ölçü

listen to the pronunciation of ölçü
Türkisch - Englisch
measurement

Precise measurements are required. - Kesin ölçümler gerekli.

The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner. - Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı.

measure

Please allow me to measure you. - Lütfen ölçünüzü almak için bana izin verin.

We are, in large measure, responsible for students' success in the entrance exam. - Biz öğrencilerin giriş sınavındaki başarılarından büyük ölçüde sorumluyuz.

size

Have you got smaller size? - Daha küçük ölçün var mı?

Tom doesn't know what Mary's shoe size is. - Tom Mary'nin ayakkabı ölçüsünü bilmiyor.

dimensions
gauge

He wears a 6 gauge earring. - O bir 6 ölçü küpe takıyor.

dimension
(Ticaret) yardstick
metro
measurement procedures
amount

I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house. - Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum.

Drinking excessive and extreme amounts of water can result in water intoxication, a potentially fatal condition. - Suyu ölçüsüz ve aşırı miktarda içmek su zehirlenmesi ile sonuçlanabilir, potansiyel olarak ölümcül bir durum.

(Ticaret) measures

What are the measures of time? - Zamanın ölçüsü nedir?

This tree measures three meters around. - Bu ağacın etrafı üç metre ölçülür.

caliber
(Bilgisayar) metric

Tom, stubborn as he was, refused to change to the sensible metric system, preferring to measure volume in hogsheads instead. - Tom, inatçı olmasına rağmen, büyük fıçı ölçü birimi yerine, mantıklı olan metrik sistemi değiştirmeyi reddediyordu.

reagent
level

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

Tom has joined a laughter club and his stress levels have decreased significantly. - Tom bir kahkaha kulübüne katıldı ve onun stres seviyeleri önemli ölçüde düştü.

(Ticaret) norm
unit of measurement
(music) (a) measure
measure; proper degree; suitable limit, bounds
measurement, measure, measuring
(poetry) meter
measurement; size: "masanın ölçüleri - the table´s measurements"
test

The test of democracy is freedom of criticism. - Demokrasinin ölçüsü eleştiri özgürlüğüdür.

prosody
extent

Tom can understand Mary's problem to some extent. - Tom Mary'nin sorununu bir ölçüde anlayabilir.

To what extent can he be trusted? - Ne ölçüde ona güvenilebilir?

measure; measurement, dimension; size; moderation; metre
scale

It seems the rural area will be developed on a large scale. - Kırsal alan büyük ölçüde gelişecek gibi görünüyor.

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

gage
foot rule
measurement; size: masanın ölçüleri the table's measurements
mus. (a) measure
meter

This tree measures three meters around. - Bu ağacın etrafı üç metre ölçülür.

metre [Brit.]
standard

This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products. - Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır.

There is no one standard for beauty. - Güzellik için tek bir ölçüt yoktur.

poet. meter
stint
{i} benchmark
metre
measuring

ׁWe're measuring the depth of the river. - Biz nehrin derinliğini ölçüyoruz.

The carpenter is measuring the floor. - Marangoz döşemeyi ölçüyor.

(Biyoloji) denomination
ölçü aleti
measuring instrument
ölçü aleti
(Askeri,Mekanik) gage
ölçü aleti
(Mekanik) instrument
ölçü aleti
unit of measurement
ölçü aygıtı
gauge
ölçü aygıtı
tape
ölçü aygıtı
measuring instrument
ölçü belirteci
(Dilbilim) adverb of quantity
ölçü birimi
si units
ölçü birimi
(Bilgisayar) measure in
ölçü birimi
(Muzik) beat
ölçü birimi
(Bilgisayar) units
ölçü birimi
denomination
ölçü birimleri
(Teknik,Ticaret) units of measurement
ölçü birimleri
(Bilgisayar) measurement units
ölçü boyu
(İnşaat) gage length
ölçü cetveli
gauge
ölçü derece
extent
ölçü değneği
measuring rod
ölçü kabı
(Gıda) measurement cup
ölçü sistemi
(Bilgisayar) measurement system
ölçü sistemi
metric system
ölçü toparı
volumetric flask
ölçü yükü
(Askeri) measurement cargo
ölçü çizgisi
(Muzik) musical bar-line
ölçü çizgisi
extension line
ölçü çizgisi
(Muzik) bar
ölçü çizgisi
(Muzik) bar-line
ölçü şeridi
tape
ölçü tablosu
Measurement chart, size measurement chart
ölçü aleti
measuring device
ölçü aleti
gauger
ölçü aleti
gauge
ölçü almak
fit for
ölçü alınan çizgi
base line
ölçü balonu
volumetric flask
ölçü belgesi
(Ticaret) certificate of measurement
ölçü belirteci gram
adverb of degree; adverb of frequency
ölçü birimi
Unit of measurement

An acre is a unit of measurement; Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state. - Acre bir ölçü birimidir; Akra, Gana'nın başkentidir ve Acre, bir Brezilya eyaletidir.

ölçü bobini
measuring coil
ölçü deliği
measuring orifice
ölçü dil
(Dilbilim) standard language
ölçü dili
(Dilbilim) standard language
ölçü direği
measuring staff
ölçü doz
(Askeri) reference dose
ölçü fırtına
(Çevre) unit storm
ölçü hatası
(Bilgisayar) error of measurement
ölçü hesabı
(Ticaret) measurement account
ölçü kablo
dead cable
ölçü kabı
measuring tank
ölçü kanalı
meter flume
ölçü kazığı
surveying peg
ölçü maliyeti
meterage
ölçü memuru
(Ticaret) gauger
ölçü mili
(Askeri) measured mile
ölçü nivosu
surveyor's level
ölçü noktası
measuring point
ölçü pozisyonu
(Otomotiv) measuring position
ölçü sandığı
batch box
ölçü savağı
measuring weir
ölçü savağı
notched weir
ölçü sesletim
(Dilbilim) standard pronunciation
ölçü sürgüsü
sliding gauge
ölçü sırığı
perch
ölçü tablosu
(Tekstil) size table
ölçü tekniği
prosody
ölçü terazisi
surveyor's level
ölçü toleransı
dimensional tolerance
ölçü tonu
(Askeri) measurement ton
ölçü tonu / gün
(Askeri) measurement tons per day
ölçü tonu; askeri teknisyen; bakanlık timi
(Askeri) measurement ton; military technician; ministry team
ölçü tüpü
burette
ölçü ve işaret istihbaratı
(Askeri) measurement and signature intelligence
ölçü zarfları
(Dilbilim) adverbs of quantity
ölçü zinciri
chain tape
ölçü çizgisi
bar line
ölçü çubuğu
(Askeri) gauge rod
ölçü çubuğu
tape-rod
ölçü çubuğu
measuring stick
ölçü şeridi
tape measure, measuring tape
ölçü şişesi
measuring flask
ölçü-altı dil
(Dilbilim) non-standard language
ölçü-çevresi dil
(Dilbilim) informal language
ölçü birimi
measurements
alan ölçü
(Bilgisayar,Teknik) planimetry
bir ölçü
(Gıda) batch
boyut ölçü
size
kuru ölçü
dry measure
maddi ölçü
(Bilgisayar,Teknik) material measure
mutlak ölçü
absolute scale
nominal ölçü
(Mekanik) nominal size
on sekiz galonluk ölçü
kilderkin
tam ölçü
full measure
temel ölçü
(Dilbilim) benchmark
yaysal ölçü
(Matematik) circular measure
çift ölçü
(Gıda) double
üç notalık ölçü
(Muzik) triplex
ışık ölçü birimi
(Tekstil) lumen
şiir ölçü
measure
şiirde ölçü
(Dilbilim) meter
ölçü birimi
metrical unit
ölçü birimi
metric unit
ölçü birimi
module
ölçü birimi
measure

An acre is a unit of measurement; Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state. - Acre bir ölçü birimidir; Akra, Gana'nın başkentidir ve Acre, bir Brezilya eyaletidir.

Tom, stubborn as he was, refused to change to the sensible metric system, preferring to measure volume in hogsheads instead. - Tom, inatçı olmasına rağmen, büyük fıçı ölçü birimi yerine, mantıklı olan metrik sistemi değiştirmeyi reddediyordu.

ölçü dışı
outsize
dıştan dışa ölçü
outside measurementsoverall dimension
giysilerde ölçü
clothing sizes
nitelik, özellik, ölçü, boyut
quality, features, dimensions, size
(gabarit international de chargement) uluslar arası yükleme mastarı (ölçü birimi
(Askeri) (gabarit international de chargement) international loading gauge
Merkezi Ölçü ve İşaret İstihbaratı Teşkilatı; sağlık dairesi başkanı; baş askeri
(Askeri) Central Measurement and Signature Intelligence (MASINT) Organization; chief medical officer; chief military observer; civil-military operations; collections management office(r); configuration management office
adi ölçü
common time
arazi ölçü aleti
theodolite
arazi ölçü birimi
046.86 square meters
arazi ölçü birimi
acre
arazi ölçü birimi
unit of area used to measure plots of ground equal to 4
arazi ölçü birimi
840 square yards or 4
atalet ölçü birimi; imla maddeleri arası birim
(Askeri) inertial measuring unit; intermatrix unit
avans ölçü cihazı
(Otomotiv) advance meter
açısal ölçü
angular measure
beşli ölçü
(Dilbilim) iambic pentameter
bir uzun ve bir kısa heceli ölçü
trochaic
boyuna ölçü
linear measurement
cm ölçü birimi
(Bilgisayar) cm measurements
dereceli cam ölçü kabı
measuring glass
dereceli ölçü kabı
measuring jar
dereceli ölçü şişesi
measuring glass
diş ölçü tekniği
(Diş Hekimliği) dental impression technique
dört heceli bir ölçü
choriamb
dış ölçü
outside dimension
elektrik ölçü birimi
farad
eski roma ölçü birimi
(185 m.) stadium
foot hesabıyla ölçü
footage
gayrimeşru ölçü
(Kanun) unlawful measure
hassas ölçü aleti
precision instrument
ideal ölçü
the golden mean
ideal ölçü
happy mean
ideal ölçü
happy medium
iki kısa ve bir uzun heceli ölçü
anapest
iki kısa ve bir uzun heceli ölçü
anapaest [Brit.]
ilaç ölçü kaşığı
(Tıp) medicine measuring spoon
iç ölçü
inside dimension
iç ölçü
internal dimension
içten içe ölçü
in to in
kazıda ölçü
bank measure
kereste ölçü birimi
(Çevre) board foot
kübik ölçü
cubic measure
mesafe ölçü tekerleği
measuring wheel
metrik ölçü
metrical measure
metrik ölçü
(Otomotiv) metric size
orta ölçü
(Tekstil) intermediate size
ortaçağ arazi ölçü birimi
hide
reklam ölçü birimi
(Reklam) column inch
seviye ölçü aleti
level measuring set
seviye ölçü aygıtı
level measuring set
standart ölçü
standard size
sıvı ölçü birimi
liquid unit
sıvı ölçü birimi
liquid measure
tam ölçü
full scale
temiz ölçü
clear dimension
unit kırk fite eşit ölçü birimi (yaklaşık 12 metre)
(Askeri) forty-foot equivalent
yaklaşık dokuz litrelik kuru ölçü
peck
yanlış ölçü
short weight
yatak ölçü kodu
(Otomotiv) bearing no
yüzeysel ölçü
superficial dimension
çapraz ölçü
diagonal scale
çeyrek kilelik ölçü
peck
ölçü
Favoriten