birim

listen to the pronunciation of birim
Türkisch - Englisch
unit

Fahrenheit is a German inventor who invented the thermometer. At the same time, his name is given to a unit of temperature. - Fahrenheit, termometreyi bulan Alman bir mucittir. Aynı zamanda onun ismi bir sıcaklık birimine verilmiştir.

A light-year is a unit of distance. It is the distance that light can travel in one year. - Bir ışık yılı bir mesafe birimidir. Bu, ışığın bir yılda seyahat edebileceği mesafedir.

(Politika, Siyaset) agency
(Mekanik) gage
agent
(Bilgisayar) units

Phrases are syntactical units. - Sözcük grupları sözdizimsel birimlerdir.

The company has decided to sell some of its money-losing units. - Şirket para kaybeden bazı birimlerin satmaya karar verdi.

(Politika, Siyaset) body
(Tıp) cell

Why is it so difficult to establish that the nervous cell is the basic unit for the nervous tissue? - Sinir hücresinin sinir dokusu için temel birim olduğunu belirlemek neden bu kadar zor?

unity
(Matematik) identity

Every of us has his own unique identity. - Her birimiz kendi benzersiz kimliğine sahiptir.

denomination
(Politika, Siyaset) competent body
(Bilgisayar) init
unit, denomination
(Mekanik) gauge
unit; monad
volume , module , unit
(Hukuk) agency, body, unit, entity
(Ticaret) entity
{i} monad
birim uzama
(İnşaat) strain
birim adı
(Bilgisayar) volume name
birim adı
(Bilgisayar) module name
birim ayırıcı
(Bilgisayar,Teknik) unit separator
birim ağırlığı
unit weight
birim basamak
unit step
birim başına
per unit
birim boyutu
(Bilgisayar) volume size
birim daire
(Matematik) unit disk
birim değer
(Ticaret) unit value
birim dürtü
(Bilgisayar) dirac function
birim dürtü
unit impulse
birim fiyatı
price per unit
birim göze
unit cell
birim hacim
unit volume
birim kümesi
(Bilgisayar) volume set
birim küre
(Matematik) unit sphere
birim matris
(Matematik,Teknik) unit matrix
birim müdürü
(Ticaret) unit manager
birim sayısı
(Bilgisayar) number of units
birim stok
(Denizbilim) unit stock
birim test
(Askeri) unit test
birim uzunluk
metre
birim yokuş
unit ramp
birim yuvar
(Matematik) unit ball
birim yöney
(Matematik) unit vector
birim yük
unit load
birim öğe
(Matematik) identity element
birim daire
unit disc
birim kare
Unit square
birim maliyet
Unit cost
Birim Tür Kodu Sarfiyat Faktörleri Dosyaı
(Askeri) Unit Type Code Consumption Factors File
birim alan
unit of area
birim alan
unit area
birim anahtarı
(Bilgisayar,Teknik) module key
birim anlam
(Dilbilim) episemem
birim av
(Denizbilim) catch per unit of effort
birim ayarları
(Bilgisayar) volume settings
birim ağırlık
apparent specific gravity
birim ağırlık
unit weight
birim basınç
unit pressure
birim değerleri
(Hukuk) unit values
birim dizey
identity matrix
birim dizgi
unit string
birim dolu
(Bilgisayar) volume full
birim dosyası
(Bilgisayar) volume file
birim doz kabı
(Tıp) unit dose container
birim doğrulaması
(Hukuk) unit verification
birim dönüşüm
(Matematik) orthogonal mapping
birim elaman
unit element
birim eleman
unit element
birim fiyatı
unit cost
birim gerilme
unit stress
birim hayvan
(Tarım) livestock unit
birim hücre
unit cell
birim imzaları
(Bilgisayar) volume signatures
birim işlem
unit operation
birim işlemci
(Kimya) unit operator
birim işlev
unit function
birim katar
unit string
birim kayıt
unit record
birim kesir
unit fraction
birim kuvvet
(Spor) unit power
birim kütle
unit mass
birim kısalma
unit shortening
birim listesi
(Bilgisayar) volume list
birim maliyeti; frekans (sıklık) yükseltici
(Askeri) unit cost; upconverter
birim matris
identity matrix
birim nesnesi
volume object
birim no
(Bilgisayar) units id
birim ortaklığı
unit affinity
birim saha
unit area
birim sonu
(Bilgisayar) end of volume
birim stress
(Jeoloji) unit stress
birim süre
unit of time
birim tröstü
unit trust
birim türü
(Bilgisayar) volume type
birim ucay
(Fizik) unit pole
birim uyarısı
(Bilgisayar) unit attention
birim uzama
unit elongation
birim uzunluk
unit length
birim vektör
unit vector
birim veto sistemi
(Hukuk) unit veto system
birim yapmak
unitize
birim yapmak
unitise
birim yok
(Bilgisayar) no volumes
birim zaman
unit of time
birim çember
(Matematik) unit circle
birim örgen
unit element
birim özellik
(Pisikoloji, Ruhbilim) unit character
birim öğe
unit element
birim üleşke
(Matematik) unit fraction
birim/resim
(Bilgisayar) units/picture
bilgi-birim
(Dilbilim) piece of information
bilinmeyen birim
(Bilgisayar) unknown volume
birimler
(Nükleer Bilimler) units

The company has decided to sell some of its money-losing units. - Şirket para kaybeden bazı birimlerin satmaya karar verdi.

Phrases are syntactical units. - Sözcük grupları sözdizimsel birimlerdir.

alt-birim
sub-unit
basit birim
(Bilgisayar) simple volume
birimler
(Bilgisayar) scales
birimler
(Bilgisayar) volumes
genel birim
(Bilgisayar) generic volume
geçerli birim
(Bilgisayar) current unit
idari birim
(Politika, Siyaset) organ
idari birim
guberniya
koloni oluşturan birim
(Gıda) colony forming unit
koloni oluşturucu birim
(Tıp) colony forming unit
nakit yaratan birim
(Ticaret) cash generating unit
birim
(Askeri) terminal
yeni birim
(Bilgisayar) new volume
ara birim
interface
ana birim
master unit
analog aritmetik birim
(Bilgisayar) analog arithmetic unit
analog uyarlanabilir birim
(Askeri) analog applique unit
askeri birim
(Askeri) military unit
atalet ölçü birimi; imla maddeleri arası birim
(Askeri) inertial measuring unit; intermatrix unit
bağımlı birim
slave unit, slave
birim fiyat
unit price
daha fazla birim yok
(Bilgisayar) no more volumes
denizden havaya ara birim; tek kuruluş unsuru
(Askeri) sea-to-air interface; single agency item
dolu birim
(Dilbilim) plerem
doygun birim ağırlık
saturated unit weight
efektif birim ağırlık
effective unit weight
elektromanyetik birim
electromagnetic unit
elektrostatik birim
electrostatic unit
idari birim başlığı
(Askeri) administrative unit overhead
idari birim grubu
(Askeri) administrative unit group
ikincil birim
(Bilgisayar) minor unit
işlevsel birim
function unit
kripto yardımcı birliği; kriptografik yardımcı birim
(Askeri) crypto ancillary unit; cryptographic auxiliary unit
kusurlu birim
(Ticaret) defective unit
köle birim
slave unit
kübik kapasite; ortak birim
(Askeri) cubic capacity; common unit
mantıksal birim
logical unit
merkezi birim
(Askeri) central unit
mutlak birim
absolute unit
okur-delgiler birim
read-punch unit
okur’-delgiler birim
(Bilgisayar) read-punch unit
saltık birim
absolute unit
siyasi alt birim
(Ticaret) political subdivision
sürücü/birim
(Bilgisayar) drive/volume
teknik eskort birliği; yirmi ayağa eşit birim
(Askeri) technical escort unit; twenty-foot equivalent unit
temel birim
fundamental unit
türetilmiş birim
derived unit
yetkili birim
(Hukuk) competent body
zincir izolatör birim
string insulator unit
çevresel birim
peripheral unit
çevrim-dışı birim
off-line unit
çevrim-içi birim
on-line unit
Türkisch - Türkisch
Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite
Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri
ses birim
(Dilbilim) Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
son birim
En sonda yer alan yer
birim
Favoriten