölçer
wire gauge
kablo ölçeği
absolute pressure gauge
mutlak manometre
altitude gauge water
(Mühendislik) tanklarda, sabit borularda, depolarda ve ısıtma sistemlerindeki su yüksekliğini ölçen araç
block gauge
aralık mastarı
blood pressure gauge
(Tıp, İlaç) Tansiyon ölçme aleti
bourdon gauge
Bourdon basınç ölçeri
broad gauge
geniş ölçü
broad gauge railway
geniş hatlı demiryolu
center gauge
(Mühendislik) punta mastarı
comb gauge
Yaş boya kalınlığını ölçmeye yarayan tarağa benzer alet
deflection gauge
Krank kollarının paralelliğini kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçme aleti
gage
(Mühendislik) mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti
gauger
gümrükçü
ionization gauge
iyonlu manometre, iyonlu basıölçer
micrometer depth gauge
derinlik mikrometresi
misspelling of gauge
ölçer yazım hatası
narrow gauge railway
dar hatlı demiryolu
plug gauge
tampon mastarı
rail gauge
hat genişliği, ray açıklığı
rail gauge template
ray gauge şablonu
recording rain gauge
yazıcı yağmur ölçeği, yağmur yazıcısı
scratch gauge
Sıfırdan gauge
screw pitch gauge
vida hatvesi mastarı, vida adımı ölçme mastarı
standard gauge film
normal film, standart film
standard gauge railway
normal hatlı demiryolu
steam pressure gauge
basıölçer, manometre
strain gauge
Gerilme göstergesi, gerilme mastarı: Katı bir cisimde zorlamanın (stress) bir sonucu olarak oluşmuş şekil değiştirme demek olan gerilmeyi ölçmeye mahsus bir cihaz. Zorlama, katı bir cismin birim sahasını etkileyen bir kuvvettir. Örneğin; gösterge, bir uçak metalinde veya insan vücudu dokusunda meydana gelmiş şekil değişikliğini ölçer. Başka tıp gerilme göstergeleri bir bremzede çekiş kuvvetini ölçer
thread gauge
vida dışı mastarı
thread pitch gauge
Konu pitch gauge
vacuum gauge
vakum monometresi
water gauge
şamandra
water temperature gauge
su hararet göstergesi
Precision gauge
(Tekstil) Ölçüm şablonu
Sliding gauge
(Tekstil) Ölçü sürgüsü
Spindle gauge
(Tekstil) Iğler arası mesafe
alignment gauge
(Tekstil) 1. erkek şablon 2. kalibre şablonu
bourdon gauge
burdon manometresi
bourdon gauge
bourdon basınçölçeri
bourdon gauge
burdon göstergesi
bourdon pressure gauge
(Gıda) burdon manometresi
bridge gauge
köprü gösterge
broad gauge
geniş hatlı demiryolu
bubble gauge
gaz kabarcık ölçeri
card gauge
(Tekstil) tarak şablonu
centering gauge
(Tekstil) merkezleme parçası
circumference gauge
kalibre ölçer
circumference gauge
çap ölçer
clearance gauge
boşluk mastarı
cross gauge
(Tekstil) çapraz şablon
cylinder gauge
silindir göstergesi
deflection gauge
defleksiyon geyiç
dial gauge
mikrometre, deformasyon saati
draft gauge
çekiş ölçeği
Türkisch - Türkisch

Definition von gauge im Türkisch Türkisch wörterbuch

gauge theories
İn physics, gauge theories are a class of physical theories based on the ıdea that symmetry transformations can be performed locally as well as globally
gage
Antalya il sınırları Kumluca ilçesi yakınlarındaki antik kent
Englisch - Englisch
A thickness of sheet metal or wire designated by any of several numbering schemes
The distance between the rails of a railway
To measure or determine usually with a gauge; to measure the capacity, character, or ability of; to estimate; to judge of
A measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard

The record of philosophy vis-à-vis silence is generally dismal, as good a gauge as any to its overall failure.

Any instrument for ascertaining or regulating the level, state, dimensions or forms of things; as, a rain gauge; a steam gauge
A semi-norm; a function that assigns a non-negative size to all vectors in a vector space
An act of measuring
an instrument for measuring
{n} a measure, standard, rod, guess, skill, art
{v} to measure the contents of a vessel
is the system for measuring metal thickness Fourteen gauge is slightly less than an 1/8th inch thick
Bar that represents how well you are hitting the steps When the bar reaches the bottom, your game is over
The number of holes per inch (hpi) or threads The higher the gauge, the finer the fabric The "gauge" of fabric/canvas and type of fibres affect the size of needle, the type and number of strands of fibre used, the detail of the final design and the length of time for the design to grow!
the distance between the rails of a railway or between the wheels of a train
The thickness of sheet steel Better-quality steel has a consistent gauge to prevent weak spots or deformation
Measure; dimensions; estimate
Any instrument or apparatus for measuring the state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical elements at any moment; usually applied to some particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge
Relative positions of two or more vessels with reference to the wind; as, a vessel has the weather gauge of another when on the windward side of it, and the lee gauge when on the lee side of it
Any instrument for ascertaining or regulating the dimensions or forms of things; a templet or template; as, a button maker's gauge
A device for measuring the water level relative to a datum
{f} measure; evaluate, determine; estimate
the thickness of wire
To measure the dimensions of, or to test the accuracy of the form of, as of a part of a gunlock
The bore size of a shotgun determined by the number of round lead balls of bore diameter that equals a pound
judge tentatively or form an estimate of (quantities or time); "I estimate this chicken to weigh three pounds"
To measure or to ascertain the contents or the capacity of, as of a pipe, barrel, or keg
The width of the film strip, measured in millimeters The standard gauges in film history are 8mm, 16mm, 35mm, and 70mm
A standard of measure used to determine the thickness of wire
Referring to wire The higher the gauge number, the thinner the diameter The thinner the diameter (the higher the gauge), the higher the DC resistance per linear foot of distance There are tonal differences between two coils with the same number of turns of two different gauges The thinner-wire pickup will have a higher DC resistance, and therefore a different response than a pickup utilizing a thicker gauge coil wire If a pickup is wound to a specific DC resistance, a higher gauge (thinner) wire will achieve that resistance quicker than a thicker gauge wire
To measure or determine with a gauge
A gauge is the distance between the two rails on a railway line. a narrow gauge railway
To draw into equidistant gathers by running a thread through it, as cloth or a garment
accepted or approved instance or example of a quantity or quality against which others are judged or measured or compared
Refers to thickness of stainless steel and is commonly used in reference to quality grades on certain types of lavatories and sinks Kohler's 18- and 20-gauge stainless steel sinks go through a number of polishing and buffing operations to ensure a beautiful finish
determine the capacity, volume, or contents of by measurement and calculation; "gauge the wine barrels"
If you gauge the speed or strength of something, or if you gauge an amount, you measure or calculate it, often by using a device of some kind. He gauged the wind at over thirty knots Distance is gauged by journey time rather than miles
The quantity of plaster of Paris used with common plaster to accelerate its setting
rub to a uniform size; "gauge bricks
a measuring instrument for measuring and indicating a quantity such as the thickness of wire or the amount of rain etc
an instrument or device for measuring, indicating, or comparing a physical characteristic, such as pressure or volume
Device for measuring the water level relative to a datum
That part of a shingle, slate, or tile, which is exposed to the weather, when laid; also, one course of such shingles, slates, or tiles
the distance between parallel lines of rails, rivet holes, etc; a measure of thickness of sheet metal, or wire; also known as gage
A gauge is a device that measures the amount or quantity of something and shows the amount measured. temperature gauges. pressure gauges
the diameter of a hypodermic needle expressed as a standard number
diameter of a tube or gun barrel
A measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard; an act of measuring
the distance between the rails of a railway or between the wheels of a train accepted or approved instance or example of a quantity or quality against which others are judged or measured or compared mix in specific proportions; "gauge plaster"
rub to a uniform size; "gauge bricks"
A measure of a conducting wire's physical size, usually referred to as AWG See also American Wire Gauge (AWG)
{i} standard of measure; device for measuring (pressure, amount, distance, etc.); standard by which something is judged, criterion; extent
the distance between the insides of the heads of the rails of track Standard gauge on real railroads is 4' 8½" (Not to be confused with scale which refers to the size ratio compared to the real railroad The BSME is HO scale, standard gauge )
A gauge is the thickness of something, especially metal or wire. In manufacturing and engineering, a device used to determine whether a dimension is larger or smaller than a reference standard. A snap gauge, for example, is formed like the letter C, with outer "go" and inner "not go" jaws, and is used to check diameters, lengths, and thicknesses. Screw-thread pitch gauges have triangular serrations spaced to correspond with various pitches, or numbers of threads per inch or per centimeter. Deviation-type or dial gauges indicate the amount by which an object deviates from the standard. dial gauge pressure gauge strain gauge
adapt to a specified measurement; "gauge the instruments"
A gauge is a device which displayes a mesuremed vale E g the tire pressure gauge However, in the world of karting, one usually means the displays mounted to the steering wheel when referring to gauges These particular gauges are most commonly the tach and the temperature gauge, measuring RPM and CHT respectively These masurements are essential to proper driving and tuning of the kart Other measurements may be taken as well, e g the EGT Many gauges on the market can display 2 or even 3 values, so that only one unit needs to be mounted to the steering wheel The most popular brands are Digitron and My-Chron Such gauges are also referred to as displays To get an idea about the options and pricing of these gauges, click here
measure precisely and against a standard; "the wire is gauged"
The depth to which a vessel sinks in the water
A gauge of someone's feelings or a situation is a fact or event that can be used to judge them. The index is the government's chief gauge of future economic activity. = measure
mix in specific proportions; "gauge plaster"
If you gauge people's actions, feelings, or intentions in a particular situation, you carefully consider and judge them. as he gauged possible enemy moves and his own responses = assess
(1) any of various instruments or tools for precise measuring; (2) to measure exactly; (3) a standard of measure, dimension, or capacity
Thickness of the steel used to make a grid member May be expressed by a number designation (26 GA) or in thousandths of an inch (0 013)
To measure the capacity, character, or ability of; to estimate; to judge of
The measure of the size of a wire The smaller the number, the thicker the wire and the higher its current-carrying capacity Back to alphabetical list
The distance between two needle points expressed in fractions of an inch Applies to both knitting and tufting H
A term previously used in referring to the thickness or diameter of a wrought product Thickness or diameter is preferred in dimension description
A term used to denote the physical size of a wire
An instrument or device for measuring, indicating or comparing a physical characteristic
A measurement most commonly associated with knitting equipment It can mean the number of needles per inch in a knitting machine However, in full fashioned hosiery and sweater machines, the number of needles per 1-1/2 inches represents the gauge
gauge boson
any of the fundamental particles that carry the fundamental forces of nature
gauge pressure
(Mühendislik) The amount by which the pressure measured in a fluid exceeds that of the atmosphere
gauge boson
a particle that mediates the interaction of two elementary particles
gas gauge
A gauge in a vehicle that shows how much gasoline the vehicle has
gas gauge
(Otomotiv) A dashboard device that indicates the amount of fuel in the fuel tank
gasoline gauge
gauge that indicates the amount of gasoline left in the gasoline tank of a vehicle
1 gauge
A model railway gauge of 1.75 inches (44.45 mm)
2 gauge
A model railway gauge of 64 mm, standardised in 1909 but since fallen into disuse
American wire gauge
A standard for the measurement of the diameter of wire, especially of non-ferrous, electrically conducting wire
Coulomb gauge
a mathematical construct used in the theory of electromagnetic radiation
Gage
A male given name, modern transferred use of the surname
Magnehelic gauge
A brand name pressure gauge; an instrument used to perform a passive depressurization test
McLeod gauge
a device, rather like a manometer, used to measure low pressures close to that of a vacuum, by using an application of Boyle's law
Pirani gauge
a device used to measure vacuum by measuring changes in the temperature related resistance of a filament
Russian gauge
A railway gauge of 1,520 or 1,524 mm, used primarily in the former Soviet Union
gage
A form of jewelry which creates a hole of variable size in the earlobe, popular especially among some young people in the West, perhaps on analogy with similar devices found in various non-Western indigenous cultures
gage
Alternative spelling of gauge. Used especially as a technical term of measuring devices and standard measures
gage
Alternative spelling of gauge. To measure
gage
Something, such as a glove or other pledge thrown down as a challenge to combat (now usually figurative)

The gage was down for a duel that would split the Democratic party and ensure the election of a Republican president in 1860.

gage
To wager, to bet
gauger
One who gauges
gauger
an officer whose business it is to ascertain the contents of casks
gauging
The addition of various materials to lime mortar
perforation gauge
A device for measuring the number of perforations per 2 centimetre distance along the edge of a postage stamp
rain gauge
A device, used in meteorology, to measure rainfall; a pluviometer
standard gauge
A specification of the width of railway tracks of 56.5 inches (1435 mm)
strain gauge
A device that measures the strain in a structural element by measuring changes in electrical resistance of a sensor attached to the element under investigation
tide gauge
A gauge for showing the height of the tide, particularly one continuously updated
tire gauge
A device used to measure the pressure of vehicle tires
tire-pressure gauge
a tire gauge
tyre gauge
alternative spelling of tire gauge
tyre-pressure gauge
alternative spelling of tire-pressure gauge
vacuum gauge
An instrument that is used to measure very low pressures of gases
water gauge
A glass column which displays water levels
weather gauge
An advantageous position of one sailing vessel with respect to another, because of the direction of the prevailing wind, that allows it to maneuver for an attack etc
weather-gauge
Attributive form of weather gauge, noun
gage
{n} a pledge, standards
gage
{v} to lay, give measure
gauger
{n} a man who gauges or ms vessels
gauging
{n} the act or art of masuring vessels
bourdon gauge
A type of aneroid pressure gauge consisting of a flattened curved tube attached to a pointer that moves around a dial. As the pressure in the tube increases the tube tends to straighten and the pointer indicates the applied pressure. [Named after Eugène Bourdon (1808-84), French hydraulic engineer, who invented it.]
comb gauge
Cross-cut tester for the asseaament of the adhesion of single or multi-coat systems
comb gauge
A gauge for testing the film thickness of wet film
fuel gauge
An indicator of the amount of fuel remaining in a vehicle, fuel indicator
thread pitch gauge
(Mühendislik) Threading gauges, pictured on the right, are also referred to as pitch gauges and are used to measure the pitch or lead of screw threads. The uppermost gauge in the image is an ISO metric pitch gauge, the larger gauge in the center is for measuring the Acme Thread Form, and the lower gauge is for imperial screws
threading gauge
(Mühendislik) Threading gauges, pictured on the right, are also referred to as pitch gauges and are used to measure the pitch or lead of screw threads. The uppermost gauge in the image is an ISO metric pitch gauge, the larger gauge in the center is for measuring the Acme Thread Form, and the lower gauge is for imperial screws
Gage
modern transferred use of the surname
Gage
A surname
Gage
British general and colonial administrator. As governor of Massachusetts (1774-1775) his attempts to suppress colonial resistance led to the start of the American Revolution. Any of several varieties of plum, such as the greengage. Variant of gauge. an American spelling of gauge
broad gauge
a railroad track (or its width) broader than the standard 56
broad gauge
A wider distance between the rails than the "standard" gauge of four feet eight inches and a half
broad gauge
gauge of four feet eight inches and a half
compression gauge
(Otomotiv) Like a tire gauge, this tool is used to check the maximum pressure created in a cylinder when the piston is at its highest point (TDC) and is squeezing the fuel/air mixture into the smallest possible space. Poor, or low compression, indicates leakage which leads to a loss of power from that cylinder
depth gauge
Home > Website Design > Website Glossary
depth gauge
instrument that measures depth
depth gauge
A device that indicates how far a diver is below the surface of the water
feeler gauge
A thin metal strip or wire of identified thickness, used to measure clearance
feeler gauge
An instrument used to measure the distance between two metal contacts A feeler gauge could be use to measure spark plug gap, point gap or valve clearance
feeler gauge
(Otomotiv) A device with varying thickness' for measuring the distance, or gap, between two surfaces. Feeler gauges are most often used to measure the gap on a spark plug or the gap in ignition points
fuel contents gauge
device which shows the amount of fuel in a tank
fuel gauge
instrument for measuring fuel
gage
Something valuable deposited as a guarantee or pledge; security, ransom
gage
A measure or standard
gage
A standard SAE designation of wire sizes, expressed in AWG (American Wire Gage) The larger the gage number, the smaller the wire
gage
place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting on the new horse"
gage
A fixture or apparatus that checks the dimensional accuracy of a produced part such as a die casting A gage performs no work on the part
gage
See: Gauge
gage
A short form of greengage
gage
To bind by pledge, or security; to engage
gage
US spelling of gauge
gage
An instrument used to detect pressure
gage
{f} give as security (i.e. money, something of value)
gage
Acronym for Guiana Abyssal Gyre Experiment [http: //www aoml noaa gov/phod/COSTA/abstracts/miamigage html]
gage
A glove, cap, or the like, cast on the ground as a challenge to combat, and to be taken up by the accepter of the challenge; a challenge; a defiance
gage
Used especially as a atechnical term of measuring devices and standard measures
gage
See Gauge, v
gage
having more or less likeness to the greengage
gage
(1) A device for indicating the magnitude or position of a thing in specific units, when such magnitude or position undergoes change, for example: The elevation of a water surface, the velocity of flowing water, the pressure of water, the amount or intensity of precipitation, the depth of snowfall, etc (2) The act or operation of registering or measuring the magnitude or position of a thing when these characteristics are undergoing change (3) The operation, including both field and office work, of measuring the discharge of a stream of water in a waterway
gage
A term used to designate the physical size of a wire or strand Some definitions specify “Gage” as a size designation and “Gauge” as a measuring device (such as pressure gauge) These terms are often used interchangeably
gage
The physical diameter of a wire A standard for expressing wire diameter As the AWG number gets smaller, the wire diameter gets larger
gage
The thickness of the back of a saw band, expressed in thousandths of an in See Set, Kerf, and Side Clearance
gage
A pledge or pawn; something laid down or given as a security for the performance of some act by the person depositing it, and forfeited by nonperformance; security
gage
Something, such as a glove or other pledge thrown down as a challenge to combat
gage
a measuring instrument for measuring and indicating a quantity such as the thickness of wire or the amount of rain etc
gage
street names for marijuana
gage
To measure
gage
To give or deposit as a pledge or security; to pawn
gage
1) The thickness of a sheet of deck or 2) The distance from centerline hole to centerline hole across a set of holes, usually perpendicular to the joist or joist girder
gage
An instrument used to measure magnitude or position; gages may be used to measure the elevation of water surface, the velocity of flowing water, the pressure of water, the amount of intensity of precipitation, the depth of snowfall, and so on The act or operation of registering or measuring magnitude or position The operation, including both field and office work, of measuring the discharge of a stream of water in a waterway (Rice (1991))
gage
{i} challenge to fight; symbol of a challenge to fight (often a glove); pledge, security
gage
A wedge with a graduated edge, to measure the width of a space into which it is thrust
gage
{i} standard of measure; device for measuring
gage
A variety of plum; as, the greengage; also, the blue gage, frost gage, golden gage, etc
gage
To give or deposit as a pledge or security for some act; to wage or wager; to pawn or pledge
gage
See Gauge, n
gaged
past of gage
gages
plural of gage
gaging
The process used in assembling a thermostat to determine the correct size transfer pin needed to maintain reliable temperature and switching performance
gaging
present participle of gage
gaging
The process of using a gage to determine if a part is dimensionally usable
gaging
Checking dimensional requirement by means of a gage
gaging
Measuring the contents or capacity, as of a tank
gauged
Tested or measured by, or conformed to, a gauge
gauged
past of gauge
gauger
One who gauges; an officer whose business it is to ascertain the contents of casks
gauger
{i} person or thing that measures
gauges
plural of gauge
gauging
present participle of gauge
oxygen contents gauge
device that measures the amount of oxygen that remains in a container
pressure gauge
gauge for measuring and indicating fluid pressure
pressure gauge
A gauge that measures the amount of pressure built up in a closed system
pressure gauge
A water level gauge that is operated by the change in pressure at the bottom of a body of water due to the rise and fall of the water level See gas purged pressure gauge
pressure gauge
A gauge with an analog dial indicating the pounds per square inch (psi) of pressure that has built up within a closed container, such as a filter
pressure gauge
Instrument for measuring the condition of a fluid (liquid or gas) that is specified by the force the fluid would apply, when at rest, to a unit area, such as pounds per square inch (psi) or pascals (Pa). The reading on the gauge, called the gauge pressure, is always the difference between two pressures. When the lower of the pressures is that of the atmosphere, the total (or absolute) pressure is the sum of the gauge and atmospheric pressures
pressure gauge
Test instrument used to read positive pressure values
pressure gauge
device that measures pressure
pressure gauge
A device that indicates pressure differential above or below atmospheric pressure (099)
rain gauge
gauge consisting of an instrument to measure the quantity of precipitation
rain gauge
device used to measure the amount of rainfall in millimeters
sea gauge
See under Gauge, n
standard gauge
5 inches
strain gauge
A device which experiences a change in resistance when it is stretched or strained
strain gauge
a gauge for measuring strain in a surface
strain gauge
A device for determining the amount of strain (change in dimensions) when a stress is applied
strain gauge
a device that responds to mechanical strain Metal foil gauges are the most common type, responding to strain with a small change in resistance Also vibrating wire types
strain gauge
An extensometer. Device for measuring the changes in distances between points in solid bodies that occur when the body is deformed. Strain gauges are used either to obtain information from which stresses in bodies can be calculated or to act as indicating elements on devices for measuring such quantities as force, pressure, and acceleration
strain gauge
A sensor whose resistance is a function of the applied force
track gauge
The distance between the internal sides of rails on a railway line It is generally 1 435 m Other gauges are generally used in some European countries: for instance, 1 676 m in Spain and Portugal, 1 524 m in the Russian Federation
track gauge
The tracks are built on a tie and ballast track structure The rails are fastened to the ties a distance of 1 435 millimeters apart measured from the inside face of one rail to the inside face of the other rail
track gauge
The distance between the centers of the running rails A wood coaster guage is usually 42-44 inches, and a steel coaster is approx 27 5 inches up to 47 5 inches, on the 4-abreast models
vacuum gauge
A device for measuring pressures below atmospheric pressure
water gauge
a tank or boiler or reservoir
water gauge
Fitted to the boiler in a locomotives cab the water gauge shows the level of water in the boiler The gauge is usually a strong glass tube, which lead to sayings such a ‘half a glass’ when referring to boiler water level It is often surrounded by a protective cage to prevent it being knocked, and also to prevent broken glass being sprayed around the cab if it should break
water gauge
gauge for indicating the level of water in e
water gauge
An instrument for measuring or ascertaining the depth or quantity of water, or for indicating the height of its surface, as in the boiler of a steam engine
wedge gauge
A wedge with a graduated edge, to measure the width of a space into which it is thrust
wire gauge
{i} gauge used to measure the diameter of wire; standard numbering system of measuring wire
wire gauge
(Wire Cloth) cloth woven of metal threads and used as screen fabric for screen printing See Metal Screen Fabric
wire gauge
gauge for measuring the diameter of wire
wire gauge
A system of numerical designations of wire sizes X Symbol for reactance
wire gauge
wire size, measured in diameter
wire gauge
A method of defining wire diameter by a number, which stated originally the number of passes made through different, increasingly smaller dies The number of for large wire is therefore smaller than for thin wire
gauge

  Türkische aussprache

  geyc

  Antonyme

  estimate, guess

  Aussprache

  /ˈgāʤ/ /ˈɡeɪʤ/

  Etymologie

  [ gAj ] (noun.) 15th century. From Middle English gaugen, from Old Northern French gauger (Modern French jauger), from gauge (“gauging rod”), of Germanic origin, from Old Low Frankish *galga (“measuring rod, pole”), from Proto-Germanic *galgô, *galgōn, *galgiōn (“pole, stake, cross”), from Proto-Indo-European *g'hAlgh-, *g'hAlg- (“perch, long switch”). Cognate with Old High German galgo, Old Frisian galga, Old English ġealga (“cross-beam, gallows”), Old Norse galgi (“cross-beam, gallows”), Old Norse gelgja (“pole, perch”).

  Tempora

  gages, gauging, gauged

  Videos

  ... well being.   It’s more difficult to gauge life satisfaction, ...
  ... Like, it's really hard to gauge, like, which is the moment that -- that they're the loudest, ...

  Wort des Tages

  truckle
Favoriten