ölçek

listen to the pronunciation of ölçek
Türkisch - Englisch
scale

He gave a party on a large scale. - O büyük ölçekte bir parti verdi.

The Centigrade scale is used in Japan. - Santigrat ölçek Japonya'da kullanılır.

a unit of dry measure (equalling one fourth of a kile)
scale, measure
(buğday vs.) bushel
guess stick
scale (as the scale of a map)
container which holds one ölçek
(2908 hl.) quarter
measure
(Bilgisayar) zoom
(Tıp) measuring device
{i} gauge
scale factor
(Nükleer Bilimler) scaler
ölçek, kile
scale, bushel
ölçek sileceği
strickle
ölçek: çerçeve
(Bilgisayar) scale: frames
dikey ölçek
(Bilgisayar) vertical scale
nominal ölçek
(Askeri,Pisikoloji, Ruhbilim,Ticaret) nominal scale
olumsuz ölçek ekonomileri
(Ticaret) diseconomies of scale
otomatik ölçek
(Bilgisayar) auto scale
yatay ölçek
horizontal scale
ölçek ekonomisi
(Ticaret) economy of scale
ölçekler
(Bilgisayar) scales

The seller weighs the cheese on the copper scales. - Satıcı bakır ölçeklerde peynir tartıyor.

ölçek ekonomisi
(Ekonomi) ekonomies of scale
değişken ölçek
sliding scale
esas ölçek
(Askeri) principal scale
grafik ölçek
(Askeri) graphic scale
kuru ölçek
dry measure
metrik ölçek
metrical scale
optimum ölçek büyüklüğü
(Ticaret) optimum scale size
tabii ölçek
natural scale
zihinsel ölçek
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental scale
çeyrek ölçek
(1/8 litre) quartern
Türkisch - Türkisch
Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
Tahıl ölçmeye yarar kap, kile
Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü
Herhangi bir ölçü miktarında olan
Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran
Tahıl ölçmeye yarayan kap
mud
(Osmanlı Dönemi) KÜRR
mikyas
eşel
ölçek çizgisi
Haritanın ölçeğini göstermek için, kenarına çizilen ve her santimetresinin gerçekte kaç kilometreye karşılık olduğunu gösteren doğru
genel ölçek
Fazla ayrıntıya girmeden yapılan ölçüm
kesir ölçek
Plan ve haritaların ölçekleri payı 1 olan ve kesirli sayılarla gösterilen ölçek
Ölçekler
(Osmanlı Dönemi) ESVA'
çizgi ölçek
Plan veya haritanın alt köşesinde yatay bir çizgi ile gösterilen, harita üzerindeki uzunluğun gerçekte ne kadar uzunluğa karşılık olduğunu belirten ve bunun çizgi üzerinde işaretlenmesiyle elde edilen ölçek
ölçek
Favoriten