gage

listen to the pronunciation of gage
Englisch - Türkisch
{f} rehin vermek
(Askeri) KALİBRE, RAY ARALIĞI: Bak. "gauge"
{i} ölçü
{i} mermi çapı
bahse girmek
{f} bahse gir
bkz.gauge
{i} bahis
(Mühendislik) mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti
f pey
{i} ayar
bak greengage
i birkaç çeşit yeşil veya san iri erik
i., f., bak. gauge
{i} teminât
bkz
{f} tartmak
düelloya davet anlammdayere ablan eldiven
{f} kalibresini ölçmek
ölçek/eldiven/rehin
{i} düelloya davet için yere atılan eldiven
bak gauge
ölçü,v.bahse gir: n.bahis
(Askeri) (SHOTGUN) KALİBRE (AV TÜFEĞİ): Bir av tüfeği veya ayaklanmalara karşı kullanılan tüfeğin (riot gun) namlu çapı ölçüsü
f bahse giriş mek
{i} caneriği
{i} kalibre
ölç/rehin ver
{i} rehin
{f} ölçmek
miktar
(Mekanik) birim
gösterge
ebat
(Askeri,Mekanik) ölçü aleti
saat
(Askeri) draft
gauge
{f} ölçmek
gauge
{i} ölçme aleti
gauge
ayar
gauge
{i} ölçü

O bir 6 ölçü küpe takıyor. - He wears a 6 gauge earring.

gage block
(Mühendislik) johnson mastarı
gage complete penetration
(Askeri) MASTARA GÖRE TAM NÜFUZ: Atılan bir merminin, nişan levhası üzerinde taksimatlı bir mastarın tamamen girebileceği çapta, bir delik açılması suretiyle meydana gelen nüfuz. Mermi, nişan levhası üzerinde kalır ve taksimatlı mastarın açılan deliğe tamamen girmesine mani olursa, o atım tam nüfuz sayılmaz
gage complete penetration
(Askeri) mastara göre tam nüfuz
gage partial penetration
(Askeri) mastara göre kısmi nüfuz
gage partial penetration
(Askeri) MASTARA GÖRE KISMİ NÜFUZ: Mastara göre tam nüfuz için gerekli şartlara yaklaşmakla beraber, bunlara tamamen uymayan nüfuz
gage snubber valve
(Askeri) manometre kapama supabı
gage tube
pilot tüpü
gage well
ölçüm kuyusu
gas gage
gaz ölçer
gasoline gage
benzin göstergesi
gauge
gösterge

Yakıt göstergesi bozuldu. - The fuel gauge is broken.

Burada bir hava göstergesi var mı? - Is there an air gauge here?

gauge
{f} ölçümlemek
block gage
(Otomotiv) ayar takozu
compound gage
manovakummetre
feeler gage
(Askeri) hissedici mastar
flow gage
akımölçer
gauge
saat
gauge
ölçü aygıtı
gauge
ayar ölçüsü
gauge
aralık
gauge
(Ticaret) ayarlamak
gauge
kalınlık
gauge
ölçer
gauge
ray açıklığı
gauge
(Askeri) gemi su çekimi
gauge
gabari
gauge
(Mekanik) birim
gauge
(Teknik,Tekstil) geyc
gauge
ayar etmek
gauge
ölçü cetveli
plug gage
(Mekanik) delik mastarı
pneumatic gage
(Mekanik) havalı mastar
pressure gage
(Gıda) basınçölçer
ring gage
(Mekanik) yüzük mastar
snap gage
(Mekanik) çeneli mastar
strain gage
(İnşaat) şekil değiştirme ölçer
taper gage
(Mekanik) koniklik mastarı
gauge
yargılamak
gauge
{i} ölçek
gauge
ölçüp biçmek
gauge
{f} ölç

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

O bir 6 ölçü küpe takıyor. - He wears a 6 gauge earring.

gauge
değerlendirmek
knudsen gage
knudsen boşluk ölçeri
rain gage
yağış ölçer
water gage
şamandıra
depth gage
(Mühendislik) derinlik mastarı
feeler gage
(Mühendislik) hassas mastar
gauge
müşir
gauge
(Mühendislik) mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti
gauge
{i} çap; ölçü; kalınlık
gauge
(Demiryolu) Ekartman
gauge
Mıstar, mastar
broad gage
geniş hat
dial gage
(Otomotiv) kadranlı mikrometre
evaporation gage
(Meteoroloji) buharlaşma ölçeği
evaporation gage
(Meteoroloji) atmometre
fuel gage
benzin göstergesi
fuel gage
(Otomotiv) yakıt göstergesi
gaged
rehin verilmiş
gauge
hacim
gauge
kapsam
gauge
(Askeri) KALİBRE, MASTAR
gauge
{f} tartmak
gauge
(Mukavele) ölçme, kalibrasyon, ayarlama, değerlendirme
gauge
{i} kriter
gauge
(Nükleer Bilimler) geyç,ölçer
gauge
{f} değer biçmek
gauge
{f} ayarını hesaplamak
gauge
{i} d.y. ray açıklığı
gauge
{i} kıstas
gauge
{i} kalibre
gauge
ölçü aleti
gauge
(Tekstil) aralık, şablon, masdar
gauge
açıklık/kalınlık/ölçek
gauge
demir yolu rayları arasındaki açıklık
height gage
yükseklik ölçer
load gage
yük ölçme aleti
ocean tide gage
(Askeri) okyanus gel git ölçer
petrol gage
benzin göstergesi
precipitation gage
(Meteoroloji) yağış ölçeği
pressure gage
(Askeri) BASINÇ ÖLÇÜ ALETİ; MANOMETRE; KROŞE: Bir silahın ateşlenmesi sonucu barut haznesinde meydana gelen basınç miktarını tayin için barut haznesine konulan, silindir şeklindeki ölçü aleti
pressure gage
basınç ölçer
rain gage
(Meteoroloji) yağmur ölçeği
sea gage
derin su iskandili
snow gage
(Meteoroloji) kar ölçer
star gage
(Askeri) ÇAP MASTARI İLE ÖLÇMEK: Bir silahın çapını çap mastarı ile ölçmek
steam gage
buhar saati
steam gage
buhar ölçer
stress gage
gerilme ölçme aleti
surface gage
mihengir
throw down the gage to smb
meydan okumak
tide gage
gelgit ölçeği
vacuum gage
vakum monometresi
vacuum gage
(Otomotiv) vakum göstergesi
vacuum gage
(fiil)kum monometresi
valve gage
supap taşıma bölümü
veya gage
kalibre
veya gage
demir yolu rayları arasındaki açıklık
veya gage
ölçme aleti
water gage
su seviyesi göstergesi
water gage
şamandra
water gage
su terazisi
weather gage
(Askeri) rüzgarüstü
wind gage
(Askeri) RÜZGAR DÜZELTME SKALASI: Bak. "windage"
wind gage
rüzgârölçer
wind gage rule
(Askeri) RÜZGAR DÜZELTME KAİDESİ: M1 veya M1905 tüfekleriyle atışta rüzgar tesirini karşılamak üzere kullanılan basit ve pratik bir kaide. Bu kaide şudur; dört çizik veya bir rüzgar yan düzeltme noktası, mermi vuruş noktasını, menzilin beher 100 yardası için dört inç hareket ettirir
wind gage scale
(Askeri) RÜZGAR DÜZELTME SKALASI: Bak. "windage scale"
Türkisch - Türkisch
Antalya il sınırları Kumluca ilçesi yakınlarındaki antik kent
Englisch - Englisch
A surname
A male given name, modern transferred use of the surname
To wager, to bet
Alternative spelling of gauge. Used especially as a technical term of measuring devices and standard measures
A form of jewelry which creates a hole of variable size in the earlobe, popular especially among some young people in the West, perhaps on analogy with similar devices found in various non-Western indigenous cultures
Something, such as a glove or other pledge thrown down as a challenge to combat (now usually figurative)

The gage was down for a duel that would split the Democratic party and ensure the election of a Republican president in 1860.

Alternative spelling of gauge. To measure
A short form of greengage
To give or deposit as a pledge or security; to pawn
Something valuable deposited as a guarantee or pledge; security, ransom
{v} to lay, give measure
{n} a pledge, standards
British general and colonial administrator. As governor of Massachusetts (1774-1775) his attempts to suppress colonial resistance led to the start of the American Revolution. Any of several varieties of plum, such as the greengage. Variant of gauge. an American spelling of gauge
modern transferred use of the surname
place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting on the new horse"
An instrument used to measure magnitude or position; gages may be used to measure the elevation of water surface, the velocity of flowing water, the pressure of water, the amount of intensity of precipitation, the depth of snowfall, and so on The act or operation of registering or measuring magnitude or position The operation, including both field and office work, of measuring the discharge of a stream of water in a waterway (Rice (1991))
To measure
Used especially as a atechnical term of measuring devices and standard measures
A variety of plum; as, the greengage; also, the blue gage, frost gage, golden gage, etc
1) The thickness of a sheet of deck or 2) The distance from centerline hole to centerline hole across a set of holes, usually perpendicular to the joist or joist girder
{i} challenge to fight; symbol of a challenge to fight (often a glove); pledge, security
A wedge with a graduated edge, to measure the width of a space into which it is thrust
{i} standard of measure; device for measuring
To give or deposit as a pledge or security for some act; to wage or wager; to pawn or pledge
See Gauge, n
A fixture or apparatus that checks the dimensional accuracy of a produced part such as a die casting A gage performs no work on the part
street names for marijuana
See: Gauge
The physical diameter of a wire A standard for expressing wire diameter As the AWG number gets smaller, the wire diameter gets larger
A standard SAE designation of wire sizes, expressed in AWG (American Wire Gage) The larger the gage number, the smaller the wire
A glove, cap, or the like, cast on the ground as a challenge to combat, and to be taken up by the accepter of the challenge; a challenge; a defiance
having more or less likeness to the greengage
A pledge or pawn; something laid down or given as a security for the performance of some act by the person depositing it, and forfeited by nonperformance; security
A measure or standard
Something, such as a glove or other pledge thrown down as a challenge to combat
The thickness of the back of a saw band, expressed in thousandths of an in See Set, Kerf, and Side Clearance
a measuring instrument for measuring and indicating a quantity such as the thickness of wire or the amount of rain etc
A term used to designate the physical size of a wire or strand Some definitions specify “Gage” as a size designation and “Gauge” as a measuring device (such as pressure gauge) These terms are often used interchangeably
See Gauge, v
To bind by pledge, or security; to engage
Acronym for Guiana Abyssal Gyre Experiment [http: //www aoml noaa gov/phod/COSTA/abstracts/miamigage html]
US spelling of gauge
An instrument used to detect pressure
{f} give as security (i.e. money, something of value)
(1) A device for indicating the magnitude or position of a thing in specific units, when such magnitude or position undergoes change, for example: The elevation of a water surface, the velocity of flowing water, the pressure of water, the amount or intensity of precipitation, the depth of snowfall, etc (2) The act or operation of registering or measuring the magnitude or position of a thing when these characteristics are undergoing change (3) The operation, including both field and office work, of measuring the discharge of a stream of water in a waterway
Gage R&R
(Ticaret) (Gage Repeatability and Reproducibility) A quality technique that analyzes variations in test results as a possible result of the gage or measurement device used, or operator interpretation or use
Gage Repeatability and Reproducibility
(Ticaret) (Gage R&R) A quality technique that analyzes variations in test results as a possible result of the gage or measurement device used, or operator interpretation or use
gauge
A semi-norm; a function that assigns a non-negative size to all vectors in a vector space
gauge
A thickness of sheet metal or wire designated by any of several numbering schemes
gauge
An act of measuring
gauge
The distance between the rails of a railway
weather gage
Alternative spelling of weather gauge
gauge
an instrument for measuring
gauge
{v} to measure the contents of a vessel
gauge
{n} a measure, standard, rod, guess, skill, art
gaged
past of gage
gages
plural of gage
gaging
The process used in assembling a thermostat to determine the correct size transfer pin needed to maintain reliable temperature and switching performance
gaging
present participle of gage
gaging
The process of using a gage to determine if a part is dimensionally usable
gaging
Measuring the contents or capacity, as of a tank
gaging
Checking dimensional requirement by means of a gage
gauge
rub to a uniform size; "gauge bricks
gauge
{i} standard of measure; device for measuring (pressure, amount, distance, etc.); standard by which something is judged, criterion; extent
gauge
mix in specific proportions; "gauge plaster"
gauge
The depth to which a vessel sinks in the water
gauge
measure precisely and against a standard; "the wire is gauged"
gauge
A gauge is a device which displayes a mesuremed vale E g the tire pressure gauge However, in the world of karting, one usually means the displays mounted to the steering wheel when referring to gauges These particular gauges are most commonly the tach and the temperature gauge, measuring RPM and CHT respectively These masurements are essential to proper driving and tuning of the kart Other measurements may be taken as well, e g the EGT Many gauges on the market can display 2 or even 3 values, so that only one unit needs to be mounted to the steering wheel The most popular brands are Digitron and My-Chron Such gauges are also referred to as displays To get an idea about the options and pricing of these gauges, click here
gauge
Any instrument for ascertaining or regulating the level, state, dimensions or forms of things; as, a rain gauge; a steam gauge
gauge
adapt to a specified measurement; "gauge the instruments"
gauge
A gauge is the thickness of something, especially metal or wire. In manufacturing and engineering, a device used to determine whether a dimension is larger or smaller than a reference standard. A snap gauge, for example, is formed like the letter C, with outer "go" and inner "not go" jaws, and is used to check diameters, lengths, and thicknesses. Screw-thread pitch gauges have triangular serrations spaced to correspond with various pitches, or numbers of threads per inch or per centimeter. Deviation-type or dial gauges indicate the amount by which an object deviates from the standard. dial gauge pressure gauge strain gauge
gauge
the distance between the insides of the heads of the rails of track Standard gauge on real railroads is 4' 8½" (Not to be confused with scale which refers to the size ratio compared to the real railroad The BSME is HO scale, standard gauge )
gauge
The number of holes per inch (hpi) or threads The higher the gauge, the finer the fabric The "gauge" of fabric/canvas and type of fibres affect the size of needle, the type and number of strands of fibre used, the detail of the final design and the length of time for the design to grow!
gauge
A measure of a conducting wire's physical size, usually referred to as AWG See also American Wire Gauge (AWG)
gauge
rub to a uniform size; "gauge bricks"
gauge
a measuring instrument for measuring and indicating a quantity such as the thickness of wire or the amount of rain etc
gauge
A measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard; an act of measuring
gauge
If you gauge the speed or strength of something, or if you gauge an amount, you measure or calculate it, often by using a device of some kind. He gauged the wind at over thirty knots Distance is gauged by journey time rather than miles
gauge
diameter of a tube or gun barrel
gauge
the diameter of a hypodermic needle expressed as a standard number
gauge
A gauge is a device that measures the amount or quantity of something and shows the amount measured. temperature gauges. pressure gauges
gauge
The quantity of plaster of Paris used with common plaster to accelerate its setting
gauge
the distance between parallel lines of rails, rivet holes, etc; a measure of thickness of sheet metal, or wire; also known as gage
gauge
That part of a shingle, slate, or tile, which is exposed to the weather, when laid; also, one course of such shingles, slates, or tiles
gauge
Device for measuring the water level relative to a datum
gauge
an instrument or device for measuring, indicating, or comparing a physical characteristic, such as pressure or volume
gauge
Refers to thickness of stainless steel and is commonly used in reference to quality grades on certain types of lavatories and sinks Kohler's 18- and 20-gauge stainless steel sinks go through a number of polishing and buffing operations to ensure a beautiful finish
gauge
To measure or determine with a gauge
gauge
the distance between the rails of a railway or between the wheels of a train accepted or approved instance or example of a quantity or quality against which others are judged or measured or compared mix in specific proportions; "gauge plaster"
gauge
Thickness of the steel used to make a grid member May be expressed by a number designation (26 GA) or in thousandths of an inch (0 013)
gauge
Referring to wire The higher the gauge number, the thinner the diameter The thinner the diameter (the higher the gauge), the higher the DC resistance per linear foot of distance There are tonal differences between two coils with the same number of turns of two different gauges The thinner-wire pickup will have a higher DC resistance, and therefore a different response than a pickup utilizing a thicker gauge coil wire If a pickup is wound to a specific DC resistance, a higher gauge (thinner) wire will achieve that resistance quicker than a thicker gauge wire
gauge
(1) any of various instruments or tools for precise measuring; (2) to measure exactly; (3) a standard of measure, dimension, or capacity
gauge
A gauge is the distance between the two rails on a railway line. a narrow gauge railway
gauge
To draw into equidistant gathers by running a thread through it, as cloth or a garment
gauge
If you gauge people's actions, feelings, or intentions in a particular situation, you carefully consider and judge them. as he gauged possible enemy moves and his own responses = assess
gauge
A gauge of someone's feelings or a situation is a fact or event that can be used to judge them. The index is the government's chief gauge of future economic activity. = measure
gauge
A term previously used in referring to the thickness or diameter of a wrought product Thickness or diameter is preferred in dimension description
gauge
The width of the film strip, measured in millimeters The standard gauges in film history are 8mm, 16mm, 35mm, and 70mm
gauge
An instrument or device for measuring, indicating or comparing a physical characteristic
gauge
A measurement most commonly associated with knitting equipment It can mean the number of needles per inch in a knitting machine However, in full fashioned hosiery and sweater machines, the number of needles per 1-1/2 inches represents the gauge
gauge
A term used to denote the physical size of a wire
gauge
A measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard
gauge
To measure the capacity, character, or ability of; to estimate; to judge of
gauge
The distance between two needle points expressed in fractions of an inch Applies to both knitting and tufting H
gauge
The measure of the size of a wire The smaller the number, the thicker the wire and the higher its current-carrying capacity Back to alphabetical list
gauge
determine the capacity, volume, or contents of by measurement and calculation; "gauge the wine barrels"
gauge
A standard of measure used to determine the thickness of wire
gauge
To measure or to ascertain the contents or the capacity of, as of a pipe, barrel, or keg
gauge
Bar that represents how well you are hitting the steps When the bar reaches the bottom, your game is over
gauge
accepted or approved instance or example of a quantity or quality against which others are judged or measured or compared
gauge
Relative positions of two or more vessels with reference to the wind; as, a vessel has the weather gauge of another when on the windward side of it, and the lee gauge when on the lee side of it
gauge
Any instrument or apparatus for measuring the state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical elements at any moment; usually applied to some particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge
gauge
Measure; dimensions; estimate
gauge
The thickness of sheet steel Better-quality steel has a consistent gauge to prevent weak spots or deformation
gauge
judge tentatively or form an estimate of (quantities or time); "I estimate this chicken to weigh three pounds"
gauge
the distance between the rails of a railway or between the wheels of a train
gauge
is the system for measuring metal thickness Fourteen gauge is slightly less than an 1/8th inch thick
gauge
Any instrument for ascertaining or regulating the dimensions or forms of things; a templet or template; as, a button maker's gauge
gauge
{f} measure; evaluate, determine; estimate
gauge
the thickness of wire
gauge
To measure or determine usually with a gauge; to measure the capacity, character, or ability of; to estimate; to judge of
gauge
To measure the dimensions of, or to test the accuracy of the form of, as of a part of a gunlock
gauge
The bore size of a shotgun determined by the number of round lead balls of bore diameter that equals a pound
gauge
A device for measuring the water level relative to a datum
sea gage
{i} depth that a ship sinks in the water; device for measuring depth of the water
strain gage
a gauge for measuring strain in a surface
strain gage
A measuring element for converting force, pressure, tension, etc , into an electrical signal
water gage
See Water gauge
wire gage
gauge for measuring the diameter of wire
gage

  Türkische aussprache

  geyc

  Aussprache

  /ˈgāʤ/ /ˈɡeɪʤ/

  Etymologie

  [ 'gAj ] (noun.) 14th century. An occupational surname from Middle English gage, gauge "measure" for an assayer, or gage "pledge" for a moneylender.

  Wort des Tages

  junta
Favoriten